Našim zastupitelům

Redakce DR

Redakce Deníku Referendum publikuje otevřený dopis Divadla Husa na provázku a jeho spřízněnců zastupitelům města Brna. Signatáři se v něm ohrazují proti dvacetiprocentním škrtům, jež po brněnských příspěvkových organizacích Magistrát města Brna požaduje.

Vážení,

obdrželi jsme oznámení zřizovatele - Magistrátu města Brna, že provozní příspěvek příspěvkových organizací města Brna bude v návrhu rozpočtu města Brna na rok 2012 snížen o 20 % s předpokladem zachování tohoto snížení i v roce 2013. Schválení takového rozhodnutí může mít pro řadu institucí likvidační charakter. Zásadně s ním proto nesouhlasíme.

Tento svůj nesouhlas opíráme o toto:

Před dvaceti lety se v naší zemi zhroutila dosavadní mocenská struktura založená na pokřivených hodnotách — třídní nenávisti, lži, nesvobodě, závislosti, strachu a lhostejnosti. Dostali jsme možnost začít budovat strukturu podstatně novou, kde by spravedlnost platila pro všechny, korumpovanost nebyla běžným jevem a pravidla se neměnila podle toho, jak se to právě komu hodí. A výsledek této cesty?

Denně čteme a slyšíme o korupčním rozdělování státních zakázek, o tom, že mohutní klientelismus, korupce, lobbing, o prorůstání organizovaného zločinu do státní správy. Nikdo už nevěří v politickou vůli k vyšetřování korupčních kauz a skandálů. Nemáme úctu k právu a respekt k pravidlům. Dochází ke katastrofální ztrátě prestiže politiky a politiků.

Dovolte nám se zeptat: z jakých hodnotových kritérií chcete vyjít při svém rozhodování o schvalování rozpočtu? Jednostranné opatření je údajně motivované finančními problémy města. Je tomu tak doopravdy? Obáváme se, že vedení města v tomto případě sahá k pro ně nejsnazšímu rozpočtovému opatření, aniž by před tím zevrubně analyzovalo, zda a kudy peníze z městského rozpočtu odtékají neproduktivně, a otevřelo na toto téma diskusi jakožto prostředek skutečně demokratické správy věcí veřejných. Příznačné pro tuto tendenci je, že Rada města Brna zároveň zrušila i Poradní sbor pro kulturní politiku i další poradní sbory a dozorčí rady příspěvkových organizací namísto toho, aby se na tato grémia obrátila s žádostí o analýzy v této záležitosti. Je tu proto oprávněná obava, že vedení města neprovádí otevřenou promyšlenou politiku, ale rozhodlo se provést direktivní opatření, které nepochybně sníží kvalitu života obyvatel Brna a pro mnohé společensky prospěšné organizace může mít likvidační charakter. V této pozici se ocitlo i Divadlo Husa na provázku. (Chtěli bychom zdůraznit, že naše divadlo vždy bylo a nadále je chudým divadlem, kde provozní náklady i platy herců jsou hluboce pod celostátním průměrem.)

Nezbývá nám, než se bránit zbraněmi, které Divadlu Husa na provázku vždy byly vlastní. Rozhodli jsme se pokračovat v diskusních fórech na téma mravnost i nemravnost v Čechách (Kabinet Havel - Úsvit v Čechách, Husa Klub) i v práci na mimořádném vydání časopisu RozRazil, ve kterém umělecko-publicistickou formou budeme analyzovat stav naší společnosti i to, jakým způsobem vedení města hospodařilo a hospodaří, jaké jsou toky peněz, co to Brnu přináší a co následkem toho občané našeho města mohou ztratit.

Obracíme se na občany města Brna, aby nám byli v těchto analýzách nápomocni, aby nám posílali návrhy, náměty a témata. V této souvislosti se také chceme svých zastupitelů ptát, s jakými prioritami chtějí jít do příštích voleb.

(Tento dokument cituje z příspěvků respondentů projektu Divadla Husa na provázku a Masarykovy univerzity Česká vize www. usvitvcechach.cz, Brno 2009.)

Vážení naši zastupitelé,

žádáme vás tímto o respekt k hodnotám. Kultura je způsob, jak vystupovat aktivně ve veřejném prostoru a podílet se na mravní kultivaci občanů. Nepodpořte opatření, která by měla za následek nevratné škody. Lhostejnost je přesně to, co otevírá dveře zlu.

Divadlo Husa na provázku, Brno

Vladimír Morávek, umělecký šéf

Josef Kovalčuk, dramaturg

Eva Yildizová, intendantka

Miroslav Oščatka, dramaturg

Barbara Gregorová, dramaturg

Toto stanovisko podporují:

Václav Havel

Bořivoj Srba, divadelní vědec a dramaturg, spoluzakladatel Divadla Husa na provázku

Olga Sommerová, dokumentaristka

Milan Uhde, dramatik

Boleslav Polívka, herec

Helena Třeštíková, režisérka

Antonín Přidal, spisovatel a překladatel

Ludvík Vaculík, spisovatel a novinář

Jan Kraus, moderátor, herec

Tomáš Halík, duchovní a VŠ pedagog

Juraj Nvota, režisér: „Divadlo Astorka sa modlí za kolegov z Provázku. Veríme, že radnica si nezabije divadlo, ktoré tak preslávilo Brno.

Ivan Klíma, spisovatel, dramatik

Zdeněk Svěrák, scénárista, dramatik, herec

Eva Jiřičná, architektka

Jan Hřebejk, režisér

Zuzana Krónerová, herečka

Jiřina Šiklová, socioložka a publicistka

Jan Beránek, hudebník

Jan Vodňanský, básník

Jan Sokol, filozof, sociolog

Jan Budař, herec

Petr Forman, herec a režisér

Jindřich Štreit, fotograf

Táňa Fišerová, herečka a spisovatelka

Ivana Hloužková, herečka

MUDr. Jiří Vorlíček, ředitel Masarykova onkologického ústavu

Gabriela Vermelho, herečka a hudebnice

Miloš Štědroň, hudebník

Tomáš Kára, lékař, kardiolog

Anežka Kubátová, herečka

Helena Illnerova, biochemička, předsedkyně Učené společnosti ČR

Pavel Zatloukal, herec

Karel Fuksa, režisér

Efraim Karol Sidon, vrchní pražský a zemský rabín: „Protože pokládám činnost divadla Husa na provázku za stěžejní příspěvek k zduchovnění současného divadelnictví nejen v ČR, podporuji stanovisko vedení divadla. V tomto případě jdu ještě dál a pokládám dostatečné subvencování činnosti této scény za nepopiratelnou povinnost českého státu."

Tomáš Sýkora, herec

Jan Burian, písničkář a spisovatel

Vladimír Hauser, herec

Fero Fenič, dokumentarista a režisér

Jan Mikulášek, režisér

Prezidium herecké asociace: Václav Postránecký, Martin Zahálka,Jiří Hromada, Luděk Nešleha, Miroslav Táborský, Ivan Trojan, Taťjana Medvecká, Ondřej Kepka, Vladimír Nečas, Jiří Hanák, Apolena Veldová, Valérie Zawadská, Zdeněk Maryška, Lukáš Vaculík, Zdeněk Hruška, Tomáš Turek

Ladislav Zeman, ředitel Klicperova divadla

Jaroslav Hutka, hudebník

Robert Mikluš, herec

Ivan Rajmont, režisér

Alena Rajlichová, archivářka

Soňa Kalužová, tajemnice

Ondřej Jiráček, herec

Martina Měšťanová, marketing manager

Václav Cejpek, dramaturg

Sylva Zimula Hanáková, výtvarnice

Jiří Kniha, herec

Monika Rychlíková, režisérka

Břetislav Rychlík, režisér, herec, scénárista

Anna Duchaňová, herečka

Miroslav Plešák, dramaturg

Jan Bernášek, vedoucí techniky

Ivan Binar, spisovatel a novinář: „S přiškrcenou Husou na provázku si neumím představit divadlo na Moravě a bez ní kulturní život v České republice."

Jiří Zeman, vedoucí stavby

Jiří Hajdyla, herec

Petra Jiránková, výtvarnice

Pavel Švanda, spisovatel

Hana Senková, rekvizitářka

JUDr. Eliška Wagnerová, právnička, místopředsedkyně Ústavního soudu

Arnošt Wagner, novinář

Pavel Břoušek, hudebník

Ondřej Kokorský, herec

Vojtěch Vinopal, technik

Arnošt Goldflam, režisér a spisovatel

Monika Urbášková, kostymérka

Petra Šlimarová, kostymérka

Pavel Zgarba, zvukař

MUDr. Jiří Vítovec, přednosta interní kliniky

Adam Norek, zvukař

Vít Kraváček, zvukař

Jaroslav Rozinka, vedoucí světel

David Kšír, osvětlovač

Gabriela Štefanová, herečka

Andrea Buršová, herečka

Lubomír Schmidtmajer, producent

Pavel Řehořík, Větrné mlýny

Karel Steigerwald, dramatik, scénárista: „To má kultura za to, že byla vždy loajální, nestávkovala, nekřičela po ulicích, nezastavila všechna divadla, nešla do ciziny.“

Jana Červenková, básnířka

Milan Jungmann, literární kritik

Naďa Dvorská, dramaturgyně

Tomáš Pěkný, básník, editor týdeníku Respekt

Jan Zeno Dus, farář, politický vězeň

Miloslav Klíma, dramaturg

Zoja Mikotová, režisérka

Silva Macková, VŠ pedagog

Blanka Chládková, VŠ pedagog

Jan Hančil, dramaturg

Ondřej Vodička, manažer

Jana Zbořilová, scénografka

Doubravka Svobodová. ředitelka Divadla Na Zábradlí

Vladimír Hulec, kritik, Divadelní noviny

Jiří Plocek, publicista a redaktor

Jiří Králík, ředitel kulturního zařízení

Jiří Svoboda, režisér,

Jiří Kratochvil, spisovatel

Marta Smolíková, kulturní management

Josef Císařovský, režisér, dokumentarista

Marie Reslová, novinářka

David Smoljak, publicista a dramaturg

Michal Schmidt, dramaturg

Michal Ambrož, hudebník

Tomáš Ruller, performer a výtvarník

Nina Vangeli, režisérka a publicistka

Rudolf Vévoda, historik

John Bok, politický aktivista

Hana Holcnerová, novinářka

Vratislav Dostál, novinář

Jiří Zykmund, kameraman

Eva Kantůrková, spisovatelka

Adam Komers, novinář

Nina Rutová, dramaturgyně

Ljuba Václavová, dokumentaristka

Jiří Václav, hudební skladatel

Zdena Čermáková, produkční

Jiří Fiala, filozof

Mikuláš Chadima, hudebník

Jana Tomsová, producentka

Ivana Ryčlová, překladatelka

Alena Zemančíková, dramaturgyně

Tomáš Císařovský, malíř

Nora Janečková, moderátorka

Ilja Doležalová, pedagožka

Naďa Machková, managerka

Miroslav Ondra, dramaturg

Petr Kolečko, dramatik

Alžběta Matoušková, dramaturgyně

Petra Miškejová, výtvarnice

Petr Svojka, umělecký šéf ABC divadla Rokoko

Michal Horáček, textař, básník, antropolog

Pavel Barták, student FUA TUL a fotograf

Zdeněk Král, hudebník

Jolana Kubíková, režisérka a překladatelka

Ivana Bonaventurová, managerka Městského divadla v Mostě

Dodo Gombár, režisér a umělecký šéf Švandova divadla

Ondřej Zajíc, ředitel ABC divadla Rokoko

Daniel Hrbek, ředitel Švandova divadla

Tereza Boučková, spisovatelka

Jiří Landa, publicista

František Skřípek, ředitel MDMB

Marcela Borecká, výtvarnice

Jitka Sloupová, překladatelka

Věra Roubalová Kostlánová, psychoterapeutka

Ladislav Snopko, ředitel kulturního zařízení

Leo Pavlát, ředitel muzea

Karel Freund, politický aktivista

Luboš Mareček, novinář

Věra Helceletová, pedagožka

Karel Mikula, pedagog

Igor Stránský, ředitel Slováckého divadla

Libor Grubhoffer, biochemik

Pavel Materna, filozof: „Úřade, vzpamatuj se, Brno za to stojí!

Petr Mikšíček, kulturolog o.s. Antikomplex

David Storch, biolog, ředitel centra pro teoretická studia

Vít Hrdoušek, projektový manager

Richard Balous, La Fabrika

Karel Hvížďala, novinář a spisovatel

Kateřina Melenová, produkční

Lumír Krejčí, biochemik

Dana Batulková, herečka

Mirna Silajdžic, herec

Jakub Prachař, herec

Petr Kadlec, muzikolog, Česká filharmonie

Radovan Lipus, režisér

Zbyněk Srba, režisér

Ivo Dostál, hydrolog

Josef Holcman, spisovatel

Jana Hradílková, pracovnice komunitního centra

Jakub Kopec, architekt

Alexander Balogh, novinář

Jiří Voráč, VŠ pedagog

Pavel Kubíček, učitel, Bisk. gymnázium Brno

Josef Mlejnek, básník a divadelní kritik

Zbyněk Vybíral, psycholog, VŠ učitel

Eva Morávková, výtvarnice

Jan Duda, novinář

Meret Brandner, koordinátorka Živá paměť

Barbara Lukešová, herečka

Miroslav Balaštík, šéfredaktor časopisu Host

Kateřina Macháčková, herečka

Leoš Válka, DOX Centre for Contemporary Art

Štěpán Hájek, evangelický farář

Jan Roubal, divadelní vědec, VŠ pedagog

Jana Stará, učitelka

Andrea Herzanová, výtvarný pedagog

Stanislava Jachnická, herečka

Ilija Dorovsky, překladatel

Luboš Veselý, herec

Martin Vidlák, Pražan

Dana Marková, herečka: „Kulturu je nutné podporovat, udržuje společnost v nějakém napětí, potřebujeme divadlo a Husu v Brně, abychom nebyli úplně otupělí z nic neříkajících produkcí všude kolem..."

Jan Benda, architekt, Šanghaj

Otakar Alfréd Michl, státní zaměstnanec a hudebník

Olga Záhrobenská,produkční

Martin Kubík, redaktor

Jiří Peňáz, novinář

Alena Hynková, dokumentaristka

Justina Kašparová, dramaturgině

Kristýna Maixnerová, managerka

Katka Gardner,

Alena Hynková, dokumentaristka

Věra Mašková, dramaturg MDP

Alena Benešová, managerka

Anežka Šimková, Muzeum umění Olomouc

Adrian Jastraban, herec

Dagmar Langová

Ivo Sedláček, ředitel umělecké školy

Michal Kotrouš, divadelní agent

Petr Čermáček, šéfredaktor literární revue Weles

Nerušilová Věra, zpěvačka a herečka

Karel Pavlištík, etnograf

Miloslav Maršálek, herec

Jiří Vítovec, lékař

Vladimír Čech, herec

Jiří H. Kocman, Fakulta výtvarných umění VUT : „Rezolutně se ohrazuji proti likvidaci této významné kulturní instituce - kolik takobvých v Brně máme?"

Vlado Milunić

Juraj Bartoš, fotograf

Otakar Alfréd Michl, hudebník

Pavlína Radochová, studentka

Jakub Kopec

Věra Helceletová

Pavel Břoušek, hudebník

Zdenka Krivdová, módna návrhárka

Richard Krivda, kameraman

Kateřina Krumpholcová, učitelka

Jana Jabůrková, fanynka DHNP

Hana Franková-Hniličková

Viktor Parkán, referent

Olga Sozanská, producentka

Jakub Žárský, student

Václav Houk

Milan Kříž

Vít Slíva, básník, pedagog

Krystyna Krauze, dramaturg

Ivana Šustrová, pedagožka

Tomáš Schilla, hudebník

Zbyněk Benýšek, malíř a spisovatel

Ljuba Václavová, dokumentaristka

Jiří Václav, hudební skladatel

Hana Součková : „Myslím, že by to byl velký paradox, kdyby se nám nepodařilo udržet naše kulturní ,,stříbro"."

Miroslav Potyka, kulturní pracovník a publicista

Pavlína Radochová, studentka

Pavel Kubíček, učitel

Leo Pavlát

Růžena Styxová, Brno

    Diskuse