Ztraceno v dotacích: Proč neumíme čerpat evropské peníze?

Eva Ječmínková

Česká republika se znovu ocitá v nebezpečí, že se odřízne od možnosti čerpat unijní fondy. Příčinami jsou nedostatečné znalosti a především netransparentnost a korupce.

Loni byl operační program Životní prostředí a regionální operační program Jihozápad nařknut z netransparentního přerozdělování financí. Letos v dubnu komise pozastavila platby do operačního programu Podnikání a Inovace i regionálního operačního programu Severozápad a v květnu pozdržela vyplácení v operačním systému Doprava. Co je důvodem častých negativních zpráv z Bruselu? Trvající nezkušenost s čerpáním peněz a značná složitost dotačního systému? Nebo tu hraje roli naše stará známá — korupce?

Opravdu se nemusí příjemci o své peníze strachovat?

Ve zprávách týkajících se strukturálních fondů, kterými byly v posledních několika měsících čtenáři českých médií bombardováni, kritizuje Evropská komise fungování celkem pěti tuzemských operačních programů (OP) spadajících pod resort čtyř ministerstev. Kromě tématického OP Podnikání a inovace (ministerstvo průmyslu a obchodu), OP Životní prostředí (ministerstvo životního prostředí) a OP Doprava (ministerstvo dopravy) je to problematický regionální operční program Severozápad a OP Výzkum a vývoj pro inovace koordinovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Společným jmenovatelem grantových článků je výrok, že pozdržení toku financí z bruselské pokladnice se nikterak nedotkne současných příjemců podpory. Odvážné tvrzení, v základu pravdivé, může být však místy ošemetné. Dotační mechaninus se přes alokaci ve státním rozpočtu sice snaží nic nezavinivší účastníky ušetřit negativních vlivů, ale pokud nebude žádoucí stav ze strany Unie obnoven po delší dobu, uvidíme, zda bude moci být subvence státu nadále stejná.

Korupce a výběrová řízení: Strašáci na poli dotací

Granty nepolíbení podnikatelé, kteří pokládají příspěvky z Evropské unie i státního rozpočtu za výrazného narušitele hospodářské soutěže se „radují“, žadatelé i příjemci se strachují a ministerstva drží černého Petra. Zpočátku obecná zdůvodnění, ve kterých se úřady dušují, že nemají od kontrolorů k dispozici konkrétní argument vysvětlující odsunutí jejich operačního programu od koryta evropských peněz, dostávají postupem času stále jasnější obrysy. Mluví se o stíhání bývalého ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad policií; o braní úplatků vedoucích pracovníků; probírá se korupce ve Státním fondu životního prostředí, kvůli níž loni odstoupil ministr životního prostředí Pavel Drobil (ODS); diskutuje se o politických machinacích ve výběrových řízeních finančně či jinak zajímavých zakázek.

Zde je nejvíce propíraným projektem nákladná rekonstrukce zdvihacího železničního mostu v Kolíně, kde se vítězným dodavatelem stala firma, jejímž akcionářem byl tehdejší ministr dopravy Aleš Řebíček (ODS). Právě tato kauza nasypala do unijní rány soli nejvíce.

Bruselská kasičko „otřep se!“

Hlavní výhrady dozorčích orgánů nesměrují k žadatelům, kteří nepřesně polepili nové stroje nálepkami EU, ale proti aktivitám podporujícím korupční chování a diskriminační výběrová řízení. Důkazem, že právě tato oblast leží kontrolorům v žaludku nejvíce, je květnové prohlášení, ve kterém Evropská unie varuje, že nebude podporovat předražené stavby, u kterých neproběhla řádná veřejná soutěž.

Tyto typy zakázek, které na českém rybníčku byly, jsou a bohužel i budou, přilévají hodně oleje do ohně. Evropská komise se zaměřila na zjištění původu nedostatků a stanovuje, zda se jedná o individuální či systémové pochybení, přičemž v případě plošných nedostatků mohou být peníze zmrazeny až na šest měsíců. Obhajobu svého řízení připravuje v rámci OP Podnikání a Inovace již několik týdnů také Ministerstvo průmyslu a obchodu, které s jednáním Evropské komise nesouhlasí. Tvrdí, že výtky se týkají převážně předchozího období, kdy vládl kabinet Jana Fishera a ze 70% mohly být na místě vysvětleny. Doufejme tedy, že není jen otázkou času, kdy i ve vazbě na tento program, jenž podle neoficiálních bruselských zpráv patří k těm lépe řízeným, začnou na povrch prosakovat nekalé praktiky a ve skříních budou objeveni další kostlivci.

Jaký bude návrat do starých kolejí?

Odříznuti od žíly evropských peněz se neocitáme sami ani poprvé. Na konci loňského roku byl na dva měsíce pozastaven příliv prostředků pro častého kritika dotační politiky — Velkou Británii. Bulharsko přišlo z důvodu neprůhledného nakládání s unijními penězi o 220 miliónů EUR z předvstupní pomoci a o část rozpočtu přišlo i Německo a Španělsko. Mnozí v kontextu s momentálním stavem vzpomínají na neblahé odstavení plateb z fondu Phare trvající dlouhé čtyři měsíce a vedoucí k značným prodlevám v realizacích. Kontrola hospodaření v jednotlivých členských státech je samozřejmostí a běžným úkolem Evropské komise stejně jako zmrazení plateb při odhalení nedostatků. Nezbývá než věřit, že byrokraté neidentifikují neodstranitelnou chybu, označí nedostatky za záležitost administrativního charakteru a situace se vrátí zpět do zajetých kolejí, ve kterých bude postrašená korupce možná na chvíli v útlumu.