Jádro české veřejné debaty

Úpadek české veřejné debaty se dávno předtím, než vyhřezl tmářskými eskapádami na adresu uprchlíků, demonstroval pokřiveností diskuse o energetice, zejména jaderné. V obou případech mají pravdu Němci a další Západoevropané, nikoli my.

Internetový portál Osel.cz vydal Vladimíru Wagnerovi text, který je v písmena přetaveným rozčilením, že jsme mu v Deníku Referendum odmítli vydat jeho reakci na článek Josefa Patočky o Černobylu. Přesněji řečeno, nabídli jsme mu, že může reakci zveřejnit v diskusi pod článkem, pokud si do ní předplatí přístup.

Vladimír Wagner se tuze rozčílil, protože zřejmě pokládá za své nezadatelné právo své snůšky nesmyslů o energetice publikovat, kde se mu zamane, jen proto, že je jaderným inženýrem. Když zjistil, že v Deníku Referendum to možné není, začal pokřikovat o cenzuře a přirovnávat nás k provozovatelům černobylské jaderné elektrárny.

Je to v podstatě nicotná epizoda, jíž by nemělo smysl se zabývat, pokud by neumožňovala ukázat si dva podstatné fenomény, které se týkají praxe českých médií, veřejné debaty o energetice a zacházení s fakty. Takže popořadě.

1. Jaderná energetika je mrtvá technologie, Čechům navzdory
Když jsme před třiceti lety označili v Hnutí Duha jadernou energetiku za odvětví bez budoucnosti, předpověděli jsme prakticky přesně následující vývoj, na rozdíl od všech jejích zastánců.

Co jsme tvrdili? Že jaderná energetika je nevyhnutelně spjata s nepřijatelným rizikem vážné havárie. Před Černobylem to byl Three Mile Island, po něm Fukušima a bohužel je vysoce pravděpodobné, že než tuto bludnou technologii definitivně opustíme, ještě další takové katastrofy nás čekají. Vyplývá z lidské přirozenosti, že i ty nejzajištěnější systémy mohou selhat.

Evidence je jasná. Riziko nepřijatelné. Lidé jako pan Wagner tehdy vykládali, že žádné riziko nehrozí, že selhal Sovětský svaz, nikoli jádro. Už tehdy nemluvili pravdu, mnozí záměrně.

Dále jsme tvrdili, že lidé naprosto nevědí, jak vyřešit problém vysoce radioaktivních odpadů. V přehršli jiných metod, jimiž se lidstvo pokouší vcelku úspěšně i v novém století ukončit svou existenci, jaderné odpady poněkud zmizely ze zřetele.

Je to ale zásadní, fatální problém, příroda si s nimi poradit neumí, neboť před komerčním provozem jaderných elektráren se v ní tak ultratoxické látky jako plutonium prakticky vůbec nevyskytovaly. A přestože lidé jako pan Wagner nebo Dana Drábová a celá jejich jadernická kamarila před třiceti lety vykládali, že definitivní řešení problému jaderných odpadů je na spadnutí, ve skutečnosti jsme na tom stejně, anebo ještě hůř než jsme byli tehdy, přesně tak, jak jsme to tvrdili my – jen toho smrtelně nebezpečného odpadu je teď několikanásobně větší množství.

Pokud se chcete s problémem jaderných odpadů a nesmysly, které na to téma vykládá jaderný průmysl, obeznámit zábavnou formu, lze vřele doporučit díl pořadu, který tématu ve své show věnoval John Oliver. Smát se budete i na účet české veřejné debaty.

Dále jsme tvrdili, že jaderné elektrárny se v demokratických zemích prakticky přestanou stavět a že se bude snižovat jejich počet i instalovaný výkon, a to ani ne tak kvůli bezpečnostním rizikům a nijak uspokojivě řešitelnému problému jaderných odpadů, ale především kvůli ekonomickým aspektům celé věci. Přesně to se děje.

Počty nově zahájené výstavby reaktorů. Žluté segmenty označují Čínu. Graf World Nuclear Industry Status Report

Jaderných elektráren všude kromě Číny ubývá, v Evropě spolu soutěží Francouzi a Finové, kdo dokáže postavit jadernou elektrárnu s větším zpožděním a předražením. Zatím to vypadá, že finské Olkiluoto-3, jehož cena se vyšplhala z původních tří miliard eur na 8,5 miliardy eur, přece jen překoná francouzské Flamanville, jehož cena už se vyšplhala z původních 3,3 mld € na 10,9 mld €. Spory mezi Finskem a Francií a dodavateli Arevou a Enelem řeší mezinárodní arbitráže. S průtahy to prozatím vypadá v obou případech na deset let.

Není divu, že jádro tedy není schopno ekonomicky konkurovat dnes už podstatně levnějším obnovitelným zdrojům. Dokonce už jim není schopno konkurovat ani při pouhém provozu, bez započtení původních obrovských investičních nákladů, takže například v USA teď zavřela jaderná elektrárna Pilgrim třináct let před vypršením licence. Od roku 2002 bylo zrušeno 253 objednávek nových jaderných elektráren v 31 zemích.

A tak se objevuje politicko-ekonomický paskvil nejvyššího řádu: snaha zachraňovat mrtvou technologii státními garancemi ceny. Jinak řečeno, všichni máme připlácet na to, aby absurdní, lidem i přírodě nebezpečný koníček pana Wagnera a jemu podobných, mohl pokračovat. A také proto, aby vznikala závislost satelitních zemí, což je status, k němuž máme blíž, než si dnes chceme připouštět, na dodavatelích z velmocí, jako je Rusko či Čína, které by strašně rády u nás a za naše daně stavěly.

Argument klimatickými změnami ani nezkoušejte vytáhnout, je zhola nesmyslný. Velká většina energie, kterou spotřebujeme, není energie elektrická. V roce 2017 elektřina tvořila 9 % z primární spotřeby energie, jádro se na produkci tohoto zlomku podílelo opět jen zlomkem. Topení, doprava, potřeby průmyslu a podobně leží dnes na fosilních zdrojích.

Primární spotřeba energie. Jádro tvroří ten malý fialový segment vpravo nahoře. Graf BP Statistical Review

Pokud by se měly nahradit elektřinou z jádra tak, aby se to jakkoli relevantně projevilo v emisích ničících klima, musel by se počet jaderných elektráren zvýšit o řád, jinak řečeno zdesetinásobit. Kromě toho, že je to z řady důvodů, technických, organizačních, ekonomických i bezpečnostních, zcela nepředstavitelné, je to i bezpředmětné – na smysluplné řešení změn klimatu máme jedenáct let, což odpovídá zpoždění, jaké nabírá stavba dvou zmíněných elektráren v Evropě.

Jádro – a bludy o něm – tedy stojí v cestě jedinému skutečnému řešení, jímž je úplný přechod k obnovitelným zdrojům energie, a to v podstatě okamžitě. Pravdu jsme tedy měli také my, a ne lidé jako pan Wagner. Jen s tím rozdílem, že tehdy na to všechno bylo o třicet let víc času.

Proč bychom měli pokračovat v dávno rozhodnuté debatě? V DR jsme nikdy nedebatovali na téma, zda jsou či nejsou změny klimatu způsobené lidmi. Stejně tak nedebatujeme o tom, zda má jádro budoucnost, když obě otázky jsou už dávno zcela jednoznačně ve své faktické rovině rozhodnuty.

Jádro je dnes mrtvá technologie, tak jako parní stroj po nástupu dieselu. Není divu, že civilizačně vyspělejší západoevropské země se předhánějí v tom, kdo přejde na plně obnovitelnou energetiku nejrychleji. Narážejí přitom samozřejmě na různé obtíže, ale jsou to obtíže řádově menší závažnosti, nežli problémy spojené s jádrem, které v žádném směru není a nikdy nebylo příznivější alternativou uhlí či ropy.

Jak jsme říkali již před třiceti lety: jsou to dvě strany prošlé mince. Potřebujeme úplně novou energetickou koncepci. Po vzoru Němců a jiných Západoevropanů.

2. Česká média v pokrývání tématu energetiky dlouhodobě systematicky selhávají
To, že je někdo jaderný inženýr, ještě neznamená, že je expertem na energetiku. Přesně naopak, jen minimum jaderných inženýrů není zaslepeno svou zálibou v technologii – podobně jako chlapci, jimž se líbí mašinky – a udrží si schopnost posuzovat věci vcelku, v jejich ekologických, ekonomických, sociálních a politických souvislostech.

Česká média dlouhodobě selhávala, a to už v éře před Babišem, v tom, že namísto toho, aby zprostředkovávala moderní světové trendy, kam se myšlení o energetice ubírá a proč všechny civilizačně vyspělé země jádro opouštějí a hledají cestu k maximálnímu využití obnovitelných zdrojů, tak tu namísto toho, v zájmu ČEZ a uhelných oligarchů, provozovala bohapustou propagandu, která systematicky zakrývala skutečnost.

Česká televize se dodnes nestydí nechat mluvit k ekologickému tématu šarlatána, jako je Ivan Brezina (jeho eugenické alterego Adam Bartoš o holocaustu debatovat nepůjde?), či vysvětlovat různé aspekty jaderné energetiky Danu Drábovou, jejíž dlouhodobé selhávání v hodnocení dané věci článek Josefa Patočky připomněl.

A tak jsme dnes v situaci, kdy podstatná část české veřejnosti, tak jako přechovává tmářský, bez jakékoli vazby na realitu, v podstatě animální děs z uprchlíků, si stejně zpozdile nalhává, že bez jádra a uhlí to nepůjde a že jsme zase tak nějak mazanější než ti Němci či ostatní Západoevropané. Ne, nejsme. České báchorky o nezbytnosti jádra a uhlí či o nedostatečnosti obnovitelných zdrojů jsou jedním z řady příznaků naší trvající intelektuální zaostalosti vůči západní Evropě.

Graf, který v českých médiích neuvidíte. Nově zapojované elektrárny podle typu zdrojů. Uhlí, plyn, jádro (nula nula nic) a obnovitelné zdroje rozdělené odstíny podle druhů. Graf International Energy Agency

A fakt, že platforma domýšlivě nazvaná Osel, jež chce odhalovat pavědecké mýty, slouží této s realitou nijak nesouvisející propagandě, je jen zvlášť vyhroceným příkladem směsi úpadku a zpupnosti české veřejné debaty, která je příliš často v rukou propagandistů či fanatiků, v daném případě technokratů a zmanipulovaných či ke všemu ochotných služebníků mocných finančních zájmů, jež jsou s udržováním současného obscénního českého energetického systému spjaty.

Není to přitom menší zlo, než jaké páchá na české společnosti Andrej Babiš. V zájmu oligarchů jako Daniel Křetinský či Pavel Tykač či svého času Martin Roman se vyváží krajina, ničí příroda, dětem bere šance na kloudnou budoucnost. A jejich zaměstnanci v jejich médiích jako Michal Půr v Info.cz pak na základě špatně přeloženého či pochopeného článku z Der Spiegel, který kritizuje německou Energiewende za to, že se NEDAŘÍ DOST RYCHLE, nikoli za to, že by byla principiálně nežádoucí či neuskutečnitelná, tu mudrují přesně v onom čecháčkovsky rozšafném duchu: „Na ja, my jsme to mámo říkali, že to bez jádra a uhlí nepude.“ V zájmu vydavatele.

Už třicet let vám říkáme, že to bude muset jít. Němci mají zatím veřejnou debatu založenou na faktech, proto to dělají. U nás časopis Osel, vydává nesmyly pana Wagnera a Křetinského portál Info.cz, zveřejňuje antiekologické energetické dezinfo.

Na tomto Bohem zapomenutém bláznově dvorečku je Babiš přiměřeným šafářem, nikoli jeho zhotovitelem. Řešení, stojíme-li o ně ještě, je trojí, jak také říkáme už třicet let: zásadně posílit občanskou společnost, dnes přímo na úkor oligarchie; zákonem zpřetrhat vazbu všech médií k ekonomickým zájmům vydavatelů; a systematicky zvyšovat vzdělanost obyvatelstva. Prozatím totiž nechápeme ještě ani to, jak moc jsme zaostalí.

Články, jako jsou mašíblovské snůšky nesmyslů o jaderné energetice, srovnávající například možná rizika jaderné katastrofy, jež může učinit celé rozlehlé oblasti neobyvatelnými na generace, s dopravní nehodou, psané panem Wagnerem v DR opravdu vycházet nebudou. Není to cenzura, je to redakční politika. Z úcty k čtenářům.

Napsal jsem mu, že pro něj ale mám dobrou zprávu. Česká média jsou na tom pořád dost špatně, takže platforem pro své naříkání najde nepochybně dost. Že ji našel tam, kde ji našel, k tomu oběma gratulujeme.

A co si myslíte vy? Diskuse (28 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.

Aleš Morbicer - invalidní důchodce a audiofil, Ostrava

Energiewende Úterý, 11.Června 2019, 13:35:30

.
https://www.cleanenergywire.org/factsheets/germanys-energy-consumption-and-power-mix-charts
.
Tady přesná čísla.
Když si uvědomíme, že je to vlastně nejambicioznější světový projekt velmi silné ekonomiky, jsou výsledky chabé.
Např. pokles produkce skleníkových plynů je za posledních 10 let 0 (slovy - nula.......... nicméně za hospodářského růstu, v drtivé většině světa jen naopak růst).

Vzhledem k tomu, jak se všichni třesou na zdroje v Arktidě, je jasné, že je to celé bez šance.
Klimatická změna začíná a bude to krvavá lázeň, po které nezůstane na kameni kámen....

Jindřich Kalous - důchodce

Poslední šance Úterý, 11.Června 2019, 18:20:52

Řešení je tady:
http://denikreferendum.cz/clanek/29718-zachrani-nas-miliardari-bojujici-proti-klimaticke-zmene

Tyhle prachy a možnost disponovat s nimi spolu s politicko-organizačním nasazením podobným New Dealu nebo válečné ekonomice zajistí Energiewende na celé zeměkouli, i bez jaderných elektráren.

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

"Úpadek veřejné debaty se (...) demonstroval pokřiveností diskuse... V obou případech mají pravdu Němci a další Západoevropané, nikoli my." Úterý, 11.Června 2019, 21:20:56

Osobně jsem proti jaderné energetice, ovšem článek není o jaderné energetice, ale o kvalitě veřejné debaty. Bohužel, ten článek je právě sám příkladem toho úpadku veřejné debaty, o kterém chce psát... Takhle se prostě asi nedá debatovat...

Jindřich Kalous - důchodce

Jiřímu Nushartovi Úterý, 11.Června 2019, 22:20:36

"Takhle se prostě asi nedá debatovat..."
Proč?

Z těch 30 let, které v článku Jakub zmiňuje, sleduji práci Hnutí Duha (i jeho osobně) už dobrých 25 let, z toho 5 let (v 90. letech) jako aktivista Hnutí Duha. Proto mohu dosvědčit, že přinejmenším v tom bodu 1 má 100% pravdu: Skutečně celých těch 25 let říkají totéž a to, co celou tu dobu říkají, se bohužel opravdu postupně naplňuje. A netýká se to jen jaderné energie; za zmínku stojí třeba stav a vývoj lesů.

Způsob veřejné debaty v Čechistánu bohužel většině zdejší populace doslova namlátil do hlav nenávist k nevládním organizacím a aktivistům všeho druhu. Proto je vcelku jedno, co se říká; stačí, když je o mluvčím známo, že je aktivista, a to zároveň stačí k apriornímu odmítání jeho názorů a varování.

Kassandry a Jeremiášové všech věků dopadali vždycky stejně: Vždycky věštili něco neblahého, nikdy jim to dopředu nikdo nevěřil, vždycky měli pravdu, když se to naplnilo a ukázalo se, že tu pravdu měli, tak se hněv "lidu" (šikovně podněcovaný skutečnými viníky, tj. věrchuškami všech společenských systémů) vždycky obrátil proti nim a když je ten "lid" "po zásluze" potrestal, nejlépe ukamenováním, upálením nebo jiným humánním způsobem usmrcení, tak jim pak další generace (pochopitelně podněcované dalšími věrchuškami, jak jinak...) posmrtně postavily pomníky nebo jim aspoň věnovaly pochvalné zmínky v dějinných vyprávěních potvrzujících a podporujících kmenovou nebo národní identitu. A tak to jde a půjde pořád dokolečka, dokud se lidstvo úspěšně a definitivně samo nadšeně nezlikviduje...

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Jak zabít debatu: Středa, 12.Června 2019, 05:49:18

"snůšky nesmyslů, začal pokřikovat, lidé jako pan Wagner nebo Dana Drábová a celá jejich jadernická kamarila,
koníček pana Wagnera a jemu podobných..."

Jan Pardon - ridic trolejbusu, Brno

Středa, 12.Června 2019, 05:50:55

Tak Skodovka nemela takove skandaly jako Volkswagen, kdyz uz teda si mame za vzor brat Nemecko.

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

My starší pamatujeme dobu, Středa, 12.Června 2019, 07:16:50

kdy pravda byla na opačné světové straně a veřejný prostor byl zahlcen hesly typu "X. Y. - náš vzor!"

Ti ještě starší pamatují dobu, kdy se oprávněně bojovalo proti jedné zrůdné ideologii, a výsledek byl, že bylo uvolněno místo pro další zrůdnou ideologii (ale to už není o "jádru", ale o současných politických směrech).

Jindřich Kalous - důchodce

Jiřímu Nushartovi Středa, 12.Června 2019, 10:01:22

Před 25 lety se takhle expresivně nevyjadřovali ani J.P. ani Hnutí Duha. Na rozdíl od některých tzv. slušných lidí a mainstreamových médií, kteří už tenkrát jakoukoli protisystémovou opozici zesměšňovali, obviňovali z komunismu a terorismu atd. apod.

Ivan Václavů - Praha

Středa, 12.Června 2019, 13:50:31

Tak se pozorně podívejme na graf "Primary energy consumption by source, World" *)... Ano, jaderná energie tam tvoří jen "ten malý fialový segment". Ale jak velké segmenty tam tvoří obnovitelné zdroje ve srovnání s naftou, plynem a uhlím? Tyto tři zatím stěžejní segmenty bude, jak známo, v dohledné době nutné nahradit tím "nahoře" nebo ještě něčím jiným, co zatím nemáme (jaderná fúze...). Dana Drábová (a spol.) uvažuje o postupné náhradě fosilních zdrojů mixem toho všeho v grafu nahoře, tj. "zelených" zdrojů a "jádra" (plus případné využití nových zdrojů). Já osobně v tom shledávám 1000 x více racia než v lucidním snění pana Patočky (a spol.).
*) Zde v lepším rozlišení: https://ourworldindata.org/grapher/primary-energy-cons


Jindřich Kalous - důchodce

Ivanovi Václavů Středa, 12.Června 2019, 14:42:20

Nicméně pořád tady je nějaká významná - a zdá se, že dost rychle rostoucí - pravděpodobnost, že mají pravdu ty Kassandry, které tvrdí, že průmyslová civilizace je důsledkem minulého nadbytku fosilních zdrojů a že jejich nastávající nedostatek povede k deindustrializaci. Což je podle nich jeden ze závažných důvodů, proč by se měly téměř za každou cenu rozvíjet ty zdroje, které mají lepší perspektivu udržitelnosti v době poprůmyslové, aspoň dokud ten stávající průmysl v současné podobě nějak funguje, tj. dokud umí vyrábět to, co obnovitelné zdroje pohánějí, a než podlehne nadcházejícímu kolapsu. V období po kolapsu průmyslu bude jistě technicky udržitelnější provoz stovek větrníků než jedné jaderné elektrárny...

A kdo pořád nechce vnímat obsah toho, co vlastně v českém prostředí (a českém jazyce...) říkají Jakub Patočka et al., toho mi nezbývá než znovu odkázat přímo na ty Kassandry:

https://cassandralegacy.blogspot.com
https://www.ecosophia.net
https://kunstler.com/writings/clusterfuck-nation/
https://ourfiniteworld.com

a desítky dalších...

Aleš Morbicer - invalidní důchodce a audiofil, Ostrava

Středa, 12.Června 2019, 14:43:48

Navíc článek pana Patočky je plný různých polopravd -- např. že elektřina tvořila jen 9% primární spotřeby je fakt, nicméně energetika v současnosti vytváří např. v Německu 33% emisí skleníkových plynů (jasně nejvíc ze všech odvětví), a jestli chceme vážně uvažovat o elektrifikaci dopravy (a to bychom měli), ten podíl bude značně stoupat.
Také je třeba si uvědomit, že jaderná energetika byla až někdy do roku 2000 nebo dýl vysoce zisková a až strmý pád cen ropy a plynu po 2007 ji dostal do červených čísel.
Tím nechci říct, že se obnovitelné zdroje nevyplatí, skutečně už jsou poměrně levné, nicméně třeba zavedení tak žádané uhlíkové daně by JE bezpochyby opět dostal do ziskovosti.
Když se navíc podíváme, jaký je v Německu instalovaný výkon obnovitelných zdrojů a kolik skutečně dodaly do sítě, ukazuje se, že pro bezproblémové fungování by bylo zapotřebí zhruba 4x větší výkon než je spotřeba (nicméně trochu to zkresluje německý export elektřiny).
A pořád platí, že v Německu je elektřina příšerně drahá.

Jak jsem říkal, osobně si myslím, že je JE mrtvá záležitost a nezachrání ji ani poměrně nadějné moderní projekty, které jsou popsány ve zprávě MITu,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, bohužel fosilní paliva nemáme čím nahradit a jejich spotřeba bude dál stoupat...

Jindřich Kalous - důchodce

Aleši Morbicerovi Středa, 12.Června 2019, 18:16:9

"...v Německu je elektřina příšerně drahá."

Omyl, všude jinde je příšerně levná.

Jak jsem napsal jinde v diskusi: Mám v bance milión, pojedu si ho vyzvednout autobusem, jízdenka mě stojí 56 Kč, tudíž ten milión má hodnotu 56 Kč.

Blbost, že jo.

Ale přesně takhle tvoříme ceny primárních surovin včetně energetických: Jediné, co do těch cen kalkulujeme, jsou náklady na jejich získání (chce se mi napsat ukradení...) z přírody.

Jindřich Kalous - důchodce

Ještě Aleši Morbicerovi Středa, 12.Června 2019, 18:20:5

"...jestli chceme vážně uvažovat o elektrifikaci dopravy (a to bychom měli), ten podíl bude značně stoupat."

Další omyl. Jestli bychom měli o něčem opravdu vážně uvažovat, měla by to být drastická redukce zbytečné dopravy.

Někdo někde spočítal, že než se obyčejný jogurt dostane na pult hypermarketu, suroviny a polotovary na jeho výrobu urazí cca 1500 km. Proč?

Ivan Václavů - Praha

Středa, 12.Června 2019, 19:25:46

Oprava odkazu na graf "Primary energy consumption by source, World":

https://ourworldindata.org/grapher/primary-energy-consumption-by-source-and-region

Ivan Václavů - Praha

Panu Jindřichu Kalousovi Čtvrtek, 13.Června 2019, 04:42:3

"V období po kolapsu průmyslu bude jistě technicky udržitelnější provoz stovek větrníků než jedné jaderné elektrárny... "

Tak to asi ano, ale jde o to, jestli by to mohlo odvrátit konec civilizace. Na možnost náhrady všech ostatních energetických zdrojů ze 100% těmi obnovitelnými jsou (jak je možné se i při krátkém "googlení" přesvědčit) i mezi odborníky velmi protichůdné názory. Tady je jeden z těch skeptických:

"Electricity is not something with which to trifle. We take it for granted in the world’s richest and most advanced economy that things will work when we want them to work, but a 100 percent renewable plan would put that in jeopardy. The various pronouncements that glibly peddle reliance on wind and solar energy should be met with demands for verifiable, in-depth analysis of how to do it. No such analysis has yet been delivered."

Zdroj: The 100% Percent Renewable Energy Myth
By IER (Institute for Energy Research) 2019

https://www.instituteforenergyresearch.org/renewable/the-100-percent-renewable-energy-myth/

P.s. Diky za odkazy, podívám se na to.Janmachacek_bw

Honza Macháček - chemik, Neratovice

Humor Jakuba Patočky Čtvrtek, 13.Června 2019, 23:32:47

Nejsem si jist, jestli osobní útok Josefa Patočky na Vladimíra Wagnera zašel tak daleko, aby měl Vladimír Wagner přímo právní nárok na zveřejnění tiskové opravy — o tom by musel rozhodnout soud, pokud by se Vladimír Wagner cítil natolik uražen, že by mu stálo za to se soudit. Když ale Jakub Patočka nejen odmítá vydat Wagnerovu odpověď jako článek, ale ještě k tomu dodává výzvu, ať Vladimír Wagner napíše svou odpověď do diskuse, je to špatný vtip. Přesně to, co mu Jakub Patočka radí, totiž Vladimír Wagner už v minulosti udělal: odmítnutý článek napsal jako diskusní příspěvek — a byl za to ze zdejších diskusí vykázán. Měl by si teď snad znovu zaplatit přístup do diskusí jen proto, aby z nich byl vzápětí znovu vyloučen?

Janmachacek_bw

Honza Macháček - chemik, Neratovice

Civilizace a spravedlnost Pátek, 14.Června 2019, 01:17:58

Michael Shellenberger vedle argumentů, proč se naše civilizace může vyhnout katastrofálnímu globálnímu oteplování jedině s pomocí jaderné energie,[1] vypráví zábavnou historku o původu odporu ekoaktivistů k jádru[2]: Za vším stojí jeden misantrop, který miloval hory a nechtěl, aby mu do nich lezli lidi. Bál se, že jaderná elektrárna přinese do jeho oblíbené oblasti levnou a dostupnou energii, kvůli níž tam bude chtít bydlet víc lidí, a takové množství lidí mu jeho milované hory úplně zničí. Protože s argumentem: „Nesmíme stavět jaderné elektrárny, aby tu nechtělo žít moc lidí,‟ by uspěl u málokoho, vymyslel kampaň, která záměrně zaměňovala jadernou elektrárnu za jadernou bombu — a veškeré celosvětové tažení ekoaktivistů proti jaderné energetice vzešlo z této jeho kampaně.

Když Jindřich Kalous odbývá argument, že Německo vyniká v Evropě namísto nízkých emisí skleníkových plynů výší cen elektřiny, prohlášením, že elektřina není v Německu příliš drahá, ale ve zbytku Evropy příliš levná, zdá se, že tuto motivaci kampaně za obnovitelné zdroje a proti jádru potvrzuje: Nejde o to zajistit dostatek čisté energie, jde o to energii zdražit a zajistit její nedostatek. Energiewende je „árijská lest‟.

Možná že záměr zbavit lidstvo energie má racionální jádro, neboť bez energie pro nás bude těžké vyrábět víc, než potřebujeme, vršit tak hory odpadu a svou usilovnou prací drancovat planetu, nicméně toto racionální jádro se nápadně podobá malthusiánství. Nejde jen o to, že radikální snížení spotřeby energie znamená radikálně se uskromnit, ba dokonce ani jen o to, že takový skromný životní styl bude těžké zařídit tak, aby jeho součástí nebyla i skromnější zdravotní péče, vyšší nemocnost (navzdory čistšímu prostředí) a kratší doba dožití. Zásadní snížení spotřeby energie lidstvem by se těžko obešlo i bez zásadního snížení počtu lidí, přece jen v těch „idylických‟ dobách před průmyslovou revolucí, když lidstvo ještě čerpalo energii takřka výhradně z obnovitelných zdrojů, bylo to lidstvo mnohem méně početné. Přitom navzdory Malthusovi i první zprávě Římského klubu se zdá, že sám o sobě počet lidí na Zemi hrozbu pro klima znamenat vůbec nemusí[3].

Samozřejmě víme, když dojde na snižování populace, kdo půjde do plynu, a kdo bude rozhodovat, kde se má stavět koncentrační tábor a odkud vypravit transporty. Nebo aspoň kdo bude umírat hlady nebo krvácet ve válkách o zdroje, a kdo to bude sledovat z bezpečného a dobře zásobeného sídla. Takové dělení na netrestatelné úspěšné a na ty, kteří si musí utáhnout opasky, ovšem nastane mnohem dřív, než zdražování energie a snižování její dostupnosti dojde tak daleko. To dělení je tu stále s námi a znamená, zdražování čehokoliv vede k docela jiným důsledkům, než že by prostě všichni lidé částečně omezili svou spotřebu.

Výrazně na problémy zdražování zdrojů ukázala vzpoura Žlutých vest ve Francii: Jakékoliv zdražení vždycky dopadne nejhůř na chudé. Ne vždy na úplně nejchudší, protože ti jsou často už ze spotřeby vyloučeni, spíše se zdražením zvedne hranice, pod kterou už lidé patří k těm vyloučeným nejchudším. Nejsme si totiž všichni rovni a nerovnosti v majetcích a příjmech mezi námi jsou propastné, bohatí jsou oproti chudým bohatší mnohonásobně, o mnoho řádů. Cena čehokoliv pak spíše než pobídku pro všechny spotřebovávat něčeho více nebo méně znamená práh rozdělující lidi na ty, kteří si to mohou dovolit, a na ty, kteří ne. Zdražení elektřiny, které mě přiměje nevysedávat pozdě do noci při umělém osvětlení u počítače a internetových diskusí, nebude na jedné straně pro Petra Kellnera nebo Andreje Babiše znamenat žádnou změnu hodnou pozornosti, a na druhé straně řadu lidí přinutí odhlásit elektroměr.

Jak říká David Roberts[3] i Mary Annaïse Heglar[4], raději pořádně zdaňme bohaté!

1) http://environmentalprogress.org/the-complete-case-for-nuclear

2) http://environmentalprogress.org/why-clean-energy-is-in-crisis

3) https://www.vox.com/energy-and-environment/2017/9/26/16356524/the-population-question
nebo také na adrese:
https://earthfirstjournal.org/newswire/2018/05/19/im-an-environmental-journalist-but-i-never-write-about-overpopulation-heres-why/

4) https://a2larm.cz/2019/06/pracuju-v-environmentalnim-hnuti-a-je-mi-jedno-jestli-tridite-odpad/

Jindřich Kalous - důchodce

Honzovi Macháčkovi Pátek, 14.Června 2019, 08:39:39

O skutečném (ne)dostatku energií a případném dalším nutném růstu jejich spotřeby je rozumné diskutovat ve chvíli, kdy je definována jejich nutná (s)potřeba a kdy nastává situace, že po dosažení tak nízké úrovně spotřeby už není z čeho šetřit. Dokud existují města v neobyvatelných pustinách jako Dubaj nebo Las Vegas, dokud se plýtvá energií na luxusní spotřebu bohatých nebo na spektakulární zábavy typu Formule 1 a Rallye Dakar, dokud obyčejný jogurt urazí 1500 km, než se dostane na pult v krámě, dokud se většina světového internetového provozu skládá z prohlížení porna a hraní on-line her, do té doby nemá smysl řešit počet a spotřebu energie chudých Pozemšťanů. Ten stav, kdy to bude potřeba řešit, nastane, až například USA (5% světové populace) spotřebují 5% světových energií (dnes je to 30%).

Jindřich Kalous - důchodce

Pátek, 14.Června 2019, 21:25:31

Míra energetické spotřební nerovnosti a tím pádem i schopnosti produkovat skleníkové plyny je ve světě opravdu neskutečná, ať už zkoumáme jednotlivce, státy, průmyslová odvětví nebo korporace.

Vezměme si třeba jenom leteckou dopravu.

Každý letecký pasažér cestující přes Atlantik za sebou zanechá uhlíkovou stopu, která je stejná jako stopa způsobená celoročním vytápěním bytu fosilními palivy v mírném klimatickém pásmu.

Předloni cestující v letecké dopravě uskutečnili více než 4 miliardy letů. To je 4x víc než v roce 1991.

Celé světové odvětví letecké dopravy by se při porovnání produkce skleníkových plynů s nejhýřivějšími státy zařadilo mezi jejich první desítku.

Letecké palivo ještě pořád není vůbec zdaněno.

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Civilizace a spravedlnost Pátek, 14.Června 2019, 22:17:43

Dalo by se tedy říci, že "starý marxismus" věnuje pozornost spravedlnosti distribuční, zatímco "nový marxismus" věnuje spíše pozornost spravedlnosti uznání identit?

Ivo Horák - Praha 3

Sobota, 15.Června 2019, 10:26:12

Včera jsem viděl ve voze metra reklamu asi tohoto znění: Zaleťte si z Prahy do Düsseldorfu nebo Kolína nad Rýnem. Přesvědčte se, jestli nejsou některá města až příliš malebná.

Máme si tedy zaletět, tedy něco jako si zaplavat, zkrátka mávnout haksnou jako pták křídlem. Potažmo z nemalebné Prahy (už asi) do daleko pitoresknějších městeček, náhodou s velkými letišti. Přece se nebudete harcovat vlakem a dálnici nechte kamionům.

Pan Macháček plédoval pro levné energie a pro dobrý přístup k nim pro všechny. Právě zmíněné "zálety" ukazují, v čem tu spočívá háček. Plýtvá se ovšem skoro vším, ale „trdlování“ po světě, hop sem hop tam, má při lidském neklidu a nestálosti téměř neomezené hranice. Strop pro růst zrovna zde visí snad vůbec nejvýš.

Jindřich Kalous - důchodce

Ivo Horákovi Sobota, 15.Června 2019, 11:50:46

Ano. A zkuste jim na to sáhnout. Nařčení z ekofašismu bude to nejmenší, čeho se Vám dostane.

Totéž - jen ještě ve větší míře - se ovšem týká například individuálního automobilismu. Jestli bude za nějakých 500 let na Zemi ještě někdo, kdo bude zapisovat historii, tak Henryho Forda jistě právem označí za jednoho z největších manipulátorů lidských dějin, v pořadí možná hned po různých kazatelích a věrozvěstech, protože jeho úspěch ve vytvoření umělé potřeby v lidských hlavách byl srovnatelný s úspěchem některých věrouk...

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Jestliže máte na venkově málo hustou síť veřejné dopravy, Sobota, 15.Června 2019, 12:27:4

tak to znamená, že při vyloučení individuálního automobilismu by se tam v současných podmínkách (kdy třeba zaměstnání není v téže vesnici kde bydlíte) vůbec nedalo žít. Srovnání se "zálety" pana Horáka:-) prostě není na místě.

Josef Poláček - Invalidní důchodce

Starý a nový marxismus Sobota, 15.Června 2019, 13:34:11

Ten zásadní rozdíl, pane Nusharte, je v tom, že ten "starý marxismus" se definoval v prvé řadě materiálně, čili socioekonomicky. V reálných ekonomicko-sociálních procesech spatřoval dějinnou dynamiku, která nevyhnutelně povede k radikální změně systému, tedy celého ekonomicko-sociálního řádu.

Zatímco ten "nový marxismus" se definuje především kulturně-humánně, ten je především kritikou kapitalistické společnosti z hlediska obecných humánních hodnot.

Subjektem starého marxismu byl člověk "vykořisťovaný" a "odcizený"; zatímco subjektem nového marxismu je především člověk dehumanizovaný, a sociálně i jinak znevýhodněný.

Jsou zde styčné body v tom, že oba tyto marxismy vidí, jak je lidská bytost manipulována kapitalismem; ale tato manipulace má v obou případech poněkud jiný charakter, starý marxismus ji vidí v prvé řadě jako objektivní danost zapříčiněnou samou podstatou kapitálu a trhu, zatímco ten nový marxismus tuto manipulaci spatřuje právě spíše v oblasti kulturní, v oblasti sdělovaných hodnot (či spíše: pahodnot), kterými kapitalistický stát indoktrinuje své obyvatelstvo.

-----------------------

Pokud se Vám jedná o porovnání obou marxismů z hlediska spravedlnosti: to dělení které jste navrhl Vy je přinejmenším značně nepřesné, za prvé je zásadní (i když často frekventovanou) chybou (starý) marxismus redukovat jenom na snahu o nápravu nespravedlnosti distribuční (tedy nerovné rozdělení bohatství) - to je jenom vnější, povrchní stránka věci. Marxovi se jednalo především o spravedlnost produkční (tedy o to co té následné distribuci předchází). Pokud nebude dosaženo rovnosti a spravedlnosti ve sféře primární produkce, pak veškerá snaha o nastolení "spravedlnosti" ve sféře pouhé distribuce (rozdělení vytvořených hodnot) je za prvé zcela marným počínáním, a za druhé jenom filantropickým aktem za stavu přetrvávající reálné nerovnosti.

A co se té "spravedlnosti uznání identit" týče: za prvé o té by bylo možno hovořit i v souvislosti se "starým" marxismem (jednalo se přece o jednotu, o identitu vykořisťovaných); a za druhé, ten novodobý (post)marxismus definovat jenom prostřednictvím snahy o "spravedlnost ohledně uznání identit" by bylo přece jenom krajně povrchní. Toto sice dozajista je jednou součástí praxe nového, kulturního marxismu, ale v žádném případě nepostihuje jeho základní smysl.

Ještě jednou: ten "nový" marxismus stále ještě v prvé řadě kritizuje kapitalistický ekonomicko-společenský řád, a jeho dehumanizovaný charakter. Rozdíl je v tom, že jestliže starý marxismus do popředí pozornosti stavěl dělnickou třídu (jakožto klíčový subjekt všech utlačovaných), pak ten nový marxismus nedělá žádné rozdíly, ujímá se všech utlačovaných a znevýhodněných, bez ohledu na jejich "třídní původ".

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Tu spravedlnost takhle dělí Nancy Fraserová, Sobota, 15.Června 2019, 13:44:4

takže mě napadlo, jestli to její vidění spravedlnosti nějak nekoresponduje s vývojem marxismu.

Josef Poláček - Invalidní důchodce

Zaleťte si letadlem na nedělní výlet! Sobota, 15.Června 2019, 13:48:41

Pane Horáku, tuto perverzní iracionalitu soudobé konzumní společnosti svého času dokonale vystihla známá americká herečka Barbra Streisandová, když vyjádřila svůj názor na (americkou) reklamu: "Reklama mi přijde poněkud schizofrenní. Na jedné straně nám říká, jak si nacpat nácka. Na straně druhé, jak zhubnout."

V tomto jednoduchém, názorném příkladu je vyjádřena celá rozpolcenost a nesmyslnost současné kapitalisticko-konzumní společnosti, a jejího státu.

Na straně jedné celá kapitalistická ekonomika i s její reklamou nám neustále masíruje naše mysli a duše, přesvědčuje nás: "Kupujte! Konzumujte! P l ý t v e j t e!!!"

A na straně druhé stát této samé kapitalistické společnosti, při pohledu na hrozící klimatickou katastrofu, nás nabádá: "Neplýtvejte, omezte se, chovejte se ekologicky šetrně!"

Kdyby tento schizofrenní stav kapitalistické společnosti a jejího státu ještě zažil Marx, nebylo by to pro něj žádné překvapení. On by jenom s lehkým pokrčením ramen poněkud modifikoval svou starou tézi o tom, že tento stát za podmínek kapitalismu si sice hraje na neutrála, na nezávislou moc stojící ve službě všem občanům a společenským skupinám bez rozdílu; ale že ve skutečnosti nakonec bude vždy sloužit zájmům kapitálu. Neboť kapitál a kapitalismus jsou zde pravými hegemony, stát je jenom subjektem odvozeným, závislým.

Josef Poláček - Invalidní důchodce

Sobota, 15.Června 2019, 13:49:43

Od té Nancy Fraserové jsem, musím přiznat, doposud nic nečetl, takže nemohu soudit.

Jakub Patočka - šéfredaktor DR, Brno

Oprava pana Macháčka Sobota, 15.Června 2019, 22:37:42

Pan Wagner nikdy nebyl vyloučen ze zdejších debat. I když mluví úplné nesmysly, což bohužel není v současné české veřejné debatě žádná vzácnost, může je zde sdělovat, pakliže si zaplatí přístup do diskusí.

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.