ProAlt: Stát šikanuje nezaměstnané

Vratislav Dostál

V úterý se od 16 hodin v pražské Jindřišské ulici uskuteční happening iniciativy ProAlt a Akčního spolku nezaměstnaných, jehož záměrem je upozornit veřejnost a politiky na nesmyslnost projektu DONEZ. Ten byl spuštěn letos na podzim.

Iniciativa ProAlt a Akční spolek nezaměstnaných pořádají v úterý v Praze v Jindřišské ulici od 16. hodin happening Nezaměstnání na pranýři, kterým chtějí upozornit na problematičnost projektu DONEZ (Docházka nezaměstnaných Ministerstva práce a sociálních věcí ČR). Projekt spočívá krom jiného v tom, že je vybraným nezaměstnaným uložena povinnost docházet na určený Czech Point na pobočkách České pošty.

Podle organizátorů akce jde ale o samoúčelné chození na poštu, jež je odůvodňováno bojem proti nelegální práci nezaměstnaných, neboť nezaměstnaný prý neví, kdy bude znovu předvolán, a to mu údajně znesnadní práci načerno.

Iniciativa ProAlt ale projekt považuje za nezákonné šikanování a svévolné ponižování těch, kteří ztratili práci. Podle advokáta a mluvčího iniciativy Paval Čižinského je v rozporu s principy demokratického právního státu, aby stát samoúčelně ztěžoval život určité skupině obyvatel s odůvodněním, že jí tím ztěžuje i porušování zákonů, když přitom není nijak prokázáno, že toto porušení alespoň hrozí.

„Se stejnou logikou by stát mohl nezaměstnaným též zakázat jezdit městskou hromadnou dopravou, neboť i tím jim samozřejmě ztíží práci načerno. Rozhodnutí, kteří nezaměstnaní jsou do projektu DONEZ vybráni, jsou naprosto nezdůvodněná,“ uvedl Čižinský v tiskovém prohlášení.

Podle něj může být navíc pro mnohé nezaměstnané poměrně nákladná doprava na pobočku České pošty, a to zejména v mimopražských lokalitách. „A navíc, pro většinu těch, co pracují načerno, není problémem se z této práce na nezbytnou dobu uvolnit,“ dodal Čižinský.

Projekt DONEZ je zkrátka podle ProAltu založen na předpokladu, že nezaměstnaní si za svou nezaměstnanost mohou sami, neboť pracovat nechtějí a chtějí zneužívat sociální systém.

„Z tohoto názoru Nečasovy vlády pak vyplývá i přístup k politice zaměstnanosti: navzdory probíhající a narůstající ekonomické krizi se vláda nevěnuje vytváření pracovních míst, nýbrž represi proti nezaměstnaným. A to v situaci, kdy je podle kvalifikovaných odhadů zneužíváno asi 0,35 % vydaných sociálních dávek,“ uvedli organizátoři happeningu s tím, že mnozí lidé jsou navíc na trhu práce prokazatelně diskriminováni z důvodu svého pohlaví, věku, etnicity či zdravotního handicapu.

Podle organizátorů akce je také ostudné, že je projekt hrazen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního systému Lidské zdroje a zaměstnanost, který by měl podle Čižinského z logiky věci přispívat ke zefektivňování a rozvoji sociálního systému a nikoli k jeho omezování a  k šikanování nezaměstnaných.