USA v Afghánistánu a Iráku promrhaly nejméně 500 miliard

Petr Jedlička

Podle zjištění zvláštní revizní komise byl na amerických zakázkách pro firmy podnikající v jedné či druhé zemi promrhán každý šestý dolar. Bez zapojení takzvaných kontraktorů by však USA údajně neobešly.

Nejméně 30 miliard dolarů, tedy přes 500 miliard korun, se z peněz amerických daňových poplatníků promrhalo na problematických kontraktech, které uzavřela ministerstva a vládní agentury USA se soukromými společnostmi podnikajícími v Iráku nebo v Afghánistánu. Vyplývá to ze závěru šetření zvláštní nadstranické komise, jež měla zhodnotit účelnost platných smluv a přidělených zakázek v daných oblastech za posledních 10 let. BBC a další média se tématu věnují v úterních zprávách.

K zmarnění investic došlo dle komise z řady důvodů. Přílišné spoléhání se na soukromé kontraktory, špatné plánování a korupční prostředí patří k nejvážnějším z nich.

Autoři zprávy též poukazují na problematická výběrová řízení, vágní podmínky smluv, na nedůsledný dohled či pochybnou domluvu s místními vládami.

Jako exemplární případy uvedeného jsou v průvodním materiálu pro tisk připomenuty výstavba věznice v Iráku za 40 milionů dolarů (680 milionů korun), jíž tamní vláda nikdy nechtěla a která zůstala nedokončená, nebo investice 300 milionů (5,1 miliardy) do elektrárny u afghánského Kábulu, jíž nejsou tamní úřady schopny provozovat.

Spolu s kritikou obsahuje zpráva též 15 strategických doporučení, v jejichž duchu by měly být změněny zákony a příslušná politika. Zde autoři zdůrazňují nezbytnost důsledné analýzy potřeb a rizik, jmenování nových odpovědných úředníků, zpřísnění inspekce a rozložení projektů na několik fází, po kterých půjde jejich dosavadní průběh zhodnotit a případně zastavit.

Nutná ztráta?

Ve společném komentáři k závěrům zprávy, který autorům otiskl Washington Post, přičítají členové komise vinu jak vládě, tak kontraktorům. Zároveň ale konstatují, že v obou zemích již působí více kontraktorů než zaměstnanců vlády (včetně vojáků) a že si bez soukromých smluvních partnerů nelze americké angažmá představit.

Ministerstva, agentura a další úřady USA vyplatily soukromým subjektům na zakázkách v Iráku a Afghánistánu celkem 180 miliard dolarů (3 biliony korun). Podle zjištění komise byl tedy promrhán každý šestý dolar.

Zvláštní komisi tvořili čtyři nominanti Republikánské a čtyři Demokratické strany. Kongresu USA mají být její zjištění představena v celku na příští schůzi, která začíná 31. srpna.

Další informace:

BBC News US 'wasted $30bn on Afghanistan and Iraq' over decade

The Washington Post Reducing waste in wartime contracts

Press TV 'US wasted billions in Iraq, Afghan wars'