Odvolejte Vitáskovou, vyzvali ekologové Klause

Vratislav Dostál

Ekologové ze Sdružení Calla, Centra pro dopravu a energetiku a Aliance pro energetickou soběstačnost vyzvali prezidenta k odvolání předsedkyně Energetického regulačního úřadu. Kritizují její přístup k obnovitelným zdrojům energie.

Ekologové vyzvali v otevřeném dopise prezidenta Václava Klause, aby odvolal předsedkyni Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alenu Vitáskovou. Důvody pro její odvolání spatřují v závažných pochybeních a v nesouladu jejího působení v čele ERÚ s pravomocemi vymezenými platnou legislativou. Vitásková tento týden oznámila, že ERÚ plánuje od roku 2014 zastavit finanční podporu obnovitelných zdrojů.

„Podle nás může takto důležitý úřad se silnými kompetencemi v odborné oblasti energetiky jen těžko vést člověk, který nezná základní rozdíl mezi energií a elektřinou. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES (o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů), ale i Národní akční plán České republiky pro obnovitelné zdroje energie stanoví procentní podíl, kolik má činit energie z obnovitelných zdrojů na celkové konečné spotřebě ve výši 13, resp. 13,5 %. Jde o elektřinu, teplo i motorová paliva,“ uvedli v dopise prezidentu České republiky signatáři výzvy.

Předsedkyně Vitásková podle nich soustavně redukuje debatu o plnění českého závazku pouze na elektřinu. „Jestliže ze slunce, větru, vody nebo biomasy můžeme skutečně vyrábět v roce 2020 i 13 % z čistých zdrojů, na stejný podíl v celkové energetické spotřebě se bez podpůrných mechanismů nedostaneme,“ uvedli ekologové.

Druhým závažným pochybením Aleny Vitáskové je podle nich porušení zákona, dle kterého Energetický regulační úřad nesmí při výkonu své působnosti přijímat ani vyžadovat pokyny od prezidenta republiky.

„Žádáme Vás, pane prezidente, abyste své rozhodnutí o odvolání příliš neodkládal,“ uvedli autoři dokumentu s tím, že pochybení Aleny Vitáskové vyvolalo znejistění podnikatelského prostředí v energetice, minimálně pak v sektoru obnovitelné energetiky a ponese s sebou výrazné negativní ekonomické dopady a rovněž důsledky pro konkurenceschopnost České republiky.

Prezident nejspíš výzvu ekologů ale nevyslyší.S Vitáskovou se totiž v kritice obnovitelných zdrojů shoduje.  „Energetický regulační úřad nesmí při výkonu své působnosti přijímat ani vyžadovat pokyny od prezidenta republiky. Mediální vystoupení předsedkyně Vitáskové po schůzkách s Václavem Klausem budí podezření právě na rozpor s tímto požadavkem zákona," uvedli ekologičtí aktivisté.

Vitásková nastoupila do čela ERÚ v loňském roce. Její funkční období je šestileté. Podle nového zákona jmenuje šéfa ERÚ prezident na návrh vlády.

    Diskuse
    JB
    April 30, 2012 v 8.46
    Volání po odvolání paní Vitáskové není na místě. Vhodné by bylo nejprve odvolat pana prezidenta.