Oživení: Zákon o střetu zájmů je bezzubý

Vratislav Dostál

Vysocí veřejní činitelé, kteří porušují zákon o střetu zájmů, se většinou vyhnou trestu. Vyplývá to z šetření protikorupční organizace Oživení, která podala přes sto oznámení o přestupcích poslanců či senátorů. Většina z nich vyvázla bez trestu.

Politici a další vysocí veřejní činitelé, kteří porušují zákon o střetu zájmů, se většinou vyhnou trestu. Na základě svého šetření to uvedla protikorupční organizace Oživení, která podala letos v únoru celkem 122 oznámení o přestupcích poslanců, senátorů a jiných veřejných funkcionářů.

Většina pachatelů po půl roce vyšetřování vyvázla bez trestu a jejich skutky jsou nyní promlčené. Úřady, které šetření prováděly, navíc podle Oživení často odmítaly o jeho výsledku a uložených sankcích poskytnout informace.

Organizace již v roce 2011 zjišťovala, zda vybraní veřejní činitelé dodržují ustanovení zákona o střetu zájmů, podle něhož musejí oznámit své podnikatelské aktivity či členství ve statutárních orgánech firem. Ze 483 kontrolovaných tyto podmínky porušilo 122 osob.

Příslušné úřady, které podání organizace od února tohoto roku prošetřovaly, však pouze jednadvacet veřejných funkcionářů (sedmnáct procent) shledalo vinnými ze spáchání přestupku podle zákona o střetu zájmů. Přestože navíc zákon umožňuje uložit pokutu ve výši až 50 000 korun, nedosáhl této částky ani součet všech udělených pokut.

Ve více než třetině oznámených případů nebylo podle úředníků porušení zákona společensky nebezpečné. Ve dvou případech bylo podle názoru rozhodujících orgánů postačující již samotné projednání případu. V dalších čtyřech případech byla veřejnému funkcionáři uložena pouze sankce napomenutí.

Na svévoli při rozhodování úředníků tak podle Oživení ukazují nejenom průtahy v celé řadě případů, ale i fakt, že stejné úřady postupují při projednávání stejných přestupků několika osob zcela odlišně.

Město Čáslav například přestupek senátora a zároveň starosty Čáslavi projednalo a pochybení neshledalo, ale přestupek jiného poslance postoupilo z důvodu své věcné nepříslušnosti do Poslanecké sněmovny. Město Žďár nad Sázavou zase šetřilo přestupek jednoho poslance, zatímco přestupek jiného poslance postoupilo do Poslanecké sněmovny. A město Ostrava šetřilo a odložilo přestupky dvou senátorů, přestupek dalšího však postoupilo do Senátu.

Úřady v Jičíně a Rychnově nad Kněžnou zase od sebe zjevně v rozhodnutí opisovaly, když vydaly stejný krkolomný text rozhodnutí o odložení věci ve třech různých případech týkajících se různých osob.

Svou špatnou kontrolní funkci se úřady často snaží maskovat tím, že svá rozhodnutí utajují. „Mnoho rozhodnutí jsme získali až na základě stížnosti a opakovaných odvolání, ve dvou případech jsme museli podat žalobu a další žaloby nás zřejmě ještě čekají, například ve věci přestupku pana Hraběte, Magistrát města Kladna“ uvedla advokátka Petra Bielinová, která se sdružením spolupracuje.

Úřady podle ní nejčastěji odůvodňují svou neochotu podávat informace o výsledku řízení nutnou ochranou soukromí veřejných činitelů, popřípadě se opakovaně odvolávají na skutečnost, že Oživení není účastníkem přestupkového řízení.

„Výsledky našeho šetření prokazují, že je stávající zákon o střetu zájmů zcela bezzubý a nutně potřebuje další novelizaci,“ doplnil předseda sdružení Oživení Štěpán Rattay. Naposledy byl přitom tento zákon upravován před čtyřmi lety.