Mojefotoupr

Vladimír Wagner

Profil

Autor je fyzik, vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu University Karlovy, obor jaderná fyzika. Pracuje v Ústavu jaderné fyziky AVČR v Řeži. Učí na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. První hlavní oblasti jeho zájmu je studium velmi husté a horké jaderné hmoty pomocí srážek těžkých jader urychlených na velmi vysoké energie (experiment ALICE na urychlovači LHC a experiment HADES na urychlovači SIS). Druhou pak studium možností spalování vyhořelého jaderného paliva pomocí urychlovačem řízených transmutorů. Intenzivně se věnuje popularizaci přírodních věd, zvláště fyziky v oblasti astrofyziky a jaderné fyziky.

Komentář

Jak jaderná energetika po Fukušimě?

Události spojené s následky jednoho z největších zemětřesení v historii lidstva budou předmětem diskuzí a rozborů. Stejně tak budou analýzám podrobeny události v jaderné elektrárně Fukušima I. A pochopitelně ovlivní i názory zda, kde a jaké jaderné elektrárny stavět.

Komentář

Jak je to s jadernými zdroji?

Jaký bude podíl jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů v polovině tohoto století a zvláště později, je otevřenou otázkou. Závisí to na tom, jestli se naleznou opravdu efektivní metody ukládání energie.

Zobrazeno 2 / 2