Dopis ekologů Klausovi

Redakce DR

Dopis ekologů připomíná prezidentu Václavu Klausovi jeho roli při mocensky prosazené předražené výstavbě prvních dvou temelínských bloků.

Prezident republiky

prof. Ing. Václav Klaus, CSc.

Kancelář prezidenta

Pražský hrad

Praha 1

119 08

V Českých Budějovicích dne 20. července 2012

Vážený pane prezidente,

dnes si v Temelíně prohlížíte místo, kde by mnozí rádi viděli další dva atomové reaktory. S Vaším zalíbením ve štěpení atomu nepochybujeme, že Vám se ta představa obzvláště líbí. Jistě pod věžemi JETE cítíte hrdost, že to byla právě vaše vláda, která v březnu 1993 rozhodla o dostavbě elektrárny.

Vzpomenete si ještě, že jste tehdy ani neodpověděl na dopis starostů šesti desítek obcí ze Sdružení měst a obcí regionu JETE? Ti  krátce po revoluci ještě věřili, že jejich hlas bude vyslyšen a proti dostavbě společným dopisem protestovali. Možná bylo zjištění, že stát si svou prosadí i proti jejich vůli, momentem, kdy na soužití s atomem začali rezignovat.

Nemyslíte, že teď po letech je čas prozradit, co Vás tehdy s Vladimírem Dlouhým ve Washingtonu přesvědčilo, že navzdory varování expertů jste svěřili dokončení elektrárny americké (dnes již ale japonsko-kazašské) firmě Westinghouse? Nemrzelo Vás to posléze, když se se stavba začala prodražovat a její dokončení odkládat?

Jistě jako pečlivý člověk máte poznamenáno, že první blok Temelína měl být dokončen do konce roku 1995 a dostavba měla stát 68 miliard korun. Realita dalšího vývoje odkryla pravdivost argumentů, o něž jste své rozhodnutí opřel. Celkové náklady na dva temelínské reaktory se i se skladem vyhořelého paliva vyšplhaly na více než 110 miliard korun. Zásluhy za dokončení (a jako bonus svůj portrét vyvedený v oleji v elektrárně) si posléze v roce 2000 připsal Váš politický oponent Miroslav Grégr.

Nebojíte se, že podobně může dopadnout i stavba 3. a 4. bloku? Podíváte-li se okolo, vidíte zpožďování a zdražování — Olkiluoto, Flamanville, Vogtle ... Ba i ve Velké Británii zvažují, že si stavbu dalších reaktorů rozmyslí. Přeci jen kupovat reaktor EPR od Arevy pro elektrárnu Hinkley Point za 220 miliard korun za kus je poněkud luxusní špás. A věnovat ČEZu garantovanou cenu elektřiny z nové elektrárny, to je pro Vás jistě nepřípustnou socialistickou deformací trhu. Pro nás po šedesáti letech komerčního využívání atomu tedy rozhodně ano.

Předpokládáme, že se v návrzích na řešení dnes s paní předsedkyní Drábovou asi příliš neshodnete. Jak jsme po dvaadvaceti letech soužití s Vámi poznali, voláte po umenšování role státu. Kdežto paní předsedkyně s kolegou Pačesem a dalšími kolegy z poradní skupiny ministra Kuby ve svém závěrečném materiálu navrhují: „jaderná energetika i jaderný výzkum musí být přímo řízeny státem“.

Zajímalo by nás, pane prezidente, co s odstupem soudíte o účelových argumentech o nedostatku elektřiny, pokud by se nepostavil Temelín, které tak často zaznívaly, až jim běžný člověk uvěřil. Česká republika dnes patří mezi největší vývozce energie v Evropě a exportuje dokonce více, než celou roční výrobu JETE. Přesně jak mnozí z nás tentokrát předpovídali. Dnes totiž obdobnou argumentaci slýcháme opět, ačkoliv dostupná data žádný blízký deficit elektřiny v Česku nesignalizují.

Závěrem bychom se rádi dotkli ještě jednoho problému, který v české politice narostl do nepříjemných rozměrů. Totiž prorůstání politiky s byznysem. Vaše rodina žel nastavovala standardy takového jednání. Livie Klausová byla s Vaším souhlasem jmenována do dozorčí rady ČEZu a sponzorské dary generálního ředitele ČEZ Martina Romana naplnily účty soukromého gymnázia vašeho syna. Nerozmluvil byste jim to dnes, když vidíte, jaký devastující dopad pro důvěru v demokratický politický systém tu obdobné jednání dnes má?

Zkuste prosím odložit ideologické brýle a podívat se na možnou budoucí podobu energetiky i jiným pohledem. Pro Česko jsou na stole například nevládní koncepty Chytrá energie nebo Energetická (R)evoluce, které ukazují, že můžeme posílit svobodu jednotlivce i v oblasti zajištění energie, snížit závislost státu na dovozech paliv a ušetřit naše životní prostředí. I bez dalších jaderných reaktorů.

Vážený pane prezidente, vzhledem k důležitosti tématu zasíláme dnes tento dopis jako dopis otevřený nejen do Vaší prezidentské kanceláře, ale také médiím.

S pozdravem

Ing. Monika Machová Wittingerová

Jihočeské matky, o.s.

Ing. Edvard Sequens

Calla — Sdružení pro záchranu prostředí