Lubomír Typlt mobilizuje v Brně

David Mužík

V brněnském Domě pánů z Kunštátu byla zahájena výstava výrazné osobnosti současné mladé malby, Lubomíra Typlta.

Lubomír Typlt se narodil v roce 1975 v Jilemnici a absolvoval pražskou VŠUP obor Ilustrace v ateliéru Jiřího Šalamouna, dále brněnskou FaVU obor Malířství u Jiřího Načeradského a Kunstakademii v Düsseldorfu pod vedením Markuse Lüpertze, Gerharda Merze a A. R. Pencka. V současnosti se pohybuje mezi Čechami a kosmopolitním Berlínem. Pravidelně vystavuje v tuzemsku, Německu, ale i například ve Švédsku či Holandsku.

Díky svým zkušenostem ze zahraničí a třeba právě působení v Berlíně, který vždy patřil k tomu nejprogresivnějšímu, co evropská scéna nabízí, je Lubomír Typlt jeden z výrazných představitelů současné mladé malby u nás. Nezanedbatelnou částí jeho projevu je však i působení ve vynikající hudební formaci WWW, která svým experimentálně-industriálním hip hopem sklízí nadšené ovace jak kritiků, tak lačného obecenstva. Nervózní svět WWW dokonale dokresluje frenetické Typltovy barvy a není náhodou, že prvky jeho obrazů skupina používá například ve videoklipech.

Výstava v Domě pánů z Kunštátu s názvem Mobilizace představuje průnik dvou poloh Typltovy tvorby. První jsou absurdní a sarkastické figurální motivy výrazně expresivního rukopisu a druhou dadaistické konstrukce, záhadné utopické mechanismy. V současné době tyto polohy kombinuje, prolíná, a staví tak další významové roviny, nové dimenze odvrácené strany banality.

Všude číhá nevyřčené, jeho obrazy jsou plné jakési latentní agresivity, hravé absurdity a nevyhnutelného šílenství tak typického pro tuto směšnou dobu. Dnes je prakticky nemožné pro městského člověka pojmout objektivní realitu a konfrontovat ji s vnitřním životem. Lubomír Typlt to vše otevřeně přiznává — východiskem je pro něj tvorba jako prostředek reflexe, jako substrát pro katarzi.

Lubomír Typlt: Mobilizace. Dům pánů z Kunštátu Brno, výstava potrvá do 5. června.