Fuksa zveřejnil kodex farmářských trhů

Vratislav Dostál

Ministr zemědělství zveřejnil kodex farmářských trhů. Bude určovat minimální základ pravidel prodeje. Trhy, které se k němu přihlásí, budou pro zákazníky na první pohled odlišitelné podle zvláštního loga. Dle jeho slov bude založen na dobrovolnosti.

Ministr zemědělství Ivan Fuksa z ODS v úterý zveřejnil kodex farmářských trhů. Podle ministerstva zemědělství je založen spíše na dobrovolnosti. Prodejci, kteří se k němu přihlásí, budou pro zákazníky na první pohled odlišitelní, a může to tak pro ně představovat marketingovou výhodu.

„Princip je ale stejný: jde o zlepšení orientace a posílení důvěry zákazníků, že na trhu dostanou skutečně to, co očekávají a co trhy slibují - čerstvé, kvalitní a domácí potraviny přímo od výrobců,“ uvedlo ministerstvo v tiskovém prohlášení.

„Hlavním důvodem pro vznik kodexu je, aby zákazník na první pohled věděl, co kupuje,“ uvedl ministr Ivan Fuksa. „Objevují se kritiky na klamání zákazníků na některých trzích, proto chceme spotřebitelům dát co největší jistotu o původu a kvalitě zboží. Bylo by škoda, abychom kvůli několika nepoctivcům nechali popularitu trhů zdevalvovat,“ doplnil.

Na formulaci kodexu, který ministerstvo zemědělství iniciovalo, se podíleli například zástupci Asociace krajů, Svazu města a obcí a Sdružení místních samospráv, ale především významní organizátoři trhů.

Kodex chtěl totiž vycházet z jejich konkrétních zkušeností, aby co nejlépe odpovídal místním podmínkám a nestal se další nepotřebným a prázdným byrokratickým spiskem. Zveřejnění kodexu farmářských trhů tak má být dalším koncepčním krokem ministerstva v dlouhodobém tažení za podporu kvalitních domácích potravin a jejich co nejkratší a nejpřímější cesty od výrobce k zákazníkovi.

„Snažíme se zajistit, aby na trhu prodávali skutečně farmáři a drobní výrobci, kteří jinak mají třeba problém prorazit do běžné tržní sítě, a ne překupníci,“ vysvětlil ministr Fuksa.

Podle Fuksy se pak stále častěji veřejnost přesvědčuje o tom, že zákazník chce a potřebuje dostat pravdivé a úplné informace o zboží, které si vybírá. „Základní zásadou je jednoznačně dohledatelnost, tedy jasná identifikace původu prodávaného zboží i pěstitelů nebo chovatelů, jejichž produkty se na trzích prodávají,“ doplnil ministr.

Primárním kontrolorem a ukazatelem kvality zboží i trhu bude samotný zákazník, který však musí dostat co nejvíce informací, aby věděl, jaké standardy má na trzích očekávat a také vyžadovat. Role ministerstva při přípravě kodexu byla a i dále bude hlavně koordinační a koncepční, naplňování kodexu pak podle ministerstva zemědělství zajistí samotný organizátor.