Dezorientace šestapadesátá

Jiří Guth

Výpisky ze sobotních (1. října 2011) Lidových novin včetně jejich přílohy Orientace a glosy k nim. Tentokrát mj. o národním parku pro Pražany, o potřebné míře pokrytectví, o hrozící i lákavé změně paradigmatu a o mýtu holandské sanitky.

Ochrana přírody se po delší době dostala do tzv. otvíráku, leč v pochybném kontextu: ministr životního prostředí začal stahovat kalhoty, i když brod…ne, promiňte, on jen začal svůj resort připravovat na „hubená léta“. Například chce radikálně, během dvou let asi o 40%, snížit příspěvek správám národních parků. Lidovky snad pochopitelně, ale také poněkud prvoplánově formulují mediálně tolik vděčný konflikt: „Sbohem, turisté“. Copak pro návštěvníky národních parků je rozhodujícím lákadlem zdarma poskytovaná osvěta nebo turistická infrastruktura? Je-li cokoliv z toho opravdu kvalitní, snad by bylo únosné to přiměřeně zpoplatnit. Podle komentátora Martina Weisse prý obecně platí, že „i při maximálním zefektivnění státního provozu se musíme připravit na to, že veřejné služby se budou omezovat“. Implicitně zastává takový postoj i ministr Chalupa. Musíme se na to ale opravdu připravit? Jestli si takové omezování nepřejeme, musíme přinejmenším volit jiné politiky než ty z momentální vládní koalice. Ti zjevně takovému omezování nebrání — a není snad podstatné, jestli se tak chovají z blbosti nebo za cizí peníze, jak pravili klasici. — Tomáš Chalupa v doprovodném rozhovoru naznačuje, že některé „vyvolené“ instituce v resortu životního prostředí budu nuceny škrtat o dost méně než jiné. Už tradičně je v podobných vyjednáváních mimořádně úspěšný Český hydrometeorologický ústav. — Vojtěch Kotecký z Hnutí Duha si všímá jiné anomálie: „Na Křivoklátsku by měl vzniknout národní park, který bude sloužit zejména Pražanům. Pro tuto akci zřejmě nebudou úspory bezprostřední hrozbou.“ Ba že nejspíš nebudou, ale copak je hlavní úlohou národního parku sloužit lidem?

Moudře a poučeně také poznamenává, že i kdyby se před lidstvem otevřela nová fyzika, jíž by byla ta einsteinovská jenom podmnožinou, byla by podmnožinou v praxi stále užitečnou — „i pro pohyb těles v našem mezosvětě či planet používáme podnes fyziku newtonovskou“.