Otevřený dopis Jana Černého a Filipa Outraty Jiřímu Bodenlosovi

Redakce DR

Jan Černý a Filip Outrata napsali otevřený dopis Jiřímu Bodenlosovi, místopředsedovi pověřenému řízením Krajského výkonného výboru ČSSD, který zrušil nominaci Anny Šabatové jako kandidátky do Senátu. Text dopisu zveřejňujeme.

Jiří Bodenlos, místopředseda pověřený řízením KVV Praha

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Na vědomí: Bohuslav Sobotka, předseda ČSSD

Michal Hašek, první místopředseda ČSSD

Vážený příteli místopředsedo,

jako členové ČSSD v Praze jsme vážně znepokojeni rozhodnutím Krajského výkonného výboru zrušit nominaci Anny Šabatové jako kandidátky do Senátu ve volebním obvodu č. 26 (Praha 2). Toto rozhodnutí považujeme za mimořádně nešťastné a ve svých důsledcích poškozující naši sociální demokracii jako celek. Pro přehlednost uvádíme základní fakta.

Návrh na kandidaturu Anny Šabatové vzešel z jedné z místních organizací na Praze 2, v následném nominačním procesu pak získala přesvědčivou většinu 28 ze 44 kandidátů na nominační konferenci. V průběhu nominace navštívila všechny místní organizace ČSSD v daném obvodu, všude diskutovala s členy, v jedné z místních organizací jí dokonce vyjádřili podporu předem, i bez jejího osobního představení. Tato jasná a přesvědčivá podpora ze základní úrovně strany by měla být za každých okolností respektována.

Ale nejen to, kandidatura Anny Šabatové jako uznávané osobnosti veřejného života, spojující morální kredit se sociální angažovaností, přesně naplňuje představy o nutnosti spolupráce ČSSD a občanské společnosti, které v loňském roce vyjádřili jak současný předseda Bohuslav Sobotka, tak první místopředseda strany Michal Hašek. Domníváme se proto, že rozhodnutí Krajského výkonného výboru zrušit nominaci je v rozporu jak se základní úrovní, tak i s vedením ČSSD. Je v rozporu s demokratickým fungováním sociální demokracie a proto zásadně nepřijatelné.

Za zvláště alarmující pak pokládáme způsob, jakým byla nominace Anny Šabatové Krajským výkonným výborem odmítnuta: bez jakékoli diskuse a kladení otázek. Zástupci strany, která tvrdě a oprávněně kritizuje současnou vládní koalici za potlačování demokratické diskuse, si podobné povýšenecké a pohrdavé jednání nemohou dovolit. Cenou, kterou za takový postup ČSSD zaplatí, může být propad mezi pražskými voliči v jakýchkoli následujících volbách.

Za zavádějící považujeme jediný věcný argument, který byl proti kandidatuře Anny Šabatové použit: že není dostatečně spojena s ČSSD. Její dlouhodobá blízkost programu a hodnotám sociální demokracie je dostatečně známá, sami s ní máme osobní zkušenost díky jejímu působení v rámci křesťansko-sociální platformy ČSSD. V roce 2010 byla Anna Šabatová kandidátkou ČSSD na ombudsmanku. Z úst těch, kdo se jako jejího protikandidáta do senátní volby pokoušeli prosadit jiného nezávislého kandidáta, předsedu Národní rady osob se zdravotním postižením Václava Krásu, pak zní podobné zdůvodnění přinejmenším nevěrohodně.

Vyzýváme Vás, abyste se jako stávající pověřený předseda pražské ČSSD pokusil zjednat v této věci nápravu a zasadil se za zrušení rozhodnutí, kterým byla nominace Anny Šabatové v rozporu s tradicemi i zájmem sociální demokracie nedůstojným způsobem smetena ze stolu. Je Vaší odpovědností připomenout členům Krajského výkonného výboru širší souvislosti jejich rozhodování, které jim, obáváme se, unikají.

S pozdravem,

Jan Černý, místní organizace 02 Praha 1

Filip Outrata, místní organizace 04 Praha 4

    Diskuse