Radnice Prahy 7 pořádala debatu o tunelu Blanka: monolog

Jakub Patočka

Radnice Městské části Praha 7 uspořádala včera debatu, na které se pokoušela veřejnost přesvědčit o přednostech výstavby tunelu Blanka. Nepodařilo se jí to, ačkoli nepozvala občanské iniciativy a veřejnosti vůbec nedovolila mluvit.

Občané obvodu Praha 7 budou patřit k nejvíce postiženým výstavbou tunelu Blanka. Množí se protesty, a radnice městské části proto včera uspořádala debatu, na které slibovala účast zástupce městské části, magistrátu a stavebních firem. Pozvánka slibovala také účast dalších zainteresovaných subjektů. Občany mezi ně ale radnice Prahy 7 zřejmě nepočítá, neboť v panelu nikdo občanskou společnost nezastupoval.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Prostor k prezentaci názorů tak dostali výhradně zastánci projektu. Občané dokonce nemohli vůbec promluvit, své dotazy mohli vznášet jen písemně. „Nevhodný formát akce znemožnil diskusi a zapříčinil rozpad debaty do desítek dílčích otázek,“ kritizuje akci Michal Křivohlávek z iniciativy Auto*Mat.

Zastánci projektu slibují lidem zklidnění dopravy, živé ulice, nové parky a lepší parkování. Podle kritiků, ale zapomínají lidem říci, že zatímco pro centrum může znamenat Blanka určité zlepšení, obyvatelé šesté a sedmé městské části budou naplno zasaženi převedením dopravy do blízkosti svých domovů.

V ulicích těchto městských částí přibude aut, hluku a emisí, parkování se ztíží, vzniknou bariéry pro chodce. Některé ulice se změní přímo v dálniční přivaděče. Podle iniciativy Auto*Mat včerejší debata potvrdila, že obyvatele Prahy 7 projekt Blanky zajímá, přestože úřady přicházejí debatovat velmi pozdě.

„Většina Pražanů bohužel důvěřuje líbivým heslům magistrátu napsaným na ohradě staveniště Blanky, jako třeba ‘blíž k přírodě’ nebo ‘více místa pro parky’. Kdo se však podívá do stavební dokumentace, bude vyděšen tím, jak nepříznivá budoucnost čeká Prahu 6 a 7,“ říká mluvčí Auto*Matu Křivohlávek.

Auto*Mat zpracoval v létě 2008 studii, která zjistila, že v převážné většině ukazatelů přinese stavba tunel Blanka oproti současnému stavu zhoršení. Auto*Mat doručil zprávu magistrátu i postiženým městským částem a domáhal se úprav. „Do dnešní doby se projekt bohužel prakticky nezměnil,“ konstatuje Michal Křivohlávek.

Podle ředitele stavební společnosti Satra Ludvíka Šajtara není cílem projektu zklidnit dopravu, ale zlepšit průjezdnost města pro auta včetně tranzitu. Projekt proto nepředpokládá úbytek aut na povrchu. Jedinou výjimkou je Veletržní ulice, kde bude ubrán jeden jízdní pruh. Jinde se silnice rozšiřují.

Například na Letenské pláni u tramvajové zastávky Sparta budou lidé při cestě do parku místo současného jednoho jízdního pruhu překonávat pruhy tři. Ředitel Šajtar vysvětlil rozšiřování silnic nad tunelem takto: „Více jízdních pruhů znamená méně aut“.

Radní Prahy 7 pro dopravu Josef Neuberg přiznal, že obyvatelé nebudou mít užitek ani z osmi stovek nových parkovacích míst. „Budou sloužit především návštěvníkům odjinud,“ řekl Neuberg. „Počet stání pro rezidenty není dosud určen a s výrazným snižováním počtu parkovacích míst v ulicích nepočítáme,“ doplnil radní.

„Na samotné tunely navazují obrovské dálniční mimoúrovňové křižovatky na povrchu. Nejen že zaberou velkou rozlohu krásných rezidenčních čtvrtí, ale auta se jimi budou valit na povrch a do ulic. Samotné propočty magistrátních inženýrů dokládají, že poklidnému životu v Praze 6 a 7 bude do značné míry konec,“ říká Tereza Vohryzková z iniciativy Auto*Mat.

    Diskuse