Nový zlínský salon se představuje

Lucie Šmardová

V pořadí 6. ročník trienále současného českého a slovenského umění otevřel ve Zlíně své brány. Ve třech výstavních prostorách jsou představeny práce od 95 autorů různých generací i zaměření.

První ročník Nového zlínského salonu proběhl v roce 1996. Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně tehdy navázala na tradici historických salonů, které ve městě probíhaly každoročně mezi léty 1936—1948. Již tehdy se jednalo o velmi důležité přehlídky soudobého umění v Československu. Akce fungovaly nejen jako přehlídky, ale také jako prodejní výstavy, kde důležitou akviziční roli hrála firma Baťa, jež si nákupem děl budovala vlastní sbírku. Kromě volného umění zde byl na jaře roku 1940 vystaven model revolverového soustruhu MAS R 50 a vůbec poprvé tak byla prezentována designérská práce jako umělecké dílo.

Dnes se salony zaměřují výhradně na volné umění. Jejich ambicí je představit umělecké projevy, které mají potenciál stát se součástí evropské umělecké scény a zároveň v sobě nesou souvislost s lokálním děním. Zárukou poučeného výběru je porota složená z předních teoretiků, kurátorů a umělců (Yvona Ferencová, Ondřej Chrobák, Edith Jeřábková, Dominik Lang, Václav Mílek, Omar Mirza, Peter Tajkov a další).

Volba autorů i vystavených děl je zdařilá. Divák se zde ve zmenšené podobě seznamuje s pracemi, které vznikly během uplynulých tří let a jež byly součástí nejdůležitějších přehlídek u nás i na Slovensku. Kombinace známých i teprve začínajících umělců je přitažlivým pohledem na současnou česko-slovenskou uměleckou scénu. Zajímavou součástí letošního ročníku jsou také doprovodné výstavy Jiřího Valocha, Monografisty T•D a Zbigniewa Libery.

VI. Nový zlínský salon

Výstava potrvá do 28.8. 2011

    Diskuse (0 příspěvků)