Seminář: Kosík a praxe

Redakce DR

Ve středu druhého května proběhne v Praze seminář, který představí Karla Kosíka jako myslitele spjatého s politikou a pokusí se objasnit jeho vztah ke stalinismu a k Pražskému jaru.

Ve středu 2. května 2012, od 18 hodin, proběhne v kavárně Prager Kabarett — Divus, Bubenská 1, Praha seminář o Karlu Kosíkovi.

Vystoupí Zuzana Škorpíková (Filosofický ústav AV ČR), Jakub Trnka a Michael Hauser (Filosofický ústav AV ČR)

Témata:

Kosík a politika (stalinismus, Pražské jaro)

Kosík a globalizace

Význam praxe v Kosíkově myšlení

Seminář představí Karla Kosíka jako myslitele spjatého s politikou a pokusí se objasnit jeho vztah ke stalinismu a k Pražskému jaru. Politická a ekonomická praxe byla jedním z hlavních motivů Kosíkova myšlení. V semináři bude řeč také o tom, jak se Kosík vyrovnal se ztroskotáním emancipační praxe

Pražského jara.

Pořádá o.s. Socialistický kruh (SOK) ve spolupráci s Nadací Rosy Luxemburgové

    Diskuse