Vídeňskou Albertinu zaplnil pop art

David Mužík

Vídeňská Albertina představuje dvě důležité postavy amerického pop artu. Mel Ramos (1935) a Roy Lichtenstein (1923—1997) se každý po svém inspirovali americkou populární kulturou, a přestože jsou jejich práce vystaveny odděleně, vybízejí ke srovnávání.

Vídeňská výstavní síň Albertina patří v posledních letech mezi galerie, které si na nedostatek návštěvníků rozhodně nemohou stěžovat. Na pováženou, a to zejména pro naše výstavní chrámy, je i vysoká účast diváků přicházejících z České republiky. Je to dáno úspěšným marketingem galerie, finančním zázemím, ale i nejrůznějšími pobídkami pro návštěvníky (např. zpáteční lístek z Brna vás vyjde na 500,- korun, a to včetně celodenní jízdenky na MHD ve Vídni). Hlavním důvodem je ovšem samozřejmě výstavní plán zaměřený na spolehlivé trháky typu van Gogh, Pablo Picasso, Andy Warhol či Gerhard Richter. Jaro letošního roku patří ikonizaci populární kultury na komiksových křídlech Mela Ramose a Roye Lichtensteina.

Retrospektivní výběr tvorby kalifornského malíře Mela Ramose je zaměřen hlavně na autorovy obrazy, nicméně představí i několik pracovních skic. Od raných figurálních abstraktně expresivních maleb přes postupnou fascinaci komiksem prostřednictvím třeba Wonder Woman 60. let až po reklamní pin-up girls, díky nimž se Ramos celosvětově proslavil. Satirický a ironizující postoj k reklamnímu průmyslu dokládají děvy chtivě objímající gigantické láhve s kečupem nebo nevinné krabičky cigaret odstrčené do pozadí bujným popředím rozesmátých blondýnek.

V cyklu Salute to Art History Mel Ramos vytáčí pukrle starým mistrům, relativizuje zaběhlé hodnoty a přidává jejich dílům trochu toho chybějícího sex-appealu. Závěr výstavy pak tvoří soubor kalifornských krajinek, které by však Ramosovi přisoudil málokdo.

Další prostor galerie představuje výběr Ramosova slavnějšího a uměleckými kruhy více přijímaného soukmenovce Roye Lichtensteina, jehož monumentalizovaná komiksová okénka jsou přítomna v řadě světových muzeí i soukromých sbírek. Výstava Black & White 1961—1968 porovnává Lichtensteinovy černobílé kresby s vybranými malbami, které vytvořil v tomto svém nejplodnějším období.

Oba autory výrazně ovlivnila populární americká středostavovská kultura padesátých let. Bezstarostný čas, kdy vás čeká jen růžová budoucnost, všeho je nadbytek, a jediný problém, který opravdu stojí za to řešit je, jestli jste spíš Coca, nebo Pepsi. Takové době opravdu nezbývá než jen rozverně pošťuchovat sama sebe.

Roy Lichtenstein: Black & White 1961—1968. Albertina Wien, výstava potrvá do 15. května 2011.

Mel Ramos: Girls, Candies & Comics. Albertina Wien, výstava potrvá do 29. května 2011.