Slovenské mamičky, pěkné dcerky máte

Petr Minařík

Bez bratrů Slováků bychom se ve střední Evropě obešli jen těžko, ovšem Slovenky jsou naprosto nepostradatelné, a proto je třeba revidovat jednu lidovou píseň.

Není pochyb o tom, že Deník Referendum je levicově orientovaný internetový tisk. Možná, kdyby to lidé z levicového prostředí pochopili a podpořili je i penězi, tak by to mohl být Respekt vlevo, ale to na koleně nejde, i tak je to malý zázrak. A protože píšu sloupky do deníku, který stojí vlevo, napadlo mě, že bych mohl taky něco přidat k tématu genderu, feminismu a tak. Hodně se tím, v mimo pracovní době, zajímám.

Na Slovensku, kam čas od času jezdím, a kde teď řádí Gorila, mají mnoho pozoruhodných písniček, hlavně od Elánu, ale i lidové. Jedna opěvuje slovenské mamičky, že mají pěkné syny. Proti tomu nic, každé malé dítě se má pochválit, protože se ještě přesně neví, co z něho vyroste a hlavně je to slušnost. Neřeknete přece mamince u kočárku, že ten kluk roste pro šibenici a ještě bude škaredej. Ovšem proč se zpívá jen o slovenských synech a ne dcerkách, tak to je mi záhadou.

Jistě, našli bychom obdobnou nespravedlnost i v Česku, ale zdá se mi, že na Slovensku je to nějak celé naopak, aspoň co jsem měl možnost vidět na vlastní oči při svých návštěvách našich východních (myšleno geograficky) sousedů.

Slováci muži jsou v kontaktu s průměrným Čechem (Moravanem) milí a vstřícní, ale nijak to nepřehánějí. Slovenky jsou o mnoho příjemnější, vzbuzují na první pohled důvěru a co se mi zdá, tak mají mnohem větší schopnost naslouchat. Nechci pochopitelně zobecňovat, ale zdálo se mi, že Slovenky mne mnohem raději vidí, než třeba Slováci, ale hlavně a přednostně je tu jedna věc, a tou se vracím k té písničce, Slovenky jsou mnohem pěknější, než Slováci. To nesmí být bráno jako urážka Slováků, ale konstatování holého faktu, byť neodborníkem.

Ta píseň je ze starých časů a neodpovídá realitě. Slovenky jsou pěkné a nebál bych se tvrdit, že místy a v některých oblastech (Bratislava, Košice, Vysoké Tatry, Ružomberok, Trenčín, Trnava...) až krásné. I jejich slovenština je mnohem kouzelnější, než řeč mužů. Slováci mluví krátce a jasně, jakoby chtěli mít návštěvu co nejrychleji za sebou, kdežto jejich jemnější protějšky nechávají odpovědi umně otevřené, tak aby se mohlo kdykoliv plynule navázat, pokračovat. Zkrátka dojem stále běžícího příběhu. I slova, která jsem v běžném konverzaci slyšel od Slovenek, jsem od tamních mužů nikdy nevyslechl.

Zkrátka myslím, že je třeba se slovenských dcer zastat, ta písnička mluví nepravdivě v jejich neprospěch, protože tady ve střední Evropě bychom se bez Slováků obešli jen těžko, ale Slovenky jsou zkrátka nepostradatelné, a proto prosím o revizi lidové písně v duchu výše napsaného. Jsem rád, že jsem aspoň málem mohl taky přispět k tématu rovnosti žen na stránkách mého oblíbeného deníku, v případném referendu o této věci bych pochopitelně hlasoval ANO.