Pozastavte chystané změny v pražské dopravě, vyzývá veřejnost Svobodu

Vratislav Dostál

Zástupcí občanských sdružení a iniciativ zveřejnili otevřený dopis, ve kterém vyzývají pražského primátora Bohuslava Svobodu, aby pozastavil změny, které chystá od nového školního roku Dopravní podnik ve vedení linek MHD.

Zástupci Auto*matu, Klubu K2, Pražských matek či občanského sdružení Oživení vyzvali primátora hlavního města Prahy Bohuslava Svobodu z ODS, aby pozastavil plánované změny ve veřejné dopravě, a to do té doby, dokud nebudou řádně projednány s veřejností, tj. s uživateli MHD a kompetentními zástupci městských částí.

„Jako Pražané jsme hrdi na poměrně spolehlivou, bezpečnou a hustou síť linek MHD, kterou nám obyvatelé (nejen) evropských velkých měst závidí. Stabilita sítě MHD je jedním z atributů skutečných evropských metropolí a přispívá ke spokojenosti turistů i dalších návštěvníků města,“ uporňují autoři dopisu primátora Svobodu.

„Se znepokojením jsme zaznamenali skutečnost, že v rámci tohoto ,úsporného opatření‘ mají být výrazně omezeny spoje a změněno vedení linek MHD, podle nichž rodiče často vybírají školy pro své děti a dospělí zase přihlížejí k dopravní dostupnosti při výběru svého zaměstnání,“ uvedli signatáři dokumentu v jeho úvodu s tím, že stabilita sítě MHD je jedním z atributů skutečných evropských metropolí a přispívá ke spokojenosti turistů i dalších návštěvníků města

Městské části podle nich navíc neměly možnost do procesu připravovaných změn zasáhnout. Neproběhlo řádné připomínkové řízení, jehož by se mohly jako správci komunikací zúčastnit, neproběhla ani veřejná diskuze s občany, nikdo nezjišťoval, jak toto opatření zasáhne děti, seniory a občany s omezenou pohyblivostí či orientací. Zástupci jednotlivých měststkých částí prý byli pouze sezváni na magistrát, kde jim radní pro dopravu Josef Nosek připravované změny oznámil jako hotovou věc.

„Jako představitelé organizací, které se zabývají dopravou, potřebami dětí v souvislosti s dopravou a jako zástupci rodičů spatřujeme v chystaném opatření vysoký stupeň rizika, že bude snížena bezpečnost nejzranitelnějších účastníků provozu,“ dodali autoři dopisu s tím, že se obávají celé řady nevýhod, jež podle nich neprojednané změny přinesou uživatelům MHD, aniž by je vyvážila přijatelná nabídka alternativního cestování po městě.

Podle jejich mínění především zvýšené množství přestupů prodlouží a znesnadní cestu dětem i seniorům. Současně primátora Svobodu upozorňují, že metro není pro děti mladšího školního věku alternativou, neboť je přespříliš riskantní pro samostatnou jízdu. V parxi to podle autorů dopisu bude znamenat, že změna dopravní dostupnosti MHD povede rodiče ke změně školy či dětstkých kroužků. V neposlední řadě se pak obávají, že změna dopravní dostupnosti povede k většímu využívání individuální automobilové dopravy a tím i k větší dopravní zátěži města.

V celkovém úhrnu povedou podle sigantářů dopisu chystané změny v pražské veřejné dopravě ke zhoršení celkové dopravní dostupnosti, životního prostředí i životních podmínek pro velké množství obyvatel i návštěvníků české metropole. V situaci, kdy Dopravní podnik hlavního města Prahy čelí podezření z nešetrného hospodaření s prostředky města je podle autorů výzvy lépe nejdříve celý projekt prověřit, tj. uskutečnit připomínkové řízení a umožnit veřejnosti se k projektu kvalifikovaně vyjádřit.

„Rozsáhlé experimenty bez vyhodnocení rizik a bez sdílení zkušeností s širokou veřejností bývají nejdražší a jejich negativní dopady nevratné,“ uzavřeli dopis Karin Marques z Klubu K2, Jarmila Johnová z občanského sdružení Pražské matky, Vratislav Filler z iniciativy Auto*mat, Eva Šuchmanová ze sdružení Oživení a Kristýna Opletalová z Pražského fóra.

Rada hlavního města zrušení řady linek MHD schválila s konečnou platností v polovině srpna. Radní přitom pro omezení veřejné dopravy zvedli ruce přesto, že odborný posudek ČVUT jej nedoporučil. Podle dopravních odborníků jsou úspory neprokazatelné a nepromyšlené škrty mohou lidi doslova vyhnat z tramvají a autobusů a způsobit, že budou raději jezdit auty.

    Diskuse