Antireformní škůdce Karel Schwarzenberg

Radovan Lovčí

Ministr zahraničí loni v prosinci oslavil své 73. narozeniny. Je obdivuhodné, že se stále snaží být aktivní a pracovat, i když by dávno mohl užívat zaslouženého důchodu.

Tak nám Jeho Jasnost usnula v pracovní době. Nic překvapivého pro občany tohoto státu. Čech už se tradičně nediví ničemu. Je zvyklý. Vydrží hodně. Naneštěstí pro Čechy — někteří cizinci tak otrlí nejsou a spící vysoký činitel jiné země při významné mezinárodní konferenci jim poněkud vadí.

Spát v pracovní době? Kdo z řadových zaměstnanců v této republice si může dovolit takový luxus? Čeští ministři ano. Běžná věc, nic k divení!

Jestliže mohou někteří dokonce krást, lhát či podvádět svoje voliče a leckdy také manželky, nějaký malý šlofíček nemá ve srovnání s tím pražádný význam.

Nebo přece jen ano?

Ministr zahraničí loni v prosinci oslavil své 73. narozeniny. Je obdivuhodné, že se stále snaží být aktivní a pracovat, i když by dávno mohl užívat zaslouženého důchodu. Karel Schwarzenberg chce být očividně živoucím příkladem reformních snah svých kolegů Kalouska a Drábka, kteří hodlají důchodovou hranici posouvat téměř bez omezení. Jedno z možných čísel pro tuto hranici určených, které padalo z dílny TOP 09 ještě v nedávné minulosti, bylo právě 73 let věku českého občana. Ministr Schwarzneberg tedy hezkých pár měsíců přesluhuje. Zřejmě by rád všem i sobě ukázal, že pracovat s plným nasazením lze i po třiasedmdesátce a navrhovaný hraniční limit by bylo vhodné posunout ještě výš.

Žel Bohu — pan ministr při práci pospává ne několik měsíců, ale již několik let, a stal se tak živoucím příkladem nesmyslnosti všech papírových, apriorních, čistě matematických a životní realitu ignorujících plánů svých stranických kolegů, kteří se domnívají, že všichni občané tohoto státu mohou vesele a bez potíží pracovat ještě po sedmdesátce a že rostoucí délka dožití nejspíše znamená také pomalejší stárnutí organismu. Poněkud mi to připomíná jiné nejmenované experty, kteří razí hesla o nesmyslnosti globálního oteplování či zastávají názor, že homosexualita je kulturní zlozvyk nebo je dokonce nedílně spojena s levicovým smýšlením.

Takže, pánové Kalousku a Drábku, až budete příště znovu rozvíjet své fantastické plány o „mohoucnosti“ našich občanů odcházet na penzi mezi 70. a 80. rokem věku, podívejte se napřed na Karla! Anebo ho, proboha, někam včas ukliďte! Aby náhodou i podstatné části Vašich vlastních voličů konečně nedošlo, že tudy cesta opravdu nevede!