ČT uvede dokument o důsledcích jaderných havárií

Redakce DR

Černobylské memento státní nezodpovědnosti vůči občanům, jež stálo v zárodku zániku komunistických režimů, vrhá ve spojnici s Fukušimou nové světlo na rizika jaderné energetiky. Dokumentární výprava režiséra Ivo Bystřičana do Černobylu zkoumá životy dotčených lidí čtvrt století po havárii.

Dokument Všechny příští Černobyly pátrá po aktuálních důsledcích masivní radiace a nachází skutečnosti, o nichž se v České republice mlčí. Tvůrci se vydávají na Ukrajinu i po Čechách, aby propojili obyvatele okolí Černobylu, volyňské Čechy, pozůstalé po obětech, lékaře, i dnešní mladé Ukrajince. Nachází postavy, o jejichž drastické životní situaci mnohdy není veřejnost informována. Protože souvislost mezi onemocněním a radioaktivním spadem po havárii nelze prokázat, nemocní a pozůstalí zůstávají ponecháni bez pomoci - ať už se jedná o venkovany, kteří v černobylské oblasti žijí, nebo Čechy z lokalit, nad nimiž šel radioaktivní mrak.

Film se rovněž snaží nastínit možná srovnání oficiálních nevarovných a falešně uklidňujících verzí obou havárií a způsoby banalizace rizika. Zaznamenává, jak dotčení lidé vnímají jednak obraz jaderné katastrofy, a zároveň její reálné dopady ve jejich životech čtvrt století po zatím největší jaderné havárii. Dochází ke srovnání mediálních verzí jaderných katastrof v Černobylu a ve Fukušimě, které s sebou nese řadu varovných vykřičníků do budoucna, zejména v souvislosti s energetickou koncepcí české vlády, která zahrnuje dostavbu dalších bloků jaderné elektrárny v Temelíně.

Bagatelizace příčin a následků masivní radiace je dnes přitom v případě oficiálních institucí v mnoha parametrech podobná přístupu úřadů komunistických států. Tehdejší strach státních představitelů z nevole veřejnosti vůči vládnoucí straně vystřídaly současné obavy politických a průmyslových elit z poklesu veřejné podpory jaderné energetiky. Ta je přitom v ČR bezprecedentně vysoká v souvislosti s minimální diskusí o možných rizicích.

Někdejší svět Černobylu a současný svět Fukušimy v dokumentu kromě dotčených lidí spojují ekolog Jan Beránek, který v prostoru obce Temelín simuluje, jak probíhala nedůsledná evakuace a neinformovanost v Japonsku. Renomovaný profesor Jurij Bandaževskij radikálně zpochybňuje uklidňující statistiky o nicotném nárůstu nemocnosti v zasažených oblastech a bývalý likvidátor Anatolij Koljadin nachází přetrvávající principy rizikovosti jaderné energetiky.

Dvaapadesátiminutový dokument Všechny příští Černobyly vyrobilo Centrum publicistiky a dokumentu Televizního studia Ostrava v režii Ivo Bystřičana. Česká televize jej uvede ve čtvrtek 3. listopadu 2011 na ČT2 ve 20:00 hodin.

    advertisment