Římský Kocourkov

Tomáš Halík se připojil k menšinovému hlasu českých křesťanů. Zdůrazňuje přijímání nejen křesťanských běženců a vyslovil obava z kapitalismu bez právního systému. Ivan Štampach oceňuje jeho výzvu, že je znovu čas osvědčit občanskou odvahu.

Není tak vzdálená doba, kdy kritikům současného establišmentu Tomáš Halík vzkazoval, že jsou nezralí a že by se měli spíše zamyslet nad sebou. Po zločinném útoku náboženských fanatiků na redakci pařížského satirického časopisu Charlie Hebdo cosi naznačoval o imunitě náboženských autorit vůči ostré kritice a výslovně odmítl ztotožnit se s obětmi a pozůstalými v době, kdy pařížskými ulicemi společně na protest pochodovali hodnostáři římskokatolické církve, rabíni a imámové.

Náznaky nesouhlasu s poměry se však objevují a mohli jsme je dosud sledovat selektivně. Proslulý byl konflikt s Václavem Klausem. Jeho nesouhlas s jednáním politických elit bylo možno si domýšlet z obecně formulovaných spirituálních a etických stanovisek.

Halíkův pohár trpělivosti však přetekl. Probudilo se v něm svědomí veřejného intelektuála a svědomí křesťana a konkrétně služebníka církve, od nějž se očekává, že bude tlumočit křesťanské postoje ke společenským tématům. Neznamená to, že by snad měl nahrazovat členy církve, jimž tato služba svěřena nebyla a kteří jsou stejně kompetentní se vyslovovat k občanským otázkám.

Halík v menšině
Halík se svým nezávislým způsobem připojil k menšinovému hlasu českých křesťanů, nedávno reprezentovanému například vyjádřením Českobratrské církve evangelické k tématu migrantů ze zemí postižených válkami a jinými neštěstími, zejména z Blízkého východu a severní Afriky. Už tehdy postoj spojovaný s českými římskokatolickými biskupy, že je třeba přijímat jen nebo především křesťany, nazval nekřesťanským.

Tentokrát přišel nejprve článek v Katolickém týdeníku, v němž si mohli jeho čtenáři přečíst mimo jiné:

Evropská unie nám věnovala stovky miliard, téměř každá vesnice profitovala z evropských zdrojů (a profitovala by mnohem více, kdyby velkou část dotací nerozkradla „neviditelná ruka“ mafiánské české cesty ke kapitalismu) – ale my jsme si nechali prolhanými ideology vsugerovat obraz EU jako „nového Sovětského svazu“.

Tato urážlivá lež se ujala, protože mnoha lidem vyhovovala – pokud máme nad sebou nějakou cizí velmoc, máme alibi pro vlastní lenost a nezodpovědnost, můžeme jen sedět u piva a nadávat. Stydím se za chování velké části našich politických elit a smýšlení velké části veřejnosti ve vztahu k EU
.“

Po tomto článku Halíka oslovil třetím rokem působící český zpravodajský server Echo24 spojený též s autory a redaktory Mladé fronty Dnes a Lidových novin, kteří odešli nebo byli vyhozeni poté, co noviny ovládl dnešní místopředseda vlády, zemědělský a potravinářský magnát Andrej Babiš.

Nezbývá než s povděkem přijmout a ocenit Halíkovo konstatování, vlastně výzvu, že je znovu čas osvědčit občanskou odvahu. Foto ceskatelevize.cz

rozhovoru nejprve hodnotí intelekt a mravnost svých oponentů. Na to už jsme zvyklí a nepřekvapí nás, že dostal pozitivní reakce od lidí, kterých si váží. To je očekávaná mantra. Bez toho by se reakce obešla.

V další pasáži trefně shrnuje prezidentské působení Miloše Zemana. I kdyby snad někdo mohl namítnout, že zcela vynechává jeho chvályhodné kroky, například jmenování ústavních soudců, nezbývá než jeho diagnózu potvrdit.

Strach z uprchlíků pokládá právem za iracionální, i když jeho otázka, kde jsou lidé, kteří mají dost odvahy se postavit předsudkům a hysterii, je poněkud řečnická. Morální autority zastávající humánní postoje tu přece jsou, i když nesídlí na Pražském hradě jako Masaryk, jehož zmiňuje jako příklad z minulosti. Za připomenutí jistě stojí Anna Šabatová, Erazim Kohák, Miloš Rejchrt, Táňa Fischerová a Jiřina Šiklová.

Halík podle všeho ještě před pár lety považoval voliče sociální demokracie za hlupáky nebo nepřátele. Proto je třeba ocenit odvahu, s níž v článku pro Katolický týdeník vysoce ocenil Bohuslava Sobotku. V rozhovoru pro Echo to potvrzuje, nebojí se prohlásit, že v dané situaci již nelze zachovat politickou neutralitu a říká, že hledá seriózní politiky napravo i nalevo.

Odmítá tendence i u nás místo práva prosadit rozhodování oligarchů a lze mu jen přát, aby tuto tendenci rozpoznával za různých politických konstelací. K tomu nezbývá než s povděkem přijmout a ocenit Halíkovo konstatování, vlastně výzvu, již rozhovor pro Echo končí: „Je znovu čas osvědčit občanskou odvahu.“

Co jsou křesťanské hodnoty?
Potřetí se Halík vyjádřil v pořadu Interview 24 na stanici ČT24 dne 22. dubna. Potvrdil to, co už dříve bylo řečeno v článku a v rozhovoru a v půlhodinovém pořadu to mohl rozvinout a blíže vysvětlit. Zvláštní pozornost si zaslouží jeho obava z kapitalismu bez právního systému, který vládne v Číně a Rusku a který by se líbil zdejším oligarchům. Vyslovil obavu, že málo lidí tomu čelí.

Nová ve srovnání s oběma nedávnými vyjádřeními byla vyslovená obava ze zneužívání náboženství nejen muslimy. Halík se vyslovil, že jsou i takoví křesťané. Dokonce bylo řečeno, že náboženství může být nebezpečné. Na otázku moderátorky Zuzany Tvarůžkové po obraně křesťanských hodnot se Halík nebál ukázat, jak je toto heslo zneužitelné. Poukázal na současné Polsko a na riziko, kdyby se tam církev nechala vtáhnout do současné nebezpečné vlny nacionalismu.

Halík se vyslovil, že to, co hlásá papež František, to je evangelium. Lidé, kteří berou evangelium vážně, jsou nadšeni papežem. Je třeba totiž říct, co jsou křesťanské hodnoty – že je to solidarita, ochrana životního prostředí, milosrdenství a sociální spravedlnost.

Halík se vyslovil, že to, co hlásá papež František, to je evangelium. Lidé, kteří berou evangelium vážně, jsou nadšeni papežem. Repro DR

Halíkovy autenticky křesťanské výpovědi nevyvolaly odpor jen u extremistů, s jejichž útoky počítá. S nimi je třeba počítat. Nedělní útoky na několik pražských kaváren počítaných k zóně bez nenávisti (Hate Free Zone) ukazují, že rasisté, šovinisté a neonacisté jsou s Hradem za zády na koni. Vyhrožují a hrozby pozvolna realizují.

Halíkovo veřejné vyjádření odmítlo i tiskové středisko České biskupské konference. Výslovně bylo publikováno na jejich webu toto: „Dnešní prohlášení Mons. Tomáše Halíka, která zazněla v podvečerním vysílání ČT24 jsou jeho soukromými názory, nikoliv oficiálním stanoviskem ČBK“ (citováno doslova i s pravopisnou chybou).

Sdělení je pochopitelně nesmyslné. Halík zjevně psal a mluvil za sebe a ani nenaznačil, že by mluvil jménem biskupů. Úkolem biskupů je církvi sloužit, ale nejsou sami církví. Lze doufat, že tuto dávnou záměnu výslovně odmítnutou II. vatikánským koncilem (1962 – 1965) už tato církev překonala. Církví je Boží lid.

Jsem přesvědčen, že Halíkův hlas byl v tomto případě hlasem církve, zejména pokud církví bude mínit společenství všech, kdo věří v Ježíše Krista a snaží se ho následovat, nikoli jen některou jeho historicky vzniklou podobou.

Bylo by zajímavé se dovědět, co na Halíkově vyjádření vadilo nejvíc. Je v neshodě s oficiálním stanoviskem biskupů důraz na hodnoty evangelia nebo to byla spíš kritika Miloše Zemana. Mohli bychom se obávat, že vadilo opakované připomenutí sociální spravedlnosti, tématu silně zdůrazňovaného mimo jiné již papežem Janem Pavlem II. a silně připomínaného papežem Františkem.

Upřesnění námitek se nedočkáme, protože František Jemelka pověřený vedením tiskového střediska v nedělním rozhovoru pro Echo24 odmítl uvést, od kterých Halíkových výroků se jejich prostřednictvím ČBK distancovala. A navíc překvapil, že zveřejněné sdělení „není oficiálním stanoviskem ČBK, ale pouze neformálním upozorněním“. Že by během víkendu některá významná církevní autorita tiskové středisko napomenula? Spíše se zdá, že levá ruka neví, co v římském Kocourkově dělá pravá.

Nezbude, než se zeptat, je-li poslední vysvětlení Františka Jemelky oficiálním stanoviskem ČBK nebo jen jeho soukromým názorem.

A co si myslíte vy? Diskuse (150 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.

Pavel Kolařík - informatik

Jenom malé upřesnění Pondělí, 25.Dubna 2016, 09:05:45

Nejedná se o římský, nýbrž o pražský Kocourkov. Daná příhoda není typická tím, že se udála v katolické církvi, nýbrž tím, že se udála v Česku.
A město Řím v ní opravdu nijak nevystupuje.

Pavel Kolařík - informatik

Ještě k hodnocení rozhovoru pro Echo24 Pondělí, 25.Dubna 2016, 09:40:50

Tato pasáž je zcela zásadní, a na rozdíl od pana Štampacha se nedomnívám, že "Bez toho by se reakce obešla."

"Pane profesore, jak vnímáte kritiku, která se na vás sesypala? Máte pocit, že byste se nějak klamně vyjadřoval či podněcoval k nenávisti?"

"Vítám vždy kritické připomínky, pokud jsou věcné a slušné. Reakce pana Lenerta věcná není. Myslím, že každý, kdo si v klidu přečte celý můj článek a poté jeho zlovolnou misinterpretaci, musí si sám udělat názor. Na svůj článek jsem dostal řadu pozitivních reakcí od lidí, kterých si vážím. Na to, že ať řeknu cokoliv, objeví se na jistých serverech vulgární osobní útoky včetně pokusů o zastrašování, jsem už zvyklý a nebojím se toho. Naše země je vystavena agresivní systematické propagandistické válce ze strany spolupracovníků Ruska, část nepřátelských reakcí jde jistě z těchto zdrojů; pak jsou lidé, kteří z principu nemají rádi Pražáky, intelektuály, katolíky či příznivce Václava Havla – a pro ty jsem ideální terč k vyzvracení jejich zloby, protože to vše mají před sebou v jedné osobě."

Mrcolordr

Michal Rusek - Olomouc

Ktož jsú boží bojovníci Pondělí, 25.Dubna 2016, 10:15:49

Není hrdina ten, kdo se staví na stranu mocných tohoto světa a s nimi dělá revoluci proti obyčejným lidem. Dějiny nejsou ničím jiným, než kontinuální snahou mocenských a finančních center přesvědčit veřejnost o legitimitě svých plánů. A přesně tohoto scénáře pečlivě zabaleného do roucha humanity a lidskosti jsme svědky a nedobrovolnými účastníky nyní. A dnes jste to právě vy a váš přítel Halík, pane Štampachu, kdo neváhá v rámci tohoto boje obléci samotného Boha a celé Jeho živé společenství do vojenských uniforem. Dělat revoluci s pány proti těm maličkým dole, to svět ještě neviděl.

Martin Profant - Praha 7

Michalovi Ruskovi Pondělí, 25.Dubna 2016, 11:28:9

A není hrdina ten, kdo bučí s fanatizovaným davem a hlásá nenávist vůči těm nezranitelnějším. Ale přeji dobré zažívání.

Samu_v_montmartre

Ivan Štampach - religionista, Praha 4

Pondělí, 25.Dubna 2016, 11:38:34

Michal Rusek: Ano s nadšením v žoldu Wall Streetu, Bilderbergu a roothshildovské židozednářské lobby bojuji proti pracujícími lidu celého světa.

Snapshot_20141218_11

Vladimír Boleslav - advokát, Praha

Michalu Ruskovi: Pondělí, 25.Dubna 2016, 12:24:25

Tak tomuhle opravdu nerozumím. Chtělo by to poněkud tuto "myšlenku" rozvést. Ale raději snad ani ne ...

Josef Poláček - Invalidní důchodce a student

Pondělí, 25.Dubna 2016, 15:31:17

Pane Rusku, opravdu nemáte ani sebemenší povědomí o tom, jak naprosto tu stavíte věci na hlavu?!

Vždyť je to právě M. Zeman, který je v současný době tím "mocným" - má moc vrcholného představitele státu, moc vrchního velitele české armády, a - a to především - má moc dvoutřetinové přízně české populace.

Je to přesně naopak odvážným a statečným počinem, se za této situace vydat do boje proti této kumulované moci. A jak sám T. Halík uvádí, odplata za tuto jeho odvahu přichází vzápětí - v podobě nenávistných a vulgárních výlevů české internetové spodiny.

No on by ten Halik mohl byt duveryhodny ale... Pondělí, 25.Dubna 2016, 16:37:56

Nesmel v tom rozhovoru plamenne utocit na oligarchy, ktery po vzoru Ruska chteji ovladat ceskou politiku a taktne zapomenout na bratry Kochovi v USA (to je na zapad od nas, ale je to relativni, pokud se divame z Japonska je to rovnez na vychod). take by nemel zapomenout na sveho vlastniho oligarchu Sekyru. Mozna se s nim jenom modli a duchovne ho vede. Ale mel by ho uvest v seznamu svych hrichu. Do toho seznamu ostatne patri i ten neuspesny podvod s vydavanim jeho traktatu za vedecka dila. Ja vim , pry nevedel ze se to nesmi. Ale kdyz se o tom doslechl, nevadilo mu ze se stal podvod, spise naopak.

Pane Stampach, tim ze jste uvedl Siklovou jako moralni autoritu, jste degradoval cely text.

p.s. Jen clovek s velmi nizkym intelektem muze dnes v Cechistanu povazovat kopani do prezidenta za odvazny cin. Samozrejme je tu jeste moznost, ze dotycny je opravdu inteligentni a schopny, ale schopny vseho. Jak rika muj pritel "jsou i lide nezatizeni balastem moralky."

Aleš Morbicer - invalidní důchodce a audiofil, Ostrava

Pondělí, 25.Dubna 2016, 17:04:51

Přiznám se, že mám jisté pochopení pro ty, kteří se jako křesťané zaměří na pomoc křesťanům. Když je to na úrovni řekněme větší vřelosti, ne jako nepřátelské vymezení se proti někomu.

Před časem jsem byl s přáteli na jedné větší akci. Pro něco jsem šel, když vypukla panika. Hořelo. Když si zpětně promítám, co se dělo, tak si vzpomínám na velmi intenzivní obavu o své známé. Kolem se valily tisíce lidí, ale mé myšlenky a úsilí se upínaly jen k některým,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Tenhle princip funguje na různých úrovních, nedá se jen tak vyzmizíkovat.
Nicméně Kristovo učení je v tomto smyslu jasné - pomoc si zaslouží KAŽDÝ, kdo je v nesnázích.
V tomto smyslu je pravda na straně papeže, Halíka, Štampacha či Merkelové.

Pan Halík navíc papeže obdivuje i z hlubších důvodů. Oba dva ve svém postavení nemůžou být nedotčeni katolickým mysticismem, podle něhož jsou Nebesa a Země v propojení. Dobrý skutek (milosrdenství) nejen razantně pootevírá dveře do Ráje po smrti. Jeho důsledky se projeví i zde, v životě pozemském.
Samozřejmě ne hned, v prvním plánu, tehdy jsou výdaje jasně na straně pomáhajícího.. Ale vširším horizontu ano.
Pokud vím, největší katoličtí mystikové se vždy domnívali, že dobrý skutek se jako dobrý skutek projeví jak na nebi, tak i na zemi, i když to nemusí být hned. Kdo by neznal přísloví "pro dobrotu na žebrotu".
Dobrý skutek pomůže tomu v nouzi, ale obohatí i pomáhajícího - ne v materiální rovině, přímo, ale například ve formě budoucího důležitého rozhodnutí, které by bez této zkušenosti minulého milosrdenství bylo špatné, mylné, tragické.
Vzhledem k tomu, že křesťanství není náboženství karmické, kde je jsoucno spoutáno nezlomným zřetězením příčin a následků, ale otevřené pro budoucnost, je tohle dost důležité.
To proto papež František mluvil o uprchlících jako o daru (což některé vytočilo k nepříčetnosti).
A proto ho Halík hluboce obdivuje.
* * * * * * * * * * * * * * * *

Nicméně i prostější uvažování nám dal Bůh. A samotný Kristus přece tvrdil, že co božího bohu, co cíařovo císaři.
Do Německa přišlo vloni 1,1 milionu lidí. O části se neví nic, přesto německá byrokracie jede na plné obrátky a jsou už první sociologická data.
Použitelně kvalifikovaných je max. 20% z nich.
Téměř 50% z nich má minimální nebo je úplně bez vzdělání.
((( zde odkazuji na Vladimíra Handla z FSV UK )))
Tím "minimálním" se myslí pár tříd islámské základní školy, kde se učilo v podstatě jen náboženství.

To je dynamit.

Co tady budou dělat?
Za co budou žít?
Bude to pomoc, když vzniknou ghetta?
A co s lidmi, kteří nepřicházejí v dobrém?

Navíc se ukazuje, že mnohým se tady líbit nebude.

Předběžná hlasování naznačují, že EU se udrží na křesťanské pozici. Kvóty budou schváleny solidní většinou.
Měli bychom se zamyslet, jak s nimi naložíme.
Samozřejmě jim budeme muset poskytnout základní prostředky k životu.
Ale náš přístup k nim by asi byl záhodný pojmout jako poskytnutí dočasného útočiště, než ustane teror v jejich zemi.
A pokusit se apelovat a burcovat všude možně i nemožně, aby války na Blízkém východě ustaly.

Lenka Vytlačilová - metrolog

Poznámka Pondělí, 25.Dubna 2016, 20:33:56

Dánsko
Muslimové tvoří 5% obyvatelstva,
jde na ně 40% sociálních výdajů

Mrcolordr

Michal Rusek - Olomouc

Až přijde ekonomická krize (a ta příjde, velká a hluboká, dříve nebo později) a lidé v Evropě pak budou hledat viníky… A najdou si je. Pondělí, 25.Dubna 2016, 20:42:11

Úkolem křesťana je v prvé řadě snažit se, aby zmizely války a všichni lidé mohli žít tam, kde jsou doma. Tedy nepodporovat svým m l č e n í m zlo. Samaritánská pomoc "tady a teď" je jistě potřebná, ale je to žalostně málo. To prostě nestačí. Nesmí nahradit to podstatné, tedy práci na nápravě kořenů problému. A přesně to se nyní v Evropě děje. Mluví se jen a pouze o imigrantech, jak je přerozdělovat atd. a nikoliv O PŘÍČINÁCH VÁLEK. Jak málo lidí si uvědomuje zvrácenost úvah o tom, že imigranti svojí levnou prací v Evropě pomohou ekonomice (i kdyby to byla pravda).

Křesťan nemá napomáhat stěhování národů a tvářit se, že to je vše a tedy finální pomoc. Touto jen dočasnou a krátkozrakou pomocí se o d k l á n í potřebná pozornost od toho, co je důležité: UKONČENÍ VÁLEK. Kdyby byla jednotná vůle, byl by konec válkám. A šlo by to velmi rychle. Křesťanská pomoc má smysl tam, kde jsou lidé doma. A proč je v tom k d y b y tak velký problém? Mj. proto. že křesťané pomáhají další a další imigraci, místo toho aby vnímali a řešili příčinu. – Pouhá hloupost?

Jak je možné, že jsme rezignovali na kritiku všech, kdo na válkách profitují? Na kritiku těch, kdo si války přejí? Vždyť v médiích nejsou ani jasné a přehledné seznamy všech zbrojařských firem, které na válkách vydělávají. A jejich vazby na politiky, kteří pak války prosadí. Proč místo toho posloucháme "křesťany" a jejich protiruskou rétoriku s tím, že problémem je Zeman? Že on a jeho voliči jsou rakovina? – Toto jsou slova křesťanů?

Nebo jsme v 21. století snad názoru, že války vznikají samy od sebe jako nedopatření?

Navíc, pokud by se všechny pracovité a vzdělané elity např. ze Sýrie vystěhovaly, kdo tam pak bude dávat po válce zemi do pořádku? Copak někdo může takto zločinecky uvažovat?

Zlo není pomáhat imigrantům. Zlo je, pokud vytěsníme fakta o příčinách válek. Zlo není stárnoucí muž na Hradě. Zlo je tvrzení, že on a jeho příznivci jsou náš problém a dokonce rakovina. Zlo je, pokud nebudeme mluvit o tom, KDO ROZVRÁTIL tolik zemí a kdo zapříčinil tolik válek, až v těch zemích lidé dnes nemohou žít.

Kdy bude v ČR diskuse na téma Wesley Clark a jeho zpráva o tom, že USA se prostě rozhodly udělat do 5 let chaos v 7 zemích? Nebo je americký generál a jeho slova cosi vedlejšího? Proč toto neokomentujete? Pane Štampachu? Toto je dialog a tedy demokracie. Ne vaše mlčení o příčinách válek.

https://www.youtube.com/watch?v=LXrnprlMyB8

Pokud veřejný diskurz určují lidé, kteří zde budou pečlivě udržovat dogma o nekritizovatelnosti USA a NATO, a pokud je bude veřejnost vnímat jako hlas křesťanských autorit, je na místě mluvit o hluboké krizi křesťanství.

Stále věřím v moudrou soudnost běžného člověka. Věřím, že čím dál více lidí chápe, která světová velmoc zde opakovaně rozehrává své geopolitické hry. Věřím, že skrze moderní nezávislá média více a více čtenářů začíná rozumět, jak pracují výborně promyšlené z l o č i n e c k é mechanismy moci a umí dohlédnout hloubku falše i to, jak funguje know-how USA na podporování opozice ve stabilních státech a tedy i konkrétních osob (nejlépe skutečně dobrých), které pak zahrají svoje role upřímně a autenticky. A když se pak ta či ona aktuální vláda země – pochopitelně – silou brání (viz mj. Kaddáfí), což je předem ve scénáři, tak pak stačí získat alespoň dočasnou podporu světové veřejnosti a tyto státy začít velmi účinně (podporou právě této opozice) rozvracet a rozbíjet – vždy ve jménu lidství a humanity…

Výdaje na zbrojení 2015 (kolik válek dělá Čína?):

$ 600 mld. USA,
$ 200 mld. Čína,
$ 85 mld. Saudská Arábie
$ 60 mld. Rusko
$ 51 mld. Velká Británie
$ 49 mld. Francie
$ 48 mld. Indie
$ 42 mld. Japonsko
$ 40 mld. Německo
$ 34 mld. Itálie
$ 33 mld. Jižní Korea
$ 33 mld. Brazílie
$ 30 mld. Írán
$ 24 mld. Austrálie
$ 18 mld. Turecko
$ 16 mld. Izrael
$ 16 mld. Kanada
$ 12 mld. Španělsko
$ 10 mld. Tajwan
$ 10 mld. Holandsko
$ 9 mld. Polsko
$ 7 mld. Pakistán
$ 7 mld. Indonésie
$ 7 mld. Mexiko
$ 6 mld. Írán
$ 5 mld. Thajsko
$ 5 mld. Ukrajina
$ 5 mld. Švýcarsko
$ 5 mld. Belgie
$ 4 mld. Egypt

– http://www.sipri.org/media/website-photos/sipri-milex-data-1988-2015

»Mějme na paměti, že Bílý dům „udržuje“ války nízké intenzity či tajné vojenské operace na území 134 zemí po celém světě, často na žádost různých diktátorů, autokratů a vazalů, nic nedbajících na vůli tamního obyvatelstva a potenciální destabilizaci jejich společenství – See more at: http://blisty.cz/art/77154.html#sthash.HW0wjoXC.dpuf

Je snad každému jasné, proč Obama pochválil "odvážný postoj" Merkelové a mnohých dalších Němců k uprchlické krizi, během níž do Německa jen loni dorazil více než milion běženců…

Tedy: Proč se vůbec nemluví o tom, že je úkolem právě USA řešit následky toho, co USA zasely? …

Prezident Zeman, kterého spolu i se všemi jeho příznivci označil "kněz" Halík v pátek za rakovinu této země mocným v pohledu finančních a mocenských dimenzí světa opravdu není.

Nezbývá než věřit, že autentické, slušné a poctivé, neuřvané a necynické křesťanství v naší zemi ještě kdesi žije (možná jen kdesi v podzemí spí klidným spánkem jako Blaničtí rytíři) a právě ono již brzy najde sílu a pozvedne svůj hlas. Protože právě nyní je ta chvíle, kdy mlčení znamená přitakat zlu.

Ale možná dobří křesťané zlo již nikdy neprohlédnou. Možná se nebudou nikdy ptát, proč je stále tolik válek, když žádný obyčejný člověk si válku nikdy nepřál, možná budou věřit tomu, že kapitál je hodný a své zisky dosahuje vytrvalou a poctivou prací. Možná věří, že NATO hájí mír ve světě…

Možná budou jako papež František ve své jednoduché krátkozraké pravdě dál plnit plány velmocí. A myslet si, že konají dobro. Možná se nikdy nepozvednou, aby omezili výdaje na zbrojení a zmizely války všude tam, kde jsou lidé doma. Možná budou naši křesťané dál věřit, že USA a NATO = velké světové dobro, jako skalní komunisté kdysi věřili, že SSSR = dobro.

Mocní tohoto světa nikdy nehájili a ani dnes nehájí zájem obyčejných lidí. A zlo je dnes tak sofistikované, že obyčejným lidem, jak vidno, není dáno dohlédnout na konec řetězu následků toho, co se v Evropě zcela z á k o n i t ě odehraje, až přijde nová, mnohem hlubší a delší ekonomická krize a lidé v Evropě budou hledat viníky. A taky si je najdou, pane Štampachu. Pak bude pozdě na omluvy.

Martin Profant - Praha 7

Michalovi Ruskovi Úterý, 26.Dubna 2016, 09:08:2

Líbí se mi Vaše ochota vynaložit neobyčejné úsilí na zdůvodnění velmi jednoduchého stanoviska:

"Chci nechat ty lidi pochcípat na hranicích naší čisté Evropy, aby nás nenakazil svým náboženstvím, nemocemi a bídou. A nechci se přitom cítit jako viník."

Co má sakra co dělat otázka, kdo založil požár s tím, jestli mám popáleným ošetřit rány? A jak jste přišel na to, že ten, kdo chce ty rány ošetřit, je sympatizant se žhářem?

Ale zase, pokrytectví je hold, který vzdává neřest ctnosti. Alespoň si pro své ponižování miliónů lidí na úroveň lidského substrátu pro potřeby mezinárodního plutokratického spiknutí hledáte výmluvu.

Josef Poláček - Invalidní důchodce a student

Nekvalifikovaní Syřané? Úterý, 26.Dubna 2016, 11:48:19

Pane Morbicere, o vzdělanostní struktuře syrských uprchlíků mám k dispozici podstatně jiná data nežli Vy. Právě syrští uprchlíci mají - pro daný region - relativně vysoký stupeň vzdělání.

Co se pak jejich použitelnosti pro německý pracovní trh, je nutno si uvědomit: věková struktura syrských migrantů je relativně značně příznivá.

Jednoduše řečeno: jsou to ve velké míře mladí lidé, pro které nebude zásadním problémem doplnit si právě tu kvalifikaci, kterou vyžaduje německý pracovní trh. Této záležitosti si německá vláda samozřejmě je vědoma, a potřebná opatření se už připravují.

Samozřejmě, že celou tu masu syrských uprchlíků nebude možno na německý pracovní trh uvést hned. Ale až za několik let bude možno odpovědně konstatovat, do jaké míry se tento projekt zdařil či nikoli. Do té doby je všechno ostatní jenom spekulace.

Aleš Morbicer - invalidní důchodce a audiofil, Ostrava

Úterý, 26.Dubna 2016, 13:30:26

Mnou uvedené údaje uvedl ve včerejším rozhovoru

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Expert-na-Nemecko-vysvetluje-proc-Merkelova-tolik-podporuje-uprchliky-Neni-to-nahoda-ale-systematicky-zamer-432278

Judr. Vladimír Handl, CSs.,
výzkumný pracovník pražského Ústavu mezinárodních vztahů,
odborník na Německo,
navíc na částečný úvazek vyuučující na Institutu mezinárodních studií FSK UK.

http://www.iir.cz/static/vladimir-handl

Předpokládám, že tento člověk ví, o čem mluví, a mluví na základě reálných dat, ne fantazií.
((( kdyby ne, je Česko hluboko v žumpě )))

Navíc on mluví o celku, ne jen o Syřanech, kde to asi vskutku bude o něco lepší.

A uznejte - pokud jsou ty údaje pravdivé.............. opravdu to neskončí u ghett závislých do značné míry na sociálních dávkách?
* * * * * * * * * *

Nicméně není nic jednoduššího, než Handlovi napsat mail a zeptat se ho, jak to, že se jeho údaje liší od všeobecného přesvědčení o vysoké vzdělanosti uprchlíků.
Zítra ráno mu napíšu, uvidíme jestli a jak odpoví...

Mrcolordr

Michal Rusek - Olomouc

Schopnost pochopit rovinu rozhovoru, podstatu sporu – Martinu Profantovi Úterý, 26.Dubna 2016, 14:10:29

Píšete: »Co má sakra co dělat otázka, kdo založil požár s tím, jestli mám popáleným ošetřit rány? A jak jste přišel na to, že ten, kdo chce ty rány ošetřit, je sympatizant se žhářem?«

Nacházíme se v situaci, kdy i současná válka (jsme přece ve válce) má tři stupně, tedy, postupně:

• válka propagandou
• válka ekonomikou
• válka bojem

a první obětí šrapnelů těžkého kalibru jsou lidé jako vy, pane Profante (podobně i pan Poláček), kteří, jak vidno, p l n ě vědomě odmítají vidět povahu či podstatu válek USA jako zločinecky kořistnickou.

Ostatně nezbývá mi, než zde připomenout 9 let stará slova autora tohoto textu, I. Štampacha o USA:

»Pod současnou administrativou se svobodomyslná země stává agresivní mocností s imperiálními ambicemi. To nelze podporovat. Můžeme být Spojeným státům vděčni za vše dobré, co v českých a evropských dějinách znamenaly, ale nejsme povinni je podporovat v jejich nebezpečných mocenských tendencích.»

– http://www.blisty.cz/art/32684.html#sthash.NKEbA0h5.dpuf

Obhajoba zájmu USA u pana Štampacha je přirozená, normální a lidská. V tomto smyslu nelze panu Štampachovi nic vytknout, svoje kořeny ctí každý. Pokud má někdo otce ze Slezska, bude hájit tuto krajinu, pokud z USA, bude hájit USA.

Proto vůbec nerozumím tomu, proč i elity naší země, ke kterým jistě autor úvodního textu patří, neumí/nechtějí rozlišit ten zásadní a principiální rozdíl mezi obhajobou země USA, tedy USA jako velké země kde jsou miliony dobrých lidí a mezi hájením zájmu finančně-průmyslové o l i g a r c h i e USA, které patří vojensko-průmyslový komplex. A také z něj má zisky. Protože o tu moc a zisky a geopolitiku jde. Proto jsou války. A ty války přece neskončily. Naopak, spíše jich přibývá. Nebo si snad myslíte, že ano? Pane Profante? Už žádné nebudou?

Živě si vzpomínám na můj osobní pocit z kraje 90. let, kdy jediná živá velká válka široko daleko (pokud nepočítam Vietnam nebo Koreu) byla 2. světová válka. Bylo pak pro mě šokem, když jsem slyšel slova o "humanitárním" bombardování atd. Dnes je v Kosovu druhá největší US základna v Evropě, Camp Bondsteel:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Camp_Bondsteel

http://www.zvedavec.org/komentare/2012/08/5084-nezavisle-kosovo-patologicka-zlocinna-struktura-globalni-urovne-i.htm

http://www.zvedavec.org/komentare_5106.htm

(Ty poslední dva odkazy jsou silného kalibru. A přestože to jsem právě já, kdo zde opakovaně vyzývá ke strhnutí nejednoho falešně pozitivního vnímání, tak i pro je popis situace v dnešním Kosovu a Srbsku opravdu "silná káva".)

* * *

Pokud se budeme přece jen snažit držet úroveň tohoto dialogu (je zde ta vůle?), tedy snažit se najít jen několik klíčových rovin a témat, aby se diskuse nestala bezbřehou (ještě jednou díky, pane Horáku), tak jedna z rovin, kde se bohužel p r i n c i p i á l n ě míjíme, je právě toto, tedy jak v roce 2016 vnímáme vojenskou roli USA ve světě, jak vnímáme organizaci NATO.

Příkladem budiž styl myšlení pana Tomáše Vodvářky:

SPOLEČNOST: Proč nebude Halík nikdy presidentem ČR

zde: http://neviditelnypes.lidovky.cz/spolecnost-proc-nebude-halik-nikdy-presidentem-cr-fs1-/p_spolecnost.aspx?c=A160423_181728_p_spolecnost_wag

Myslím, že vyjadřuje i ta stanoviska, která máte vy, pane Profante. Mýlím se?

A pak se stačí podívat na další texty pana Vodvářky a vidíme, že existence a s k u t k y NATO mu nečiní jediný problém:

http://vodvarka.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=498828

* * *

Moje generace zažila 70. a 80. léta, socialistickou soft-totalitu. A když padla železná opona, mysleli jsme si přece všichni, že je definitivní konec studené války. To bylo pro nás zcela přirozené. Nenapadlo nás ani ve snu, že by ten konec, který u d ě l a l Východ – to se jakoby nehodí do současného obrazu světa, viďte, pane Horáku – tedy ten konec studené války iniciovaný Východem, konkrétně Gorbačovem, znamenal současně a pouze slabost, kdy na uvolněné geopolitické místo ihned nastoupí v plné polní Západ a tedyi vojska NATO.

Zkrátka byli jsme hluboce naivní, když jsem si mysleli, že když skončila Varšavská smlouva, skončí i NATO a bude tu, opět bez patosu, prosím: Mír na Zemi.

Pane Profante, o p a k o v a n ě jsem psal, že není zlo pomáhat "tady a teď", vy neumíte číst? Vy nemáte zájem řešit věci smírem? Vy potřebujete ukázkově nízkým způsobem lhát a hledat a vymýšlet si nepřítele tam, kde není? Třeba ve mně? Proč mi ukázkově jedovatě podsouváte třeba toto:

"Chci nechat ty lidi pochcípat na hranicích naší čisté Evropy, aby nás nenakazil svým náboženstvím, nemocemi a bídou. A nechci se přitom cítit jako viník."

Já, na rozdíl od vás, pane Profante, nebo od pana Poláčka a zřejmě i pana Halíka, vůbec nemám problém vidět totalitní rysy stejně jako u USA, tak i na straně Číny nebo Ruska. Opakovaně zde říkám, že žádná velmoc nás nemá za svého kamaráda.

Vy ovšem, stejně jako pan Poláček, nebo Halík, nikdy nenajdete odvahu pohlédnout na realitu, uvidět zrůdnost válek NATO v plné míře a tedy i jejich skutečné příčiny. Vy nikdy nebudete komentovat zmíněného Wesley Clarka: http://bit.ly/23YuaXU

Zbývá jediná otázka: Proč nedokážete toto vidět, proč odmítáte toto pochopit.

Ano, hoří, máte pravdu. Jenže uhasit požár znamená pochopit, jaká je podstata NATO.

Vy přece věříte, že vojáci jsou etičtí lidé, kteří nelžou. Třeba ten náš dobrý voják, generál Petr Pavel, který zase zopakoval, že Rusko má silný útočný potenciál, a NATO je pouze a jen obranná aliance, navíc ani nedisponuje ofenzivními silami.:

18. duben 2016: »Rosjanie mają znaczne możliwości wojskowe w rejonie Bałtyku. Oceniają NATO jako potencjalne zagrożenie i niestety mają wystarczająco sporo uzbrojenia przy wschodnich granicach sojuszu, by zagrozić krajom bałtyckim i Polsce. Czekają na moment i sprawienie "niespodzianki". NATO jako organizacja o charakterze obronnym, nie dysponuje takimi samymi siłami ofensywnymi.«

http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/gen-petr-pavel-kolejna-baza-nato-oznacza-eskalacje-konfliktu-wywiad/qcx12b

Nebo se odhodláme nakonec přece jen pochopit, že propaganda existuje? Pane Profante? :-)

A víte co je na tom všem nejsmutnější? Že já nyní vím, že i kdybych vám zde snesl na zlatém podnose třeba 1000 zcela nezpochybnitelných informací a faktů o tom, že je třeba se zaměřit na p ř í č i n y válek a že řešení světové geopolitiky opravdu, ale opravdu nevyřešíme pouhou samotnou pomocí imigrantům, že vy stejně svůj starý postoj nezměníte. Vy už svůj postoj přece máte. A je definitivní. Tak proč byste jej měnil. Ani pan Poláček jej nezmění. Možná, snad, mi aspoň trochu porozumí pan Štampach, protože jej znám jako člověka, který umí chyby vidět a poučit se z nich. A změnit se.

Dovolil bych si nabidnout opravdove moralni autority p. Stampach. Úterý, 26.Dubna 2016, 15:19:35


Tyto autority nejenze nesidli na hrade, ale nejsou ani ve statem (oligarchy) ovladanych mediich.

Jan Keller, Ilona Svihlikova , Ivan David, Vaclav Umlauf, Ludvik Hovorka.

Josef Poláček - Invalidní důchodce a student

Středa, 27.Dubna 2016, 12:03:52

Pane Morbicere, toho JuDr. Handla CSc. neznám, nemohu se tedy k jeho osobě (a k jeho důvěryhodnosti) nijak blíže vyjádřit.

Obecně je ale nutno bohužel konstatovat, že ani akademické tituly, ani jakási "odbornost" naprosto nejsou zárukou objektivního pohledu na společenské dění. O tomto tristním faktu mě naposled přesvědčil pan Robejšek, takto také "odborník" na Německo - jehož pohled na otázku migrace (konkrétně právě do Německa) byl až fundamentalisticky deformovaný. A přitom - to nelze popřít - se přitom opíral o víceméně reálná fakta. Jenže jde o to, že ten výběr fakt může být také velice selektivní. Jinak řečeno, pro jenom trochu schopného manipulátora je to velice snadná záležitost, na základě objektivních fakt vyfabulovat takový obraz, který se právě jemu hodí do jeho ideologického přesvědčení.

Teď konkrétně k dané věci: já sám jsem hleděl na údaje týkající se právě těch uprchlíků ze Sýrie; celková vzdělanostní struktura všech migrantů tedy může být poněkud odlišná.

Za druhé a především ale: jak jsem naznačil v samotném závěru, ani německé úřady samy v současné době nemají k dispozici - co se týče schopnosti integrace (syrských) uprchlíků do německé společnosti a německého pracovního trhu - žádné jiné, nežli jenom naprosto předběžné údaje.

Působilo na mě tedy nemálo překvapivým dojmem, když nějaký český odborník náhle s tak naprostou jistotou ví, že ty migranty se integrovat nepodaří. Proto by bylo opravdu dosti zajímavé zvědět, na základě jakých údajů a indicií k tomu přesvědčení dospěl.

Josef Poláček - Invalidní důchodce a student

Kdo za to může? Středa, 27.Dubna 2016, 12:17:50

Pane Rusku, svého času v Německu jistý ministr národní osvěty neustále dokola opakoval stále stejnou větu: "Za všechno můžou Židi."

Od Vás je zase neustále znovu a znovu možno slyšet jedno jediné vysvětlení všech mezinárodních vztahů a konfliktů: "Za všechno můžou Američané."

Nelze popřít: ono i s těmi Židy to tenkrát mělo určitý reálný základ. Značné části mezinárodního kapitálu byly skutečně vlastněny majiteli židovského původu. Máme ale opravdu jenom proto onen výrok "Za všechno můžou Židi" považovat za smysluplný?

Stejně tak nelze popřít, že Spojené státy jsou - jakožto stále ještě vedoucí velmoc západního světa - involvovány v celé řadě mezinárodních konfliktů. Kde skutečně v mnohých případech je možno mít substanciální pochybnosti o ryzí čistotě jejich motivace.

Ale: byla by to nějaká zcela zásadní změna, kdyby tou vedoucí velmocí zůstala Anglie? Nebo kdyby se jí - poněkud jiným chodem dějin - stala Francie? Či kdokoli jiný? A - to se nedá nic dělat - nějaká ta vedoucí velmoc tady vždycky bude. A ta velmoc se vždycky bude - alespoň zčásti - chovat jako slon v porcelánu. Bude tomu tak dlouho, dokud nedokážeme zcela zásadně změnit charakter c e l é populace na celé této planetě. Celý způsob její existence.

Ale to - totiž tento projekt změny způsobu existence celého lidstva - je opravdu něčím naprosto jiným, nežli jako kolovrátek jenom neustále dokola znovu a znovu opakovat: "Za všechno mohou Američané." A přitom se ještě zle obořovat na všechny, kdo odmítají přijmout za svou takovouto "pravdu".

Pavel Kolařík - informatik

Pan Rusek zaplavil ruskou propagandou Středa, 27.Dubna 2016, 12:23:42

debatu pod tolika články, bez ohledu na jejich obsah, že jsem na rozpacích, kam mám nejlépe umístit odkaz na vynikající dokument nizozemské televize, který převzala ČT2.

Svět podle Russia Today

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11268486661-svet-podle-tv-russia-today/21538256077/

Aleš Morbicer - invalidní důchodce a audiofil, Ostrava

Středa, 27.Dubna 2016, 14:30:17

No, nevím, jestli jste si ten rozhovor přečetl, pane Poláčku.
Handl tam netvrdí, že s naprostou jistotou ví, že se integrace nepodaří.
Naopak říká, že v Německu tak jako tak už žije několik milionů muslimů a že rozněcování nacionalistických nálad nepřinese nic dobrého. Dále tvrdí, že k otevření Německa uprchlíkům vedly Merkelovou dva důvody - jednak morální, historicky podmíněné, jednak reálpolitické - obava z exploze Balkánu.
Pokus o integraci uprchlíků na pracovní trh je pak až druhotný efekt, který skýtá nemalá rizika -- a to právě díky mizernému vzdělání většiny příchozích.
Celkově ten rozhovor vyznívá velmi informovaně a rozumně, navíc ten člověk má postavení, které by mělo zaručovat značnou serióznost........ takže zatím zůstávám v přesvědčení, že se ty údaje opírají o realitu.
((( přestože tvrdíte pane Poláčku, že nemůžou být žádné jiné nežli jen naprosto předběžné údaje, Němci už zaregistrovali stovky tisíc uprchlíků a právě údaje o vzdělání by už nějaké relevantní být mohly )))

No, jak jsem říkal, napsal jsem panu Handlovi mail s prosbou o upřesnění, o co se opírá (případně odkazy na zdroje), tak snad odpoví a bude jasněji.

Mrcolordr

Michal Rusek - Olomouc

Pokrok v dialogu – panu Poláčkovi Středa, 27.Dubna 2016, 20:12:39

Přece jen zde vzniká určitý racionální a logický základ dialogu. Zároveň jsem se naučil nové slovo – involvovat:

• zahrnout, zahrnovat, včlenit něco
• vtáhnout, zatáhnout někoho (do větší akce, podniku ap.)
• být namočen

Takže tady je ten minimální hledaný společný základ, malý krok v diskusi DR, velký krok pro lidstvo, díky, pane Poláčku:

»Stejně tak nelze popřít, že Spojené státy jsou – jakožto stále ještě vedoucí velmoc západního světa – involvovány v celé řadě mezinárodních konfliktů. Kde skutečně v mnohých případech je možno mít substanciální pochybnosti o ryzí čistotě jejich motivace.«

Tu druhou část věty nebudu raději v rámci nalezeného minimálního základu zpochybňovat, snad jen takto: moc pěkný eufemismus.

Zkrátka USA j s o u namočeny do dlouhé řady konfliktů.

Jsem rád, že došlo k této zásadní shodě, protože se můžeme konečně shodnout na kritice této velmoci (a nikde jsem nikdy neříkal, že za vše mohou "jen a pouze" USA, to mi podsouváte pakovaně a neprávem. Prosím dávejte si na to pozor.)

Dále mi jde o to – ať se bavíme na rovinu, v první signální – abyste ty m i l i o n y mrtvých a jejich utrpení (v důsledku těchto akcí z e j m é n a USA), pardon, tak to na mě opravdu působí, nebagatelizoval. Ano, pokud by zde nebyly světovým četníkem USA, pravděpodobně by začal zkoušet, co může, nějaký jiný stát. Jenže USA jsou specifické, protože současně představují světovou ekonomickou velmoc číslo jedna.

Snad by ale pro vás (a další) bylo snazší vyjádřit p o t ř e b n o u ostrou kritiku nad těmito metodami "vývozu demokracie" tehdy, kdyby byla světovým leadrem a četníkem třeba Čína. Což asi nebude trvat více, než 5 let. Zde bychom se na ostré kritice shodli snadno. Nepochybně.

Pozoruji totiž už dlouho, že si myslíte, že mám problém právě a jen s USA. Nikoliv – USA jsou pouze a jen určitým r e p r e z e n t a n t e m projevu určitých sil, které působí a jsou to síly, které se projevují zákonitě. Jsou to síly k a p i t á l u. A pro mě je záhadou, proč i zde, na stránkách DR, je kritika působení kapitálu defacto tabu. Tyto destruktivní síly je nutné kritizovat samozřejmě i v Rusku nebo Austrálii. Pochopitelně.

Shodneme se tedy (zcela mimo kritiku USA atd.), že války jako projev moci a finanční síly sice v dějinách byly mj. současně i silami dějinného (kulturního) pokroku, ale že určitá složka sil kapitálu se projevují právě takto? Tedy hrubě destruktivně? A že nám toto vadí?

A nyní je zapotřebí, aby zde byla zásadní diskuse na tato témata:

1) Shodneme se na tom, že nebýt aktuálního světové "četníka", tak by velmi pravděpodobně nebyly země jako Irák, Sýrie, Libye, Afghanistán a další takto destruovány? Nebo snad (jen) by nebyly až tak moc destruovány? (Pochopitelně chápu, že jde argumentovat snadno tak, že nikdy neví, co by bylo a kdyby chyby.)

2) Shodneme se na tom, že by pak lidé v těchto zemích nebyli v tak katastrofální situaci a nebyly by zde tak silné migrační tlaky?

3) Pak ohledně té motivace: Jak poznáme, že velmoci mají úmysly čisté jako padlý sníh, nebo jim jde o moc a třeba další a vyšší zisky zbrojařů?

Pane Poláčku, napsal jste: »A nějaká ta vedoucí velmoc tady vždycky bude. A ta velmoc se vždycky bude – alespoň zčásti – chovat jako slon v porcelánu.«

Možná to berte už jen jako řečnickou otázku: To opravdu myslíte vážně? Tento způsob úvah? Jistěže nemáme nikdy garanci, že jiná situace bude lepší, ale nemůžeme přece tímto o b h a j o v a t (tak to čtu) to, co se děje špatně dnes, nebo dělo včera!


Závěrem, píšete: »Bude tomu tak dlouho, dokud nedokážeme zcela zásadně změnit charakter c e l é populace na celé této planetě. Celý způsob její existence.«

Formulace "charakter populace" je docela zvláštní, ale rozumím, co tím máte na mysli. A teď by bylo výborné, kdybychom se posunuli v diskusi dál a skrze kritiku toho, na čem se shodneme dnes, co je dnes špatně, se alespoň shodli na tom, co má být součástí v i z e lepšího světa.

Protože i kdyby pana Kolaříka nebo pana Profanta osvítil Duch svatý nebo Velké Monstrum pastafariánů, a aspoň na chvíli by pozapomněli na svoji touhu urážet a ponižovat druhé, a i kdybychom se my všichni tady na všem shodli, a měli bychom jasnou a srozumitelnou vizi, pod kterou bychom se mohli všichni podepsat, tak i tak bychom měli téměř nulovou šanci ji vidět v praxi realizovanou. Vize je nutný, ale pouze první krok.

A bohužel zde není – přes ten malý pokrok – další hlubší shoda na popisu naší světové situace, natož abychom táhli za jeden provaz a shodli se aspoň na prvních reálných krocích. Zde máme problém, skrze naši malost nám chybí schopnost dělat hlubší analýzy. Příklad: kritizují se zde p o s t o j e analytika Robejška, přitom nebyly předloženy žádné argumenty, jde tedy jen a pouze o subjektivní pocity, atd.

Fakt, že za řadu negativních věcí mohou USA – tedy zcela jasně v prvé řadě za tuto vlnu migrace –, fakt, že USA se na jejím řešení vůbec nepodílejí a dále fakt, že to nyní v prvé řadě Německo nějak dál akceleruje, přece nelze řešit na úrovni snahy obyvatel ČR řešit následky. Tedy pomáhat imigrantům v nouzi v tom smyslu, že to je c e l é řešení.


Lenka Vytlačilová - metrolog

Citát z dnešní četby Čtvrtek, 28.Dubna 2016, 00:03:10

"Trochu zjednodušeně se dá říci, že v dnešních Spojených státech, ve válkách bojují chudí (včetně mnohých, kteří nejsou občany USA), tyto války jsou financovány střední třídou a bohatí na nich profitují. S největší pravděpodobností situace nebude jiná v zemích jako je Rusko nebo Čína"

B. Milanovič

Ivo Horák - Praha 3

Pokus o pozitivnější náhled Čtvrtek, 28.Dubna 2016, 11:45:25

Stav světa, kde byla jedna supervelmoc – USA, byl někdy nazýván podle starého vzoru Pax Americana. Někdo považoval USA za zaslouženého a obstojného „správce“, třeba už jen proto, že byly daleko. Jiný nesouhlasil. Je třeba dodat, že do role „světového četníka“ se Spojené Státy vždy právě nehrnuly, byly na to příliš zaujaté sami sebou a někdy sklouzávaly k izolacionismu. Na jednu stranu má Lenka Vytlačilová výše hodně pravdy, zároveň je jisté, že to byly a jsou právě USA, které začaly dělat pro ochranu svých vojáků maximum. Někdy jsou důsledky nemilé, tzv. Islámský stát, který nalákal 25 až 30 tisíc žoldnéřů, představuje téměř neřešitelný problém, a to nejen pro USA.
Většinou tu ještě asi pamatujeme předchozí rozdělený svět bipolární. Nemyslím, že by se tento model osvědčil. Na obou stranách „železné opony“ platilo, když už jsem začal s tou latinou, specifické „Cuius regio, eius religio“. Na té naší, dovolím si tvrdit, platilo tvrdší, ale to je už jedno.
Onehdy jste, pane Rusku, někde psal o čtyřech velmocech USA, EU, Číně a Rusku. Mohu namítnout, že v jisté smyslu (viz příklad s IS výše) dnes už ani žádné státy velmocemi nejsou. Nicméně řekněme, že máte pravdu. Ale je to tak špatné? Dovolím si odbočku. Někde jsem četl, že na polární stanici je nejnižší bezproblémový počet polárníků čtyři. Jeden je sám a může se zbláznit, dva se mohou dostat do klinče, při třech dochází ke spojování dvou proti jednomu... Takže ty čtyři velmoci by nemusely být marné.
A skutečně, dnešní kontakty a spolupráce jsou vskutku rozsáhlé, spíše než o válce, jak o ní často píšete Vy, bychom měli mluvit o globalizaci. Musíme si stále uvědomovat, že se na svět díváme skrze média, a ta jsou dnes vybavena „velkým zoomem“ a jsou zaměřena na politicky negativní věci. Chtějí zaujmout. (Za skutečné války nebývalo v médiích o bojích mnoho.) Vědci a statistici už dávno došli k závěru, že podíl lidí zemřelých násilnou smrtí je dnes v naprosté většině světa z historického pohledu minimální. Když budu chtít, mohu klidně s cestovní kanceláří zamířit do USA i Ruska, do Číny i Íránu, na Kubu a dokonce i do KLDR. Takže bychom mohli zkusit být přese všechno trochu optimističtější.

Josef Poláček - Invalidní důchodce a student

Čtvrtek, 28.Dubna 2016, 15:52:1

Pane Morbicere, já jsem svou repliku fokusoval skutečně jenom na ty uprchlíky ze Sýrie (domníval jsem se, že je řeč právě a výhradně o nich). O jejich vzdělanostní struktuře sice už samozřejmě informace a údaje jsou - ale o jejich schopnosti či možnostech integrovat se na německém trhu v tuto chvíli lze opravdu jenom spekulovat.

Tím spíše, že - opakuji ještě jednou - jejich věková struktura je značně příznivá; to jest, z jejich a k t u á l n í h o vzdělání ještě zdaleka nelze definitivně usuzovat na to, jaké potřebné vzdělání či specializaci si ještě poměrně snadno mohou osvojit.

Josef Poláček - Invalidní důchodce a student

Čtvrtek, 28.Dubna 2016, 16:04:52

Pane Rusku, ten dojem že za vším zlem tohoto světa vidíte jenom a pouze Spojené státy, může velice snadno vzniknout na základě toho, s jakou vehemencí - a až vyslovenou nenávistností - je znovu a znovu do této role pasujete.

---------------------------------------

Ad bod 1/: Ne, tady se neshodneme. Za prvé: Sýrie se opravdu nerozpadla v důsledku toho, že by v ní nějak intervenovaly Spojené státy, či jakákoli jiná západní mocnost. Přesně naopak, syrská opozice hořce vyčítala Američanům respektive Západů vůbec, když je režim bombardoval chemickými náložemi, že se Západ nedokázal odhodlat dokonce ani k tomu, aby zde prosadil bezletovou zónu.

Libye: ano, kdyby v Libyi nezasáhl Západ, byl by tam dneska nejspíš klid. Totiž klid trestanecké kolonie, asi tak jako v Sever ní Koreji. A dodnes by si tam nerušeně vládl pološílený diktátor Kaddáfí. A zdá se, že nikomu na levici by tento stav nijakým způsobem nevadil. Hlavně, že by tam nestrkaly svůj nos Spojené státy. Navíc, Kaddáfí měl s Američany už několik konfliktů, takže u jisté části levice měl dokonce pověst jakéhosi "revolucionáře".

Připomeňme si jenom pro zajímavost, že veškeré následné konflikty v Libyi vznikly z toho, že Kaddáfího režim nechal v jednom jediném dni ve věznici popravit tuším dva tisíce odpůrců režimu. Z toho se pak vyvinulo lidové povstání - na které diktátor Kaddáfí odpověděl masivním bombardováním měst ovládaných vzbouřenci. Tohle a tohle - totiž bombardování civilního obyvatelstva - byl nakonec právě ten důvod, proč se do konfliktu zapojily i některé země Západu.

A teď, pane Rusku, zcela upřímně: jste tedy toho názoru, že Západ měl z pohodlné vzdálenosti nečinně a lhostejně přihlížet, jak diktátor Kaddáfí nechává svými bombardéry srovnávat se zemí celá města, i s jejich civilním obyvatelstvem?

Odpověď na tuto otázku by mě skutečně nemálo zajímala; a asi by také leccos definitivně vyjasnila.

Lenka Vytlačilová - metrolog

Ten citát byl vytrhnutý z kontextu. Čtvrtek, 28.Dubna 2016, 21:38:1

Jednalo se o kritiku zbrojařské lobby.
Byla tam také poznámka pod čarou o tom, že čínské zbrojařské firmy jsou státní, takže nemají až tak důvod prosazovat zbrojení za každou cenu.


Jinak souhlasím s tím, že počet válek a počet lidí v nich usmrcených klesá. I ty počty lidí, co padly v první a světové válce byly procentuálně, ve srovnání s předchozími dobami, malé.

On, mimochodem, není jenom rozdíl mezi tím, jak se chovají k vojákům Rusko a USA. On je také pěkný rozdíl mezi Ruskem a Ukrajinou. Ta rychlost s jakou se Rusové distancovali od těch dvou výlupků, co je nějaký susanin dopravil do náruče Ukrajinců na Donbase...

Dovoluji si ještě upozornit, že tu není jenom riziko mezistátního konfliktu, ale je tu potenciální riziko občanské války v Číně/ rozpadu Číny.

Pak je tu Rusko
Rusko má jistě legitimní zájmy
- modernizaci
- bezpečí
- nebýt v izolaci

o tom se dá jednat, ale ten jejich požadavek na finlandizaci Evropy...., to už ne

Když čtu ty úvahy z pera jistého profesora mezinárodních vztahů a poradce mnohých čelných ruských politiků:
Putin není člověk, Putin je koncept, Putin je lunární, Putin je solární, lunární Putin udělal...
tak na mne jdou mdloby...

To je horší, než ten Putinův výrok, že se netřeba bát války s Ukrajinou (Chci vidět, jak na nás budou střílet, když před našimi tanky půjdou jejich ženy a děti. Opakuji jejich ženy a děti půjdou před našimi tanky).

A mám strach, kdo přijde po Putinovi, protože se mi zdá, že to bude ještě horší. Aby se ty plány dělení Evropy nesnažil realizovat ("Rusko je nepředstavitelné bez impéria" "Osudem Ruska je euroasujské impérium" "Geopolitická dekompozice Ukrajiny")

Lenka Vytlačilová - metrolog

Když už jsme těch křesťanů Čtvrtek, 28.Dubna 2016, 21:45:13

zaslechla jsem, že když přišla islamo-fašistická sebranka do Mosulu, dala místním křesťanům na vybranou
a) zaplatit vysoké výpalné
b) konvertovat do 24 hodin
c) být popraven
Takže brát přednostně křesťany má logiku.

Lenka Vytlačilová - metrolog

Citát Čtvrtek, 28.Dubna 2016, 22:13:41

"Na rozdíl od Egypta a Tunisu, Libyi tvoří kmeny, klany a kmenové svazy. Bude tu občanská válka"
Syn plukovníka Kaddáfího

"Má se obecně za to, že plukovník Kaddáfí byl diktátor...který držel Libyi pohromadě pomocí velkého klacku. Ale on byl také člověkem ucelené politické vize....odmítl konvenční moderní představy o vládě a na místo toho si vybral model právního a politického systému místních Beduínů, ... argumentoval, že stát je autokratickým prosazením autority nad přirozeným společenským řádem. Člověkem vytvořené zákony představují bezprostřední ohrožení svobody....Jeho ctižádostí bylo vytvořit novou Libyi....Pode Kaddáfího opravdovým základem společnosti, na kterém měla stát Libyjská revoluce byla, rodina, klan a kmen.. kmen poskytuje svým příslušníkům kolektivní ochranu a bezpečnost, kolektivní kompenzaci za újmu na zdraví a pomstu...etický kód, vynucovaný kmenem vůči svým příslušníkům je lepší společenská výchova, než jakákoliv školní výchova...jedinec jako příslušné kmene je pod neustálým dohledem...Kaddáffí vytvořil vládu, která byla místní a decentralizovaná...v praxi přešla na tucty kmenů a menších rodových jednotek...klan se stal základem státu...systém kalibrovaných odměn a trestů zaměřený na ...skupiny (140... kmenů)...Pro kmeny, které mu napomohly ...bylo zaměstnání- Pro kmeny, jejíchž členové byli neloajální byl kolektivní trest...v ekonomice založené na těžbě ropy...když začalo povstání 2011, kmeny které držel Kaddáfí na uzdě se osvobodily..

Budoucnost Libye bude záviset na tom, jestli její nový představitelé budou stavu vytvořit vládu, která se vydá po cestě, kterou Kaddáfí ve své Zelené knize zavrhl.

(The rule of clan)

Pavel Kolařík - informatik

V neposlední řadě byl Kaddafi taky mezinárodní terorista Čtvrtek, 28.Dubna 2016, 22:44:48

Viz bomby vybuchlé v dopravním letadle Pan American 103 nad skotským Lockerbie, a na diskotéce La Belle v Západním Berlíně.

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Panu Kolaříkovi - Lockerbie. Pátek, 29.Dubna 2016, 02:04:53

http://www.bbc.com/news/world-africa-18137896

Libyjec, „nevinně odsouzený“ za spáchání atentátu na letadlo Pan Am v Lockerbie r. 1988, zemřel (http://www.vlastnihlavou.cz/libyjec-nevinne-odsouzeny-za-spachani-atentatu-na-letadlo-pan-lockerbie-r-1988-zemrel/)

Lockerbie -- případ uzavřen? (http://blisty.cz/art/71459.html)

Wikipedie - motiv činu: Atentát měl být odpovědí Libye za bombardování jejího území. Ve dnech 15. a 16. dubna roku 1986 spustila americká armáda sérii útoků letadel z britských vojenských základen na libyjská města Tripolis a Benghází,[1] jako odvetu za atentát libyjských služeb v tehdy Západním Berlíně na bar, hostící americké vojáky, z kterých byli tři zabiti a 230 zraněno. Tuto operaci objednal Kaddáfí jako odpověď za potopení dvou libyjských lodí americkou armádou v Siderském zálivu na sever od Libye. Během bombardování byla zabita také jeho adoptivní dcera Hanna Gaddafi. (…)
Existují i jiné teorie a jiní atentátníci, (…). Zpočátku jedna z hlavních vyšetřovacích verzí a dodnes poměrně často uváděný motiv, měla být odveta arabských radikálů, popř. Íránu, za sestřelení dopravního letadla A300 s 290 lidmi na palubě, let Iran Air 655, provedené americkou armádou o šest měsíců dříve.

Pavel Kolařík - informatik

Ale jistě, pane Nusharte Pátek, 29.Dubna 2016, 08:10:27

Zkrátka jak říkám: v neposlední řadě byl Kaddafí taky mezinárodním teroristou.

P.S. Ten odkaz na "vlastní hlavou" ve skutečnosti znamená "podle Kremlu". Jedná se o typickou hlásnou troubu ruské propagandy.

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Panu Kolaříkovi, "P.S." Pátek, 29.Dubna 2016, 09:00:26

Ten odkaz "vlastní hlavou" samozřejmě může být ruskou propagandou. V tomto případě jde o doslovné citace článků z Britských listů, které v tomto případě zase vycházejí z informací BBC a The Guardianu.

Pavel Kolařík - informatik

Dobře, pane Nusharte Pátek, 29.Dubna 2016, 09:05:57

Zkrátka to uzavřeme s tím, že v neposlední řadě byl Kaddafí taky mezinárodním teroristou.

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Panu Kolaříkovi Pátek, 29.Dubna 2016, 09:13:4

Můžete nějak komentovat americké bombardování Libye z 15. a 16. dubna 1986, potopení dvou libyjských lodí v Siderském zálivu a sestřelení iránského dopravního letadla A300 3.července 1988?

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Mnoho problémů podle mě způsobuje chápání politiky jako boje dobra se zlem. Pátek, 29.Dubna 2016, 11:43:42

Každý ovšem jen (legitimně?) hájí své zájmy. Někdo hájí jen své osobní zájmy, někdo skupinové zájmy, někdo dokonce i zájmy státu, jehož je reprezentantem (to je ten lepší případ). Čí zájmy jsou dobro a čí zájmy jsou zlo? Hranice mezi dobrem a zlem neprochází mezi státy, neprochází ani mezi lidmi, prochází srdcem každého člověka, který se pro dobro v rámci svého omezeného poznání může svobodně rozhodnout. To je úkol pro člověka.
Existují politici, kteří pracují pro obecné dobro ve světě? Možná ano, ale takový politik musí být opravdu velká osobnost, snad téměř světec, a možná bude mít problémy, aby byl vůbec zvolen. Lidé totiž nevolí ani tak podle morálního kreditu, jako spíše v souladu se svými zájmy. Může se proto zdát, že demokracie se k prosazování obecného dobra ve světě nehodí. "Obecné dobro ve světě", to jsou velmi vznešená slova, kdo se jim upíše, musí být velmi opatrný, aby nepropadl pýše. Aby nezaměnil dobro jen za svoji představu o dobru, za nějaký politický systém, formu vlády nebo náboženství, které pak "jako dobro" chce šířit po světě podle zásady "účel světí prostředky". Ten, kdo se ale "upsal šíření obecného dobra", nezradil nakonec své voliče, kteří ho zvolili, aby přece hájil jejich zájmy, nikoliv aby šířil dobro? K tomu by nejprve musel existovat obecný konsenzus o tom, co je to dobro. A ten evidentně neexistuje!!! To je situace dnešní Evropy a příčina růstu extremismu, příčina toho, proč po každých dalších volbách kdekoliv v EU budeme "překvapeni". Není to hromadná epidemie "bláznovství lůzy", je to demokratický deficit EU, deficit společně sdílených hodnot, shora vnucované paradigma, nemožnost identifikace s EU. To jsou příčiny, které se pak projevují jako růst extremismu v EU.
Proto politik, který se zaštiťuje šířením dobra, často může naopak zneužívat svého demokratického zvolení k nedemokratickému šíření úzkých skupinových zájmů, maskovaných jako "dobro". Ani nedemokratická bolševická revoluce v Rusku roku 1917 nebyla vlastně nic jiného, než "šířením dobra" podle zásady "účel světí prostředky", respektive zhmotňováním představy úzké skupiny lidí o tom, co je to "dobro pro všechny".

Nic lepšího, než BY MOHLA BÝT EU, jsme v Evropě nikdy neměli. My ji však raději v zájmu Ruska zabijeme, protože nesmíme kritizovat její nefunkčnost, nesmíme požadovat více demokracie, nesmíme chtít, aby i v EU fungovala demokratická zpětná vazba, která evidentně nefunguje. To bychom se pak, jak říká Tomáš Halík, museli stydět za své smýšlení. Vždyť "Evropská unie nám věnovala stovky miliard", takže když ji kritizujeme, že nemá "duši", že není nic, co by nám umožnilo prožívat svoji identitu jako evropskou, že je to jen neosobní byrokratický systém, diktatura bez diktátora, když to říkáme, měli bychom se za své smýšlení stydět. "Štěstí je krásná věc, ale prachy si za něj nekoupíš," říká Tomáš Halík, a myslí to snad proboha vážně!

"Peníze jsou vždy až na prvním místě," říkal kdysi Václav Klaus. Tomáš Halík s ním souhlasí :-)

Josef Poláček - Invalidní důchodce a student

Evropská unie a společné hodnoty Pátek, 29.Dubna 2016, 14:23:51

Pane Nusharte, kdo a co Vám vlastně brání v tom, kritizovat Evropskou unii?... Tato je neustále podrobována sžíravé kritice ze všech stran po celou dobu své existence, především ohledně její rozbujelé byrokracie.

T. Halík se zaměřil především na jeden centrální aspekt skutečně obzvláštních postojů většinové české populace: na to, aby z ní bylo možno jako z dojné krávy čerpat miliardy a stovky miliard pro subvencování českého hospodářství, na to je Evropská unie dobrá dost. Ale jakmile by Češi také něco měli ze svého obětovat ve prospěch této evropské pospolitosti (například přijmout relativně nepatrné počty syrských uprchlíků) - pak je náhle oheň na střeše.

Co se pak toho týče, kdo má rozhodovat o tom, jaké mají platit společné hodnoty: ovšem, je samozřejmě možno zaujmout ten postoj, že nejvyšším dobrem je všechny ty uprchlíky před válkou naházet zpátky do moře. Anebo je rovnou postřílet, jak s půvabnou otevřeností přímo do televizních kamer vykřikoval nedávno jakýsi "dobrý Čech".

Právě tohle je jeden ze základních důvodů, proč bychom měli být vděčni, že máme nakonec a l e s p o ň tu Evropskou unii. Přes všechnu její těžkopádnost, přes všechen její formalismus - stále ještě je možno vycházet z toho, že zůstane garantem alespoň fundamentální humanity, a nepodlehne fašistoidním výstřelkům jakéhokoli druhu.

Mrcolordr

Michal Rusek - Olomouc

Další pokračování diskuse Pátek, 29.Dubna 2016, 14:46:19

Až teď jsem našel tyto další příspěvky. Mezitím jsem se snažil objasnit úhel mého pohledu pod textem pana Outraty, kde se zamýšlí nad úkoly sociální levice (myslím, že se to hodí k tématu více, než zde). Přišlo mi, že snad toto je to, co nás spojuje:

http://denikreferendum.cz/clanek/22793-dostane-cssd-jeste-sanci

Mrcolordr

Michal Rusek - Olomouc

Jen ve zkratce – panu Poláčkovi Pátek, 29.Dubna 2016, 16:19:35

K té Sýrii jen stručně. Předpokládám, že nebudete chtít zpochybňovat kvalitu zdroje:

http://www.strategic-culture.org/news/2016/04/28/seymour-hersh-hillary-approved-sending-libya-sarin-syrian-rebels.html

Dej Buh aby Halik, ktery se nedistancoval od podvodu s jeho traktaty mensinovy zustal. Pátek, 29.Dubna 2016, 17:35:51

"Tomáš Halík se připojil k menšinovému hlasu českých křesťanů. Zdůrazňuje přijímání nejen křesťanských běženců"

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/401980-iracky-migrant-ktery-ve-vidni-znasilnil-chlapce-zada-o-azyl-pro-rodinu.html

Tyhle zpravy v konfrontaci s postoji p. Halika samozrejme zajistuji, ze ho vetsina nikdy nebude brat vazne. A kdyz si clovek vzpomene na tech 50 milionu, ktere dostal z USA, tak se mu vybavi slova I. Svihlikove o bilionech schovanych v danovych rajich. Jak poznamenava jsou to penize, za ktere se nenakupuji jen lide, ale i vlady. A na Halikovi je zvlast markantni, ze ci chleba ji, toho pisen zpiva.


Mrcolordr

Michal Rusek - Olomouc

Neuvěřitelný cynismus v hodnocení geopolitiky USA v Libyi Pátek, 29.Dubna 2016, 18:10:23

Pane Poláčku, je to velmi vyčerpávající vést dialog tímto způsobem, kdy prostě jen tak mezi řečí doslova "plácnete", pardon, jinak se to opravdu nazvat nedá, že Libye byla za Kaddáfího cosi jako Severní Korea. A když vědomě odmítáte vidět desítky tisíc obětí – pane Poláčku máte děti? nebo příbuzné? máte v sobě nějakou empatii a umíte si představit, že by byli mrtví? – To opravdu nejsou čísla do statistiky! To jsou konkrétní lidské oběti a není jich deset, ani sto ani tisíc ale za poslední roky už více než sto tisíc! To jsou pro vás jen a pouze nějaké "collateral damage" jinak p r i n c i p i á l n ě dobré geopolitiky té země, na kterou stále přes všechny odkazy nedáte dopustit?!

A s vámi i celá Nová ctihodná levice?

I wikipedie uvádí zcela jiný úhel pohledu, než vy a navíc s relevantními odkazy:

»Cíle a způsob provedení vojenské akce ale ukázaly, že hlavním cílem bylo vojensky podpořit povstalce a vyčistit jim cestu ke svržení vlády plukovníka M. Kaddáfího, což také veřejně přiznal 27. března britský ministr obrany Liam Fox[9], po něm to 10. dubna zopakoval bývalý britský premiér Tony Blair[10] a 14. dubna oficiálně potvrdil i další členský stát NATO, když americká ministryně zahraničí Hillary Clintonová původní cíl akce, na níž intervenční síly dostaly mandát, rozšířila o druhý (už mimo mandát OSN), totiž právě svržení dosavadního vládnoucího režimu.[11]«

Zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vojensk%C3%A1_intervence_v_Libyi

A o tom, že by Kaddáfí dal popravit 2000 lidí v jeden den, jsem neslyšel. Prosím o odkaz podívám se. Díky za dohledání. Ale zřejmě tomu chcete věřit.

Ohledně začátku občanské války v Libyi jsem našel jen toto:

»Libyjci protestovali od 13. ledna 2011 hlavně proti vůdci Muammaru Kaddáfímu. Režim reagoval střílením do demonstrantů a nasazením armády včetně letadel[2] k potlačení protestů. Počty mrtvých se různí, samotná Libye 23. února přiznávala 300, Itálie odhadovala až tisíc.[3] Demonstrovalo se především v největších městech (Tripolis, Benghází, Al Bayda), ale i jinde. Demonstrující podpalovali policejní stanice, dostaly se jim do rukou i vojenské zbraně a situace dospěla až k otevřenému povstání. Na stranu odpůrců režimu se postupně přidaly i části pravidelných ozbrojených sil. Režim pak postupně přišel o celý východ Libye, libyjsko-egyptskou hranici začali hlídat vzbouřenci.«

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dansk%C3%A1_v%C3%A1lka_v_Libyi_(2011)

Pane Poláčku, vy přece víte stejně jako já, že existuje termín "Arabské jaro", takže nám asi nezbude, něž si začít navzájem dokazovat, že právě tento termín souvisí s tím, co zde stále dokola sdílím a stále mi k tomu nikdo z mých oponentů neřekl nic. Asi proto, že k tomu není co dodat:

http://www.czechfreepress.cz/amerika/general-wesley-clark-v-usa-byl-proveden-statni-prevrat-video.html

Takže video je z roku 2007 a do 5 let je do roku 2012.

»Vysloužilý generál americké armády Wesley Clark hovoří v roce 2007 o plánu USA na obsazení sedmi suverénních států do pěti let. Irák, Libye, Sýrie, Somálsko, Súdán, Írán, Libanon.

Wesley Clark je nositelem Řádu britského impéria, Purpurového srdce, Prezidentské medaile svobody a mnoha dalších vojenských (amerických i mezinárodních), i společenských prestižních ocenění, mimo jiné např. Český kříž za zásluhy (I. třídy) ministra obrany ČR.«

Zásadně protestuji proti způsobu, jakým b a g a t e l i z u j e t e
události a zejména mrtvé, tedy lidské oběti v Sýrii. Je to opravdu velmi, ale velmi neetické psát tímto způsobem. Velice jste mě zklamal, píšete:

»Libye: ano, kdyby v Libyi nezasáhl Západ, byl by tam dneska nejspíš klid. Totiž klid trestanecké kolonie, asi tak jako v Severní Koreji. A dodnes by si tam nerušeně vládl pološílený diktátor Kaddáfí. A zdá se, že nikomu na levici by tento stav nijakým způsobem nevadil. Hlavně, že by tam nestrkaly svůj nos Spojené státy. Navíc, Kaddáfí měl s Američany už několik konfliktů, takže u jisté části levice měl dokonce pověst jakéhosi "revolucionáře".

Byly to přece USA a Francie, kdo skrze svůj plán rozbil tyto dosud pokojné země, kdo cílenou a opakovanou podporou opozice způsobil občanské války v těchto zemích. Vaše cynické srovnání se Severní Koreou přesahuje všechny meze solidní diskuse.

Podle webu finance.cz byla Libye do intervencí USA naopak dokonce druhou nejšťastnější zemí v Africe:

http://www.finance.cz/zpravy/finance/280521-dansko-nejstastnejsi-zeme-sveta/

Dále: »Ekonomika: Bohatý africký stát. Životní úroveň lidí je na africké poměry vysoká.Téměř 1/3 obyv. pracuje v průmyslu. Inflace 3%, nezaměstnanost 27%, zahr. dluh 4,4 mld. USD.«

http://www.pulsartours.cz/index.php?type=destination&id=179

Podle indexu životního rozvoje OSN byla Libye v roce 2010 na 53. místě (ČR 28) těsně za Chorvatskem (51), Rumunskem (50), Lotyšskem (48), nebo Kuvajtem (47). A mj. před Saudskou Arábií (55), Panamou (54), Mexikem (56), Malajsií (57), nebo Bulharskem (58) a Srbskem (60) či Běloruskem (61), daleko před Ruskem (65), Ukrajinou (69), Íránem (70), Brazílií (73) nebo Gruzií (74), nemluvě o Turecku (83) nebo Číně (89), nebo Egyptu (101) či Sýrii (111), Maroku (114), Indii (119). Data zde:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_st%C3%A1t%C5%AF_sv%C4%9Bta_podle_indexu_lidsk%C3%A9ho_rozvoje

* * *

Jistě, ani Irák ani Libye nebyly dokonalé ukázkové demokracie a opravdu v nich vládl někdo pevnou či velmi pevnou rukou. Ale vládl! A ty země byly stabilní. Dnes tam ovšem nevládne nebo spíše to jsou teroristé. Ty země se mohly dál vyvíjet, ty země mohly jít dál v l a s t n í m vývojem a nemusely zde být k dnešku již na milion a více mrtvých. Teze o vývozu demokracie je přece už dávno překonaná!

A něco ze současnosti, z ověřených zdrojů:

"Libye dnes – navzdory očekávání, které jsme měli v době revoluce – je mnohem, mnohem horší," řekl Karim Mezran, rezidentní vědecký pracovník Rafíka Harírího Center Severoatlantické rady pro Středním východě. "Kriminalita stoupá raketovým tempem. Nejistota je všudypřítomná. Nejsou k dispozici žádná pracovní místa. Je těžké dostat jídlo a elektřinu. Je tu bojuje, je tu strach ... vidím velmi málo světla v budoucnosti."

"OSN odhaduje, že 2,44 milionu lidí – tedy více než třetina obyvatel Libye (6,2 milionu) – byla postižena v důsledku bojů, které vedly k nedostatku potravin, vody, elektřiny a zdravotnického materiálu a dále k omezenému přístupu ke zdravotní péči a veřejným službám. Podle OSN asi 2,5 milionu Libyjců potřebuje přístup ke zdravotnickým službám a kolem 400.000 lidí potřebuje potravinovou pomoc."

http://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/regrets-of-a-revolution-libya-after-qaddafi/

Dále: »Více než 33.000 civilistů bylo zabito nebo zraněno výbušnými zbraněmi v roce 2015, což představuje nárůst o více než 50 % za posledních pět let.«

– http://www.theguardian.com/law/2016/apr/27/civilians-killed-injured-explosives-rises-turkey-yemen

Dále mj. US sankce proti některým osobám v Libyi: 19. duben 2016, NYT: U.S. Penalizes Libyan Politician in Effort to Bolster Unity Government: »Západní země doufají, že nová vláda, vedená premiérem Fayez Serraj, se může stát sjednocující sílou, která pomůže v boji proti islámskému státu, který nyní ovládá 150 mil dlouhý úsek pobřeží a zastaví lodě migrantů, kteří používají Libyi jako odrazový bod přes Středozemní moře do Evropy.

"Cílem našich sankcí je zajistit co nejsilnější vládu národní jednoty v Libyi ," řekl Jonathan Winer, pověřenec Spojených států pro Libyi, na Twitteru . "Země potřebuje jednotu, nikoli infighting."

V posledních měsících byly spatřeny síly pro zvláštní operace, jednotky ze Spojených států, Británie a Francie v různých částech Libye. Jsou zdánlivě tam se připravit na případné vojenské jednotky proti islámskému státu. Pro tuto chvíli, se Západ snaží vytvořit politickou kotvu pro jakoukoliv akci.«

Ale asi víte lépe, pane Poláčku, než Obama, co je chyba a co ne:

»Chaos v Libyi je následek mé největší chyby, přiznal Obama«

http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/400150-chaos-v-libyi-je-nasledek-me-nejvetsi-chyby-priznal-obama.html

* * *

Pane Poláčku, povězte, má smysl vést dialog tímto způsobem, pokud neumíte vidět realitu a nectíte fakta? Vy prostě odmítáte vidět realitu takovou, jaká je a zatím prostě nevidím, že máte schopnost, myslím klidnou racionální schopnost, rozlišovat mezi tím, co se vám osobně l í b í (tedy že geopolitika USA je varianta stejně dobrá, jako každá jiná a vlastně dokonce o něco lepší, než jiné) a co je skutečnost. Takové emoce ovšem v takto vážných věcech nemají místo. Žádné místo.

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Pane Poláčku, já jsem reagoval na slova Tomáše Halíka, Pátek, 29.Dubna 2016, 19:12:7

citovaná v tomto článku. Tedy na to, že se stydí za smýšlení velké části veřejnosti ve vztahu k EU.

Pavel Kolařík - informatik

Vyjádření kardinála Miloslava Vlka Pátek, 29.Dubna 2016, 23:51:15

„Delší dobu sleduji kroky, politiku, způsob výroků a jednání prezidenta Zemana, a spíše bych s profesorem Halíkem souhlasil,“ přiznává.

A co se týče prohlášení českých biskupů, že jde o soukromé názory Tomáše Halíka, nikoliv České biskupské konference, tak to pro něj bylo překvapivé. „Takové prohlášení vyšlo půl hodiny po projevu Tomáše Halíka, a to ať mi nikdo neříká, že se biskupská konference takhle rychle shodla a vydala společné prohlášení,“ upozorňuje.

http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/dvacetminut/_zprava/v-cirkvi-nemusi-byt-jen-oficialni-nazory-s-tomasem-halikem-spise-souhlasim-rika-miloslav-vlk--1607992

Ivo Horák - Praha 3

Stručně ad Libye Sobota, 30.Dubna 2016, 10:09:23

Libyjská anabáze dobře nedopadla. To je asi jasné. Vždy lze spekulovat o ještě horších variantách, ale to tu dělat nechci, zmíním jen moderní vývoj v sousedním Alžírsku, kde bez cizí intervence skončila poměrná stabilita a zavládl nadlouho chaos. Spíše chci poukázat na přísloví "Kdo nic nedělá, nic nezkazí" a podotknout, že opatrné zapojování se do konfliktů (a la chytrá horákyně) je zřejmě mezi příčinami neschopnosti nastolit lepší řád, jak se to podařilo po porážce Německa a Japonska.
Jinak je faktem, že konstatování prezidenta Obamy (jak jej uvedl pan Rusek) svědčí především v prezidentův prospěch. Ukazuje jej jako zodpovědného a otevřeného státníka. Vzpomínám, že i Václav Havel se odpovědi na otázku po své největší chybě vyhýbal. O jiných světa hybatelích radši nemluvit.

Josef Poláček - Invalidní důchodce a student

Sobota, 30.Dubna 2016, 12:42:0

No ano, pane Nusharte, ten stud T. Halíka za - vypočítavé a prospěchářské - postoje velké části české veřejnosti k EU lze plně pochopit. Právě z těch důvodů, které jsem blíže zmínil minule.

Josef Poláček - Invalidní důchodce a student

Kteří mrtví jsou ti "méně důležití"? Sobota, 30.Dubna 2016, 13:00:24

Ale samozřejmě, pane Rusku, že nějaký "dialog" na dané téma nemá žádný věcný smysl. Já se o takovýto dialog s Vámi také v žádném případě nepokouším, neboť je mi jasné, že by to k ničemu nevedlo. Nicméně se čas od času cítím povinen poukázat na naprostou nepodloženost (volím tu velice mírný termín) všech těch abstruzních spikleneckých teorií, kterými se snažíte podložit své neotřesitelné přesvědčení, že Spojené státy jsou tím jediným "Velkým ďáblem", který nemá žádné jiné cíle nežli povraždit co možná nejvíce lidí ve třetím světě a poté tyto země kolonizovat.

Takže, napřed ještě k tomu tvrzení, že syrský sarin byl dopraven do Sýrie z Libye se souhlasem americké administrativy: už z uvedeného článku jednoznačně vyplývá, že se jedná o holé spekulace. I ty spekulace které tvrdí že plyn nevyrobil Asádův režim vycházejí z toho že tamtéž byl dopraven z Turecka; v Libyi se mohly nanejvýš nacházet (prý) nějaké výchozí suroviny.

Ale především: jestliže by opravdu Spojené státy tuto akci podnikly, za účelem mít záminku pro intervenci v Sýrii - tak proč pak tuto krásnou příležitost n e v y u ž i l y?! Můžete tohle nějak alespoň trochu racionálně vysvětlit? Proč se Obama vytrvale vzpěčoval v Sýrii vojensky zasáhnout - ačkoli k tomu byl tlačen jak syrskými rebely, tak i nemalou částí amerického i světového veřejného mínění?! Jakou tohle má mít logiku?

...........................................................

Libye: musím dva své údaje korigovat (paměť je opravdu zrádná): těch masakrovaných v tom vězení nebyly 2000, nýbrž "pouze" asi 1200. A k tomu masakru došlo už v roce 1996; libyjská revoluce propukla tedy ne jako bezprostřední reakce na ni, nýbrž v návaznosti na demonstrace pozůstalých po oněch zmasakrovaných (a jejich potlačení). Bližší o tom je možno se dozvědět pod heslem "vězení Abú-Salim".

Ostatně, pane Rusku, nenapsal jsem že za Kaddáfího byly poměry (už) tak daleko jako v Severní Koreji; napsal jsem, že by takové nejspíše byly po případném potlačení povstání, kdyby se - už předtím diktátorský - režim udržel u moci, a poté by si začal vyrovnávat účty s poraženými. Jakým způsobem by tak činil, k tomu podal předobraz právě v onom zmíněném vězení.

-----------------------------------------

Pane Rusku, Vy se oháníte desetitísi a statisíci mrtvých, na kterých podle Vás nesou vinu - výhradně - Spojené státy. Ale přitom jste evidentně naprosto slepý vůči těm mrtvým, vůči těm zavražděným, které mají na svědomí protivníci Spojených států.

To je přesně to, co jsem chtěl vědět. Pane Rusku, úcta k lidským životům nikdy nemůže být selektivní. A jestliže někdo vidí zabité a zavražděné jenom na jedné straně, ale nechce nic vědět o mrtvých a zavražděných na straně druhé, pak tomu je možno jen velice málo uvěřit, že se mu skutečně jedná o člověka, a nikoli jenom o potvrzení jeho vlastní ideologické zaujatosti.

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

"... nastolit lepší řád,.." Sobota, 30.Dubna 2016, 13:28:11

Domnívám se, že řád je lepší nebo horší z nějakého (třeba z našeho) subjektivního pohledu. Ti, kteří se stanou součástí (z našeho pohledu lepšího) řádu, mohou tento řád hodnotit jako horší než ten dřívější, a to dokonce i v případě, kdy se v něm objektivně méně popravuje, méně utínají ruce, méně se tam posílá do gulagů ap.

Nebo ho mohou hodnotit jako řád cizí, vnucený jim zvenčí, což je pro ně synonymum, jako "řád horší". A to i v případě kdy ta NAŠE "objektivní" měřítka (například míra násilí vůči zločincům, nebo jen oponentům režimu, nebo proti těm, kteří se odmítají "zařadit") říkají, že jde o řád lepší. Totéž se vlastně děje ale i v Evropě, takže si můžeme snadno představit, jak se cítí ti, kterým vyvážíme náš lepší řád. Domnívám se, že jde o nepřijetí kulturních odlišností, které mohou hrát důležitější roli, než výše životní úrovně nebo míra násilí.

Lidská práva by mohla být těmi hodnotami, na kterých se lidstvo sjednotí, pokud by se ovšem výkladu a dohledu nad jejich výkladem nezmocnila určitá "kněžská sekta", která chce nastolit "obecné dobro ve světě", pokud by lidská práva byla vykládána konsenzuálně. Zda je to možné, to nevím. Myslím, že některé muslimské země mají tu Všeobecnou deklaraci lidských práv poněkud odlišnou (Káhirská Deklarace lidských práv v islámu z roku 1990).

P.S.
V případě 2. sv. války se ale nejednalo o opatrné zapojení se do konfliktu s cílem nastolit lepší řád v Německu a v Japonsku.

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Sobota, 30.Dubna 2016, 13:35:37

Výraz "kněžská sekta" v mém příspěvku výše nemá nic společného se skutečnými kněžími.

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Panu Poláčkovi. "Stud za smýšlení velké části naší veřejnosti o EU" Sobota, 30.Dubna 2016, 14:01:15

Stud Tomáše Halíka "za smýšlení velké části naší veřejnosti o EU" se samozřejmě dá pochopit.

Já ale s jeho interpretací, ani s tou Vaší ("vypočítavé a prospěchářské postoje velké části české veřejnosti k EU") nesouhlasím.
Nemyslím si, že takováto interpretace postihuje příčiny kritického postoje veřejnosti k EU (ty, podle mě skutečné příčiny, jsem popsal v příspěvku výše: "Mnoho problémů podle mě způsobuje chápání politiky jako boje dobra se zlem. Pátek, 29.Dubna 2016, 11:43:42")

I pokud by to pravda byla, nelze takovýmito vyjádřeními (Tomáše Halíka, Vašimi) postoj veřejnosti v žádoucím smyslu změnit. Ta vyjádření jsou kontraproduktivní, neboť mění postoj veřejnosti právě tím směrem, za který se Tomáš Halík stydí.

Mrcolordr

Michal Rusek - Olomouc

…zaujímáme postoje, místo, abychom stáli – panu Nushartovi Sobota, 30.Dubna 2016, 14:01:34

Dialog – tedy smysluplná výměna názorů – přestává mít smysl přesně v okamžiku, kdy už vůbec nemusíme číst názory druhých, protože je vlastně už dávno (jako statické a tedy neměnné) předem známe.

A bylo by jistě velmi zajímavé hledat v tomto směru dál a pečlivě zkoumat, jaký zpětný účinek v y t v á ř í naše myšlení a naučit se lépe orientovat v tom, jak vlastně dochází k tomu, že tyto neměnné názory stále více a více (nyní myslím zejména málo vstřícnou kritikou druhých) fixujeme… Ale o tom snad někdy jindy, pane Horáku…

Vždy to pak už není dialog, to je pouze marnění času. A marnění času je podle mého také hřích. Pro tento hřích marnění času na Tomto Světě jistě nejsme.

Vždyť pokud nejsme andělé, nejsme dokonalí a dokonalé není ani naše poznání. Také jsem kdysi viděl svět v mých souvislostech a myslel jsem si, že jsou dostatečné. Dnes vím, že prostě nebyly. Mýlil jsem se. A samozřejmě to neříkám proto, jak si jistě zde hned někdo zlomyslně pomyslí, že dnes už chyby nedělám. Samozřejmě že i dnes se mohu v mnoha věcech mýlit. Jen si ponechávám naději, že již ne tak fatálně, jako když mi bylo jednatřicet. A i tehdy jsem si PODLE SVÉHO NEJLEPŠÍHO MÍNĚNÍ A SVĚDOMÍ myslel, že všemu rozumím a psal jsem Klausovi i Havlovi a byl překvapený, že mi tehdy odpověděli:

http://casodej.cz/dopisy.htm (1996)

Karel IV. nebyl kdysi vpuštěn do Cách. A místo toho, aby se pomstil, což by tehdy každý jiný vladař udělal, tak Cáchám snad ještě i rozšířil privilegia. Velký duch nepotřebuje zbytečně ponižovat a ničit ty, kteří jsou níže. – Tomu se říká velkorysost. Zeman má jistě řadu chyb a cosi mu ke královské velkorysosti "substanciálně" chybí, nepochybně.

Možná kdybychom četli pečlivěji "naše nepřátele", zjistili bychom, že všichni máme tam či zde tu či onu částečnou pravdu, větší či menší. Pravdu parciální. Pravdu malou, lokální, omezenou.

Dialog jako pokrok idejí končí, když místo velkorysého vyvažování a schopnosti dát druhému za pravdu (pokud ji opravdu má – nemluvě o ocenění druhého, či jen o obyčejném lidském respektu) vzniknou protipólné skupiny, které se obě začnou vzájemně ignorovat a začnou obě snášet na jednu a druhou misku vah další a větší hromady proti-argumentů a někdy spíše jen "argumentů". Tím se dál v poznání tajů tohoto Světa i geopolitiky – nedá se nic dělat – opravdu nedostaneme.

K hloubce problému: Jak se chceme my zde dohodnout, když ani exaktní fyzikové dodnes nemají shodu ani na povaze samotného světla.

Jeden pokus dokonce nade vší pochybnost prokáže, že světlo je povahy částicové (tj. korpuskulární), což lze nejen experimentálně dokázat, viz fotolektrický efekt (ale i matematicky spočítat), jiný zase, že je povahy vlnové a i toto je spolehlivě dokázáno experimentem:

I průchod velmi slabého světla, kdy by měly vzduchem létat už jen jediné fotony po sobě způsobí po průchodu stínítkem se dvěma štěrbinami vznik interferenčních světlých a tmavých proužků, které vzniknou jen a pouze složením dvou vln s různým fázovým posunem, kdy dochází v závislosti na vzdálenosti od obou štěrbin ke změně fázového posunu a tedy i ke sčítání a odečítání a tedy i k rozdílné jasnosti – tedy oněm zmíněným světlým a tmavým pruhům. Tedy i matematicky ověřeno.

Fyzikové tento principiální a ukázkový problém, který hlava běžného člověka opravdu nebere, obešli prostě tím, že světlo má tzv. časticově-vlnovou povahu. A šmytec!

Přestože rozum jasně říká, že cosi je BUĎ částice, NEBO vlna a není možné aby platilo oboje zároveň. Přesto všechno má běžné všední světlo výše uvedené povahy obě současně.

(Odbočka: svatý – svět – cvjet – barva, i vnímání barev člověkem je nevysvětlitelný zázrak, ufonovi nikdy nevysvětlíte sebelepšími slovy, jak se liší zelená, modrá nebo červená, tedy co to je barva – pokud on barvy sám nevidí. A přesto ani tuto banální poznámku tolik lidí nikdy nepochopí).

A moje vysvětlení? Světlo existuje ve tvaru "potence", tedy určité možnosti "k něčemu". Pokud fyzik "nastraží" jeden experiment, světlo mu jeho přání – pokud je to jen trochu možné a není to s ničím exaktním, tedy lidmi změřeným a potvrzeným jako racionální d o g m a – splní. A pokud fyzik nastraží jiný experiment, splní mu i ten. Je to trochu podobné, jako kdyby chtěl zahradník utrhnout hrušku, vztáhl ruce ke stromu, zavřel oči, a hle, hruška. A když by chtěl utrhnout jablko, dostal by jablko. – Je to aspoň trochu srozumitelné? Vážená paní Hájková? Mluvím jasně?

* * *

A podobné je to i zde v této diskusi. Bez etiky a bez vyšší dimenze, kterou je vstřícnost v dialogu, zde nevznikne žádný jakýkoliv užitečný výstup, vážený pane Horáku.

Jakou "past" na určitý pohled ve světě nastražíme, takový obraz – ale to bude vždy jen náš obraz – zde dostaneme.

Ale, promiňte pane Poláčku, opravdu chci stále věřit tomu, že k nějaké takové podstatě ta naše paralelní kritika zázraků jako argumentů v křesťanství přece jen nakonec "chtěla" vést, když jsme spolu hledali finální unitární teorii a shodli jsme se, že s křesťanstvím na piedestalu nad ostatními vírami (včetně nezpochybnitelných zázraků jako axiomů = dogmat) ten náš Mír na světě opravdu jen sotva vznikne.

Pokud už předem vím, kdo mé názory podpoří a kdo jim naopak bude vždy už ze zásady oponovat, přestává mít výměna názoru jako dia*log smysl.

Proto je věcná faktická a někdy klidně i ostrá kritika od pana Kuchejdy pro mě s t e j n ý m přínosem, jako když mě ocení a pochopí ti, kterým zde byla dána role mizerů a lotrů, kteří jakoby až "schválně" a vědomě a dokola nechápou a ignorují vše, co zde ryze fakticky uvedu a mnoha kvalitními odkazy doložím, natož aby si dali práci jednotlivé odkazy i pečlivě přečíst. – Navíc to jsou přesně oni, kdo roli etiků vzali na sebe a já vím, že oni tu "roli" naivního lotra připsali zase mně.

* * *

Tady se přece nebojuje ani s jedním či druhým Ruskem ani neobhajuje ten či onen pohled na USA a války ve světě... I když ta přepečlivá ignorace cizího utrpení nebo dokonce umné obhajování příčin jeho vzniku – a jsou to statisíce a miliony lidí – je pro mě vždy zřetelným majákem. Ale proto jsem dal výše i ten odkaz na Časoděj a moje 20 let staré dopisy…

»Dělat revoluci s pány proti těm maličkým dole, to svět ještě neviděl…«

Mrcolordr

Michal Rusek - Olomouc

Toto je důležitý postřeh Sobota, 30.Dubna 2016, 14:14:13

» "Obecné dobro ve světě", to jsou velmi vznešená slova, kdo se jim upíše, musí být velmi opatrný, aby nepropadl pýše. Aby nezaměnil dobro jen za svoji představu o dobru, za nějaký politický systém, formu vlády nebo náboženství, které pak "jako dobro" chce šířit po světě podle zásady "účel světí prostředky".

Ten, kdo se ale "upsal šíření obecného dobra", nezradil nakonec své voliče, kteří ho zvolili, aby přece hájil jejich zájmy, nikoliv aby šířil dobro? K tomu by nejprve musel existovat obecný konsenzus o tom, co je to dobro. A ten evidentně neexistuje! «

Petrasek Milan - penzista

Naslouchaje rozhovoru s kardinálem Vlkem v ČR Sobota, 30.Dubna 2016, 16:35:9

mne napadlo, že očekávání božího poselství s hůry, je poslední možností revize averze vůči západní liberální demokracii, kterou je sycena politika vyšegrádských elit.
Když už i kardinál se chvěje strachy před profesionálními vrahy, kterými je prošpikována masa migrantů usilující vniknout do našich domovů, nezbývá než se spolehnout na všemohoucího....jsem si pomyslel.

Mrcolordr

Michal Rusek - Olomouc

Ještě info proč USA zasáhly v Libyi: Sobota, 30.Dubna 2016, 20:51:5

»Podezření, že USA v Libyi bojují s Čínou, vyslovil už bývalý náměstek amerického ministra financí Craig Roberts, podle kterého protesty proti režimu Muamara Kaddáfího na východě Libye, kde se nalézá 80 procent ropných zdrojů a kam Čína už vložila značné investice, nejspíše zorganizovala CIA.«

Viz velký přehled dějů v Libyi:

http://www.afrikaonline.cz/view.php?cisloclanku=2011032001

Mrcolordr

Michal Rusek - Olomouc

Panu Poláčkovi Sobota, 30.Dubna 2016, 21:54:29

Já bych se opravdu už velmi rád posunul za problém USA, ale nevím jak. Pokud by problémy se "světovými" hříšníky byly aspoň trochu srovnatelné (pokud by ony 4 světové velmoci byly aspoň trochu v rovnováze, ano to byla správná poznámka, vážený pane Horáku), tak pochopitelně nebudu akcentovat (nikoliv říkat, že "jen a pouze USA", to mi už n e p o d s o u v e j t e, pane Poláčku) roli USA ve světě a upozorňovat že opravdu za mnohým utrpením – které se zde stále intenzivně zlehčuje a bagatelizuje – jsou opravdu a hlavně USA, resp. jejich mocenské elity a na ně navázané elity globální.

»„US milují režimy porušující lidská práva a vždy je milovaly, pokud ‚spolupracují‘,“ napsal pro Intercept Glenn Greenwald. „Jediný okamžik, kdy US vláda předstírá alespoň trochu zájem o pošlapávání lidských práv, je, když se zabývají ‚zeměmi, které nespolupracují‘.“

Podle Amnesty Intenational popravila saúdská vláda během prvních šesti měsíců 2015 102 lidí, většinu z nich stětím. Toto království je rovněž připraveno ukřižovat 21 letého muže za účast v prodemokratických protestech.«

http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/6658-washington-vita-rozhodnuti-osn-jmenovat-saudskou-arabii-predsedou-vyboru-osn-pro-lidska-prava-unhcr

– Opravdu nelze nevidět, nebo lépe řečeno opravdu jen a pouze člověk zcela f a n a t i c k y nekritický to nevidí, že USA zasahují velmi selektivně a jen tehdy, když z toho mají prospěch.

A jaké velké hřích za posledních 40 let má na svědomí EU? Rusko? Čína? Zde je jasně vidět, že je to nepatrný zlomek.

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

"Jen člověk zcela f a n a t i c k y nekritický to nevidí, že USA zasahují velmi selektivně a jen tehdy, když z toho mají prospěch." Neděle, 1.Května 2016, 01:28:30

On někdo jiný zasahuje, když z toho prospěch nemá?

Někdo nemá rád Rusko a někdo zase nemá rád USA. Ale politika není střet dobra a zla, je to střet zájmů.

Josef Poláček - Invalidní důchodce a student

Kontraproduktivní kritika? Neděle, 1.Května 2016, 11:08:14

Máte samozřejmě pravdu, pane Nusharte, že kritizovaný subjekt (v tomto případě většinovou českou populaci) je ze všeho nejméně možno dosáhnout právě tím, že ho vystavíme ohni zásadní a zásadové kritiky.

Jenže, tady se vždycky zcela principiálně nacházíme v zásadním dilematu: kdybychom vyjádřili pochopení pro motivy daného aktéra, dozajista bychom měli více nadějí na to, dosáhnout jeho mysl. Jenže - jak máme vyjadřovat pochopení pro někoho, jehož jednání považujeme za zcela zásadně nepřijatelné?!

Vezměme si takového Ježíše: ve své kritice židovského národa byl až extrémně přísný, mnohdy bezpochyby až nespravedlivě. A je nesporným faktem, že ho velká většina tohoto národa nepřijala, odmítla. Možná že by pro něj měli poněkud více pochopení, kdyby k nim hovořil mírněji, s větším porozuměním pro jejich prohřešky. Jenže: z principiálního a historického hlediska je tomu tak, že právě jenom díky této zcela zásadové kritice Ježíše na formalistickém kultu a formalistické morálce jeho vlastního národa se mohlo zrodit zcela nové, až revoluční pojetí jak vztahu člověka k Bohu, tak ale především právě oné mravnosti.

-----------------------------------

Co se pak vztahu českého národa k migrantům a uprchlíkům týče: samozřejmě že prvotní příčinou zde není vypočítavost. Ale to co T. Halík považuje za zcela ostudné (a v čem mu plně dávám za pravdu) je ten vypočítavý postoj většinové české veřejnosti k EU, kde na straně jedné se plnými hrstmi berou miliardy z evropských fondů, ale na straně druhé se strhne pobouřený pokřik v tom okamžiku, kdy naši Češi by také měli něco dát ze svého, pro řešení společných evropských problémů. V tom okamžiku se pozvedne hlas národa: Ať si ti Řekové (Italové, Němci) s v é problémy s migranty vyřeší sami; co my bychom na ně ještě dávali ze s v é h o!!

Josef Poláček - Invalidní důchodce a student

USA a jejich spojenci Neděle, 1.Května 2016, 11:27:54

Ano, pane Rusku, současná Saúdská Arábie je bez jakýchkoli pochyb ultrakonzervativní klerikální stát, s archaickými religiózními normami a zákony, a s mnohými vysloveně totalitními rysy. Z tohoto důvodu je také vystavována permanentní kritice ze strany lidskoprávních organizací.

Je samozřejmě možno postavit otázku: proč se Západ, a jmenovitě Spojené státy, nedistancují plně a otevřeně od tohoto režimu? Který skutečně má na svědomí jednu z nejvyšších kvót poprav na počet obyvatel?

Tady si ale zase musíme uvědomit jedno: Západ (a tedy Spojené státy jako vedoucí mocnost Západu) skutečně nemá na výběr mezi státy d o b r ý m i, a mezi státy špatnými. Mnohdy se jedná jenom a pouze o možnost volby mezi spojencem špatným, a mezi nepřítelem ještě horším. Nedá se nic dělat, ale je tomu tak.

Uvědomme si: největší současnou hrozbou pro Američany (respektive náš západní svět) jsou skutečně mezinárodně operující, nábožensky zfanatizované organizace jako Islámský stát, Al-Kaidá apod. A tyto teroristické organizace je možno účinně potírat jenom za pomoci spojenců v daném regionu. Jinak řečeno: kdyby se Spojené státy distancovaly plně od Saúdské Arábie, přestaly s ní spolupracovat při potírání terorismu - pak by to samozřejmě bylo velkým vítězstvím pro tyto teroristické organizace. Takže, nedá se nic dělat, ale Západ opravdu dost dobře nemá jinou volbu, nežli se nějak aranžovat i s tou Saúdskou Arábií; ve srovnání se všemi jinými danými alternativami se to stále ještě jeví být menším zlem.

---------------------------------------

Co se obecně jednání USA v daných případech týče, tady je ovšem nutno také diferenciovat. Je fakt, že v dobách studené války Američané skutečně víceméně bez jakýchkoli skrupulí spolupracovali s každým diktátorem - hlavně, že to byl antikomunista.

Nicméně, s nástupem prezidenta Cartera došlo přece jenom k výraznému obratu. Musím přiznat, že když poprvé vystoupil se svou doktrínou "lidských práv", považoval jsem to jenom za propagandu. A byl jsem pak skutečně nemálo překvapen tím, když se ukázalo, že on tato svá slova mínil vážně. A že na základě tohoto postoje podstatně přehodnotil vztah USA právě k leckterým těmto dosavadním "spojencům".

Je dozajista skutečností, že především za vlády R. Reagana v tomto ohledu došlo ke zcela dramatickému regresu. Už zase začalo platit: aťsi je to darebák (cizí státník respektive diktátor) - ale hlavně, že je to n á š darebák!

Ale přece jenom, ten "dobrý duch" oněch lidských práv už byl na světě, a nedal se jen tak zavřít zpět do láhve. A každý americký prezident už musí počítat s tím, že všechny jeho kroky v zahraniční politice budou přinejmenším částí americké veřejnosti hodnoceny právě pod tímto zorným úhlem.

Ono je vůbec velice problematické, hovořit o "těch" Američanech. Každý stát, každý národ je vnitřně rozštěpen na dva velké názorové tábory; ale sotva kdo více a ostřeji, nežli právě Američané. Takže, vynášet nějaké paušální soudy o americké politice a o idejích ji ovládajících, je skutečně značně pochybnou záležitostí.

Josef Poláček - Invalidní důchodce a student

USA a válka ve Vietnamu Neděle, 1.Května 2016, 11:44:48

Ty obecné úvahy o zahraniční politice USA (a volbě jejich spojenců) je možno vykreslit na zcela konkrétním případě - dejme tomu na vietnamském konfliktu.

Ano, jihovietnamský režim (na jehož stranu se USA postavily) byl bezpochyby režimem autoritativním, režimem zkorumpovaným, režimem nemilosrdně zacházejícím se svými politickými odpůrci. To všechno je pravda.

Takže: měli tehdy Američané - jakožto vedoucí mocnost demokratického Západu - tento režim nechat padnout, protože nebyl dosti demokratickým?

Připomeňme si: jakkoli to byl režim autoritativní, přece jen to nebyla vyložená diktatura. Konaly se volby. Byla to - alespoň formálně - jedna z mála demokracií v daném regionu. A tento stát byl ohrožován - nejen snad vlastním lidovým povstáním (do toho by opravdu žádný Američan neměl právo strkat nos, pokud by se jednalo o čistě interní záležitost) - nýbrž masivní infiltrací bojůvek z komunistického Severního Vietnamu, za kterým stál komunistický Sovětský svaz. To znamená: kdyby Američané tehdy nechali Jižní Vietnam jeho osudu napospas, pak by se nejen v něm, nýbrž nakonec v celém regionu rozšířilo panství totalitního komunismu, kde by byl útlak ještě mnohem větší, nežli v Jižním Vietnamu. - Ostatně, stačí si jenom vzpomenout na to, co se posléze událo v Kambodži, s krvavým terorem Rudých Chmérů. Spojené státy se obávaly právě tohoto "dominového efektu", že se totalitní komunistická vláda rozšíří po celé jihovýchodní Asii; a právě proto se cítily nuceny Jižnímu Vietnamu poskytnout pomoc v jeho boji proti severovietnamské invazi.

Takže, ještě jednou: ano, ten jihovietnamský spojenec a chráněnec Spojených států naprosto nebyl - z lidskoprávního hlediska - nijakou neposkvrněnou bílou lilií; ale pořád ještě byl v tomto ohledu přijatelnější alternativou, nežli všechno ostatní co danému regionu hrozilo, a co v něm také nakonec zavládlo.

A je tedy nutno se ptát: jestliže bychom chtěli Američanům vytýkat jejich podporu Jižnímu Vietnamu, co bychom jim dokázali doporučit jako lepší alternativu? Aby se prostě stáli do svého izolacionismu, aby pokrčili lhostejně rameny a řekli: ale ať si ti komunisté spolknou koho jenom chtějí, co nám je nakonec do toho!?...

Aleš Morbicer - invalidní důchodce a audiofil, Ostrava

Neděle, 1.Května 2016, 14:48:13

Tak pan judr. Handl CSc. na mé dotazy nereaguje.

Nicméně ta jeho čísla se zřejmě odvíjejí od studie respektovaného německého IW-Institutu ekonomických studií z Kolína nad Rýnem, která je určena pro německou vládu.
Šéf institutu Prof. Michael Hüther tvrdí, že nově přicházející uprchlíci vůbec v ničem německé ekonomice nepomůžou, rozhodně ne zaplnit volná pracovní místa.
Podle článku v Die Welt studie tvrdí, že čtyři roky základní školy a více má pouze necelá čtvrtina příchozích!!!
Pro drtivou většinu uprchlíků platí, že pokud se budou chtít zapojit do německého trhu práce, budou potřebovat mnohaletou komplexní školní rekvalifikaci. Tak to doslova říká.

To je naprostá katastrofa.

Aleš Morbicer - invalidní důchodce a audiofil, Ostrava

Neděle, 1.Května 2016, 15:00:12

Ergo kladívko (jsou-li ty údaje pravdivé) - jestli migrační vlna nepoleví, budou se natvrdo všude uzavírat hranice (s evropským řešením moc nepočítám), protože tohle nemůže dopadnout jinak než muslimskými ghetty, které bude živit zbytek společnosti.
Podhoubí radikálního islámu jak vyšité...

Mrcolordr

Michal Rusek - Olomouc

Panu Nushartovi – takže shoda na cynickém pragmatismu? jako normě? Neděle, 1.Května 2016, 15:45:8

Píšete: »Někdo nemá rád Rusko a někdo zase nemá rád USA. Ale politika není střet dobra a zla, je to střet zájmů.«

Tady nejde o emoce, ale o snahu najít takovou m ě ř i t e l n o s t světa ve kterém žijeme, na které se shodneme. Protože jinak dialog ztrácí smysl. Ten o voze, druhý o koze.

Pokud není smyslem našeho času zde hledat shodu a vědomě vytvářet shodu, proč tady vedeme dialog?

Vidíme zde nikoliv snahu o ideový konsensus, ale silovou a úpěnlivou snahu tvářit se, že to, co se ve světě děje, tedy války a všechno to utrpení, že je zcela n o r m á l n í. Tedy, že se nic neděje. A ten, komu to vadí, tak je nepoučitelný naiva a snílek. Na toto přece nemůžeme přistoupit. Toto je nutné zásadově odmítnout! – Ne, války nejsou normální a rezignovat na toto konstatování znamená ztratit lidskost.

Teolog Ivan Štampach, abychom se vrátili k jeho textu, se jednak zastal svého přítele, "kněze" Halíka (trvám na tom, že takto křesťanský kněz společnost nerozděluje, takto kněz nemluví) – v tomto pohledu ovšem nejsme u faktů a světové geopolitiky, ale u obyčejného lidského přátelství, což chápu, kdyby u toho ovšem zůstalo.

Ovšem text pana Štampacha není hledáním lepšího univerzálního ("katolického", symbolon) světa pro všechny, je pouze a jen dalším kolem blížící se prezidentské kampaně, v níž nejde o h l e d á n í lepšího světa, ale o to, najít libovolného "anti-Zemana". A tento anti-zeman musí splnit tuto podmínku: Musí se orientovat na ochranu zájmu USA + nesmí jakkoliv vybízet ke spolupráci s tím mizerným Ruskem (což přece všichni dobře víme, jak je mizerné), nebo Čínou.

Toto přece nejsou n a š e zájmy, tedy zájmy občanů ČR. A přesně toto tolik lidí buď nepochopilo nebo to pochopit odmítá. Škoda, že pan Štampach tak rychle zapomněl na své dřívější postoje z doby protestů proti US radaru (viz moje citace výše). Zde jsme ještě byli na jedné lodi. A nebyl to Zeman, kdo nás rozdělil. Byla to jiná síla.

Náš společný čas zde nebude mít smysl, pokud se neshodneme na základní rovině. Buď nám zde jde o etiku, pak ovšem etické normy v tomto našem dialogu hrají výchozí a podstatnou roli a budeme z nich vycházet, tedy n e b u d e m e v žádném příkladě r e z i g n o v a t na kritiku velmocí, lhostejno, zda jde o Čínu, Rusko, nebo j a k o u k o l i v jinou velmoc – NEBO na etiku rezignujeme, a budeme opakovat, že "když se kácí les, létají třísky", což není nic jiného než obhajoba metod mocných tohoto světa (pane Horáku, to ale opravdu není dobrý postoj, opravdu to necítíte?).

Na prvním kroku se tedy shodneme. Ano, velmoci nedělají nikdy dobro primárně, velmoci prostě hájí své zájmy. Tedy ano, t o t o už víme. Což není malý pokrok v diskusi, přestože zde bude i nadále tolik dobrých lidí v ě ř i t, že velmoci dobro dělají primárně.

A nyní tedy konečně můžeme vést diskusi o tom, zda velmoci mají a l e s p o ň dobrou vůli s p o j i t svůj osobní zájem a své ekonomické a geopolitické "dobro" s nějakým dalším dobrem. Tedy zda věci dělají tak, lépe řečeno c h t ě j í dělat tak, aby důsledkem jejich činů bylo též a současně i nějaké dobro sekundární. – Opravdu nevím, zda má smysl přistoupit na tuto rovinu dialogu. Protože za dalších 5 let a po další únavné a vysilující "zákopové" diskusi povedeme dialog na téma, zda je plně vyloučené, aby se nějaké dobro alespoň tu a tam neobjevilo alespoň nějak samovolně, nějak terciálně, jako dopuštění nebo prostě jen omylem a abychom pak nebyli ve svém zoufalství vděčni i za takový "pokrok".

Chápu tedy správně, že se prostě máme všichni rozloučit s dětskými představami, že i v politice má jít o dobro?

Je to tedy tak, že politika USA + EU je jednotná, proto USA + EU napřed v rámci svého geozájmu vědomě doslova rozmlátí všechny islámské země (viz Libye), aby pak ryze pragmaticky tyto elity vyvolaly ty procesy, které nejde zastavit, protože dochází k přesunu milionů lidí z jihu a východu do Evropy, kde podle něčí "pragmatické" představy pomohou zastavit vymírání a stárnutí Evropy. Fakt, že se tito "noví Evropané" zde zařadí mezi nejchudší vrstvy nikoho nezajímá. Zde etiku nehledejme. Protože vlna migrantů se nezařadí mezi střední a vyšší třídu, ale zcela jistě do "třídy" chudáků staré Evropy, v níž natrvalo zůstanou – mezi prekariát. Zde opět přesný Jan Keller.

http://www.novinky.cz/kultura/salon/398147-jan-keller-socialni-integrace-vcera-a-dnes.html

Aktuální vývoj třeba právě v Libyi toto potvrzuje:

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/402101-z-libye-dorazi-do-evropy-minimalne-sto-tisic-migrantu-varuje-zmocnenec-osn.html

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Panu Ruskovi Neděle, 1.Května 2016, 16:38:42

Domnívám se, že nejde o cynismus. Hned, jak budu mít čas, pokusím se vysvětlit, jak to myslím.

Shodnout se na tom, že "za všechno může" Rusko nebo USA, to (za sebe) nepovažuji za možné. To, mimo jiné, předpokládá přisuzování lidských vlastností těmto státům.

Mrcolordr

Michal Rusek - Olomouc

Zákonité důsledky Neděle, 1.Května 2016, 16:48:51

Ve světě hraje prim ekonomika a její výkon. Silnější ekonomika utáhne silnější zbraně. A hlasitější propagandu. Víme, že USA hájí svoje ekonomické zájmy. Víme, že je hájí EU. A právě proto jsou sankce proti Rusku – Krym je pouze první vhodná záminka. Kdyby zde nebyl Krym, hledala by se jiná záminka tak dlouho, až by se našla. A my bychom se měli spíše ptát, kdy za posledních 100 let nechtěl mocný západní kapitál začít "působit" v největší zemi světa, jako "působí" i v ČR (letos lze očekávat výnos kolem 500 mld. Kč, srovnejme však s EU a QE 2200 mld. Kč měsíčně). Současně víme, že nejpozději od roku 2008 má světová globální ekonomika vážný problém. Nevíme jediné: Kdy a co přesně spustí další velkou globální ekonomickou krizi.

Diskuse na téma, zda vlna migrace může být pro Evropu ekonomickým přínosem, přitom skončila patem: My dnes nevíme, zda migranti budou jen a pouze sociální zátěží, nebo budou pro Evropu ekonomickou výhodou. Nepochybně již dnes velmi účinně odvádějí cennou pozornost od problémů ekonomiky. A ještě dlouho budou.

Některé z plánů mocných naznačí slova George Sorose:

»Dokončení procesu zavádění nových daní potrvá dlouho, a držitelé dluhopisů proto budou chtít mít jistotu, že jejich cenné papíry budou řádně obslouženy a splaceny. Proto musí EU garantovat, že vytvoří nové daňové příjmy do doby, kdy to bude zapotřebí, i kdyby konkrétní zdroj zatím nebyl stanoven.

Otázkou zůstává, jak pro to generovat nezbytnou politickou vůli. EU je postavená na demokratických principech. Věřím, že existuje tichá většina, která chce unii zachránit, přestože to v současnosti není dobře fungující instituce. Dá-li o sobě tato většina vědět, političtí lídři jí dopřejí sluchu.« Atd. Za přečtení však stojí celý text:

http://www.patria.cz/zpravodajstvi/3181291/soros-pro-project-syndicate-jak-dostat-evropskou-migracni-krizi-pod-kontrolu.html

O čem však Soros vůbec nemluví, je právě m o ž n o s t další velké krize. Přitom současná západní ekonomika již dlouho nemá fundament a funguje dál jen a pouze skrze monetární expanzi, kdy EU tiskne nově již 80 mld. € m ě s í č n ě, což je oněch 2200 mld. Kč (tj. 4300 Kč měsíčně na každého občana Evropy, což opravdu není málo). Neznám ekonoma, který by věřil, že toto lze dělat dlouhodobě – do nekonečna.

Fakt, že nikdo z nás neví, zda další hlubší a delší vlna krize přijde v červnu 2016, nebo 2020 snad až 2030 ještě neznamená, že nepřijde zákonitě a tedy že nám všem už dnes není nad jakoukoliv pochybnost zřejmé, j a k é nálady zejména v Německu a všude tam, kdy budou tou dobou již miliony cizích lidí (cizích, protože pochazejí dokonce z cizícho kontinentu), zcela zákonitě vzniknou.

Tedy nejen snaha "dělat dobro", ale i "jen" ryze pragmatická snaha řešit f a t á l n í ekonomické problémy našeho současného světa může vést ke zcela předvídatelné situaci. Stejně předvídatelné, jako byly a jsou přímé d ů s l e d k y rozbytí Afghanistánu (kde vše vzniklo v červenci 1979, kdy USA cíleně daly, slovy Brzezinského, SSSR "jeho vlastní Vietnam", dálší záminkou je záhadný bin Ládin), Irák (záminka Kuvajt, opět i zde stačil záminka bin Ládin), Libye (zde byl pro Francii a USA záminkou zlý Kaddáfí) nebo Sýrie (jak to navléct, aby všichni pochopili, jak zlý je onen oční chirurg…).

Každý, kdo místo řešení problému západní ekonomiky – což vyžaduje další hlubokou dějinnou změnu a právě zde máme problém: nemáme ani vizi! – a průšvihu kolem světového četníka USA odklání pozornost ke xenofobii Čechů (v ČR je na 600 tisíc imigrantů od roku 1990, což je asi 6 % populace) nebo k Zemanovi nebo k Rusku, nejenže nerozumí ekonomice, ale co hůř, svým dílem přispívá k tomu, k čemu v Evropě zcela zákonitě dojde. A to nemusí být ani věštec jako Sibyla.

Nezbývá, než se věcně ptát, koho se události v Evropě nedotknou.

Mrcolordr

Michal Rusek - Olomouc

Panu Poláčkovi – Vietnam Neděle, 1.Května 2016, 17:07:59

Pokud USA zasahují někde jen tak, tak je to špatně. Na tom se tedy shodneme. A vy tedy jen tak řeknete, že vojenské zásahy proti komunismu jsou OK? A že to bylo dobře? To snad už nemá smysl ani komentovat... – To opravdu myslíte vážně pane Poláčku? Jak chcete dál vést dialog o Ježišovi a křesťanství? To přece nejde.

A ty miliony obětí, evidentně zbytečných, ty budete hájit jako "collateral damage" vašeho dobra? Které máte v sobě? A toho dobra, o které usilovaly "ctihodné" USA?

A hlavně vám tam chybí pointa, protože tu mizernou ideovou válku "proti komunismu" USA přece prohrály a "socialistický" Vietnam je dnes v indexu rozvoje na 122 místě na světě. Těsně za Irákem nebo Sýrií.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Index_lidsk%C3%A9ho_rozvoje

A kdyby nemusel Vietnam 20 let bojovat s USA, byl na tom jistě mnohem lépe.

»Boje na území dnešního Vietnamu, Laosu a Kambodži probíhaly od roku 1946 až do roku 1975 a vyžádaly si celkem 2,3 až 3,8 miliónu obětí. Konflikt měl několik fází. Samotná vietnamská válka probíhala v letech 1964 až 1973. O dva roky později padl Saigon a v roce 1976 byl Vietnam sjednocen pod nadvládou komunistického severu.«

Mrcolordr

Michal Rusek - Olomouc

Saudská Arábie a Turecko jsou de facto partnerem ISIS Neděle, 1.Května 2016, 17:42:0

Je hluboce naivní se domnívat, že USA mají v Saudské Arábii spojence proti ISIS. Pravdou je, že USA vadí ruská základna a Assad, který zde Rusy drží. Ta zarputilá a umanutáu snahu vše, co dělají USA posvěcovat, vysvětlovat a v konečném důsledku o m l o u v a t, zkrátka dohledávat u USA dobro a vyšší etiku.

http://www.rozhlas.cz/plus/svet/_zprava/1391740
http://www.literarky.cz/blogy/tereza-spencerova/21010-kdo-financuje-islamsky-stat
http://finmag.penize.cz/kaleidoskop/297617-islamsky-stat-a-sunnitsko-siitska-valka

»Islámský stát by bez podpory Saudské Arábie...« zde:
http://www.dotyk.cz/04-2016/16_kdo-sponzoruje-islamsky-stat

http://www.ozbrojeneslozky.cz/clanek/wahhabismus-a-saudska-arabie-zdroj-svetoveho-terorismu-a-dzihadu-v-evrope

Atd. Ale je to marné, je to marné, je to marné...

Ivo Horák - Praha 3

Jiným prizmatem Neděle, 1.Května 2016, 18:54:23

Chtěl bych reagovat na první čtyři řádky příspěvku Zákonité důsledky M. Ruska.
Vojenská síla a připravenost jsou sice umožněny ekonomickou a technickou zdatností států, jejich záměry a úsilí jsou však nestejné. V roce 1940 byly už USA jednoznačně nejsilnější světovou ekonomikou, jejich ozbrojená moc se ovšem německé nevyrovnala. O situaci na poli propagandy lepší ani nemluvit. Dnes víme, proč tomu tak bylo. Některé státy mají prostě cíle, které je vedou k mimořádnému upřednostňování zbrojních výdajů. U států (relativně) demokratických je tomu tak často až poté, co byly napadeny. Většinou se tak stalo právě ze strany zemí, které spoléhaly na mimořádnou ochotu svých obyvatel (nebo na jejich povinnost) podpořit mocenské posilování země nad její ekonomické poměry. (Naštěstí podle toho aspoň minulé střety nakonec dopadly.)
Státy s převážně soukromou ekonomikou otvírají většinou dveře obchodu. Takto Západ zapojil do světové ekonomiky Čínu a Rusko poměrně brzy po tamních změnách, aniž bylo jasné, jaký bude dlouhodobější směr politického vývoje těchto mohutných zemí. Sankce jsou velmi nepopulárním krokem. Už proto, že nebývají právě účinné, ale především proto, že zájem na bohatnutí nabádá k prvenství v obchodě s novými regiony.

Luděk Ševčík - OSVČ

S tím Antizemanem je to přesné, pane Rusku. Pondělí, 2.Května 2016, 12:10:32

Včera udělala ČT, po dlouhé době, skutečně veřejnoprávní skutek. Moravec měl ve studiu Teličku a Kmoníčka, kterého nechal i hovořit.
A protože je Kmoníček bezesporu chytrý chlap, tak se občané i leccos dozvěděli.
Abych ale navázal - když se jednu chvíli hovořilo o prezidenstké volbě, ve studiu zazněl termín Antizeman. Na což Kmoníček reagoval tím, že je zde snad dost schopných lidí, takže by kriteriem pro výběr nemělo být jen býti "anti".
Pak si to ale ČT zase dokonale zkazila jakousi agitkou předvečer na Dvojce. Proč prý by se měl občan bát muslimů, když s nimi nemá ještě negativní zážitek. Normálně myslícího hned napadne, proč by se tedy měl bát nácků, když s nimi nemá negativní zážitek?
No něco hrozného, co se za naše prachy natáčí! Ta forma pořadu, natočen jako jakési bludiště s úrovní pro předškoláky. Po 10 minutách jsem přepínal, protože mi za autory byla hanba. Mají tohle zapotřebí?
I když na druhé straně to odpovídá úrovni ústavu, odkud zřejmě pochází jejich vzdělání.

Josef Poláček - Invalidní důchodce a student

Uprchlíci a pracovní trh Pondělí, 2.Května 2016, 12:10:58

Pane Morbicere, tak tady mám zcela čerstvé údaje - také z deníku "Die Welt", a také se vztahující na uvedený IW institut.

Zdroj je zde: http://www.welt.de/wirtschaft/article154928441/Die-Wahrheit-ueber-die-Bildung-syrischer-Fluechtlinge.html

Podle těchto údajů je v Sýrii:

- povinná devítiletá školní docházka
- před vypuknutím bojů (a tedy rozvrácením velké části státního aparátu) bylo do škol zapsáno 97 procent daného ročníku
- z mládeže v odpovídajícím věku bylo jenom 3,5 procenta analfabetů (čili prakticky přesně opačný podíl, než jak uvádí Váš zdroj!)

Podle jiného článku - taktéž z "Die Welt", a taktéž na základě údajů z IW je možno očekávat, že z těch uprchlíků, kteří jsou principiálně k dispozici pracovnímu trhu, si jich během příštích dvou let opatří práci nějakých 70 procent.

Takže, toto jsou aktuální čísla podle německého institutu IW.

Tak nějak mám takový pocit, pane Morbicere, že ten Váš pan CSc si ze všech dosažitelných statistických údajů "vyzobl" jenom jednu zcela určitou skupinu (například Afghánce, kde je školní vzdělání, především pro ženy, samozřejmě mnohem problematičtější) - a tuto jedinou skupinu pak vydává za reprezentativní pro všechny migranty paušálně.

Josef Poláček - Invalidní důchodce a student

Pondělí, 2.Května 2016, 12:14:14

P.S. Jmenovitě mezi těmi syrskými uprchlíky je relativně značně vysoký podíl lékařů - na ty už se těší německé nemocnice, které trpí nedostatkem kvalifikovaného nemocničního personálu stejně jako ty české.

Josef Poláček - Invalidní důchodce a student

Srážka s realitou jedné české islamofobky Pondělí, 2.Května 2016, 12:36:44

Pan Ševčík má se svými výpady proti české televizní "Dvojce" s největší pravděpodobností na mysli pořad z dokumentární řady "Intolerance". Kde bylo naprosto přesvědčivě ukázáno, jak naprosto bezduché zázemí má český islamofobismus.

Pro ty, kteří tento pořad neviděli: mladá pražská žena ukáže příchozímu místo, kde se koná demonstrace "Bloku proti islámu". A sama se s idejemi tohoto bloku na místě ztotožní.

Jenže: ona má jednoho přítele, který je očividně "sluníčkář". A on ji přiměje k tomu, aby se zúčasnila určitého experimentu, za součinnosti televize. Tento experiment spočívá v tom, že ona je - namísto přehršle nenávistných hesel - náhle konfrontována se zcela živoucími lidmi. Muslimy, ovšem. Jeden studoval v Německu, ale pak se "přiženil" do Prahy. Druhá - stejně tak mladá žena - je Afghánka, která do ČR přišla v prvním roce svého života, se svými rodiči. Na závěr se koná návštěva jedné "islámské" restaurace.

Ta česká islamofobka má nyní v praxi dokázat udržitelnost svých antiislámských klišé. Hned první pokus ale ztroskotá velice žalostně: onomu muslimskému studentu vytýká, že islám svým věřícím striktně nakazuje to či ono. Na to on jí - velice mírně - namítne, že vzhledem ke křesťanství je to ve skutečnosti daleko spíše zcela naopak. Protože v islámu prostě n e e x i s t u j e nějaká vrcholná instance - jako je v (katolickém) křesťanství papež - která by mohla závazně muslimským věřícím nadiktovat, co je či co není správné. Islám je decentralizovaný, nikoli hierarchický.

Stejně tak ona česká islamofobka upadá se svými klišé do znatelných problémů s oním afghánským děvčetem: ta je sice muslimka, ale šátek nenosí, a vůbec působí naprosto a zcela "moderně".

A tak dále a tak dále; výsledkem nakonec je, že ona česká žena si nakonec - zjevně opravdu upřímně - uvědomí, že celá ta její islamofobie pramenila z naprosté neznalosti toho, co opravdu islám je, a jací jsou ti lidé, kdo islámskou víru praktikují.

Tento její názorový obrat by nakonec přece jenom mohl poskytovat určitou naději - naději v to, že většina českých islamofobů svůj odpor vůči migrantům pěstuje přece jenom ani ne tak z niterné zloby a nenávisti, nýbrž jenom z čiré a totální nevědomosti.

-----------------------------------------

Ovšem, tato naděje platí opravdu jenom pro určitou část českých xeno- a islamofobů; jak názorně dokazuje právě pan Ševčík, je mezi nimi celá řada takových, které není možno přesvědčit naprosto ničím. Oni si svou nenávist pečlivě pěstují, neboť bez ní by zřejmě vůbec nedokázali vyžít.

Josef Poláček - Invalidní důchodce a student

Mrtví tohoto světa a krokodýlí slzy Pondělí, 2.Května 2016, 12:51:8

Pane Rusku, stále tvrdíte, že prý nejste jednostranně proti Spojeným státům, nýbrž rovným dílem proti všem velmocím a jejich imperiálním choutkám. Jenže - jakmile dojde na konkrétní případy, vždycky znovu a znovu prokazujete pravý opak svých tvrzení.

Takže podle Vás to byl ze strany Spojených států zločin, že bránily svého spojence, Jižní Vietnam, proti agresi Severního Vietnamu podporovaného a vyzbrojovaného Sovětským svazem?!

Takže kdy Spojené státy někoho brání proti útoku, tak to je podle Vás projev imperialismu - zatímco když Sovětský svaz provádí či podporuje invazi proti cizímu státu, tak to Vás nechá naprosto lhostejným!

Pane Rusku, neustále zde žonglujete statisíci, a dokonce milióny mrtvých. Za které podle Vás kompletně a bez výjimky prý nesou odpovědnost Spojené státy. A co Kambodža? Co mají co Spojené státy společného s těmi milióny povražděných v Kambodži? A to sice povražděných - k o m u n i s t i c k ý m i Rudými Chméry! Ale t y h l e milióny mrtvých Vás vůbec nezajímají; anebo jakýmsi podivuhodným myšlenkovým zvratem dokážete tvrdit snad i to, že i těmito oběťmi k o m u n i s t i c k é h o teroru jsou vinny - Spojené státy!

Pane Rusku, jednou provždy: to Vaše neustálé lkaní nad oněmi "milióny mrtvých" Vám prostě není možno věřit. Jsou to pouze krokodýlí slzy. Už jsem Vám řekl: k lidským právům, k lidským životům, a i k lidským respektive velmocenským zločinům není možno stavět se selektivně. A to je naprosto přesně to, co děláte Vy.

S naprostou posedlostí vyhrabáváte z hrobu každého mrtvého, kterého je možno - ať jakkoli vzdáleně - přičíst za vinu Spojeným státům; ale ze všech těch zabitých, které evidentně jdou na konto protivníků USA, Vás naprosto evidentně nezajímá ani jeden.

Pane Rusku, říkám otevřeně: nevěřím Vám, že se Vám jedná skutečně o člověka, o spravedlivý řád na této zemi. Vám se jedná o jediné: o potvrzení Vašeho fundamentalistického ideologického přesvědčení, že vším zlem na tomto světě jsou vinny Spojené státy. Opravdu nevím, do jaké míry Vám tato Vaše posedlost Váš život může činit šťastnějším či smysluplnějším; ale to už je Vaše vlastní záležitost.

Luděk Ševčík - OSVČ

Pane Poláčku, já si prostě agitky nevychutnám. Pondělí, 2.Května 2016, 14:46:50

Já k nim mám odpor. Nejsem samozřejmě islamofób, to jste se dost snížil pokusem o takovou podpásovku, ale jsem agitkofob. A to, co včera dávala ČT, by dostalo Zlatou malinu bez hlasování a ihned. Takovým stylem můžu úplně stejně dělat reklamu komukoliv, i náckům. Ukážu jich pár slušnou optikou a HLAVNĚ se vyhnu skutečně závažným a důležitým otázkám. Byla to prostě hovadina, přepokládající, že většina národa je těžce mentálně retardovádována.
Což je ovšem v intencích toho, jak k většinové populaci přistupují sluníčkáři. Proto mají také takový "úspěch" u veřejnosti.

Aleš Morbicer - invalidní důchodce a audiofil, Ostrava

Pondělí, 2.Května 2016, 15:25:44

Zde bych se připojil k panu Poláčkovi.
Ne že by USA někdy neprosazovaly své velmocenské zájmy tvrdě a bez zaváhání, ale nedá se jim odepřít, že věří v demokracii a pokud taková volba existuje v dané situaci jako možnost, VŽDY se postaví na její stranu.

Uvedu příklad:
Tereza Spencerová v článku "Boje o Aleppo aneb USA stále hlasitěji hájí Al-Kajdu:
http://literarky.cz/blogy/tereza-spencerova/21980-boje-o-aleppo-aneb-usa-stale-hlasitji-haji-al-kajdu
tvrdí,
že USA v Sýrii otevřeně podporují Al Kajdu a že žádní umírnění rebelové v Sýrii neexistují (ona píše umírnění v úvozovkách).

Jenže to je lež.
Doporučuji nedávný vynikající dokument tří polských filmařů "Insha Allah. Krew męczenników".
Jedna z jeho částí je setkání právě se Syrskou demokratickou opozicí. Fakticky je to zobrazeno jako otázky kladené jakési radě starších jednoho ze syrských klanů. Nejčastěji a jako první ze skupiny zhruba 20 mužů mluví její vůdce, když domluví někteří další jeho slova ještě dovysvětlí či rozvinou.
Ti lidé mluví o obrovském zklamání z Asada - a to hned dvojím. Za prvé za to, že zezačátku zcela nenásilné demonstrace syrského arabského jara krvavě potlačil. Za druhé proto, že když do Sýrie vtrhl Islámský stát, kteří tito lidé považují za vpád barbarských cizáků, tak Asadova vojska nebránila Sýrii a utekla.
A dále ti lidé mluví o tom, že si přejí demokratické uspořádání Sýrie. Obdivují západní demokratické země za něco, co nám už ani nepřipadá vzácné -- že máme svobodné volby a střídání u moci se uskutečňuje pokojnou cestou - poražení ve svobodné soutěži uznávají vítězství vítězů a vítězové nevyhazují sídla poražených do povětří. Dokonce je v těch nejvyspělejších zemích zvykem, že opozice má zastoupení v kontrolních orgánech moci.
Ti lidé tam říkají, že Asad opakovaně selhal a musí jít pryč, že vyhlášení nábožensky radikálního státu je nepřijatelné, protože v Sýrii žijí lidé mnoha věr, národností a kmenů, a že se plně ztotožňují s demokratickým státem, kde je politika oddělena od náboženství (která nepopírá, ovšem odmítá akceptovat jejich případné politické ambice).
Takže v Sýrii existují demokraté, ti, které chtějí Američané podpořit, ne že ne.
A je třeba si uvědomit, jak těžká ta podpora je. Protože to, že se lidé z FSD někdy zapletou s radikály je fakt.
Otázka na to padla i v rozhovoru. Předák to vysvětlil tak, že v jednu dobu na jejich města a vesnice útočili řezníci z Islámského státu z jedné strany a "syrská armáda" z druhé. Syrská armáda, armáda jejich státu, která je má chránit. V reálu ovšem libanonští a íránští bojovníci. A oni nutně potřebovali palebnou a bojovou sílu. Nutně. Protože americká podpora nějaká byla, ale nic slavného, miliardové zbrojní kšefty se dělají v SA, ne v Sýrii. Takže jediná otevřená cesta byla hledat pomoc u těch, kteří mají stejné nepřátele.

Nebo vzpomeňme americké působení v časech, kdy se zdálo, že by mohlo dojít k izraelsko-palestinské dohodě.
I když to nevyšlo, celé tehdejší americké angažmá nelze označit jinak, než přínosné a toužící po míru.

Zkrátka také se domnívám, že USA kromě klasické mocenské politiky někdy motivaci pro své jednání nachází i v oblastech morálních. Američané věří v demokracii. Nám v Evropě třeba jejich prezidentské volební kampaně připadají jako giganticky naddimenzovaná šou, ale je to prostě oslava demokracie po americku, celé to veřejné klání kandidátů, které voličské hlasy postupně vyrýsují do souboje nejsilnějších zástupců stran. Český sci-fi film proti hollywoodskému sci-fi blockbusteru.

Navíc si pane Rusku myslím, že některá politická rozhodnutí minulosti s dalekosáhlými následky jsou učiněna pod vlivem emocí.
11. září Američany hluboce otřáslo.
Vyhlášená válka teroru přinášela jen malé ryby a bylo potřeba někde udeřit, válka je válka.
Takže když se objevila informace, že má Saddám chemické zbraně, všichni ji přivítali, protože se jim hodila do krámu. Hlasy, že jde o informaci od jednoho jediného, navíc ne příliš důvěryhodného zdroje, byly umlčeny.
USA se rozhodly ukázat svou moc, sesadit diktátora Husajna.
Pevně věřím, že Američané čekali lehkou práci, Saddám nebyl zvlášť oblíbený, představovali si, že zavedou demokratické pořádky a bude to.
Jenže drtivá většina Iráčanů v nich bohužel odmítla vidět osvoboditele, ale má je za okupanty.

Tož tak.

Mrcolordr

Michal Rusek - Olomouc

Nejsvětější a nezpochybnitelné dogma o vedoucí úloze KSČ, pardon USA… Pondělí, 2.Května 2016, 15:26:14

Takže je to dogma. Prostě dogma o vedoucí roli USA. To se prostě zpochybnit nesmí. My zde nebudeme pečlivě hledat, zda jedna velmoc, snad, zřejmě, pravděpodobně zapříčinila v přímém důsledku milion mrtvých, viz USA v Iráku (lži o ZHN), kde každý den, i dnes a včera, po vypuštění džina z lahve, probíhá stále hlubší boj mezi šíity a sunnity (to vše ale za Hussajna nebylo, je to tedy přímý důsledek akcí USA), my zde odmítneme počítat i mrtvé v Afghanistánu, přestože to byl přímý důsledek akce USA atd. A vlastně už nebudeme vůbec zmiňovat těch 200 tisíc mrtvých civilistů, na kterých si USA vyzkoušely svoji novou atomovou zbraň. atd.

Proč bychom neměli počítat, kolik utrpení má od roku 1945 na triku armáda Maďarska, a kolik jiná země? Třeba Indie?

Proč bychom neměli ty mrtvé počítat?

Stále mi zde vyčítáte, že ukazuji jen na USA a já se dokola a marně bráním vašim p o d p á s o v k á m, že budu stejně pečlivě měřit i Rusku (SSSR) nebo Číně. Vy moje slova dokola ignorujete.

Tak pojďme prostě počítat statisíce a miliony mrtvých protože o ně jde. Pojďme je počítat na všech stranách a můžeme začít u Franice v Libyji, nebo u Číny v Tibetu, pokud vám to udělá radost.

Nebo je to problém? A až zjistíme, že USA jich mají na svědomí třeba o říd víc, tak pak řekneme to, co řekl pan Horák? Že kdo nic nedělá, nic nezkazí?

Vidím, že jsem se marně, zcela marně snažil ukázat, že pohledy sice můžeme mít rozdílné, protože vidíme svět různě, a že pak už ovšem závisí na tom, zda utrhneme spíše jablko, nebo hrušku. (Viz moje poznámka: 30. Dubna 2016, 14:01:34.)

Snažil jsem se posunout v této diskusi dál, abychom se na něčem shodli. Jenže vy prostě a jednoduše dokola d o k o l a a dokola hájíte toho agresora, který v současné době, tedy od roku 1945 nebo třeba od roku 1965, nebo třeba od roku 2000, jak chcete, vyberte si, má na svědomí nejvíce obětí. Prostě má. A vy toto neumíte přijmout jako fakt, protože by vám to rozbilo vaši koncepci. Ovšem pokud máte myšlení již takto osifikované a neměnné, že je pro vás hájení starých omylů podstatnější, než hledání pravdy o tomto světě, tak pak je to vaše věc a my dialog spolu prostě ukončíme.

Vás, pane Poláčku, vás ty oběti prostě vůbec nezajímají. Místo toho považujete za vhodnější se tady rétoricky předvádět se svými krokodýlími slzami. Lepšího apologeta by si USA na obhajobu přát nemohly. Ale co víc, vidím, že naše Nová levice opravdu už nemá problém ani s USA, ale ani s velkým kapitálem.

A kdeže je komunista Dolejš? Proč mi třeba on nepřispěchá na pomoc? Hle, jasně vidíme, že i on si evidentně myslí, to samé, co vy, pane Poláčku. To jsme tedy na sociální levici dopadli...

Takže tady tudy dialog nevede, dogma o USA je dogma a šmytec.

  * *  __


Zkuste mi tedy aspoň zareagovat, pane Poláčku, na moji poznámku ze

30. Dubna 2016, 14:01:34,

tedy od 7. odstavce:

Tady to a pak dál, zmínil jsem tam pak i vaše jméno:

»Možná kdybychom četli pečlivěji "naše nepřátele", zjistili bychom, že všichni máme tam či zde tu či onu částečnou pravdu, větší či menší. Pravdu parciální. Pravdu malou, lokální, omezenou.

Dialog jako pokrok idejí končí, když místo velkorysého vyvažování a schopnosti dát druhému za pravdu (pokud ji opravdu má – nemluvě o ocenění druhého, či jen o obyčejném lidském respektu) vzniknou protipólné skupiny, které se obě začnou vzájemně ignorovat a začnou obě snášet na jednu a druhou misku vah další a větší hromady proti-argumentů a někdy spíše jen "argumentů". Tím se dál v poznání tajů tohoto Světa i geopolitiky – nedá se nic dělat – opravdu nedostaneme…«

Aleš Morbicer - invalidní důchodce a audiofil, Ostrava

Pondělí, 2.Května 2016, 15:51:49

Ještě k tomu filmu "Insha Allah. Krew męczenników"

Jsou v něm i vzácné záběry získané přímo uvnitř Islámského státu.
A i když násilí džihádistů ukazuje jen v náznacích, musím říct, že je to tak sestříhané a udělané, že dopad na diváka je drtivý. Celou noc jsem nespal.
Brutalita IS je zcela mimo kategorie.
Hrůzostrašné, surreálné kvičení muže taženého na laně za rychlejedoucím pick-upem, na pozadí smíchu, juchání a výkřiků Alláhu Akbar bojovníků IS, jsem nemohl dostat z hlavy několik dnů.
((( jak dlouho člověk vydrží, než se z něj stane zkvavená chroptící masa s pahýly končetin? 10km?? 15km??? )))

A to zdaleka není to nejhorší, jakkoliv se může zdát, že nic horšího už není.

Zkrátka dostanete pravdu. Je brutální.

Aleš Morbicer - invalidní důchodce a audiofil, Ostrava

Pondělí, 2.Května 2016, 16:05:35

!!! Američané jsou svině !!!

(je to OK, pane Rusku?)

Ivo Horák - Praha 3

Ad diskuse o roli USA ve světě Pondělí, 2.Května 2016, 20:17:55

V diskusích a sporech o vinu USA postrádám slovo pacifismus. Ano, stále jsou stoupenci tohoto přesvědčení a mohou na svou podporu citovat Ježíše i Gándhího. Zde se však nikdo pacifismem při kritice USA nezaštiťuje a to mi přijde jako příčina výhrad a nepochopení.
Já se domnívám, že pacifismus musíme respektovat, pokud jde o osobní morálně, či nábožensky podmíněný postoj. Nikoliv tehdy, jedná-li se o požadavek lhostejnosti a pasivity vůči drsné vnější a někdy i vnitřní agresi, směřující k drastickému společenskému regresu.
Uvedu příklady z již poněkud starší historie, která snad už nevzbudí přemíru emocí. USA se zapojily, jak známo, do obou světových válek v Evropě. Stalo se tak až po několika letech bojů a hlavně zásluhou aktivních prezidentů. USA ani jeden z obou strašných konfliktů rozhodně nevyvolaly a jejich motivy pro vstup do války by neměly probouzet intenzivní pochyby. Spíše bychom měli být Americe vděčni.
Přes odhodlání USA bojovat proti nacistickému Německu, dokonce ve spojenectví s komunistickým Sovětským svazem, můžeme vytknout anglo-americkým silám případy, kdy došlo k tragické nečinnosti. A naopak, přišlo na akce, jichž se měly západní spojenci raději zdržet. Příkladem prvního je Osvětim. Příkladem druhého mnohá německá města, jejich obytné čtvrti, drobná hrázděná zástavba, kostely. Nedává prostě smysl, že infrastruktura pro transporty Židů a příslušníků dalších národů do vyhlazovacích táborů nebyla mezi cíle náletů zařazena, zatímco neprůmyslová centra byla obracena v sutiny, v nichž našli smrt i němečtí odpůrci hitlerismu i cizí dělníci a uprchlíci.
A tak je to vždycky, chybovat je lidské a většinou jde skutečně především o pochybení. Rvanda a Srebrenica na jedné straně, třeba Vietnam na straně druhé. Nicméně Vietnam a USA udělaly velký kus práce na překonání minulosti (podobně jako Židé a Němci). My Češi máme v případě USA situaci neskonale jednodušší. Bombardování Prahy a průmyslové Plzně či Kralup přinesla samozřejmě tragické oběti, lidé však dlouhá léta právem Ameriku považovali, přes veškerou negativní, propagandu za spojence, byť momentálně poměry odsouzeného k nečinnosti. A teprve dnes mnozí objevili, že USA jsou velký hříšník. Chápu, že náš postoj ke Spojeným státům dostává zabrat a že prochází vývojem. Mně se třeba nelíbí skladové haly Prologis a Amazonu, za nějž se bil i premiér Sobotka. Z takových zkušeností však dost dlouhý bič na (významem) první zemi kapitalismu (ale i demokracie) neupletu. Za následovatele a pokračovatele nacistické ani komunistické cizí vrchnosti je určitě považovat nebudu. Už proto, abych svému národu a jeho představitelům nedával co se týče jejich rozhodování levné alibi.

Josef Poláček - Invalidní důchodce a student

Agitka? Úterý, 3.Května 2016, 11:28:52

Pane Ševčíku, copak je vlastně tak deformovaně "agitačního" na tom, když se vezme jedna zcela r e á l n á česká islamofobka, a konfrontuje se se zcela r e á l n ý m i příslušníky muslimského vyznání?

Měla snad Česká televize - aby učinila zadost Vašim představám o "objektivní" reportáží - běhat někde po Středním Východě a shánět tam nějaké vousaté teroristy s kalašnikovem v ruce?...

Josef Poláček - Invalidní důchodce a student

Ten krásně jasný svět našich dogmat... Úterý, 3.Května 2016, 11:47:55

"Takže je to dogma. Prostě dogma o vedoucí roli USA. To se prostě zpochybnit nesmí."

Pane Rusku, tady jste svou vlastní dikcí - ovšemže zcela nechtěně - dokonale odhalil pravé pozadí Vašich myšlenkových procesů. Tohle je opravdu čirý Freud.

Ano, pro Váš je to - totiž ta vedoucí úloha USA a jeho "vina" za všechno zlé - čiré dogma. Dogma, které je nepřípustné zpochybnit. A jako každý dogmatik se zavile a křečovitě bráníte tomu, abyste na Vašich dogmatech musel měnit jednu jedinou čárku. Vnitřní svět každého dogmatika je právě takový, že nesnese žádnou konfrontaci se složitostí a rozporuplností reálného světa. Dogmatik chce, dogmatik m u s í mít své jasné, nezpochybnitelné pravdy; kdyby mu tyto jeho životní "jistoty" byly vzaty, zhroutí se mu celý jeho svět.

Dogmatika nelze ničím přesvědčit. A i kdyby celý svět stál proti němu a říkal mu, že ty jeho "pravdy" jsou jenom bludy - on se o to více opevní v baště svého přesvědčení, a bude o to více žít v pocitu, že je to on a právě on, kdo je tím posledním hrdinným bojovníkem za posvátnou pravdu. Není žádného divu, že se cítíte natolik názorově spřízněný s M. Hekrdlou; ten je totiž mentálně naprosto stejný osobnostní typ.

To je tak asi všechno, co je možno k dané záležitosti říci. Je naprosto marnou námahou pokoušet se dogmatika přesvědčit argumenty; je jen možno doufat, že je i s jejich převráceným světem časem přejede samotný chod dějin.

Aleš Morbicer - invalidní důchodce a audiofil, Ostrava

Středa, 4.Května 2016, 14:28:29

Když jsme u těch dogmat...

Včera se na fakebůku rozohnila Terezka Spencerová, jak si ti škaredí propagandisté ze Západu mohli dovolit obvinit Asada ze spolupráce s Daešem.
Vždyť přece Asad s podporou ruského letectva jako jediný bojuje s teroristy, s Islámským státem, kdežto zlořečení Američané podporují IS, Kajdu, Nusru a kdoví koho ještě.
((( fb nemám, takže http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Propaganda-sasci-Tereza-Spencerova-a-advokatka-Hustakova-k-novym-narcenim-ohledne-Syrie-433942 )))

Nevím, jak v tomto konkrétním případě, ale je spousta jiných svědectví, že Asadův režim s Daešem spolupracuje.
Často o tom píše Graźyna Latos, ta "velká bílá potetovaná ateistka", jak sebe samu charakterizuje. Na Blízkém východě, kde hodně pobývá, musí působit jako zjevení z jiného světa. Přesto se snadno dokáže seznamovat s lidma a oni jí svěřují své příběhy. Čert ví, jak to dělá.

Třeba v tady v tohle článku::
http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/bliski-wschod/20160130/sojusznicy-isis
popisuje, jak rebelové v Daeši spáchali diverzní akci a vyhodili do povětří kus produktovodu vedoucího z východu na západ Sýrie. Chvíli se radovali, že tím odřízli Daeš od zdroje příjmů, protože to nedokáže sám opravit. Ale jenom chvíli. Pak totiž na území IS přijeli lidi od Asada, aniž by na ně kdokoliv zaútočil, opravili to, a zase odjeli.
Nejen Turecko, ale i Asadova Sýrie a (k mé lítosti) i Izrael s Daešem čile obchodují.

Jo jo, to by se Terezce moc nelíbilo, co píše Grazyna.
A kdyby si článek přečetla do konce, to by bylo ještě víc breku.
Že prý Rusové na východě Sýrie zásadně bombardovali protiasadovské rebely v tu chvíli plně zaměstnané bojem s přicházejícím IS, nikdy ne bojovníky Daeše.
Skandál, takové lži!!!

Jeden můj přítel Spencerové neřekne jinak než "Asadova čubička", trochu jsem ji bráníval, ale zdá se, že už opravdu podlehla svému "dogmatu" o rytíři Asadovi na bílém koni a hodných Rusech, co mu z lásky pomáhají...........

Mrcolordr

Michal Rusek - Olomouc

Obhájím to, co chci, cizí názory prostě ignoruji. A co tedy vlastně chcete? Co pozitivního zde vytváříte? Jaké hodnoty kromě obhajoby zájmu USA zde hájíte? Můžete konkrétně? Pane Poláčku? Středa, 4.Května 2016, 17:45:33

Pane Poláčku, dialog nemůže fungovat, pokud opakujete dokola to, co nemá nic společného s realitou. Jen v tomto vlákně jste mi několikrát zlovolně podsunul absolutní tvrzení, že za vše mohou jen a jedině, pouze a výhradně USA, celkem to bude mnohokrát (i jinde), nebudu to počítat, namátkou:

1. »Pane Rusku, ten dojem že za vším zlem tohoto světa vidíte jenom a pouze Spojené státy…«

2. »Nicméně se čas od času cítím povinen poukázat na naprostou nepodloženost (volím tu velice mírný termín) všech těch abstruzních spikleneckých teorií, kterými se snažíte podložit své neotřesitelné přesvědčení, že Spojené státy jsou tím jediným "Velkým ďáblem", který nemá žádné jiné cíle nežli povraždit co možná nejvíce lidí ve třetím světě a poté tyto země kolonizovat.«

A opět jste mě (a jistě nejen mě) naučil nové slovo:

abstrúzní, abstrusní; Význam: nesrozumitelný,nejasný, nepochopitelný

Čemu nerozumíte v mých statusech, pane Poláčku, zkuste to konkretizovat. Mimochodem, opět argumentační faul, když tedy pominu ukázkově školní ad hominem viz vaše předchozí krokodýlí slzy, tak zde je to pro změnu tento: »Důraz na nedůvěryhodnost. Tvrzení musí být nepravdivé, protože zní neuvěřitelně.«

http://www.obcanskevzdelavani.cz/work/ke-stazeni/argumentacni-fauly-A4-barva.pdf

- - -

Vnímáte vůbec, že za všemi těmi vašimi slovy je už jen a pouze rétorika? Navíc nenávistná a negující? A hlavně: Co zde tvoříte? Jaké hodnoty hájíte?

Psal jsem vám toto a na jiných místech opakovaně a marně totéž:

»Stále mi zde vyčítáte, že ukazuji jen na USA a já se dokola a čím dál m a r n ě j i bráním vašim opakovaným útokům a dokola říkám, že budu stejně pečlivě měřit i Rusku (SSSR) nebo Číně.
A vy vše co řeknu dokola ignorujete...«

Mám to psát stokrát dokola? A vy si zase uděláte terč tam, kde není? Co mám s vámi dělat? Stále dokola: Vy moje slova prostě ignorujte. Dokola opakujete cosi, co není dialogem, ale jen a pouze zákopovou válkou, bez jakékoliv snahy o sebemenší posun. Prostě nula.

* * *

Proč jste nereagoval třeba na duální povahu světla? Jako vstřícný příklad, kdy existuje dvojí protikladný a přitom současně pravdivý výklad jedné reality?

Lenka Vytlačilová - metrolog

K tomu vzdělání Syřanů Středa, 4.Května 2016, 18:16:38

V Africe dnes dokončí základní školu 75% žactva, takže bych předpokládala, že v Sýrii to nebude méně.

Pokud se mi to podařilo zjistit dobře, je tam od roku 2002 povinná devítiletá školní docházka.
Otázka je jakou má tamní školství kvalitu. Takže většina by měla být gramotná i když ne nezbytně v latince.

Mrcolordr

Michal Rusek - Olomouc

Ad diskuse o roli USA ve světě (1) – panu Horákovi Středa, 4.Května 2016, 21:49:13

V prvé řadě dovolte, abych ocenil vaši zcela nevšední (a to neberte jako lichotku, ale fakt) snahu pochopit, kde se míjíme. Dále i to, že jste napřed ukázal řadu sporných míst, čímž se teprve naše názory mohou sblížit. Četl jsem vás pečlivě a vnímám, co chcete říct.

A nejprve ještě spíše úsměvnou odbočku od tématu: Höschl C. Kastrací za mír:

http://www.hoschl.cz/?text=5108&lang=cz

– i když bych na druhé straně ani toto téma zcela nepodceňoval. Možná že to zákulisí, kdy se mj. muži vytahují před ženami, hraje v dějinách mnohem silnější či šílenější roli, než si jsme ochotni připustit, a má vliv na rozhodování jedinců a tedy i států. A možná i větší, než jakým nepochybně je vliv a síla peněz, a zejména onoho Marxova k a p i t á l u (stále čekám, kdy to komunista Dolejš ocení a podpoří a stále ticho po pěšině, zvláštní...).

Hlavní dějová linie je právě snaha tento kapitál rozmnožovat nebo alespoň uchránit před znárodněním. – Zejména to poslední může být primární důvod boje proti komunismu – n i k o l i v humanita, nikoliv ochrana lidských práv. Hybnou silou dějin je prvořadě až panická hrůza těch, jejichž rody hromadily majetek mnohdy po staletí, že o vše přijdou. Nikoliv humanita, nikoliv pacifismus – byť bych si to přál. A mj. právě zde vidím prostor pro racionální dialog a shodu na podstatném.

* * *

Stručně k USA: Pochopitelně je chybou mluvit o tom, že Západ nebo USA mají nějaký jediný či jednotný postoj atp. Ani Západ ani USA nikdy nebyly a nejsou ideově a názorově jednotné. Tedy moje kritika kapitálu jako Západu nebo USA byla jen nepřesnou zkratkou.

Například až do 12. dubna 1945, byl prezident USA Franklin Delano Roosevelt, který spolu se Stalinem porazil Hitlera, ale Roosevelta nahradil po jeho smti za ne zcela demokratických okolností ostře protiruský Truman (všem kdo hájí zájem k a p i t á l u bude jistě sympatičtější právě úředník Truman než Roosevelt).

Racionální diskusi můžeme začít např. právě zde, tedy zda vstřícnost Roosevelta vůči SSSR byla slabost a zda by takto NEAGRESIVNÍ postoj USA vůči "Říši zla" historie jako slabost potvrdila, nebo zda, a to je podstatné, je naopak tvrdý a ostrý postoj Trumanův a Churchillův (a jeho další a nové verze, viz postoj pana Poláčka atd.) právě příčinou zbytečných válek a milionů mrtvých, protože i ty zcela neobhajitelné Rudé Khméry je nutné vnímat v historickém kontextu jako "produkt doby". Pana Poláčka jistě zaujme tato věta: »Jejich základny byly v Thajsku a v thajsko-kambodžském pohraničí. V roce 1980 navázali styky s USA, které jim poskytovaly tajnou vojenskou, finanční, potravinovou a materiální pomoc.« – Když už mi tedy opakovaně podsouvá, že za 100 % zla na světě mohou jen a pouze USA... Já si toto nevymyslel.

Stojí za zmínku, že úspěšný prezident Roosevelt byl ve funkci prezidenta USA hned čtyři období a možná právě fakt, že občas používal kolečkové křeslo souvisel s jeho lidskou citlivostí – a tedy oblibou.

Jistě se shodneme, že západní (nebo už tehdy globální?) kapitál byl od vzniku státu bolševiků v roce 1922 a zejména od nástupu Stalina k moci v roce 1924 ostře proti komunistickým ideám. Což je zcela logické. Protože hrozilo uchopení moci lidem (= ztráta moci) a znárodnění jeho kapitálu (= ztráta majetku a tedy výhod). Přitom to byl právě kapitál a mocné státy, kdo využi a zneužil Marxovy ideje (tím nehodnotím, zda jsou dobré, nebo ne) a skrze Lenina a Trockého rozvrátil carské Rusko a zavedl bolševický totalitní nedemokratický režim:

http://cs.allreadable.com/4c526Mll

(Ze bych rád věděl, co všechno je ve videu pravda a co jsou jen smyšlenky...)

A právě doba po skončení 1. světové války a po vzniku SSSR v roce 1922 je snad nejvíce děsivá, bolševici měli strach zda se udrží u moci. Připomeňme dále velkou ekonomickou krizi 1929, zde opět Roosevelt a ekonomický program New Deal na překonání krize od roku 1933 (státní zakázky, uvolnění dolaru od ceny zlata atd.). V Německu se dostává k moci Hitler, zde e k o n o m i c k á krize vedla k nástupu totality, k nástupu nacismu, v Itálii se fašismu dařilo dokonce již od konce 1. světové války, již od let 1922–1924. Přitom orientace na politické šachovnici není vůbec jednoduchá, protože raný italský fašismus (ovlivněný socialismem) původně hlásal toto: půdu pro rolníky, zastoupení dělníků ve vedení podniků, progresivní zdanění kapitálu, znárodnění půdy a podniků, dále hlásal, že Itálie je vykořisťována předními evropskými mocnostmi a proto je „proletářským národem“. Což jsou z našeho pohledu ultralevicové postoje, brzy však došlo k odklonu od ideji levice (proti kapitálu) a italský fašismus se projevil takto:

»Útoky na socialisty si fašisté získali podporu statkářů, kteří v nelehké hospodářské situaci čelili silným levicovým odborům, a to Mussolinimu umožnilo zapustit kořeny na severoitalské politické scéně. Zároveň se jeho hnutí rychle posouvalo politicky doprava, opustilo počáteční programový pacifismus (tak aspoň zde je to slovo, pane Horáku) i požadavky znárodnění a již roku 1921 se díky koaliční dohodě s premiérem Giolittim Mussolini v čele 35 poslanců PNF ocitl v italském parlamentu.«

Chci zde jen ukázat, jaké pnutí bylo ve světě ve 20. a 30. letech a že právě v této době – po vzniku SSSR – zřejmě vznikla ta dnes tradiční osa povinné úcty k elitám Západu (myšleno k vojensko-průmyslovému komplexu) a jeho rétorice, kdy tento Západ, USA a dnes "naše" NATO je "garantem míru ve světě"...

Není obecně známo, že i v USA byl v roce 1934 učiněn pokus o fašistický puč, který chtěl udělat kapitál ve spolupráci s vojáky:

Viz mj. zde: http://coat.ncf.ca/our_magazine/links/53/Plot1.html


* *

Vážený pane Horáku, končíte: (Amazon a další západní firmy...) »Za následovatele a pokračovatele nacistické ani komunistické cizí vrchnosti je určitě považovat nebudu. Už proto, abych svému národu a jeho představitelům nedával co se týče jejich rozhodování levné alibi.«

A také jste napsal: »A tak je to vždycky, chybovat je lidské a většinou jde skutečně především o pochybení.« – že např. nebyla bombardována železnice do Osvětimi a naopak byla bombardována města. Nevím, zda jste o bombardování českých měst četl toto:

http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/Bombardovani-Prahy-na-jare-1945.html

A dále toto:

http://kosackuv.blog.cz/1405/pravda-o-spojeneckem-bombardovani-uzemi-csr-v-roce-1945

A zejména přímo svědectví samotného pilota USA:

"Když teď vidím, jak je Praha krásná, tak toho strašně lituji, ale jsem jeden z letců, kteří vám tehdy ty bomby na hlavu házeli," řekl Američan. Navigační chybu přitom vyvracel. "Říkal mi: ,Jsme školení, nikdy bychom se takto nespletli. Naházeli jsme to tam, kam jsme měli. Omlouvám se, ale rozkazy jsme poslouchat museli, byli jsme vojáci.‘ Šokovalo mě to, protože se považuji za patriotku, ale oceňovala jsem, že to dokázal přiznat," popisuje tehdejší náhodné setkání Peková.

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/zazila-bombardovani-prahy-po-letech-potkala-pilota-ktery-pumy-hazel-1gl-/domaci.aspx?c=A100218_1337779_domaci_itu

– všechny 3 výše uvedené odkazy ale berte pouze a jen jako z á s t u p n ý příklad ke vzájemnému pochopení, a o ně nám, jak věřím, jde.

Protože jednou z linek našeho sporu (didakticky vzorově zejména s panem Poláčkem) je stále naše vzájemná neschopnost pohlédnout na dějiny tak, abychom si rozuměli. Abychom se shodli aspoň v hrubých příčinách toho, co se v posledních 100 letech odehrálo.

Vidímě, že např. pan Poláček není schopen přijmout jako fakt, že existují lidé, kteří kašlou na životy, jde jim i posílení moci a o udržení kapitálu. A kteří se neštítí ničeho. A není to jen dnešní Rusko (navíc socialistický SSSR se rozpustil sám v roce 1992), není to jen Putin, není to jen Stalin ani jen Hitler nebo jen Čína, ale jsou to právě a zejména mocenská západní kapitálová centra, která hájí svoje zájmy dnes hlavně propagandou a rétorikou.

Velikost kapitálů na Západě a s ním spojená moc je mnohem větší, než třeba Ruska a – prozatím – Číny.

Ten spor je veden o to, čeho je kapitál a schopen, spor je veden o to, zda jsme schopni přijmout, že k zakrytí cynického antihumánního pragmatismu se používá mnohá faleš i nejedna vědomá lež.

Proč se používá? Protože zde je soustředěna reálná moc a reálný kapitál. A velký kapitál nevznikl jen tak a neudržuje se přáním andělů.

Mrcolordr

Michal Rusek - Olomouc

Ad diskuse o roli USA ve světě (2) – panu Horákovi Středa, 4.Května 2016, 23:04:22

Ano, nebylo zde zmíněno slovo pacifismus, snad proto, že se jeví až jako bezzubé, což ostatně vy sám správně uvádíte na pravou míru tím, že pochopitelně existují případy, kdy je nutné proti zlu rázně a nikoliv pacifisticky zakročit. Zmínil jste i Gándhího a Ježíše, zde křesťané obvykle ukazují příklad, kdy i Ježíš převracel stoly kupců v chrámu, a že tedy i on prokázal určitou principiální nesmiřitelnost se zlem, což pacifismus, který odmítí násilí principiálně, prostě "neumí". Ale přesto ano, pacifismus je mi velmi blízký.

Abych navázal na výše položenou otázku, pane Horáku: Proč si jsme tak jisti, že by vstřícnější postoj vůči SSSR byl chybou? Opravdu byla nutná Trumanova doktrína o zadržování komunismu? Proč odmítáme věřit, že pokud se jakýkoliv systém stane nelidským (a ten Stalinův jistě nelidský byl), tak systém se sám rozpadne? Respektive stačí vysílat ze zahraničí svobodné informace a lidé se ve vhodný okamžik sami pozvednou? Tak, jak se stalo u nás? Copak právě náš vývoj a náš Listopad 89 není jasným dokladem, jak špatný byl socialismus a že lidé sami nakonec zvolili jinou alternativu? K tomu přece není nutné násilí a války...

Upřímně: Vůbec nechápu, že je možné po Formanovi a filmu Vlasy a po této zkušenosti ještě vůbec jakkoliv hájit agresi USA.

Copak USA opravdu musely ve Vietnamu podporovat Saigon? A jistě se shodneme, že ona událost s US lodí Maddox v srpnu 1964 v Tonkinském závlivu byla pro USA pouhou záminkou pro světovou veřejnost, přičemž šlo ve skutečnosti o jasný projev dávno stanovené vůle, tedy konkrétně o zadržování rozšiřování panství komunismu, viz zmíněná a známá Trumanova doktrína z 12. března 1947:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Trumanova_doktr%C3%ADna

Máme zde problém s mícháním rovin, kdy nerozlišujeme mezi skutečnými vážnými argumenty a někdy až ukázkovými nesmysly. Vysvětlím:

Pokud kdekoliv na světě vznikne totalitní politický systém s gulaky, tajnou policií, popravami a zkrátka ukázkovým bezprávím, tak se zde všichni shodneme, že ta lepší část světa se musí proti němu spojit.

Ale cosi zcela principiálně jiného je ideový boj vlastníků velkého kapitálu, jehož cílem je již jen a pouze udržení světových mocenských pozic, a další rozšiřování moci.

(Jako příklad a argumentační nesmysl a míchání argumentačních rovin uvedu názor, že uprchlíci pomohou Evropě ekonomicky. Kdyby to byla pravda, tak oněch 7 milionů bude platit naopak Německo těm zemím, v nichž uprchlíci nebudou, ale to je jiné téma. A ticho, nikomu to nevadí…)

* * *

USA je jednak geografické území, kde žije dnes asi 320 milionů lidí, z nichž mnozí opravdu obětovali své životy ve válkách mimo území USA. Zda šlo o ideály čisté jako padlý sníh, nebo o mrzké černé plány, o tom nechť je tato diskuse. Ale USA jsou hlavně určitým r e p r e z e n t a n t e m světového kapitálu, což podtrhuje fakt, že právě USA si přisvojily roli onoho světového četníka.

A právě tento kapitál je dnes globální a našim úkolem je v prvé řadě zkoumat, jaké vztahy spolu mají jednotlivá místa na zemském glóbu. Nejde mi zde tedy o kritiku státu USA jako takového, ale o kritiku určitých sil, které se v USA a na Západě obecně dnes pouze nejvíce manifestují. Ale ty mohou pochopitelně být a jsou a působí i jinde ve světě: Třeba v Číně.

* * *

Pokud se podíváme na dějiny, tedy aspoň na posledních 100 let z úhlu kapitálu, tak vidíme, že i samotný vznik tábora bolševiků je nutné přičíst na vrub západního kapitálu. Jen hlupák by z něj vinil carskou rodinu, která byla vyvražděna. Ideje dali Marx a Engels, rozvinul je mj. Trockij, ale právě Trockého i Lenina poslal do Ruska západní kapitál. Z jasného důvodu, aby bylo carské Rusko rozvráceno, což se povedlo. A samozřejmě i proto, aby Německo po Brest-Litevském míru mohlo přesunout armády na frontu s Francií, víme, že ani to mu nepomohlo.

Podobně jsem zmínil, že i Hitlera podporoval západní kapitál, zde je hypotéza, že i "Mnichov" (nebyla to zrada, ale byl tu jiný cíl) zde byl jen a pouze proto, že Hitler byl částí západních elit (jistě ne všemi) vybrán a předurčen, aby z Evropy vyzbrojil a pak se obrátil proti SSSR, což se pak v červnu 1941 skutečně stalo, poté, co se dozbrojil z celé Evropy (okamžitá válka velmocí před Mnichovem proti Hitlerovi by jeho moc pochopitelně i h n e d ukončila, to nebyl omyl), ale to je jiné velké téma. Pravda je že SSSR nebyl nevyzbrojený a existuje vážná teze, že by brzy napadl celou Evropu – kdyby jej nepředešel Hitler (zejména Suvorov).

Pokud si vezmeme do ruky glóbus, pochopíme, jak velké území Rusko (nebo kdysi SSSR) ovládalo a i dnes stále ovládá. Ten zájem toto území získat pod kontrolu západního kapitálu je enormní, vytrvalý a silový: Proto Majdan a proto následně Krym. – Jenže toto ti, kdo považují "Západ" za principiální etické dobro takto nikdy neuvidí. Všemi způsoby to vytěsňují.

K tomu je opravdu nutné pochopit, že nikdo obyčejný se řečeněním po hospodách k moci nikdy nedostal. Vždy k tomu musí být know-how a zejména finance, tedy opět náš kapitál.

* * *

Shodou okolností jsem právě nyní dohledal text, který působí věrohodně (pokud máte jiné zdroje, díky za odkaz) a který to, co jsem výše uvedl podporuje. Tedy že i Hitler sám byl nalezen a vybrán, aby ideálně (podobně jako Lenin a Trocký) sehrál svoji ničemnou roli. Jakou? A proč? Poté, co se Leninovi a Trockému (oba placeni Západem) podařilo rozvrátilo carské Rusko se pak nepodařilo západnímu kapitálu Rusko dostat plně pod kontrolu.

Západ nejprve sice po 1. světové válce kapitálově vstoupil do Ruska, ale pak došlo k roztržce mezi Stalinem a Trockým. A právě Trockij financovaný Západem měl plán pro silné západní investice. Toto ovšem Stalin nechtěl, protože odmítal závislost na Západu. A hladomory v 30. letech byly mj. i proto, že Stalin vyvážel obilí v době krize, zejména v letech 1932–1933 na Západ. Aby mohl financovat hospodářství a zejména zbrojní průmysl:

»Ukrajinský hladomor z let 1932/33 je mezi odborníky a informovanou veřejností velmi diskutovaný problém a o jeho příčinách i důsledcích se vedou dlouhodobé spory. Zatímco jedni jej označují za Stalinem uměle vyvolanou genocidu nacionalisticky smýšlejících Ukrajinců, na druhém konci stojí názor, že hlavním viníkem je Západ se svojí tzv. ZLATOU BLOKÁDOU. Tehdy odmítly západní země prodávat Stalinovi artikly potřebné k industrializaci země za peníze či zlato, ale vyžadovaly obilí.«

»Ačkoli bylo v roce 1988 speciální komisí amerického Kongresu a dále pak nezávislou Mezinárodní komisí potvrzeno, že šlo cílenou likvidaci ukrajinského národa, má tato teorie trhliny. Nejočividnější z nich je fakt, že hladomorem nebyla postižena jen oblast Ukrajiny, ale také obyvatelstvo Donu, severního Kavkazu, Povolží a střední Asie.«

Viz. mj. zde: http://www.sopl.cz/historie/sub-hladomor-na-ukrajine-932---933

Citace:

»Asi rok předtím, než Hitler zorganizoval pivní puč, objevili se v jeho doprovodu některé zvláštní osobnosti, a historici doposud stále nebyli schopni zjistit původ finančních sum, které u sebe měly. Peníze plynuly z mnoha stran. Mimo francouzských a anglických „švýcarských“ peněz šly do kapes Adolfa Hitlera i peníze americké. I tak však v r. 1922 mocnosti hledaly v Německu politické postavičky, někoho, koho by bylo možné použít v závislosti na situaci: pro výměnu za nevyhovující politiky, k provádění atentátů a provokací. O dosazení Hitlera k moci zatím nikdo neuvažoval. Před Mnichovem o něm sotva kdo slyšel.«

»Hitler byl k Američanovi celkem upřímný. Evidentně, když se vojenský atašé míchal do politiky – bez děl a pušek – byl rozsah jeho pravomocí mnohem širší, než jen prosté vojenské záležitosti. Stále neznámý vůdce malé místní bavorské strany mluvil o záměru „zlikvidovat bolševismus“, „zbavení se okovů Versailles“, zavedení diktatury, vytvoření silné vlády. Ve skutečnosti Hitler využil vzácné příležitosti, kdy za ním osobně přišla americká tajná služba, a nabídl se jako „meč civilizace“ v boji proti marxismu – což znamenalo proti Rusku!«

Viz zde: http://orientalreview.org/2010/12/28/episode-6-leon-trotsky-father-of-german-nazism-iv/

Překlad zde: http://www.zvedavec.org/komentare/2015/08/6552-epizoda-6-lev-trocky-otec-nemeckeho-nacismu-4-cast.htm

Atd. Takto bychom mohli jít v posledních 100 letech zpět do historie a viděli bychom stále tentáž příběh: Zájmy mocných, kteří mají překvapivé know-how a dokážou držet ruku na tepu doby mnohem zásadněji, než se každému z nás zřejmě zdá.

* * *

Ty 4 velmoci, kdyby byly opravdu nezávislé by byly pro světovou rovnováhu ideální. Zatím se však ukazuje, že EU na USA zřejmě není nezávislá. Rusko je na černé listině a proti Číně si už ani Německo nebo Anglie a USA dnes nic nedovolí.

Náš problém spočívá v tom, že nelze postoupit ve vizích a ideálech na další úroveň, pokud vycházíme ze špatných premis. Pokud není shoda na tom, co se v minulých 100 letech odehrálo a jaké zde působyly dějinné síly.

Bohužel se zde jeví silná paralela mezi roky 1929-1933, kdy po velké Hospodářské krizi dochází nejen k nástupu fašismu v celé Evropě, ale zejména šlo o maximální snahu oslabit pozici Ruska, a mezi současnými sankcemi EU (2014–dosud) a migrační vlnou do Evropy.

Mrcolordr

Michal Rusek - Olomouc

Ad diskuse o roli USA ve světě (3) – panu Horákovi Čtvrtek, 5.Května 2016, 12:34:36

To, co mi zde pan Poláček opakovaně vyčítá, a přitom to není pravda, že vidím 100 % zla na straně USA je nutné posunout do rámce, o kterém je možné vést dialog. Pokusím se o to:

TEZE A: Totalitní systém se zahalil do roušky o sociální pomoci, do roušky o lepším (komunistickém) světě. Proto je tu svobodný Západ a proto musí hájit svobodu všude po světě. – Proto vznikla Trumanova doktrína o zadržování komunismu KDEKOLIV VE SVĚTĚ. Toto je ona studená válka jako boj proti totalitnímu centru, tedy proti SSSR se Stalinem a KGB a zlými idejemi o znárodnění kapitálu. OK, toto má to nezpochybnitelnou logiku.

• Testování teze: Pokud z této teze vyjdeme, pak musíme obhájit jako správné všechny války a akce inciované USA, zřejmě je nutné aspoň ty větší zde zmínit:

1950 — KOREA
1954 — GUATEMALA
1958 — INDONÉSIE
1959 — KUBA
1965 — BELGICKÉ KONGO
1961 — VIETNAM
1964 — LAOS
1967 — GUATEMALA
1969 — KAMBODŽA
1980 — IRÁN
1981 — SALVADOR
1981 — NIKARAGUA
1983 — GRENADA
1986 — LYBIE
1989 — PANAMA
1991 — IRÁK
1995 — BOSNA
1998 — SÚDÁN
1999 — SRBSKO
2001 — AFGHANISTÁN
2003 — IRÁK
2004 — HAITI
2011 — LYBIE
2014 — SÝRIE

Zopakujeme si to: Na Západě existují skutečně svobodné země (v čele s USA), v nichž existuje skutečná svoboda slova a nikoliv jen na papíře a další občanské svobody (mimochodem: co aktuální trest pro onoho německého baviče? ještě je tu svoboda slova?). – Oproti tomu zde byl celý východní totalitní blok, kde byla velmi silná role tajných služeb jako KGB, StB atd. – OK, až potud není problém, ostatně i proto jsme to přece byli i my v Listopadu 1989, kdo chtěl tento totalitní systém opustit. Ale nikdo tuto nesvobodu neobhajuje, není zde nikoho, kdo by hlásal návrat k socialismu či komunismu stalinského typu. A ostatně přesně proto, zřejmě (?), právě vysoký představitel tohoto režimu – což se i dnes jeví stále velmi podivné, kde se vzal tu se vzal – Michail Gorbačov tento systém rozpustil zevnitř.

Je zde nutné jasně zopakovat, že pokud bylo ono zadržování komunismu ideově OK, tak mělo skončit současně s rozpadem SSSR kolem po roce 1990, nebo mělo ukázkově pokračovat nejen proti Kubě a Severní Koreji, ale mj. a hlavně proti Číně. – Což se ovšem nestalo.

Totalitní Východ se rozpustil, Varšavská smlouva byla rozpuštěna a místo vytváření většího prostoru zemí neutrálních, jako je Rakousko, nebo Švýcarsko (nebo to nejsou dobré země?) došlo k expanzi NATO dál na východ. A propaganda zbrojařského průmyslu je tak mocná, že logická snaha Moskvy udržet svoji bezpečnost, kdy hrozilo, že NATO na Ukrajině bude jen 400 km od Moskvy byla zneužita skrze sankce k dalšímu vyvolání a posílení studené války.

TEZE B: Na světě můžeme zejména v posledních 100 letech vidět různé politické systémy, liší se mírou svobody a hlavně způsobem, jakým jednolivé elity – mocenské nebo finanční – prosazují svůj vliv. Západní společnosti fungují tak, že finanční elity, které vládnou de facto, musí získat pro realizaci svých plánu souhlas veřejnosti: Což není málo a toto je reálná povaha naší současné západní "reálné demokracie". Problém je pouzev tom, že čím je ekonomická vyspělost západních zemí vyšší, tím více si současná západní elitokracie (nebo plutokracie) může dělat, co chce. Východ prošel hard totalitou stalinského typu, náš Západ nyní bojuje – zatím marně – se soft totalitou "reálné demokracie".

Jinými slovy: Podobně jako se totalitní systém (socialistický) zaštiťoval ideami bratrství atd. a byla to lež, protože podstata systému byla jiná, totalitní, systém si na cosi jenom hrál, byla to faleš a všichni si ji pamatuje, a proto byl označoval přesnějším pojmem REÁLNÝ SOCIALISMUS, tak i dnes si hrajeme na demokracii a tento systém je nutné označit přesnějším slovem REÁLNÁ DEMOKRACIE. Protože ani dnes občané nevládnou. To je stejné jako před rokem 1989 – i když kulisy i metody jsou dnes na Západě jiné, není tu hard totalita tajných služeb, je zde bytelná soft totalita masivního mediálního poklopu. – Dokladem i je i průběh této diskuse.

A přestože byla tvrdá hard totalita s KGB vzniklá jako přímý důsledek exportu západních utopických idejí do feudálního zaostalého carského Ruska (navíc ještě do tvrda zakalená nade všechna očekávání všehoschopným Stalinem) poražena (nejpozději rozpadem SSSR po roce 1990), místo ideálního vývoje se dobře rozjetý m e c h a n i s m u s vytváření nepřítele použil dál a boj proti nepříteli pokračuje, jako kdyby tento nepřítel nezmizel. Jedinou aspoň trochu použitelnou záminkou pro veřejnost je připojení Krymu pod Rusko. Atd. Kdo chce jistě mi rozumí...

SHRNUTÍ: Původně zde bylo jistě aspoň částečně etické oprávnění Západu bojovat proti hrůznému systému "reálného socialismu", proti hard totalitě takže TEZE A a Trumanova doktrína m ě l a svoji logiku, jenže Západ a kapitál (netuším, zda jde jen a pouze o kapitál alokovaný v USA, dnes jde spíše o "západní kapitál" oběcně) neuměl o p u s t i t svůj válečnický modus a nebylo to pro něj ostatně možné ani teoreticky – z ekonomických důvodů, viz životně nezbytná závislost celé ekonomiky USA na zbrojařském průmyslu. Protože omezení válek a zbrojení by vedlo ke kolapsu nejen zbrojařských firem, ale zřejmě i celé ekonomiky USA a tedy i k fatálnímu oslabení reálného vlivu elit USA.

Proto snaha zvýšit vývoz z USA skrze TTIP, a právě proto nikdo nekomentuje 7 zemí do 5 let.

Elity USA nejsou ztělesněné dobro. Elity ve vládě USA zastupují velké finanční společnosti, zastupují ekonomiku USA.

Mrcolordr

Michal Rusek - Olomouc

Ad diskuse o roli USA ve světě (4) – panu Horákovi Čtvrtek, 5.Května 2016, 12:55:13

Pokud chce Západ (reprezentovaný USA) udržet stávající úroveň zbrojařského průmyslu a k němu náležející zisky, tak doslova musel rozbít 7 zemí do 5 let. Nebo udělat podobně rozsáhlou akci. Lze jen spekulovat o tom, proč se někomu hodí tato následná vlna migrace do Evropy. Byť – mimochodem – výborně slouží Izraeli. Protože i Evropané si s islámem prostě "užijí" to své, stejně, jako si užívá pokrokový, moderní a v mnoha případech světský Izrael s Palestinci.

Spojenou p r i o r i t o u západních globálních elit je – nedá se nic dělat – udržet kdekoliv po světě přiměřené množství válek, aby zde byly výnosy ze zbrojařského průmyslu, který je právě v USA podstatnou částí ekonomiky. A zde je jedno, zda se bude udržovat veřejnost ve strachu z Ruska – přestože dnešní Rusko nemá s "reálným socialismem" nic společného a tedy ani Trumanova doktrína už dávno neplatí – nebo, a toho se opravdu obávám nejvíce, když třeba do roku 2020 přijde do Evropy tolik muslimů (5–10 milonů), že se zvýší počet no-go zón nad kritické množství a i v Evropě se bude dít to, co se děje dnes v Iráku, Sýri a Libyi a jinde: Chaos, bojůvky, utrpení.

V tomto pohledu nemusíme vidět finanční globální elity napojené na zbrojařské zisky (mimochodem právě Georg Soros vydělal své miliardy skrze spekulace na akcie zbrojovek) jako principiálně zlé, ony se "jen" snaží, aby jim neklesaly zisky:

• http://zahranicni.eurozpravy.cz/amerika/125851-usa-zacaly-zbrojit-obnovuji-studenovalecny-jaderny-arsenal/

• http://ceskapozice.lidovky.cz/americky-zbrojni-prumysl-obavy-jiz-pred-smrti-bin-ladina-pey-/tema.aspx?c=A110508_053200_pozice_14119

»Tak jako kterýkoliv výrobce, třeba bot, vymýšlí a zpracovává složitou odbytovou strategii, stejným způsobem se chová i výrobce zbraní. Cílem a završením těchto strategií není nic jiného než vojenský konflikt. Klientem jsou státy, objednateli jsou vlády, tedy politické strany. Z minulosti víme, že stačilo přesvědčit jen jednu stranu o vývoji nového tipu zbraně a ejhle, automaticky se spustil vývoj i na druhé straně barikády. Jen aby náhodou nebyl někdo o krůček pozadu. Že jdou náklady do miliard, to politiky nezajímá, takzvaná ochrana ideologie levé nebo té pravé si to v zájmu lidstva vyžaduje. Pokud se náhodou stane, že se jedna ideologie třeba ta levá, vytratí, najde se hned druhá, třeba teroristická. Konec konců vybavit Taliban zbraněmi je také dobrý byznys. Důležité je, že se pořád někdo mydlí. Jestli to je ve Vietnamu, v Jugoslávii, v Kuvajtu, Iráku, na Falklandských ostrovech, v Gruzii, v Afganistanu nebo v Izraeli to je přece jedno. Hlavně že strategie spotřeby funguje a že finance vložené do podpory politiků ve správné zemi a ve správné straně funguje. To, že umírá tisíce lidí to není tak podstatné, konec konců když jsou tak hloupí, tak ať se mordují. – Zdá se vám to přitažené za vlasy?« Zde:

• http://www.pozitivnisvet.cz/zbrojni-prumysl-je-hrozbou-lidstva-pro-vznik-valky/

»S dohodou o volném obchodu TTIP, se americké zbrojní koncerny tlačí na evropské trhy. Hranice mezi ,,vojenským“ a ,,civilním“ se stále víc stírají. Největší světový výrobce zbraní Lockheed Martin nyní jedná s Velkou Británií, aby převzal celostátní zdravotnický systém.« Zde:

• http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/12/23/ttip-als-tueroeffner-us-ruestungs-industrie-will-medizin-technik-nach-europa-liefern/

• http://finmag.penize.cz/ekonomika/266586-polaci-zbroji-ekonomika-poroste-a-cesko

• http://ekonomicky-denik.cz/ceskym-zbrojovkam-se-dari-vyvazeji-do-ctyr-kontinentu/

»Pokud jde o směřování dodávek zbraní, lze definovat „pásmo největších dovozců“, které se táhne od severní Afriky (tam jde zejména o Maroko, Alžírsko, Libyi a Egypt) přes Střední východ (Izrael a silné arabské státy, např. Saúdská Arábie, Kuvajt a Spojené arabské emiráty) a Írán, dále jižní Asii (dlouhodobé soupeření Pákistánu a Indie), jihovýchodní Asii (Singapur, Malajsie, Indonésie a Vietnam) až do oblasti východní Asie (Tchaj-wan a Jižní Korea). Není asi nijak překvapivé, že import vojenské techniky do jihovýchodní a východní Asie podstatně ovlivňuje mocenský vzestup Číny, která systematicky podporuje řadu okolních zemí jako své „zástupce“ („proxies“) proti Indii a současně se snaží upevnit svoje mocenské pozice v oblasti Tichého oceánu, snad pro nějakou budoucí konfrontaci s USA. Za popsaným „pásmem“, které sahá od severní Afriky po východní Asii, následuje jako druhá zóna velkého importu vojenské techniky Latinská Amerika. Jmenovitě pak lze říci, že největšími importéry zbraní za poslední roky jsou Čína (ale jak už bylo vysvětleno, její zbrojní import nyní prudce upadá), Indie, Jižní Korea, Spojené arabské emiráty, Saúdská Arábie, Izrael, Singapur, Alžírsko či Venezuela, ze zemí Evropy nejvíce Turecko. (SIPRI 2010a) Je velmi příznačné, že jde převážně buď o státy, jejichž vlastní výroba zbraní je silná pouze v některých sektorech, nebo jejichž domácí zbrojní průmysl je nevýznamný. Jsou to však mnohdy bohaté země, jež si nákup moderních a drahých zbraní „mohou dovolit“. Tento přístup (neboli suplování nedostatku domácích kapacit pomocí silného dovozu) se označuje jako „kupování výhody“ („buying an advantage“). V dnešní době ale stále více zemí žádá nikoli jen dovoz pokročilých zbraní, ale také technologické transfery, což bývá obvykle dohoda o licenční produkci, a ekonomické zisky, jako jsou stále oblíbenější „offsety“ čili zpětné kompenzace (např. investice).«

Viz: Zbrojní exportní politika v soudobém světě – magisterská práce, zde, doporučuji celé:

is.muni.cz/th/60659/fss_m/Zbrojni_exportni_politika.doc

» Jestliže v roce 1998 vydal svět na zabezpečení své bezpečnosti přibližně 834 mld. USD, a ještě v roce 2001 se výše vojenských výdajů pohybovala pod hranicí 900 mld. USD, pak v roce 2003 byla překročena hranice 1 bilionu USD (v běžných cenách) a světové vojenské výdaje se začaly vyvíjet k úrovni z doby studené války. V roce 2008 svět vydal na vojenské výdaje 1, 464 bilionu USD(v b. c.), tj. 2,4 % svého HDP. Průměrné výdaje na jednoho obyvatele dosáhly v roce 2008 úrovně 217 USD. (Přehled o dynamice růstu a regionálním rozložení sv
ětových vojenských výdajů poskytuje Tabulka 1.). Zde:

www.unob.cz/eam/Documents/Archiv/EaM_2_2009/ŠTANCL.pdf

Takže si to zhrňme, svět:

1998 – 834 mld. US dolarů
2001 < 900 mld. US dolarů
2003 > 1000 mld. US dolarů
2008 – 1464 mld. US dolarů (2,4 % světového HDP)
2016 – 1800 mld. US dolarů

* * *

Protože ekonomika a její udržení v chodu je to, o co jde. A bez udržení vysoce rozvinuté zbrojařského průmyslu v chodu by se ekonomika zhroutila – nebo by se muselo vše zásadně proměnit, musela by vzniknout nová Evropa, nová Amerika, nová Asie atd. Na jiných ideových základech, kdy zde nebude ono známe "US Army World Tour", viz seznam zemí (výše), kde ti nejlepší z nás napravovali svět (s miliony mrtvých za sebou), přitom nejde dokola zcela lacině tvrdit, že kdyby se to nedělo, tak by vše ihned obsadili "zlí komunisti", nebo by tyto země ovládl jiný predátor. Toto je už neudržitelně laciné a nefunkční schema.

Smutné je, když pozorujeme, že idealistické myšlení nemá v praxi šanci nikoliv proto, že by ten velký kapitál zasahoval přímo a třeba by mi neumožnil psát nebo by na mě spáchal atentát – ale proto, že má za ta desetiletí ba staletí tak dokonalou a propracovanou propagandu, že i nejlepší filosofické elity (jako je pan Poláček), které umí rozpoznat každý ideový posun a detail ve slovech apoštola Pavla před 2000 let najednou přestanou vnímat souvislosti a začnou útočit beze smyslu a bez jakéhokoliv vyššího idealismu nejlépe rovnou ad hominem.

Lenka Vytlačilová - metrolog

Doporučuji se podívat na to, co vyváží Rusko Čtvrtek, 5.Května 2016, 13:06:15

Ropu a plyn, něco surovin, trochu obilí, měděné dráty.
Jediné dvě odvětví, kde je konkurence schopné je zbrojní a kosmický průmysl.
Za tím Donbasem mohlo být právě toto. Vyrábějí/vyráběly se tam součástky (nejmodernější technologie, kterou tam Kyjev dovezl z Německa, aby to tam trochu sanoval, je dávno odvezená Ruska) .

Jinak si dovoluji upozornit, že Belgie byla neutrálním státem. Pobaltí také před druhou světovou vyhlásilo neutralitu. Jednomu jak druhému to bylo platné jak nebožtíkovi zimník.

Rusko také podepsalo 1994, že garantuje Ukrajině nedotknutelnost hranic.

Mrcolordr

Michal Rusek - Olomouc

K tématu: Souvislosti Jana Pokorného 4. května 2016 Čtvrtek, 5.Května 2016, 13:17:38

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11483158486-souvislosti-jana-pokorneho/216562220750005

Josef Poláček - Invalidní důchodce a student

Pátek, 6.Května 2016, 12:36:52

Pane Rusku, už jsem to obšírněji vylíčil jinde, tady mohu jenom v krátkosti opakovat: také jsem svého času propadl tomu "neotřesitelnému" přesvědčení, že za vším zlem tohoto světa stojí kapitál a kapitalismus.

Vyžaduje to asi přece jenom nějaký čas, aby se z toho člověk dostal. A také poněkud větší otevřenost vůči realitě a mnohoznačnosti tohoto světa.

Mrcolordr

Michal Rusek - Olomouc

vpravo nahoře Pátek, 6.Května 2016, 15:55:1

http://www.texasmillennialinstitute.org/know-thy-enemy-a-classier-take-on-class-warfare/

Kdo nechce číst, tak aspoň obrázek:

http://www.texasmillennialinstitute.org/wp-content/uploads/2016/04/right-enemy-wrong-enemy.png

Zlo v lidských dějinách e x i s t u j e a jde je rozpoznat a zlo masivní dělá jen ten, kdo má masivní prostředky a možnosti.

Ztotožnit zlo jen s bohatými a chudým přisoudit naopak výhradně dobro je chybné myšlení. A pokud zásadní masivní zlo nedělá č á s t mocných tohoto světa (viz obr.), tak pak je dělají už jen a pouze naivní a tedy hloupí lidé, kteří to zlo dělají za ně – ve své pýše a neomylnosti.

Mrcolordr

Michal Rusek - Olomouc

Německá televize Neděle, 8.Května 2016, 16:34:53

A za zminku stojí i toto video z německé televize:

https://gloria.tv/media/VyzotcUwWQx

Tady přece nejde o Zemana, nebo pany Štampacha a Halíka (pánové prominou). Tedy je situace mnohem závažnější. A součástí našeho problému je malost, kdy chybí dialog na toto téma. Dialog se prostě nekoná. Ale zřejmě nekomu vyhovuje příprava a realizace válek víc, než zabránění utrpení.

Jan Konvalinka - biochemik

"německá televise" Neděle, 8.Května 2016, 20:33:32

Já se snažím na texty pana Ruska nereagovat, ale tohle je už moc. Ten odkaz z "německé televize" (Klagemauer.tv) je hloupá kremelská propaganda. Především, ta TV stanice uvedená v tom videu není vůbec německá a není to ani televize, ale anonymní web, sídlí ve Švýcarsku v Margrethenu. Na svých stránkách neuvádí na sebe žádný kontakt (www.klagemauer.tv/index.php). Majitelem je jistý popírač holocaustu p. Ivan Sasek. Majitelem webu Gloria.tv jsou (překvapení!) Rusové z Moskvy (gloria.tv/imprint/).
Naproti tomu, ten odkaz na Pokorného diskusi v ČT2 je fajn, ale přátelé Kremlu se tam nic příjemného nedoslechnou.

Josef Poláček - Invalidní důchodce a student

Pondělí, 9.Května 2016, 12:06:11

K údajům pana Konvalinky budiž ještě připojeno, že tento obskurní vysílač (o televizi se skutečně v žádném případě hovořit nedá, to -.tv v označení domény je klamné, neznamená "televise", nýbrž označuje místo registrace - jihomořský ostrovní státeček Tuvalu) - tak tento vysílač se hlásí ke křesťanství, ale zaujímá natolik reakční pozice, že se od něj distancovaly jak německá římskokatolická, tak i švýcarská církev.

Takže, pane Rusku, zase jste jednou ty své "nevývratné argumenty" vyhrabal z nějaké mediální stoky...

Mrcolordr

Michal Rusek - Olomouc

Tak výborně, vidím, že pokud uvedu něco špatně... Úterý, 10.Května 2016, 19:28:30

...tak je zde hned bdělá pozornost a vše je uvedeno na správnou míru. Vidím, že vaše intuice vás bezpečně vede a dokážete si ověřit zdroj a kvalitu zpráv. Což je ovšem vynikající zpráva. Věřím, že nyní se se zcela identickou vervou a snahou o pravdu k o n e č n ě budeme věnovat i známému videu s Wesley Clarkem, abychom se vrátili k podstatě. 7 zemi do 5 let.

Protože jsem to zde uváděl několikrát a hle, najednou výpadek a ticho, jako kdybych žádné video neuvedl.

»Tahle země (USA) byla znásilněna mocnými lidmi, díky státnímu puči, Wolfowitz, Cheney, Rumsfeld a další půl tuctu zrádců z projektu Nové americké století (NAC).

Oni chtěli, abychom destabilizovali Střední východ, abychom to tam ovládli. Byl o tom nějaký dialog v naší zemi? Byl tento plán probírán v našem kongresu, nebo senátu? Byla o tom nějaká plnohodnotná debata? Absolutně ne!!! A stále se ani neděje. A to je proč se nám to hroutí v Iráku. Protože Írán a Sýrie ví o tomto plánu.... Oni se nemůžou dočkat až dodělají Irák, aby mohli vlítnout do Sýrie.

Tohle nebylo to, proč volili G.W.Bushe na post prezidenta!! Bush měl ve volebním programu skromnou zahraniční politiku a byla to nejvíce arogantní zahraniční politika v americké historii.

Generál Wesley Clark dále odhalil americký plán k invazi a převzetí sedmi zemí. Irák, Sýrie, Libanon, Libye, Somálsko, Súdán a Írán, ještě dřív, než jsme vtrhli do Afghánistánu. První část plánu byla odhalena 10 dní po 11. září a byla rozšířena na další národy. Clark říká, že invaze nebyla založená na spojení s Al-Kájdou nebo jakékoliv jiné výzvědné zprávě, ale protože USA mají armádu, která je dobrá k převzetí národů.

V rozhovoru s Amy Goodman 2. března 2007 americký generál ve výslužbě Wesley Clark vysvětluje, že Bushova administrativa plánovala převzít 7 zemí za 5 let: Irák, Sýrie, Libanon, Somálsko, Súdán a Irán.

Přepis:

Asi deset dní po 11. září jsem šel do Pentagonu a viděl jsem ministra Rumsfelda a jeho zástupce Wolfowitze. Šel jsem dolů po schodech, abych se podíval na personál, který pro mě kdysi pracoval a jeden z generálů si mě zavolal a řekl: Pane, musíte sem jít. Musíte sem přijít a chvíli si se mnou promluvit."

Řekl jsem: "Nemám čas".

On řekl: "Ne, ne, učinili jsme rozhodnutí jít do války s Irákem." Tohle bylo asi okolo 20. září.

Já řekl: "My jdeme do války s Irákem? Proč?"

"Já nevím".

Řekl: "Asi nemají co na práci."

Tak jsem řekl: "Našli nějaké informace o spojení Saddáma s Al-Kájdou?"

Odpověděl: "Ne, ne. V tomto není nic nového, prostě jen udělali rozhodnutí jít do války s Irákem.

Je to jako, že nevíme, co dělat s teroristy, ale máme dobrou armádu a můžeme shodit vlády."

Za pár týdnů jsem za ním přišel a v tu dobu jsme už bombardovali Afghánistán.

Řekl jsem: "Pořád jdeme do války s Irákem?"

A on řekl: "Oh, je to daleko horší."

Natáhl se na stůl a vzal kus papíru.

Řekl: "Tohle mám z kanceláře ministra obrany. Tohle je poznámka, která popisuje, jak sundáme sedm zemí za pět let."

Začneme Irákem, pak Sýrií a Libanonem. Pak Libyi, Somálskem a Súdánem. Dokončíme to Íránem."

Výzvědné zprávy byly vymyšleny, aby ukázaly, že Irák má zbraně hromadného ničení, aby to ospravedlnilo svržení Saddáma Husajna. Vydané tajné dokumenty, které odhalují výzvědné zprávy byly také vymyšleny, teď se odhalilo, že invaze do Iráku byla "kvůli ceně ropy."

V současnosti bombardujeme Libyi, zatímco válečná politika tlačí na povolení pro pozemní vojáky.

Americká propagandistická mašina také bije na válečné bubny pro invazi do Sýrie.«

A video s CZ titulky zde: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=an3A3hRA8_M

Pevně věřím, že i zde se ukáže, že jsem opět naletěl a jde o nějakou kremelskou propagandu. Předem díky za vaše upřesnění na pravou míru – jako jste udělali u té "německé" TV.

Mrcolordr

Michal Rusek - Olomouc

Panu Poláčkovi Úterý, 10.Května 2016, 20:11:35

Vážený pane Poláčku, dovolte jednu spíše intimní otázku. Jak to vlastně dokážete, když na jedné straně umíte cizelovat tak jemné otázky kolem Ježíše, jednou Ježíš a Aristoteles, podruhé Ježíš a současnost a zároveň vůbec nevidíte, co se ve světě děje? Je to nějaká magie, nebo jak si to mám vysvětlit?

Vy jste přece velmi vzdělaný člověk a pokud chcete, tak umíte svůj kritický rozum používat skvělým způsobem. A pokud jde o geopolitku, tak rázem jste k nerozeznání od proamerického trola, promiňte, ale jinak to opravdu nazvat nejde. Realitu a činy USA buď n e v i d í t e, velikost vojenských rozpočtů (USA 600 mld., Čína 200 mld., Rusko 60 mld. US dolarů ročně) a z toho vyplývající míru vlivu a zájmu prostě i g n o r u j e t e atd. Prostě najednou máte myšlení jak v ohrádce, ten přemýšlivý pan Poláček, se kterým je radost vést polemiku na úrovni je ten tam a zbyde někdo, kdo má argumenty k nerozeznání od bývalého velkého svazáka a dnes pro změnu komunistobijce Štětiny nebo třeba Romana Jocha, s kterým byste si také velmi dobře rozuměl. (Ovšem Roman Joch byl v Občanském institutu, který mj. financovala i americká letecká společnost Lockheed Martin, která nabízela české armádě stíhačky F-16 Fighting Falcon. Takže u něj je to logické.)

Vy přece nemůžete na jedné straně pilovat jemné spirituální otázky týkající se samotné podstaty bytí a na druhé straně být zcela hluchý a slepý k tomu všemu, co zde dokola uvádím. Ta nekonečná selektivita je přece zcela průkazná a zřejmá.

    _

A pokud píšete "zase jednou" – to má vzbudit pocit, který zde sdílí i pan Konvalina "který to už nevydržel", že zde sdílím samé takto nepodložené odkazy? Jistě pro vás nebude problém uvést pár dalších pochybných odkazů...

Pane Poláčku, takto přece člověk na úrovni nikdy nevede dialog, tedy že místo poctivého hledání a dialogu skrze argumenty jen a pouze posiluje svoji pozici v rámci svého groupthinku jehož cílem přece není hledání pravdy, ale pevné držení jedné pozice. Nic víc.

Buď jsme i zde na bojišti hybridní války a budeme do krve hájit pozice – nebo povedeme dialog a budeme stranit jedinému: Pravdě. O tom je totiž ten váš Ježíš a současnost.

Mrcolordr

Michal Rusek - Olomouc

panu Konvalinkovi – ad "přátelé Kremlu" Úterý, 10.Května 2016, 20:49:4

Bohužel je to právě a přesně toto záměrné a vědomé černobílé pólování, které brání v dalším pokroku v dialogu. Na jedné straně je zde snaha o nalezení souvislostí a příčin geopolitických dějů, což nepochybně souvisí s vytvořenám velkých kapitálových center a zejména se zisky, které do n ě č í c h kapes generuje v nejvyšší světové míře právě americký vojensko-průmyslový komplex. – Včetně potřeby válek, kde se zbraně uplatní. A právě t o t o je základ naší geopolitiky, vše ostatní je pouze odkloněním od podstaty. Od tématu.

Protože pokud chceme dokola vědomě n e v i d ě t, jaké síly pracují na utváření světa kolem, pokud je chceme trvale ignorovat... Tak proč jsme tady...

A je docela smutné, že právě autor tohoto textu, pan Ivan Štampach, ve své době jasně viděl právě geopolitiku USA – viz výše zmíněná kauza "radar USA", a již na to pod tlakem okolí zapomněl…

A ještě poznámka, pane Konvalino: Co si vlastně přejete? Aby Západ a demokracie vzor USA dokonale prostoupil jak Rusko a celý svět? Pak bude na světě Ráj?

Aleš Morbicer - invalidní důchodce a audiofil, Ostrava

Středa, 11.Května 2016, 09:46:58

Myslím, že ta myšlenka, kterou jste trošku vulgárně zformuloval jako že "za všechno zlé na světě může kapitál a kapitalismus", není ještě úplně pasé, pane Poláčku.

Nedávno na toto téma například Likavčan zde:
http://a2larm.cz/2016/05/vek-nelidskeho-rozumu/

((( souhlasím s Trinity Day jako s oficiálním počátkem antropocénu )))

Zde ovšem není kapitalismus viděn jako původce všeho zla, ale spíše jako velice účinný a jak se ukazuje i globálně funkční nadosobní způsob organizace společnosti a světa.
Svým způsobem hodný obdivu.
Jeho síla je založená na jednoduchosti -- základem je hromadit, zmnožovat, akumulovat. Proto tak dobře funguje.
Ale ta síla je zároveň i jeho slabostí -- nezastaví se před ničím.

Tváří v tvář současným globálním procesům je pak skutečně na místě otázka, jestli není nejvyšší čas, aby se lidsvo začalo samoorganizovat na základě nějaké méně primitivní ideologie. Přece jen se považujeme za Homo sapiens sapiens.

V tomto směru končí Likavičanův článek víc než příznačně -- tak teď už to DOOPRAVDY víme a je třeba NĚCO vymyslet a začít dělat...................
* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Naprosto vám rozumím pane Rusku.
Čas Rumsfeldů a Wolfowitzů byl opravdu temný čas Ameriky.
Obama už jen hasí.........

Ale vím, nejde jen o to.

Jenže prostě nevidím síly, které by se dovedly např. postavit vojensko-průmyslovému komplexu.

Aleš Morbicer - invalidní důchodce a audiofil, Ostrava

Středa, 11.Května 2016, 10:07:36

P.S. Když jsme u toho antropocénu - když se do Evropy historicky rozšířil člověk, zmizely z kontinentu všechna opravdu velká zvířata, mamutem počínaje................ to jistě nebude náhoda, že?
Prostě proti inteligentnímu predátorovi lovícímu ve skupinách neměl nikdo šanci.

Možná žádná jiná cesta než nová a nová katastrofa není, protože nejde popřít, co je nejhlouběji v nás...

Aleš Morbicer - invalidní důchodce a audiofil, Ostrava

Středa, 11.Května 2016, 11:46:21

P.P.S. Ozval se pan Handl.
Poslal své vyjádření a velmi zajímavý dokument. Opravdu to vypadá, že zhruba polovina příchozích bude muset absolvovat několik let školy.
Němci se na to intenzivně chystají,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ale bude to těžké, vážně.

"Dobrý den, pane Morbicere,

děkuji Vám za Váš zájem a za dotaz, omlouvám se za zpožděnou odpověď, byl jsem několik dnů na cestách a málo se dostal ke své korespondenci

Mimochodem, jste jediný, kdo se mne na něco dotázal, většina reakcí pod článkem je jednomyslně negativní, jestli ne nenávistná...

Váše otázka je samozřejmě případná - přesná data nikdo k dispozici nemá, ve veřejné i odborné diskusi jde o odhady, já jsem ve své odpovědi uvedl údaje, které v diskusi převládají. Jistě byste podobné údaje mohl najít na webu, já Vám posílám odkaz na jednu z analýz, která se na podobné odhady odvolává.

Tato analýza (v souladu s většinou dalších zdrojů, které jsem viděl) např uvádí, že se odhaduje, že pouze asi 20% uprchlíků do Německa má odpovídající kvalifikaci nebo vysokoškolské vzdělání a dalších 30% nebo maximálně 40% má nějakou praxi, která by mohla být na německé trhu práce případně použitelná (s. 7.).

Zbytek (40-50%) tedy nemá ani vzdělání, ani využitelnou pracovní praxi a bude muset projít německým vzdělávacím systémem, dříve, než bude použitelná… Německo proto přijímá mimořádná opatření právě v oblasti vzdělání, uvolnění míst v duálním vzdělávacím systému atd. Samozřejmě, trvá naděje, že se to dlouhodobě podaří, ale náklady a rizika jsou vysoká.

Doufám, že Vám tato informace poslouží, připojuji uvedenou analýzu

Budete-li mít další dotazy, napište mi

S pozdravem

Vladimír Handl"

Petrasek Milan - penzista

L.L. fatalistické a zároveň účelově optimistické pojetí kapitalocénu Středa, 11.Května 2016, 11:52:43

......snad máme prostor vybrat si kolektivně jinou cestu, která se vzpírá tomuto nelidskému rozumu. Jde tady o možnost formulace emancipačního projektu. Ten však bude nutně znamenat víc než jen osvobození člověka – půjde taky nutně o osvobození planetárního ekosystému ..................ponouká k bezradnosti.
Vychází totiž z konstelace, ve které je
hybatelem globální síť korporací, fosilního průmyslu a finančního sektoru (nikoliv nějaká destruktivní přirozenost člověka),
a řešitelem občanská společnost schopná sebereflexe své destruktivní přirozenosti.
Tahle prokletá neschopnost sebereflexe je opiát lidstva ........bych dodal.

Josef Poláček - Invalidní důchodce a student

Antropocén, nebo kapitalocén? Středa, 11.Května 2016, 13:38:15

Ne že by to co píše ten Likavčan samo o sobě nebylo pravda; ale je to - zase jednou - pravda značně zjednodušená, která nás velice rychle může zavést na scestí zdánlivě snadných řešení.

Likavčan se odvolává na Marxe: to je na straně jedné naprosto pozitivní počin - ale na straně druhé stejně tak projev a akt nekritické recepce Marxova schématu lidských dějin a evoluce lidstva.

To pozitivní a správné: ano, kapitalismus respektive logika kapitálu skutečně ovládá celou novodobou společnost tak, že svoboda člověka se tu stává jenom zcela fiktivním momentem. Člověk se sice za podmínek kapitalismu může - jakožto individuum - sám cítit být svobodným; ale ve svém reálném jednání nemůže fakticky provozovat žádnou činnost, která by se vymykala z logiky kapitálu. - Kterážto logika je, jak jste pane Morbicere naprosto přesně konstatoval, sice o sobě funkční, ale zároveň velice triviální až vysloveně primitivní. A tento svůj primitivismus svou dominancí vnucuje právě samotnému člověku respektive celé společnosti.

Je tedy jak řečeno velice pozitivním počinem si tuto nadvládu kapitalismu nad člověkem uvědomit; je jen nemnoho takových, kteří to dokáží.

Na straně druhé: právě že je to už samo o sobě nemalý intelektuální výkon, si tuto souvislost uvědomit, pak ti, kteří to dokáží, se zcela pravidelně tady zastaví, a už neudělají další, stejně tak nutný krok.

To konstatování dominance kapitálu nad člověkem, nad humánní sférou totiž samo o sobě velice snadno vede k tomu závěru, který jsem tu už zmínil: totiž k onomu postoji, že "za všechno může kapitalismus".

Tedy k té představě, že je tady dán nějaký o sobě zcela přirozeně dobrý, bezpodmínečně humanisticky a kulturně a sociálně orientovaný lidský rod, kterého se pouze v nějakém nešťastném okamžiku dějin náhle zmocnil ten zlý kapitalismus, jako nějaká zcela cizí okupační moc. Skoro jako by nás obsadili nějací mimozemšťané.

Z tohoto pojetí pak vzniká ta - sice humanisticky míněná, ale naprosto naivní - představa, že tedy naprosto postačí tu cizí moc kapitálu a kapitalismu svrhnout, a že ten dobrý a pozitivní lidský rod si zcela přirozenou cestou "vládu věcí svých" vezme zpět do svých vlastních rukou.

Je to jak řečeno velice svůdná představa; ale bohužel naprosto mimo realitu. Mimo realitu historickou, a především mimo realitu antropologickou.

Zcela krátce: člověk nebyl kapitalismem "okupován" - on si ho vytvořil sám. Kapitalismus je na straně jedné skutečně "cizí moc" ve vztahu k přirozeně-humánní stránce člověka; ale zároveň je kapitalismus tím zcela n e j p ř i r o z e n ě j š í m způsobem a mechanismem ekonomické činnosti člověka.

Já už nějaký čas chystám zreprodukovat pro DR jeden opravdu velice zajímavý text o vzniku a vývoji kapitalismu; takže bližší snad až při této příležitosti.

Josef Poláček - Invalidní důchodce a student

A ještě k těm Syřanům Středa, 11.Května 2016, 13:48:28

Takže, pane Morbicere, potvrzuje se především mé původní stanovisko: v současné době je k mání ještě příliš málo objektivně nezpochybnitelných faktů, nežli aby bylo možno legitimně vyhlašovat jakékoli apodiktické soudy o tom, že syrští migranti budou pro německý pracovní trh masivní zátěží.

A za druhé: ta fakta s kterými pracuje V. Handl se zdají být per se manipulativní: podle všeho on ta procenta migrantů použitelných pro pracovní trh (tedy s dostatečnou kvalifikací) počítá z c e l k o v é h o počtu příchozích! To znamená: jsou do toho započítány jak d ě t i - které zcela logicky ještě žádné (nebo přinejmenším ukončené) školní vzdělání mít nemohou; tak i staří lidé, kteří pro pracovní trh už tak jako tak nepřicházejí v úvahu. Stejně tak - kdyby se s oněmi údaji pracovalo skutečně korektně - by se musel odpočítat i podíl těch žen, které zůstanou v domácnosti, a tedy také s pracovním trhem jako takovým nemají nic společného.

Právě proto já jsem v těch údajích které jsem zde prezentoval vycházel z poměru kvalifikovaných migrantů výhradně k množině těch, kteří r e á l n ě přicházejí v úvahu pro pracovní trh, tedy jako aktuální (či v dohledné době) uchazeči o zaměstnání. S tím výsledkem, že ty statistiky pak ukazovaly naprosto jiný obraz, nežli ty od V. Handla.

Josef Poláček - Invalidní důchodce a student

Rozštěpení osobnosti Středa, 11.Května 2016, 13:58:6

Pane Rusku, opakovaně vyjadřujete svůj pocit, že já se v různých souvislostech chovám zcela rozdílným způsobem.

Zcela otevřeně řečeno: přesně ten samý pocit mám i já u Vás. Mnohdy mi připadáte doslova jako doktor Jekyll a Mr. Hyde, v jedné jediné osobě.

Když se jedná o záležitostech obecné spirituality, jste bezpochyby schopen uvážlivých a zajímavých soudů. Ale jakmile přijde řeč na politiku, jako by se v tom okamžiku Vaší mysli zmocnil nějaký démon: jste přímo posedlý nenávistí, schopnost jakéhokoli diferencovaného úsudku je okamžitě pryč, a jenom dštíte oheň nenávisti proti všemu, co přichází od Spojených států.

Co byste si vlastně tak asi představoval za řešení, abyste byl konečně uspokojen? Máme snad vyhlásit Spojeným státům totální válku? Máme snad posílat petice na vedení Ruska a Číny, aby se spojily dohromady a jediným atomovým úderem vymazaly celé Spojené státy z mapy světa?

Byl byste pak opravdu spokojen, našel byste pak opravdu svůj vnitřní klid, kdyby Spojené státy jako takové přestaly existovat? Opravdu se domníváte, že by se tím tento svět stal nějakým způsobem lepším?...

Ivo Horák - Praha 3

Co mi šlo hlavou během čtení diskuse výše Středa, 11.Května 2016, 17:42:53

O ohni se, jak známo, často říká "dobrý sluha, ale zlý pán". Podobně bychom z hlediska člověka mohli charakterizovat kapitál. Bez obého by lidé nebyli lidmi. Představme si jen, že bychom dostávali denně fyzicky mzdu a museli ji do druhého dne utratit. Asi bychom se moc nevzmohli.
Ano, kapitál může (také) za skoro vše špatné, co od člověka nověji vzešlo. Je totiž jeho silou, a to až do doby, kdy je výstižnější onen vztah popsat obráceně. Podobně jako můžeme ze všeho špatného vinit kapitál, můžeme tak mínit i o samém člověku, o mužích, ženách, mladé generaci atd. Takhle se ovšem daleko nedostaneme.
Zadruhé bych se chtěl stručně vyjádřit k diskusi o kvalifikaci Syřanů. Nevím, jaká je. Pracovně se však setkávám s cizinci z východu a jihovýchodu, kteří dnes už běžně disponují značnými částkami, aniž by vypadali kvalifikovaně. Typicky takový muž přijde v teplákách a kolem prstu má obtočenu ruličku z bankovek ve výši nějakých dvou průměrných českých měsíčních platů. Nikdy jsem nezkusil přesvědčit takového jedince o významu vzdělání...
Zatřetí pojednám o prubířském kameni naší názorové orientace, totiž o USA.
"Bojovat" proti Spojeným státům je snadné. Je to jedna z věcí, které se dobře daly dělat v komunistických i kapitalistických zemích. Když už ne v jiných záležitostech, tak snad aspoň v tom, že u nás USA nezměníme, by jsme mohli najít konsensus. Místo boje s větrnými mlýny, bychom se měli zaměřit na vhodnější cíle. A přitom můžeme tolerovat, že nejen v hokeji, ale třeba také ve vesmírném programu či technice nemáme všichni jednoho favorita.
Antiamerikanisté dnes bývají opravdu jen málokdy nakloněni Izraeli. Přes veškerou pochopitelnou nechuť k radikálnímu „omilostnění“ peněz Židy a Američany, si racionálně uvědomme, že oba národy k němu měly své dobré důvody. Židé nepřežili jen proto, že jejich svátkem byla sobota (nebo z jiných důvodů tohoto typu). Také peněz jim bylo zapotřebí. Rovněž Američané to neměli v Novém světě jednoduché. Byli často naplněni ideály, ale k tomu, aby se prosadili, se neobešli i bez dalších, likvidnějších prostředků.
Můžeme spílat Americe i Rusku. Můžeme se však také zamyslet nad rozdělením společnosti před 2. světovou válkou. Spousta spisovatelů podlehla vábničce ozývající se z východu a pochyby zakopala pod zem. Druhým se neprotivil národní socialismus, zato všude viděli bolševismus, příp. židobolševismus. Málokdo se rozhodl zůstat stát uprostřed pole, přes něž šla hlavní palba. Takový Knut Hamsun měl nerad moderní městskou civilizaci a románem Matka země krásně oslavil rolníka. Nesnášel Anglii a byl tak zásadový (a naivní), že napsal ještě v nekrologu za Hitlerem, že tohoto udolala nesmírně krutá doba. Kam to až zašel? Copak bojovali Němci na všech frontách cepy?

P.S. Tu Stevensonovu knížku, kterou pan Poláček uvedl, Dr. Jekyll a pan Hyde, jsem náhodou zrovna teď četl. Nepojednává jen o rozdvojení osobnosti, ale především o tom, že zlo si člověka podmaní. Jestliže panu Hydeovi v nás neodoláme, bude to on, kdo posléze zvítězí.

Mrcolordr

Michal Rusek - Olomouc

Hledání takové úrovně dialogu, která bude mít smysl Čtvrtek, 12.Května 2016, 10:45:40

Pane Poláčku, musím bohužel konstatovat, že vy zde nevedete dialog s Michalem Ruskem, ale jen a pouze s vaší vlastní p ř e d s t a v o u o tom, jako názory má Michal Rusek, vlastně mám už delší dobu pocit, že mě snad ani nečtete, snad to není stářím? Jinak byste si přece všiml, že zde nejde ani tak o zemi USA, ale ptáme se zde, jaké je působení sil kapitálu, které se právě na Západě (v této éře) objevuje a působí nejvíce. Stále věřím, že se nám podaří v dialogu postoupit i na tuto abstraktnější rovinu a nebudeme na té dětské, v níž USA jsou dobré a jejich války taky, protože jim jde o dobro a že Rusko je zlé, protože Putin je samo ztělesněné zlo.

Je stále velice těžké dostat se do jasné pozice, kdy já budu říkat: Věřím souvislostem A, a někdo jiný bude říkat, dobře, já ne, já věřím non A. - Toto považuji za dobrý výsledek dialogu. Místo toho je zde myšlenkový chaos, je zde řada rovin, které spolu souvisí, ale neumíme je od sebe rozseparovat, abychom se o nich mohli bavit vstřícně a pokud možno bez negativních emocí.

Diskutujeme zde, protože pan Štampach se zastal pana Halíka. Pan Halík je zde jen reprezentant uvažování Nové levice, která je pro široké přijímání imigrantů a tedy kopíruje politiku vedení EU včetně vstřícného vztahu k USA včetně nekritizování válek USA. - Co s tím? Je zde určitá možnost, jak pokročit dál?

Za normálních okolností se shodneme na tom, že v roce 2016 je už nejvyšší čas projevit moudrost a dostatečně racionální umění dialogu a realizovat takovou shodu, která povede k zastavení válek. Jenže to zatím nejde ani elitám ve vládách nahoře, ale ani nám zde, dole. Na tom se shodneme. A nyní tedy můžeme dělat analýzu, proč např. ani zde, není možné vytvořit shodu na tom, jak dál uvažovat, jak dál postupovat, aby zde byl nějaký použitelný výstup. Ten zde prostě není.

Z mého pohledu je hlavní problém současně nastavený ukázkově ANTAGONISTICKÝ veřejný diskurs jako povinné výchozí DOGMA; má jej většina pražských "elit", a je to kopie názoru vedení EU, má jej mj. i vedení TOP (a vedení ČT nebo DVTV má k TOP velmi blízko). Součástí tohoto pohledu je ona vedoucí a nezpochybnitelná role USA + současně povinnost až k smrti (po vzoru severní Koreje) nenávidět politiku Ruska a Putina (zde je jediný dokola uváděný a ryze zástupný "argument" Krym). Často se opakuje, že jsme i my v NATO, přitom V. Havel referendum o vstupu do NATO cíleně obešel. O nás bez nás.

Proč se nehledí na názory občanů, kteří nechtějí NATO? Copak jsme zapomněli, že i V. Havel chtěl napřed rozpustit nejen Varšavskou smlouvu, ale i NATO? A když mu na jaře v roce 1990 sdělili z USA, že takto ne, tak aspoň mluvil o proměně NATO? Copak aspoň k ní došlo?! Příliš krátká paměť a příliš lokajsky ohnuté myšlení.

Ale OK, toto je problém, ten, kdo chce výše uvedené zastávat, tedy že jen NATO cosi garantuje, svůj názor zřejmě nezmění.
(A termín Mnichovská zrada se už ani neslyší. Jako bychom si chtěli myslet, že velmoci by nás dnes neobětovaly, pokud by k tomu měly důvod. Jistěže by nás obětovaly. Stejně jako i Poláky na začátku války předhodily Hitlerovi.) Takže co dál?

Pokud se tedy shodneme, že to dogma o povinné úctě k činům vlády USA a současně dogma o povinné nenávisti k Rusku a Putinovi je to, co nás zde rozděluje, tak zbývá už jen a pouze snaha o obecnější dialog na úrovni příčin, tedy hledání, kde přesně se bere ona potřeba ovládat a diktovat, a zda to, co vláda USA a Velké Británie či Francie (obecně: Západu) dnes reálně činí, je přesně to, co považujeme za vrchol n a š í kultury a civilizace druhu homo sapiens.

Kdysi i Praha byla místem, kde se prodávali otroci. Tehdy to bylo normální. Pane Poláčku, váš postoj zřejmě je, že (aktuálním) smyslem života (každého) člověka je hromadit kapitál. Dokonce píšete, že je to p ř i r o z e n é. A snad právě proto považujete války USA za dobré a standardní. Jenže odmítáte pochopit, analogicky, že ani náš současný systém, kdy přece již jeden člověk NEzotročuje druhého, nebyl normální ještě před pouhými několika generacemi, protože se těm silnějším podařilo násilím vnutit otrokářský systém všem jako běžný standard, prostě druhé násilím zotročili. (A někde se to dokonce děje dosud!)

Vy byste tehdy, úplně vás vidím, pane Poláčku, také říkal, že je přirozené, že jedni lidé jsou slabší a proto musí sloužit těm, kteří prokázali více síly a více "vůle k moci". A všemi silami byste dokazoval, jak je utopické, a nepřirozené, aby to bylo jinak. A nezlobte se na mě, přes všechny ty krásně etické spekulace o Ježíšovi atd. je vaše myšlení mnohem více poznamenané respektem k silové autoritě (dnes USA), než tendencí k autentickému lidství. Máte mnohem blíže k myšlení Nietzscheho, než k Marxovi. v Řecku byste říkal, že otroctví je p ř i r o z e n o u součástí lidské společnosti. Vždyť i ta řecká první demokracie nebyla pro všechny, ale jen pro vyvolené.

Člověk se od té doby geneticky nezměnil, snad se trochu změnila lidská kultura. A dnes už není normální držet doma druhého člověka jako otroka. Není to přirozené. A pro většinu lidé ani n e n í přirozený ten způsob akumulace kapitálu, ten způsob ekonomiky a soukromých (!) centrálních bank, které "kvantitativně" "uvolňují" nepředstavitelně velké finanční objemy. Vždyť kdo z nás si umí představit hodnotu 2200 mld. Kč, které "je tak" přidává do oběhu od dubna letošního roku 2016 k a ž d ý měsíc ECB?

Filosof nemůže dělat tak lacinou chybu, že nedokáže rozlišit své přání od reality. Kapitalismus a jeho výchozí ideje n e n í přirozeností pro celek populace. Navíc vidím, že libovolně zaměňujete slovo "trh", které je spíše jen synonymem pro hospodářskou výměnu se slovem kapitalismus, kde existuje pevně daná premisa, že v š i c h n i lidé musí při své práci myslet jen a pouze na zisk. A že je to správné a dobré. A funkční. Ano, je to funkční – včetně těch válek USA, které tak vehementně a urputně bráníte. A přitom vy sám jste důkazem sám sobě, viz vaše etická práce zcela zadarmo zde, že tomu tak není.

Fakt, že i dnes, v roce 2016, ti silnější násilím nutí druhým své způsoby, které jim vyhovují, tedy jim a jen jim, a že toto vnucení souvisí se schopností hromadit kapitál, že souvisí mj. s LEGÁLNOSTÍ zisků ze zbrojařského průmyslu, vám nevadí. Odmítáte vidět možná 70–80 % lidí, pro které toto není přirozeností, místo toho obhajujete v kapitálu (jistě, chápu ekonomické výhody velkého kapitálu a nutnost jeho hromadění pro velké investice, vážený pane Horáku) i ty destruktivní a negativní složky, které z této planety zmizí, stejně, jako zmizelo právo vlastnit otroky. Tak tomu bude. Jednou a uplyne zřejmě ještě hodně času, než i lidé jako vy pochopí a možná i s pokorou přiznají svůj omyl.

Co však opakovaně nechápu, kde jste dokázal při svém bádání zabloudit, že jste pocítil potřebu zafixovat roli a působení kapitálu na úrovni konzervativního myšlení 18–19. století (zde měl pan Hekrdla přesný postřeh, přestože jeho samolibé způsoby zrovna nemusím). Tedy bez vývoje. Bez pokroku. – To je fixace na staré poznání a zastavení vývoje. Tedy cosi přesně opačného, než představa, že konec dějin již nastal, a že tato "země patří všem" – což je sice možná ideál, ale rozhodně nikoliv živá praxe světa, ve kterém žijeme. Tento ideál zde bude možná za 500 nebo 1000 let. Tyto anachronismy, které prosazují lidé bez pokory k dějinám a jejich pomalosti (nezbytnost čekat na individuální vývoj každé živé duše) jsou snad hlavním problémem naší doby: Tedy zbrklí idealisté, kteří své poznání světa předčasně roubují na stávající svět.

Josef Poláček - Invalidní důchodce a student

Čtvrtek, 12.Května 2016, 12:02:21

Pane Rusku, ten zcela zásadní problém je v tom, že - na rozdíl od Vašeho přesvědčení - trh právě naprosto n e v y h n u t e l n ě vede ke kapitalismu.

Kapitalismus není v zásadě nic jiného, nežli plným způsobem rozvinutý trh.

Tohle je centrální téze Karla Marxe - a právě tuhle tézi mimochodem vůbec nechápe současná českomoravská komunistická strana. Proto její návody k řešení problémů současné společnosti také nemají se skutečným marxismem už naprosto nic společného.

Takže, ještě jednou: to zcela zásadní dilema tkví právě v tom, že

1. ano, kapitalismus je skutečně o sobě nehumánní systém; ale

2. kapitalismus je tou zdaleka neefektivnější a nejpřirozenější formou ekonomiky.

Pokud tedy chceme nalézt řešení tohoto dilematu, musíme nalézt a vytvořit systém (ekonomický, ale i společenský a politický), který bude principiálně u m ě l ý.

To jest, který půjde do značné míry proti lidské přirozenosti - totiž proti přirozené snaze lidského individua z každé situace pro sebe samého vyzískat co největší prospěch.

Máte-li v této oblasti nějaké perspektivní návrhy či modely, bude krajně záslužným počinem s nimi seznámit veřejnost.

Do té doby ale všechny ty verbální útoky proti kapitalismu mají asi tolik smyslu jako rozčilovat se nad tím, že nás zemská gravitace přitahuje k zemi a neumožňuje nám volně létat povětřím.

Aleš Morbicer - invalidní důchodce a audiofil, Ostrava

Čtvrtek, 12.Května 2016, 13:54:53

Víte pane Rusku, vy všem vyčítáte, že na Americe vidí jen to dobré (a opomíjí všechno zlé, jako třeba Afghánistán) a na Rusku jen to zlé, ale přečtěte si třeba tenhle článek paní Rahimi

http://denikreferendum.cz/clanek/22931-igelitovy-dres-lionela-messiho

o Afghánistánu, kde se zase tlačí k moci Talibán (naprosto vygumovaní zmetci) a kde ještě není, tam vládnou kriminální gangy.
Možná jsou to v současnosti právě Američané, kteří zajišťují, že aspoň v části země mohou chodit děti do normální školy a pak hrát fotbal...

((( já vím, argument bude znít, že si USA Talibán sami vycvičili )))

Zato v současném Rusku opravdu není moc co hledat - vždyť tam odprásknou Putinovu kritičku v den jeho narozenin jako dárek..
A to je to nejmenší....

Jan Konvalinka - biochemik

Čtvrtek, 12.Května 2016, 18:50:43

"A ještě poznámka, pane Konvalino: Co si vlastně přejete? Aby Západ a demokracie vzor USA dokonale prostoupil jak Rusko a celý svět?"

Ano, to by bylo samozřejmě skvělé, ale nejsem takový snílek, abych doufal, že se to stane někdy brzo. Zatím jsem rád, že jsme se k západním demokraciím přiřadili alespoň my a s námi většina střední Evropy a Pobaltí. Už to je skvělé.
Zažil jsem přesně půlku dospělého života v části světa ovládané ruským bolševismem a druhou půlku ve světě dominovaném Spojenými státy. Nemám sebemenší pochyby, co je lepší.

Lenka Vytlačilová - metrolog

Ne nejde jenom o Krym Čtvrtek, 12.Května 2016, 20:00:17

To není jenom Krym a měření dvojím loktem, co se separatismu týče. Vloni dostala skupina lidí, tuším, po pěti letech kriminálu za to, že požadovali větší autonomii Kubáně.
Za zpochybování platnosti refrenda na Krymu se bude zavírat.
Vyřvávání, že na Ukrajině není ruština oficiálním jazykem současně s vlnou tvrdé rusifikace menšin v Rusku (omezování výuky lokálníchjazyků...)
Mimochodem původním obyvatelstvem Krymu jsou Tataři, ještě v devatenáctém století měli naprostou většinu, víme, co se tam děje teď.

Ono jde především o tu strašnou nezákonnost, která nemá v Evropě obdobu.

Abych citovala BL:

Také Zeleňko hovoří o uvedeném rozdílu, pochopitelně s opačnými znaménky. V "ruském světě" nejde o to, aby zákony garantovaly lidská práva, zákon je zde totiž pouze projevem vůle vládce, kdežto poddaní proti němu žádná práva nemají. Slovo silného vládce je to vůbec nejdůležitější. Kdo se dovolává práva a spravedlnosti, přiznává, že nemá dost moci vynutit si svou vůli silou - je to z pohledu eurasijské mentality ubohý lůzr a slaboch. Máte pak dvě možnosti, jak se postavit k nositelům zmíněné mentality: Buď se bez výhrad podrobit jejím nárokům a očekáváním, nebo se stát nepřítelem. Další varianty takové psychologické založení vylučuje. Zejména jakoukoliv rovnoprávnost při zachování rozdílů. Trváte na rozdílech, na vlastní suverenitě a politické tradici, chcete o vlastní zemi rozhodovat bez ruského vměšování? Nemožné, pohrdnout o své vůli široce rozevřenou ruskou náručí je absolutně vyloučeno. Jste jistě jen podlý agent západních imperialistů! - See more at: http://www.blisty.cz/art/82233.html#sthash.OP3cVwMx.dpuf

Mrcolordr

Michal Rusek - Olomouc

Krym patří přes 230 let Rusku Čtvrtek, 12.Května 2016, 22:30:30

A nejsou původní obyvatelé třeba Řekové, kteří se zde usadili v 6. století př. n. l.? Když založili města a přístavy, Panticapaeum (dnešní Kerč), Theodosii (dnes Feodosiji) nebo Chersonesos? A co Skytové, Sarmanti, Alani, Hunové, Gótové, Chazaři nebo Kumáni? …

Vážená paní Vytlačilová, pojďme se ale na něčem shodnout: nepochybně společně nám vadí Stalinova zvěrstva:

»V roce 1944 Stalin deportoval z Krymu 220 000 krymských Tatarů a 70 000 Řeků do Střední Asie (většinou do Uzbekistánu) pod záminkou, že kolaborovali s Němci. Oficiálně také zrušil Tatary jako národ a Krym přišel o svoji autonomii. Odsunutí lidé či jejich potomci se mohli vrátit až v 90. letech.«

Podobné "stěhování" národů, byť z jiných příčin, však můžeme vidět v Evropě i dnes. A nikdo se zde, na DR nepohoršuje, že ani nejsilnější armáda světa neumí vyřešit pár tisíc psychopatických teroristů s puškami... Nepřijde vám to zajímavé? Že ta příčina vlny migrace stále trvá? Paní Vytlačilová?

Protože bychom se museli nutně ptát na podporu IS z Turecka nebo ze Saudské Arábie, což je – jaká to náhoda! – velký dlouhodobý přítel USA. Zde nás lidská práva a popravy nepálí, zato budeme dokola nasazovat psí hlavu Rusku a Putinovi. – Opravdu je tak těžké měřit všem stejným metrem? Vážená paní Vytlačilová?

A my dnes jsme v situaci, kdy se určitým věcem prostě nevěří. Přitom třeba toto může být realita:

Pohled za oponu tajného smlouvání se Saúdskou Arábií, která rozpoutala bombardování Sýrie

http://www.reformy.cz/zpravy/pohled-za-oponu-tajneho-smlouvani-se-saudskou-arabii-ktera-rozpoutala-bombardovani-syrie/

– My se těmto informacím věnovat nebudeme snad už jaksi z principu? My už bezpečně víme, že je to lež a škvár?

* * *

Historie Krymu třeba zde: http://www.mundo.cz/krym/historie

Ale zpět ke KRYMU JAKO ZÁMINCE: Na druhé straně musíme brát v potaz dějiny nejen za poslední desetiletí, ale mnohem spíše století. Pochopitelně americkým Indiánům z prérií a Skalnatých hor jejich zemi, kterou celou obývali před příchodem bílých tváří "s dvěma jazyky" po tisíciletí, dnes už nikdo nevrátí…

Krym patří Rusku již přes 230 let, když jej v roce 1783, po rusko-turecké válce, ovládla ruská carevna Kateřina Veliká.

Je zajímavé, jak se najednou trvá na to, že jej Chruščev "věnoval" Ukrajině (v rámci oslav 300. výročí připojení Ukrajiny k Rusku), přitom se ignoruje, že v roce 1954 to bylo zcela jedno, a že vše byla jednotná velká země SSSR, kdy si nikdo neuměl ani náznakem představit, že mezi Ukrajinou a Ruskem vzniknou masivní spory, které si bude všemi silami přihřívat (viz Majdan) administrativa USA – a to z pochopitelných geopoliticko ekonomických důvodů – nikoliv etických důvodů, vžený pane Konvalinko. Já stále nevím, co si mám myslet o tom, jak uvažujete, když se domníváte, že se lidem na Ukrajině bude žít lépe, když tam přijde americký kapitál, který na Ukrajinu vstupuje proto, aby odsud zisky vyvedl, tedy principiálně nikoliv proto, aby se měl ukrajinský Ivan lépe:

Syn Obamova zástupce začal na Ukrajině byznys s plynem

http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/rusko-a-okoli/syn-obamova-zastupce-zacal-na-ukrajine-byznys-s-plynem_306966.html

Ale hlavně, přece si zde nebude nikdo myslet, že Rusko jako světová velmoc se bude p a s i v n ě dívat, jak se mu NATO (po víceméně dobrovolném rozpadu Varšavské smlouvy a po přestupu NDR, ČSSR, Polska a Maďarska do tábora soupeře) dál a dál posouvá k jeho hranicím. – až na 400 km od Moskvy.

A moje slova výše o tom, že i Havel původně chtěl ukončení v š e c h paktů, nejen Varšavské smlouvy, ale i NATO zde pochopitelně nikdo nekomentuje…

Není pochyb, že jsme v nové fází války, tedy hybridní válce, kterou však vede náš Západ proti Rusku. A tlak proti Rusku skrze oranžové revoluce, skrze Majdan, skrze sankce, nebo skrze umělé podhodnocení ceny ropy je plně vidtelnou a tedy z j e v n o u součástí této n a š í války, která nabírá čím dál tím více na obrátkách:

»Konečně se stalo jasným, co lze očekávat od summitu NATO, který se bude konat ve Varšavě 8-9. července 2016. Když si to shrneme, je jasné, že tento pakt se posunuje na východ. Plánuje vytvořit černomořskou „spojeneckou flotilu“. Mělo by to být provedeno rychle – tyto síly by měly být vytvořeny v červenci.«

http://www.zvedavec.org/komentare/2016/05/6881-nato-vytvori-spojeneckou-flotilu-vcernem-mori.htm

Nikoliv Rusko ohrožuje ČR, ale USA a NATO čím dál více postupuje k Rusku. Kdo toto odmítá vidět, byl již plně zpracován propagandou.

Mrcolordr

Michal Rusek - Olomouc

Onen článek Karla Dolejšího na BL, Čtvrtek, 12.Května 2016, 22:34:18

vážená paní Vytlačilová, také obsahuje mj. tento odstavec.

»Studie zveřejněná AP ukazuje, že Obamova administrativa je historickou rekordmankou v utajování informací a systematicky neplní nároky zákona o svobodném přístupu k nim. 77 % všech žádostí občanů a organizací o informace ze strany státu za Obamy skončilo vydání cenzurovaných záznamů nebo jednoduše nulovým informováním.«

- See more at: http://www.blisty.cz/art/82233.html#sthash.OP3cVwMx.u1Z75SCS.dpuf

Mrcolordr

Michal Rusek - Olomouc

Panu Morbicerovi – omezme už konečně černobílou "logiku" Čtvrtek, 12.Května 2016, 23:24:53

A proč vlastně máte stále tu binární logiku, zda Rusko nebo USA? Copak někdo např. ve vedlejším n e u t r á l n í m Rakousku na někoho non-stop útočí, že v Rusku je cosi špatně? Copak se proto musí Rakousko věšet na USA? Být jeho vazalem? Jako jsme my?

A nebo Irsko? Máte pocit, že když není Irsko v NATO a nevzývá neustále USA, že ihned spadne do sféry Ruska? Jako nám tady neustále sugerují militantní zastánci a milovníci geopolitiky USA a NATO?

Mezi ČR a Ruskou federací dnes leží hned 2 další země: Slovensko a Ukrajina. Argumenty o tom, jak nás Rusko vtáhne do své sféry vlivu jsou nesmysl. Je to něčí píár a propaganda. Někdo je zde opakovaně vypouští. Snad je už jasné proč. V zájmu ČR to jistě není.

»Rakousko

Rakouská republika přijala koncept tzv. trvalé neutrality již v roce 1955. Trvalá neutralita byla definována jako způsob, jak si udržet politickou nezávislost a teritoriální nedotknutelnost. Za porušení tohoto konceptu však lze považovat již vstup země do OSN a vyvíjení konceptu tzv. aktivní neutrality.

Maastrichtská smlouva zavádí Společnou bezpečnostní a obrannou politiku, která se tak stala součástí acquis a měla být převedena do rakouské legislativy. Rakušané v referendu v roce 1994 schválili vstup své země do Evropské unie. Parlament odsouhlasil dodatek rakouské ústavy vysvětlující, že účast Rakouska v SZBP není v rozporu se zákonem o neutralitě z roku 1955. Po ratifikaci Amsterodamské smlouvy parlament ústavu znovu doplnil prohlášením, že Rakousko se může účastnit tzv. Petersberských úkolů.

I když je tedy Zákon o neutralitě nadále v platnosti, byl redukován výše zmíněným vývojem: Rakousko se nepřipojí k žádné vojenské alianci a nepovolí přítomnost cizích jednotek na svém území.

Rakouskou bezpečnostní politiku určuje Rakouská bezpečnostní a obranná doktrína, která byla přijata parlamentem 12. prosince 2001.«

http://www.euractiv.cz/print-version/link-dossier/neutrln-stty-eu

- - -

Opakovaně se zde snažím o principiální kritiku v š e c h nelidskostí a válek, s nadějí, že jsem snad přece jen na levicovém fóru, kde jsou přítomni idealisté a nikoliv jestřábi jak vystřižení z vojensko-průmyslového komplexu. Ten text o dresu Messiho je dojemný. A já byl velmi pohnutý před 15 lety, když USA vyhlásily svévolně válku c e l é m u Afghanistánu:

http://casodej.cz/afgani.htm .

A od té doby se nic nezměnilo, jen lidé u nás si více zvykli na války jako na všední realitu. A co je horší: Tolik lidí s t á l e věří tomu, že právě USA dělají ve světě více dobra, než užitku. A to není pravda.

Mimochodem, odkaz na US náklady války v Afghanistánu a Iráku: 4 až 6 bilionů dolarů:

https://research.hks.harvard.edu/publications/workingpapers/citation.aspx?PubId=8956&

Připomeňme, že z á m i n k o u pro napadení Afghanistánu byly události z 11. září 2001, což je velmi sporná událost, v y s o c e pravděpodobně vlastní inside job, za kterou 99,99 % obyvatel Afghanistánu nepochybně a zcela jistě nemohlo.

Připomeňme, že na výkladu 11. září opravdu není shoda, těch pochybností je výjimečně mnoho a vznášejí je i velmi renomovaní lidé a jsou jich tisíce: profesoři, architekti, piloti atd.

Jedna za mnohé (2013): Přednáška o studii pádu budov WTC 11. září 2001 doc. Ing. Ivan Němec Csc – https://www.youtube.com/watch?v=O-Jyd3-iCGk

A i v případě Afghanistánu se musíme vrátit do minulosti, a hle, i on byl územím, kde si poměřovaly své síly Západ a Rusko. Jenže to byla opět náš Západ – jaká náhoda – tedy Británie, která měla už pod svojí koloniální správou Indii a která vedla v Afghanistánu celkem hned 3 války:

»První anglo-afghánská válka probíhala v letech 1839 až 1842. Jednalo se o jeden z největších válečných střetů během Velké hry, strategického konfliktu mezi Britským a Ruským impériem. Výsledkem konfliktu byla drtivá porážka britského vojska a jeho odchod z afghánského území.«

https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_anglo-afgh%C3%A1nsk%C3%A1_v%C3%A1lka

Zmíněný termín "Velká hra" stojí za detailnější pozornost:

V 19. století se Britské impérium začalo obávat o svou dominanci na Indickém subkontinentu.[1] Začala nepřátelská hra výzkumných výprav, špionáže a diplomacie. Stále hrozilo riziko válečného konfliktu mezi oběma impérii. K žádnému vzájemnému válečnému konfliktu ale nikdy nedošlo.

Nebo zde: Afghánská krize

https://cs.wikipedia.org/wiki/Afgh%C3%A1nsk%C3%A1_krize

Pak je zde Druhá britsko-afghánská válka, mj.:

»Emír zemřel krátce nato a jeho nástupcem se stal do té doby zatracovaný emírův syn Jakúb Chán. Ten ihned začal vyjednávání s Brity a po menším nátlaku dospěla jednání 26. května 1879 k tzv. smlouvě z Gandamaku. Britové tím dosáhli veškerých svých cílů. V Kábulu měl od této chvíle sídlit britský agent, Británie převzala kontrolu afghánské zahraniční politiky a ponechala si i velkou část dobytých území tzn. provincie Kurram, Sibi a Pišín. Afghánci brali tuto smlouvu jako obrovskou p o t u p u a nový emír velice rychle ztrácel svou pozici. S oslabováním moci emíra se zhoršovala i bezpečnostní situace celé britské mise v Kábulu. Tento proces vyvrcholil 2. září 1879, kdy na britskou ambasádu zaútočily hérátské oddíly bývalé emírovy armády, zabili britského vyslance a 75 britských vojáků. Britové s reakcí neotáleli, generál Roberts dobyl během měsíce Kábul, zavedl zde stanné právo a sestavil trestní tribunál.«

A konečně zde byla i třetí válka – a opět nikoliv Rusko, ale zase byl to "náš" Západ:

»I když Britové při následné kárné misi o síle asi deset tisíc mužů obsadili celý Afghánistán, v rozhodující bitvě u Majvandu z července 1880 prohráli. Poté se vojska britského veličenstva z Afghánistánu stáhla i když oblast i nadále zůstala pod britskou sférou vlivu.

Naposledy se Velká Británie pokusila podrobit si Afghánistán v květnu 1919 poté, co v březnu sovětská vláda uznala jednostranné vyhlášení nezávislosti Afghánistánu.

340 tisíc mužům, podporovaným letectvem, tanky a děly, čelilo 40 tisíc afghánských bojovníků. Zprvu úspěšný britský postup v týlu překazily paštunské kmeny. Po měsíci bojů se Angličané stáhli.«

* * *

Takže pokud hledáme příčiny vlny migrace mj. i z Afghanistánu, musíme se podívat na historii starou 90 až 170 let, abychom pochopili, jak hluboká n e n á v i s t musí být v tamních hrdých lidech k nám, obyvatelům Západu.

A v tomto pohledu je zde vážná otázka, zda máme "muže z hor", kteří již po staletí brání svoji zemi proti cizincům – zejména Britům nebo Američanům – považovat za zlé teroristy, zda bychom v nich neměli spíše vidět hrdiny, kteří se dodnes nevzdali a svoji zemi odmítají vydat cizákům. Těm cizákům, mezi které dnes patří i naši vojáci, byť některé znám osobně a mám tedy informace z první ruky a vím, že v rámci možností dělají, co můžou. Ovšem obyčejný voják tu historii starou 170 let zpět nevrátí.

* * *

Je zde tedy otázka, zda je jednak m o ž n é (zda to dnes byť při dobré vůli vůbec umíme), ale hlavně zda c h c e m e (zda tu dobrou vůli máme) aspoň zpětně, po staletích říct třeba toto:

Tito lidé sem a sem přišli za účelem geopolitické ekonomické expanze a naopak tito lidé zde byli doma. Ti byli napadeni. Ty první musíme dnes odsoudit, ti druzí bylidoma a tedy v právu. – A v tom případě bychom museli měřit velmi přísným metrem zejména západním koloniálním velmocem, a můžeme zde zmínit třeba Francii a Británii a jejich smlouvu srdečnou dohodu "entente", v níž si tyto velmoci prostě rozparcelovaly sféry svého vlivu, mj. Egypt pod Británii, Maroko pod Francii atd.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Srde%C4%8Dn%C3%A1_dohoda

A nebo zde kromě dogma o nekritizovatelnosti USA máme i další dogma, že Západ a jejich dobu kolonií kritizovat nebudeme?

Vždyť ta smlouva o rozdělení vlivu mezi Francii a Británii je stará teprve 112 let!

Ivo Horák - Praha 3

Ruský návrat do krimu Pátek, 13.Května 2016, 00:44:49

Nikdo nemůže popřít, že ztráta Krymu byla pro Rusko bolestná. Neztratily však také jiné země nešťastně důležitá území? Což třeba Maďaři? Nebo Řekové? Či Italové? Omezím se na tyto příklady. Má se Slovensko obávat ztráty Žitného ostrova? Rumuni ztráty Oradey? Nemusí, neboť zmíněné tři země jsou v EU.
Rusko mělo se státem blízkého národa Ukrajinců smlouvu, která uznávala Krym jako součást Ukrajiny. Tato země se jaksi na oplátku vzdala jaderného arzenálu. A nyní čelí "hybridní válce" vedené proti své integritě. Není to tedy jen Krym.
Rusko je největší země světa, navíc s malou hustotou obyvatel. Přesto se o ni už dlouho povídá, že kam vstoupí noha jeho vojáka... atd. Rusko nevrátilo Japonsku ani dva ze čtyř ostrovů Kuril, Američané Okinawu ano. Rusko nevrátilo území Finsku a pokračovat by se dalo dál.
Jak jsem už dávněji zde napsal, mluvím občas s Rusy, rád a rusky. Slušně znám ruskou literaturu atp. Proto nemám vědět, že na své lídry Rusové "štěstí" neměli? (Byť ten nejhorší z nich přišel z Gruzie.) Ještě nejrozumnější, přese všechno, byli Gorbačev a zbytečně zlehčovaný Jelcin. Ani pes po nich v Rusku neštěkne. Protože tam vše ovládá touha získat zpět postavení supervelmoci. Úpadek významu není snadné unést, což o to. Mohli by o tom vyprávět také Britové a Francouzi, ale třeba i ve Vídni a Budapešti. Zde všude (a také jinde) se se změněnými poměry, třeba se skřípěním zubů, vypořádali. V Rusku však věří, že lidé, zvyklí tu z minulosti na opravdu leccos, budou ochotni přinést daleko větší oběti na oltář vlasti (a pro zájem jejího imperialismu) než v kterékoliv ze zmíněných zemí. Však se také Rusové právě z tohoto důvodu na obyvatele západních států tradičně dívají s despektem. Zatímco tamní ekonomický systém přišel velmi mnohým vhod...

Josef Poláček - Invalidní důchodce a student

Pátek, 13.Května 2016, 11:23:18

Pane Rusku, on by nikdo tu údajnou "hybridní válku" (co je to vlastně za pojem?!) proti Rusku nevedl, kdyby ve svém jednání jak vůči vlastním občanům, tak vůči svým sousedům respektovalo a l e s p o ň tu nejzákladnější míru státoprávnosti a legality, jako ty - bezpochyby velmi nedokonalé - západní demokracie.

A že k tomu po rozpadu Sovětského svazu Rusko mělo jedinečnou příležitost - od Západu dostalo pozvání k přístupu do světa západní demokracie, dostalo západní kredity, pro vojáky ruských - více či méně okupačních - vojsk rozmístěných ve východní Evropě byly stavěny v Rusku byty z prostředků západních států. Dveře do Evropy i do civilizovaného světa byly Rusku otevřené dokořán - stačilo jenom těmito dveřmi vejít.

Po určitém období posttotalitní euforie však Rusko pochopilo, že v této Evropě by - alespoň pro nejbližší dobu - hrálo jenom druhé housle, v důsledku své celkové zaostalosti. A tak se rozpomenulo na to jediné, v čem vždy spatřovalo zdroj svého respektu ve světě - totiž na svou holou vojenskou sílu. Demokracie a vláda práva byly čím dál tím více odhazovány jako nepotřebný balast - v politice vnitřní jako stejně v politice zahraniční. To jediné, co dnes platí, je obnova starého mocného ruského impéria.

Byla to jedna ruská spisovatelka, která sama nejpřesněji vystihla tuto situaci: "My Rusové máme pocit, že nás ostatní svět bude respektovat jenom tehdy, když z nás bude mít strach! To je přece hrozné!"

Jaký je pak podiv, když se okolní svět začíná bránit nebezpečí ruské agrese?! A jak velice reálné toto nebezpečí je, se zcela jednoznačně ukázalo jak na Krymu, tak na východě Ukrajiny.

Co pak byste asi tak doporučil Západu, jak by se měl chovat ve vztahu k současnému Rusku? Měl by demobilizovat celý východ Evropy? Rozpustit armády všech sousedů Ruska - a tiše doufat, že toho Rusové nijak nevyužijí, aby si vzali "zpátky" všechno to, co stále ještě považují tak či onak za svůj majetek? Měl by Západ trpně přihlížet tomu, jak Rusko zorganizuje anšlus Ukrajiny? Jak znovu uchvátí Litvu, Lotyšsko, Estonsko? Jak obsadí celou Moldávii? (Jednu polovinu fakticky ovládá už teď.)

A co pak? Až bude putinovské imperiální Rusko zase stejně tak mocné, jako svého času Sovětský svaz?

Pane Rusku, jestli si Západ vzal nějaké skutečné ponaučení z událostí kolem druhé světové války, pak především to biblické: Braňte počátkům!

Neustupovat agresorovi, nepaktovat se s ním, nekrmit bestii žádnými ústupky zdánlivě zaručujícími mír - nýbrž postavit se mu hned na počátku se vší rozhodností.

Už to uchvácení Krymu a části Ukrajiny je příliš mnoho; ale je faktem, že Západ tady neměl příliš mnoho možností učinit více než to, co učinil - alespoň masivními ekonomickými sankcemi ukázat Rusku, že jeho agrese nebude tolerována.

- Ostatně, pane Rusku, když je ten Západ a jmenovitě Spojené státy podle Vás natolik agresivní a militantní - pročpak vlastně nepřispěchal na pomoc Ukrajině se svými vojenskými silami? Byla by to přece jedinečná příležitost k tomu, nejen vytlačit ruská vojska z Ukrajiny i z Krymu, ale porazit a rozbít celé Rusko jako takové? Pročpak si ten "militaristický" Západ nechal ujít tak vzácnou příležitost?...

Aleš Morbicer - invalidní důchodce a audiofil, Ostrava

Panu Ruskovi Pátek, 13.Května 2016, 15:14:31

No, nevím, jestli zrovna já jsem právě příklad černobílého vidění.
Nevzpomínám si, jestli už jste se zůčastnil diskusí, když Rusko anektovalo Krym, takže stručně připomenu svůj postoj k celé věci::
První a základní chyba se stala, když Německo a Francie podlehly nátlaku USA a změnily svůj, do té doby odmítavý, postoj k členství Ukrajiny, která má ústavní statut neutrální země, v NATO.
Jelikož Evropané nemají vlastní armádu, nedokázali její lídři odhadnout, co se děje a co se dít bude. Vždyť si to vemme - v Rumunsku rostou americké raketové základny, před pár dny první slavnostně otevírali, k tomu by se přidala Ukrajina,,,,,,,,,, nejenže by NATO stálo přímo na hranicích Ruska, ale nepochybně by se jednalo o geopolitické převzetí černomoří.
Docela jsem tušil, že tohle Rusko nevydýchá. Majdan byl akcelerátor, doteď si vzpomínám, jak jsem dva dny před začátkem anexe psal tady do diskuze, že podle zpráv se do Sevastopolu už pár dní slítají ruská vojenská letadla - jak se ukázalo, přijížděla důstojnická elita, která převzala velení 20 tisícové sevastopolské posádky a vše uskutečnila...
Donbas už je pak jen udržovací operace, která jednak odvrací pozornost od Krymu, jednak blokuje situaci Ukrajiny.

Jako řešení vidím:
A/ Uznání Krymu jako ruského. Je jedno, jestli si říkáme bohudík nebo bohužel. Krym už je zase ruský, a nikdo to nezmění, za chyby se platí, Krym jsme zkrátka prosrali.
Muselo by se to samozřejmě zařídit tak, aby to byla mezinárodně právní výjimečná událost, která by nezakládala žádný precedens do budoucna.
B/ Jestli má existovat nějaký most mezi Evropou a Ruskem, tak to určitě není střední Evropa, jak tady občas někteří blouzní. My patříme historicky k Západu, výročí Otce vlasti nám to teď připomnělo. Jestli ten most existuje, je to Ukrajina.
Měla by být znovu mezinárodně zajištěna její vojenská neutralita.
((( vím, porušené Budapešťské memorandum to velice ztěžuje )))
Pokud jde o vztah Ukrajiny k EU, zde bych volil cestu exkluzivity.
Jestli by to skončilo členstvím, strategickým partnerstvím, nebo něčím podobným, to bych nechal otevřené.
S tím by souviselo obnovení ukrajinské kontroly hranic na Donbase atd. atp. etc.
A vynechal bych z těchle jednání a smluv USA - EU, UK, Rusko. Tečka.

Jinými slovy -- definitivně a jednou pro vždy by byla stanovena velikost Ruska směrem do Evropy.
..............

Podobně jsem velmi kritický k americké politice po 11. září.

Takže k Rusku respekt, za mě o tom není pochyb. Navíc stejně jako vy nepochybuji, že se Rusko nechystá napadnout nějaký Evropský stát.

Nicméně naše místo je na Západě a ani osobně, jako mnozí jiní tady, nemám pro současné ruské poměry moc pochopení.
Že by se Rusko jednou stalo členem EU je už jen nesmyslná teorie.
http://ceskapozice.lidovky.cz/myslenkove-zdroje-vladimira-putina-a-kam-smeruje-fbs-/recenze.aspx?c=A160510_005642_pozice-recenze_lube

Mrcolordr

Michal Rusek - Olomouc

Panu Horákovi – jaké další argumenty pro potvrzení ruské a pouze ruské rozpínavosti máte? Pátek, 13.Května 2016, 20:40:21

Nevím, zda jste zaregistroval chystanou dohodu Japonska a Ruska ohledně Kurilských ostrovů, které Rusko anektovalo po roce 1945 na základě výsledků války, kde Japonsko stálo na straně poražených:

Soči – Japonský premiér Šinzó Abe po dnešním jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v jihoruském Soči prohlásil, že se dohodli na vyřešení letitého sporu obou zemí o jižní část Kurilského souostroví. Informovala o tom agentura Kjódó.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v souvislosti s dnešním jednáním v Soči řekl, že Rusko a Japonsko budou v červnu jednat ve snaze konečně uzavřít mírovou smlouvu. „Hovořili jsme o problematice mírové smlouvy," uvedl po setkání Abeho s Putinem. „Další kolo konzultací o otázkách mírové smlouvy na úrovni náměstků ministrů zahraničí se uskuteční v červnu," dodal podle agentury Reuters.

Šéf ruské diplomacie Lavrov rovněž sdělil, že Abe potvrdil pozvání Putina k návštěvě Japonska a že Putin pozval Abeho na ekonomické fórum, které bude v září ve Vladivostoku.

Zdroj: http://www.denik.cz/ze_sveta/japonsko-a-rusko-vyresily-letity-spor-o-kurily-20160506.html

Tolik tedy ke Kurilským ostrovům.

Ohledně Finska to také není tak ukázkový doklad toho, jak je Rusko špatné a všichni ostatní čistí a dobří, stačí se podívat co předcházelo a dostaneme jiný obrázek:

Leninova vláda uznala nezávislost Finska. V čerstvě nezávislém Finsku vypukl chaos, který se proměnil v občanskou válku, podobnou té, která se vedla v Rusku. I v té finské se střetli "rudí", tedy vesměs socialisté a bolševici, s "bílými", finsko-švédskou buržoazií. … Válku vyhráli ve finském případě bílí pod vedením bývalého carského generála C. E. Mannerheima, přičemž bílé podpořily zahraniční německé intervenční jednotky…

Šlo ale na finské poměry o velmi krvavý konflikt spojený s vlnami teroru a "normalizací", při které v internačních táborech zemřelo na dvacet tisíc lidí, vesměs "rudých", což patří dodnes k událostem, které finská společnost stále ještě nepojmenovala.«

Tedy ještě jednou: Zemřelo na 20 tisíc lidí v internačních táborech, takže opravdu nikoliv situace bílá versus černá.

A konečně Finové, stejně jako Japonci, přece bojovali ve 2 .světové válce na straně Hitlera.

A jistě nebudeme dnes tvrdit, že to bylo Rusko, kdo vyvolal 2. světovou válku, byť se už zase přepisují dějiny a třeba Klvaňa řekl, že "Rusové ČSSR dobyli...".

Takže Kurily, Finsko, ale píšete, že "pokračovat by se dalo dál." Jaké další argumenty pro potvrzení ruské a pouze ruské rozpínavosti máte?

Můžete být konkrétnější? Máte třeba na mysli, že by měla Ukrajina vrátit území, které získala z Polska? To asi ne…

Můžete tedy uvést, co dalšího máte na mysli?

Ivo Horák - Praha 3

Odpověď panu Ruskovi Pátek, 13.Května 2016, 23:34:35

2. světovou válku vyvolalo (samozřejmě) Německo. K setkání vojsk SSSR a USA na Labi by za jen trochu normálnějších okolností nikdy nedošlo. Také USA, nejen SSSR, na své angažování se v Evropě poněkud navykly. Byly však daleko, za mořem, a snad i proto si nevytvořily v Evropě vyslovené předpolí jako Sovětský svaz. Naše špatná česká a československá zkušenost se týkala (a vzhledem k tomu, že jde o zkušenost) i týká SSSR a následnického Ruska. Jsou samozřejmě ve světě četné země, které nejen že něco podobného stran euroasijské velmoci nepoznaly, nýbrž poprávu mají co vyčítat třeba právě USA.
Ve svém příspěvku jsem na konkrétních případech naznačil územní zisky SSSR, z nichž ovšem jen některé zůstaly Rusku. Vím, že obětí přinesl ve válce coby stát Sovětský svaz nejvíce, nicméně uvedené "hojení se" jsou opravdu jiného rázu než posuny hranic na západě. Odsun Polska na hranici Odra-Nisa a jeho zmenšení, přičlenění východního Pruska jako Kaliningradské oblasti k Rusku, anexe Podkarpatské Rusi, Besarábie a Bukoviny... O návratu Pobaltí do SSSR nemluvě. Netvrdím, že jsou si uvedené případy rovny, ani že jsou dosud "živé". Jde mi o to ukázat, že určitá územní expanze má v případě Ruska bohatou (a nejen dávnou) tradici, jejíž přetrvávání dosud (či zase) hraje svou roli v politice a vojenství země. Druhá strana mince je, že Rusko nemělo vzdálené kolonie, o jaké klasické koloniální mocnosti naprostou většinou přišly (nejméně ještě Francie).
O posledním vývoji v rusko-japonských vztazích jsem nevěděl. Uvidíme, o co přesně půjde. Každopádně je fakt, že Rusové nebyli vesměs silní jen vojensky, ale neméně i diplomaticky. (Méně taktně řečeno, ovládají dobře politiku Rozděl a panuj.)
Snad se naskytne příležitost rozvést některé záležitosti více. Také se chystám, pane Rusku, jen co budu mít víc času, zformulovat jakousi reakci na Vaši kritiku kapitalismu a vysvětlit v ní svůj (velmi kritický) vztah k němu.

Mrcolordr

Michal Rusek - Olomouc

Panu Horákovi, díky za osvětlení Neděle, 15.Května 2016, 23:19:24

Nemám podstatnějších námitek, jen bych podtrhnul, že případné očekávání, že SSSR na konci druhé světové války se zcela "pokorně" stáhne za své původní hranice je nerealistické a posun hranic prostě a jen vyplývá z toho, že to byl právě SSSR, který nesl hlavní tíhu války s Hitlerem.

Je zcela jisté, že kdyby Němci nezaplatili Lenina, kdyby USA nezaplatily Trockého, tak Druhá světová válka takto strašně neproběhla, a zřejmě by kní vůbec nedošlo, protože si jen těžko můžeme představit hroznější scénář, než jaký "musel" absolvovat komunista Stalin, který ale už "jen" navázal na ty hrůzy, které Lenin a Trocký započali. Ale chápu, že historie nezná kdyby...

A zde bychom měli více a lépe přemýšlet o tom, co všechno bylo vzato v potaz během "porcování medvěda", tedy vlastně Evropy, k čemuž došlo již v Teheránu v listopadu a prosinci roku 1943. Protože ty hranice se posouvaly na západ právě zde a bylo to nakonec na úkor Německa.

A pokud zde na jiném místě píše pan Outrata, že nemáme zneužívat osudy ruských vojáku k nějaké oslavě dnešního Ruska, tak bychom neměli stejně tak ani současné Rusko vinit za minulý bolševismus, ale ani za posun hranic vyplývající z 2. světové války.

http://denikreferendum.cz/clanek/22932-dejiny-pamet-osvobozeni

Já jsem přesvědčen, že i Hitlerův vzestup k moci byl záměrným dílem jistého západního kapitálu s plánem a cílem "otočit" jej právě proti Stalinovi (nejpozději a jasně od porážky Trockého cca v roce 1933, který se současně kryje s posílením pozice Hitlera v Německu). A přestože Hitler napřed útočil na západní státy, ty podlehly víceméně bez boje, tak hlavní vyčerpávající boje s Hitlerem nesl právě Sovětský svaz a jeho Rudá armáda – 20 milionů mrtvých...

Pokud toto někdy historikové lépe osvětlí, tak pak opravdu musíme vidět c e l e k, tedy celý řetěz okolností, jako jeden řetěz souvislostí a příčin:

– první světovou válku (i zde byl zřejmě plán Británie zatáhnout velmoci Německo a R-U proti Rusku)
– lest Německa se zneužitím (jinak to nazvat nejde) levicového sociálního hnutí k rozkladu carské říše
– někam sem patří i podivné hrátky Masaryka s jeho 45 tisíci legionáři-CK dezertéry (zřejmě jich opravdu nebylo 100 tisíc, na tento počet bral Masaryk peníze ze Západu, zde jeho možné zdroje)
– ovšem ani Lenin (umírá 1924), ani Trocký přes počáteční úspěch Západu nedokázali dodržet plán = udržet západní investice v Rusku, protože se na scénu dostal nečekaně Stalin
– zřejmě proto zde byla ta podpora Hitlera od roku 1933
– podle této hypotézy pak nebyl Mnichov 1938 slabost Británie a Francie, ale jen a pouze cynická součást plánu
– zcela identicky sem zapadá garance Británie Polsku, která také nebyla v září 1939 dodržena...

A pak měl zřejmě Západ problém, protože hrozilo, že by se jim Hitler příliš vymknul, dobyl by celý SSSR a proto musel Západ, chtě nechtě, nakonec SSSR se skřípěním zubů podporovat.

K vylodění v Normandii došlo až poté, co se Sovětský svaz začal vítězit (dohoda z Teheránu) a Západ pochopitelně neměl zájem na tom, aby Stalin obsadil celou Evropu, k čemuž by teoreticky mohlo dojít.

* * *

Toto vše jsou ovšem vojenské "hry", jaké zde byly v historii vždy. Snad na všech stranách. Možná by měl někdo zjistit, zda některé národy či státy nevyužily svoji sílu k expanzi.

Nicméně nám zde jde snad o to, abychom lépe chápali přítomnost a netrpěli nesprávnými předsudky – zejména vůči Rusku, jako cíleně vytvářenému hlavnímu zlu naší doby. Což je pouze a jen propaganda. – Západ a západní kapitál v tom nejsou tak nevinně a čistě, jak nám současná propaganda, i ta naše, tvrdí.

A pokud budeme hledat příčiny záboru oněch území, tak jsou v zákulisních tazích během první světové války a v tom, že Západ nepočítal se Stalinem. Jinak by západní kapitál již měl – velmi pravděpodobně – území dnešního Ruska plně pod kontrolou až po Vladivostok. A o to Západu jde nepochybně, mj. i skrze sankce, i dnes. Blahobyt chudých Ukrajinců to rozhodně není, tomu může věřit jen člověk slabý duchem.

Martin Profant - Praha 7

Michalovi Ruskovi Pondělí, 16.Května 2016, 11:02:36

Vážím si pokusů vyznat se ve složitosti dějin dvacátého století, utvořit si vlastní názor a nenechat se manipulovat. Ale doporučuji, abyste se nejprve seznámil s takovými vedlejšími detaily jako jsou data. Ono lze samozřejmě diskutovat o tom, jestli měla německá pomoc při cestě Lenina do Ruska klíčový význam pro revoluci a její průběh, ale sotva lze diskutovat o datech -- porážka Trockého v roce 1933 je prostě nonsens, Od moci byl odstaven nejpozději při svém vyloučení v roce 1927, ze Sovětského svazu emigroval tuším 1929.
V roce 1939 vyhlásily po napadení Polska Francie a Britanie Německu válku. Pokud chcete tvrdit, že něco nedodržely, měl byste se s tímto faktem nějak vypořádat.

Bohužel, podobné potíže jsou přibližně u třetiny Vámi uváděných dat.

Josef Poláček - Invalidní důchodce a student

Pondělí, 16.Května 2016, 12:13:20

Spíše bych řekl, že u dvou třetin.

Jenže, rozpor s objektivními historickými fakty, to je to poslední čím by se pan Rusek nechal zdržovat, když cválá na oři svého totálního boje proti světovému kapitálu.

Martin Profant - Praha 7

Josefovi Poláčkovi Pondělí, 16.Května 2016, 17:48:53

Nebuďte na pana Ruska tak přísný. Shodněme se na polovině :-) A nepodsouvejte mu, že bojuje proti světovému kapitálu. On bojuje jen proti západnímu.

Mrcolordr

Michal Rusek - Olomouc

Panu Profantovi Pondělí, 16.Května 2016, 18:21:15

Sice chápu, že jiného než urážlivě poťouchlého popichování patrně již nejste schopen, natož abyste snad – nedej bože – dokonce i hodlal nějak svůj intelekt zapojit do vážné a seriózní práce při nápravě nešvarů tohoto světa, ale to je váš osobní problém.Tvoříte zde skvostný tandem, brzy zachráníte svět.

A pokud se budeme věnovat faktům, tak jsem jen uvedl, že Británie napřed slíbila Polsku pomoc a že mu během napadení Polska nepomohla. Pokud tedy máte nějaké speiciální informace o tom, že během té krátké rychlé války stihl Západ jakkoliv účinněji Polsku pomoci – přestože na to mělo Polsko čerstvou dohodu, tak je místo reálné ukázky výkvětu vašeho ducha prostě a jen s uvedením zdroje uveďte. Bude to ku prospěchu dialogu (i když o ten vám přece již dávno nejde).

Já tu informaci nemám a Wiki píše toto:

»Západní spojenci, kteří v reakci na německou agresi vyhlásili Německu válku, nebyli ochotni ani schopni Polsku významněji pomoci a nedokázali ani využít faktu, že většina německých jednotek byla soustředěna v Polsku a na polských hranicích.«

Formální vyhlášení války Hitlerovi Británií tak bylo Polsku platné, asi jako mrtvému slamník. A to je ohledně faktů, polovin a třetin vše.

A o záboru Těšínska Poláky po Mnichovu zase jindy...

Ivo Horák - Praha 3

Ad překvapivé neuznání ruské role Pondělí, 16.Května 2016, 19:01:32

Když jsem před hodně lety četl Hvězdné hodiny lidstva S. Zweiga, myslím tu pasáž o Leninovi v zaplombovaném vagónu, nemálo mě to ovlivnilo. Dnes bych však rozhodně Rusům neupíral jejich revoluci, to, že z teorie přešli k praxi. Tím slovem "neupíral" nemíním, že vítězství revoluce nepřineslo hodně zla, ale že bylo "světodějné".
Evropské státy sice po světové válce intervenovaly v Rusku dost matně, ale intervenovaly. Taktéž měly co do činění s revoluční vlnou doma, a to nejen v Maďarsku, na Slovensku, či v Bavorsku. Můj závěr, pane Rusku, tedy je, dlouhé prsty kapitalismu bychom neměli vidět jako příčinu jevu, který "otřásl světem".

Mrcolordr

Michal Rusek - Olomouc

Tak to je otázka – panu Horákovi Pondělí, 16.Května 2016, 20:30:33

V obecné rovině bychom pochopitelně mohli začít názorem, že kdo nic nedělá, nic nepokazí a mohli bychom tuto myšlenku dotáhnout do konce, že každé jiné činění než ukázkově křesťanské neodporování zlu a jen a pouze trpělivé čekání na vnitřní prozření nepřítele (zla) není dobré.

V obecné rovině bychom mohli upírat Karlu Marxovi roli největšího filosofa 19. století, protože pokud na něco ideologové bolševické revoluce Lenin a Trockij navazovali, tak to bylo právě na dílo Karla Marxe. Nejsem na všechny výše uvedené expert, ale Marxe vnímám spíše jako filosofa a Lenina a Trockého již spíše jako krvavé revolucionáře. Pokud bychom tedy chtěli mít trpělivost a dohledávat, kde už začalo působit zlo, které jako zlo můžeme i v roce 2016 jasně vidět, tak bychom měli začít pátrat právě někde tady. Někdo by mohl Lenina a Trockého snad i hájit, mohl by tvrdit, že kapitalismus byl nelidský a kašlal na lidi a mohl by někdo tvrdit, že všechen vývoj a pokrok přinášejí jen války a – i krvavé revoluce. Já jsem v tomo ohledu pacifista a věřím spíše na pozvolný pokrok či evoluci, budoucnost vidím mnohem spíše v důrazu na vzdělanost a v tom že bytost člověk přece jen bude zušlechťovat svoji povahu. Nevidím smysl v nalézaní dalších a dalších kontrolních bezpečnostních mechanismů, v dalších a dalších zákonech – tudy cesta nevede. Natož v odrůdě volného trhu bez omezení, kdy existuje hlavně legální svoboda jedněch kašlat na druhé a tím či oním způsobem druhé prostě a jen vykořisťovat. To slovo má i dnes v roce 2016 plný význam a není třeba se jej bát.

Můžeme, pokud máme tu dobrou vůli, spolu hledat a přemýšlet, nakolik se chyba stala v ideové práci třeba právě Trockého, který již dlouho před rokem 1917 vydával levicové bolševické noviny. Odkud na ně bral prostředky? Z ruského levicového hnutí?

Pravda je, že levicové hnutí bylo od vydání Marxových děl v celé Evropě na vzestupu, jenže, a to si dobře všimněme, nikde nemělo podporu, nikde kromě carského Ruska nemělo reálnou šanci (!), aby nějak spontánně, zdola, samo ze svých zdrojů zvítězilo. A zde je teprve ta hlavní otázka, zda si vlastně přejeme, aby lidstvo mělo tuto dějinnou zkušenost. Pokud ano, tak můžeme být spíše názoru, že Marxovy myšlenky by si zasloužily delší dobu cizelování a intelektuálního kvasu, než kolik jim bylo dáno do bolševické revoluce. To je samozřejmě už jen "kdyby" a my toto nevíme. To, co však víme, je, že ta ruská cesta k reálnému komunismu n e p o c h y b n ě nebyla dobrá a správná, těch obětí bylo příliš. Takže je pouze a jen možné, že kdyby Marxovy myšlenky měly více času, mohl se objevit jiný myslitel a svět mohl třeba místo druhé světové války jít jinudy, třeba opravdu sociální a lidsky bratrskou cestou. I když si to asi jen těžko umíme dnes představit.

V každém případě však musíme vidět, že Lenin ani Trocký se krve neštítili, byli to tvrdí revolucionáři.

Jedna věc tedy je, že v Evropě i v Rusku byl autentický levicový sociální revoluční kvas – toto zde nikdo nepopírá, jenžem jak jsem výše uvedl, jen a pouze v Rusku se ta revoluce uskutečnila a to nepochybně za přispění zahraničního kapitálu. Nikoliv z Japonska, nikoliv z Číny, ale kapitálu ze Západu, z Británie a z USA.

Pokud by bylo Rusko diplomaticky a ekonomicky silnější, pokud by mělo vyspělejší tajné služby, můžeme si představit, že by zafinancovalo nějaké "bolševiky" třeba v Německu nebo Británii nebo třeba přímo v USA. A pokud by Německo, Británie nebo USA nebyly bdělé státy, pokud by nechaly jejich činnost rozvíjet, mohl komunismus – teoreticky – vzniknout naopak na Západě. Ostatně tuším, že právě Marx mluvil o tom, že je nutné, aby revoluce začaly v nejvyspělejších státech. K tomu ale nedošlo.

A to, co se stalo v roce 1917 v Rusku, to je prostě a jen u k á z k o v ý vývoz revoluce, stejně jako bylo mnohem později tzv. Arabaské jaro, nebo jako byly oranžové revoluce na Ukrajině – včetně Majdanu. Jde o jeden politický rukopis.

Pokud jste viděl některé díly Hvězdné brány, pane Horáku, tak bylo velmi příjemné vidět, jak vysokou etiku zde scénárista nastavil. Naši hrdinové zde měli přísný zákaz jakkoliv zasahovat do p ř i r o z e n é h o vývoje jiných civilizací. S tím musí pochopitelně každý rozumný člověk souhlasit.

Takže je zde otázka, a to není černá nebo bílá, ale opravdu otázka, v kterých případech je dobré podporovat opozici vůči vládě s tím, že se jedná o opravdovou pomoc utiskovaným a poníženým, a kdy už jde pouze – a naopak – o faleš, kdy se opozice (která je snad všude a vždy) využije a zneužije pro svržení stabilní vlády a jde jen a pouze o vlastní rito toho, kdo vládu (která často není ideálně a dostatečně dokonalá) tím či oním způsobem pomohl odstranit.

V tomto pohledu byli Trockij i Lenin jasnými agenty Západu s cílem rozložit carské Rusko, tedy nikoliv proto, aby se měli ruští mužici lépe, ti byli západnímu kapitálu pravděpodobně srdečně ukradení, ale proto, aby západní kapitál skrze investice celé Rusko v konečném důsledku ovládl. A tuto snahu má dodnes.

Ostatně nevěřím, že Leninovi nebo Trockému šlo o obyčejné lidi. Tito revolucionáři byli svým způsobem posedlí a šlo jim zejména o prosazení jejich ega a jejich megalomansky utopických vizí (což je bohužel i dnes častý případ, netřeba chodit daleko). Obyčejní lidé, kteří eticky věřili v lepší svět, obyčejní a naivní komunisté, ti zde byli spíše jen využiti. Tak, jako vždy. A fakt, že se celý ten socialistický experiment podařilo dotáhnout třeba i u nás až k relativně velmi příjemným 70. a 80. letům minulého století, je pokud ne zázrakem, tak alespoň dokladem, že povaha člověka je principiálně dobrá. A že i přes mizerné výchozí podmínky, kdy se sociální svět Sovětů rodil v krvi se nakonec přece jen postupně vnitřně kultivoval až dokonce skrze Gorbačova dobrovolně (!) ukončil svoji éru. A nebýt studené války a negativních rysů kapitalismu, tak mohl vývoj po Třetí cestě, tedy směrem k družstevním firmám se zaměstnaneckými akciemi atd. dál pokračovat.

Martin Profant - Praha 7

Michalovi Ruskovi Pondělí, 16.Května 2016, 23:56:49

Zkuste to s kteroukoli slušnou učebnicí pro střední školy.

Josef Poláček - Invalidní důchodce a student

Úterý, 17.Května 2016, 14:08:18

Pane Rusku, jak pak asi mohla Francie "účinně pomoci" Polsku, když z těch narychlo povolaných a směrem k německým hranicím poslaných vojáků se vždycky dva(!) museli dělit o jednu jedinou pušku, a dohromady měli 5 (slovy: pět!) nábojů?...

Jak mohla poskytnout účinnou podporu Anglie, která měla naprostou většinu svých ozbrojených sil roztahanou po celém světě, ve svých koloniích? Když tato samá Anglie mohla - o mnoho později - samotné Francii poskytnout jenom velmi omezený kontingent pomocného expedičního sboru? - A kdyby Hitler nenechal v jakémsi záchvatu pomatenosti tento expediční sbor - po porážce Francie - uniknout, pak by se samotná Anglie ocitla prakticky bez jakýchkoli vlastních obranných sil na vlastním území! Ty narychlo sestavené houfce "homeguardistů" by ostřílené německé bojové oddíly prostě smetly z cesty.

A ostatně se připojuji k doporučení pana Profanta.

Mrcolordr

Michal Rusek - Olomouc

»pak poskytne druhá strana straně zavlečené do nepřátelství neprodleně veškerou podporu a pomoc, která je v její moci« Úterý, 17.Května 2016, 21:27:6

SMLOUVA O VZÁJEMNÉ POMOCI MEZI VELKOU BRITÁNIÍ A POLSKEM

Londýn, 25.srpna 1939

Vláda Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Polská vláda:

Článek 1.
V případě, že by byla jedna smluvní strana zapletena do nepřátelství s některou evropskou mocností následkem napadení, pak poskytne druhá strana straně zavlečené do nepřátelství neprodleně veškerou podporu a pomoc, která je v její moci.

Článek 2.
Ustanovení článku 1 se vztahují také na ten případ, kdy jakákoli akce některé evropské mocnosti zřejmě ohrožují přímo nebo nepřímo nezávislost jedné ze smluvních stran a je takového rázu, že postižená strana považuje ozbrojený odpor za životně důležitý.

Kdyby byla jedna ze smluvních stran zavlečena do nepřátelství s evropskou mocností následkem akce této mocnosti, která ohrožuje nezávislost nebo neutralitu jiného evropského státu tak, že to znamená zřejmé ohrožení bezpečnosti jedné smluvní strany, platí ustanovení článku 1, ovšem bez újmy na právech sporné evropské mocnosti.

Článek 3.
Pokusí-li se některá evropská mocnost podkopávat jakýmkoliv způsobem nezávislost jedné ze smluvních stran opatřeními hospodářského podnikání nebo jakýmkoliv jiným způsobem, budou si obě smluvní strany vzájemně pomáhat klást odpor takovým pokusům. Zahájí-li pak sporná evropská mocnost nepřátelství proti jedné ze smluvních stran, platí ustanovení článku 1.

Článek 4.
Metody plnění závazků o vzájemné pomoci poskytovaných současnou dohodou jsou závazná pro kompetentní námořní, armádní a letecké síly obou smluvních stran.

Článek 5.
Beze změn výše uvedených závazků obou smluvních stran o poskytnutí si vzájemné podpory a pomoci okamžitě po vypuknutí nepřátelství, budou si obě strany okamžitě vyměňovat kompletní informace týkající se jakéhokoli dění, které by mohlo ohrozit jejich nezávislost, a především takového dění, které by mohlo uvést výše uvedené záruky v činnost.

Článek 6.
Smluvní strany si budou vzájemně sdělovat smluvní podmínky jakýchkoliv dohod o pomoci proti nepříteli které již uzavřely nebo které budou v budoucnu uzavřeny s jinými státy.

Obě smluvní strany by měly po nabytí platnosti této smlouvy myslet při uzavíráním jiných podobných smluv na to, že třetí smluvní strana, za účelem zabezpečení řádného fungování dohody, musí být o této stávající smlouvě informována.

Žádná nová smlouva, která může být v budoucnu uzavřena oběma smluvními stranami, nebude nijak omezovat jejich závazky uvedené v této smlouvě, ani nebudou nepřímo tvořit nové závazky mezi smluvní stranou neúčastnící se této nové smlouvy a třetí smluvní stranou.

Článek 7.
Kdyby byly smluvní strany zavlečeny do nepřátelství následkem použití uvedené smlouvy, neuzavřou příměří a mírovou smlouvu bez vzájemné dohody.

Článek 8.
Současná dohoda zůstane v platnosti po dobu pěti let

Mimo možnosti vypovědění této smlouvy šest měsíců před uplynutím této doby, mají obě dvě smluvní strany právo vypovědět tuto smlouvu kdykoliv, jestliže o tom dá vědět šest měsíců předem.

Současná dohoda nabývá účinnosti podpisem.

Halifax
Edward Raczynski

Mrcolordr

Michal Rusek - Olomouc

Chtěl nebo nechtěl Západ pomoci Polsku? – alternativní pohled Úterý, 17.Května 2016, 21:41:47

Ohledně Polska existuje i tento výklad. Pochopitelně to je výklad jiný, než oficiální, prozápadní. Otázka je, zda více neodpovídá realitě, než ten, že Západ sice všemožně chtěl, ale prostě fakticky nemohl. Pokud je zde nějaký historik, který rozumí historii více, než želvám, budu rád, když upozorní na případné faktické chyby v textu:

http://www.novarepublika.cz/2015/04/oklamane-polsko-vi.html

»Žádná mobilizace v Polsku vyhlášena nebyla. Či přesněji dva dny před válkou, 29. srpna 1939, Polsko stále řešilo, jestli to má učinit. Ale pak si to rozmysleli. Plakáty, které již začaly viset po zdech budov polských měst a vesnic a oznamovaly začátek armádní mobilizace, byly strženy. Proč polští vůdci udělali něco tak podivného? Protože britský a francouzský velvyslanec oficiálně požádali Poláky, aby odložili jakékoliv oznámení o mobilizaci do 31. srpna. Mezitím si byli vůdci západních demokracií velmi dobře vědomi, že k německé invazi dojde brzy ráno 1. září. Tento požadavek britských a francouzských diplomatů měl jen jeden cíl: učinit pro německou armádu snazší uštědřit první ránu.

Poláci pochopili hořkou skutečnost velmi rychle. 1. září šéf polského ministerstva zahraničí, Józef Beck, stejný muž, který na klíčové křižovatce polsko-německých rozhovorů náhle odletěl do Londýna místo do Berlína, okamžitě zatelefonoval britskému velvyslanci ve Varšavě, Howardu Kennardovi, a informoval ho, že válka mezi Německem a Polskem začala.

Varšava očekávala okamžitou reakci svých spojenců. A ta přišla. Britové a Francouzi dali německé vládě nótu, ve které se uvádělo, že dodrží své závazky vůči Polsku, pokud Němci invazi nezastaví. Londýn a Paříž zároveň ujistily Berlín, že tyto nóty byly pouhým varováním a nikoliv ultimátem. Britský a francouzský ministr zahraničí pokračovali v podpoře Hitlerovy iluze, že nepůjdou do války kvůli Polsku. Jejich primárním úkolem bylo nezastavit německou invazi, neboť by to mohlo vést k vyjednáváním, ale povzbudit k dalším bojům, aby Polsko bylo rychle zdecimováno německou armádou, která pak mohla pokračovat rovnou na sovětské hranice. Proto navzdory faktu, že 1. září britský král podepsal rozkaz k mobilizaci své armády, námořnictva a letectva, a francouzský premiér vydal podobný dekret ve Francii, Hitler byl přesvědčen, že spojenci bojovat nezačnou.

Takto viděl německý vůdce situaci. Ale nebyl jediný, kdo byl podveden manévry západních diplomatů. Velmi pomalu začali polští vůdci chápat, že předválečné sliby Británie a Francie byly jen prázdnými slovy. Kde byla slíbená letadla? Proč spojenecké letectvo ještě nebombardovalo německé cíle? Proč Francie neposkytovala Polsku pomoc podle jejich smlouvy? Kdy vyhlásila Francie válku agresorovi?

[Zatímco Luftwaffe bombardovala Varšavu, britské letectvo pilně shazovalo propagandistické letáky nad německými městy.]

Polský velvyslanec položil tyto a další otázky francouzskému ministru zahraničí, George Bonnetovi, ve francouzském hlavním městě. Bonnetova odpověď činí dokonale jasným, že Paříž chtěla dát Hitlerovi pár dní náskok, aby německá armáda neměla žádné problémy s lámáním páteře polské armádě. Bonnet uvedl, že francouzská vláda může poslat ultimátum jen po „rozhodnutí parlamentu, který se měl sejít odpoledne“. A toto ultimátum, které stále muselo být posláno do Berlína, mělo vypršet až po 48 hodinách. A teprve pak bylo možné vyhlásit válku.

Tato odpověď polského velvyslance zděsila. Zoufalství Poláků je tak snadno pochopitelné: udělali jsme všechno, co jste nám řekli, abychom udělali, ale nyní do nás buší se vší silou a žádnou podporu nedostáváme. Poláci ztratili trpělivost a již nežádali, ale požadovali to, co jim bylo slíbeno. Večer 2. září, po schůzi francouzského parlamentu, polský velvyslanec opět oslovil ministra Bonneta. Ten odpověděl, že otázka německého ultimáta musí být stále ještě probrána na setkání rady ministrů. „Pak se polský velvyslanec rozčílil a řekl Bonnetovi přesně, co si o něm myslí, a také požadoval, aby bylo Německu okamžitě předloženo ultimátum.“ Přesně stejná scéna se odehrála v britském hlavním městě. V noci 3. září polský velvyslanec v Londýně dostal pokyn okamžitě zajít za lordem Halifaxem a připomenout mu závazky britské vlády.

Pak na Západě začala ostudná špinavá politická hra, která vstoupila do historie jako „podvodná válka“. 3. září 1939 Velká Británie a Francie skutečně vyhlásily válku Třetí říši. Polská vojenská mise okamžitě opustila Varšavu a odletěla do Londýna. Je snadné vytušit, že polští generálové přijeli probrat specifické společné akce, které měly být podniknuty, aby se zlikvidoval agresor. Můžeme si sotva představit emoce, které tito vlastenci museli pociťovat. Navíc polskou vojenskou misi nechali čekat celý týden, než byla přijata britským náčelníkem imperiálního generálního štábu, generálem Edmundem Ironsidem!

Když souhlasil, že se s Poláky setká, okamžitě jim řekl, že britský generální štáb nemá žádný plán na pomoc Polsku a Polákům poradil, aby si koupili zbraně… od neutrálních zemí! V reakci na zuřivost Poláků generál Ironside trochu slevil a slíbil jim předat 10,000 zastaralých pušek Hotchkiss a 15-20 milionů nábojů do nich. Německé tanky se kvapně blížily k Varšavě a neustálé útoky německých letadel likvidovaly polské divize kolem města. Aby přežilo, potřebovalo Polsko protitanková a protiletadlová děla a stíhačky. Ale Britové v podstatě navrhovali, aby zlikvidovali německé tanky a letadla pomocí zastaralých pušek!

Ale to nebylo vše! Vpravdě neměla jejich zrada konce! Protože Britové neslíbili dodat nepoužitelné pušky Polsku po dalších… 5-6 měsíců! Ale ve skutečném světě byla válka mezi Německem a Polskem zcela u konce za méně než měsíc. „Pomoc“ Londýna spočívala v tom, že naslibovanou pomoc vůbec neposkytl. Polsko bylo ostudně podvedeno svými spojenci. A tato zrada již nevypadá jako nevysvětlitelná stupidita nebo prostá slepota, když člověk řádně pochopí skutečné cíle Londýna a Paříže. Naopak, jejich proradnost byla logickým výsledkem všech předválečných diplomatických zmatků v západních vládách a byla přirozeným důsledkem britské a francouzské politiky.

Nemůže být žádných pochyb, že vůdci Polska plně pochopili hanebnost činů svých spojenců. Jeden významný fakt: polská vláda v exilu (v Paříži a později v Londýně) byla tvořena zcela jinými osobnostmi, než předválečné vedení. Důvod je jednoduchý: ti, kteří byli zrazeni Brity, si již nepřáli pro ně pracovat. A pro samotné Brity bylo mnohem snazší jednat s lidmi, kterým nic neslíbili.«

Mrcolordr

Michal Rusek - Olomouc

Z polské Wikipedie – Divná válka = Dziwna wojna Úterý, 17.Května 2016, 21:59:9

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziwna_wojna

»Do konce války s Polskem nebyla Třetí říše schopna přesunout plnohodnotné bojové jednotky (s výjimkou jedné divize ) z polské fronty. Byla to jediná doba, kdy spojenci na západní frontě, a to díky obraně polské armády, měli silnou početní převahu a strategickou pozici vůči Wehrmachtu [6]. Toto období bylo zcela n e v y u ž i t o, což bylo hlavní příčinou porážky frnacouzsko-britských sil v roce 1940, kdy Třetí říše mohla soustředit veškeré své vojenské síly na jedné frontě. [7] [8] .«

»Nečinnost západní spojenců během války v září překvapila Poláky a později se stala předmětem sporu a vzájemného obviňování. (...) Protože většina německých divizí bojovala v Polsku, francouzská armáda měla o b r o v s k o u přesilu. Polní maršál Wilhelm Keitel a generál Alfred Jodl autoritativně konstatovali v Norimberském procesu, že Wehrmacht byl tak úspěšný v samostatných válkách proti Polsku a později proti Francii, protože nemohl v roce 1939 udržovat válku na dvou frontách.

Podle svědectví Jodla: "Do roku 1939 jsme byli schopni dobít Polsko. Ale nikdy – ani v roce 1938 ani v roce 1939 – jsme nemohli odolat soustředěnému společném útoku těchto zemí (Británie, Francie, Polska). Porážka Polska v roce 1939 by mělo přičítána výhradně k tomu, že během polského tažení, asi 110 francouzských a britských divizí zůstalo z c e l a neaktivních proti 23 německým divizím."

Keitel svědčil, že německé velení vidělo v britské a francouzské vojenské pasivitě během války v Polsku indicii, že Británie a Francie se smířily s dobytím Polska nacisty a nemají žádný vážný záměr Polsku pomoci [9] .

Viz:

Jan Karski, Wielkie mocarstwa wobec Polski: 1919-1945 od Wersalu do Jałty wyd. I krajowe Warszawa 1992, Wyd. PIW, ISBN 83-06-02162-2, s. 316-317. Oryginalne zeznania Keitla i Jodla z procesu norymberskiego, w: Trial of Major War Criminals Before the International Military Tribunal, Nuremberg, 14 November 1945 – 1 October 1946, Nuremberg 1947, t. 15, s. 350; t. 10, s. 519.

Martin Profant - Praha 7

Hezké Středa, 18.Května 2016, 10:22:57

Jenom to pořád nic nemění na dvou faktech:
a) Francie a Britanie neměly v září 1939 vojenské prostředky, kterými by mohli účinně zasáhnout na polské frontě před pacifikací dobyté země -- tedy schopnost přesunout desítky divizí do Polska v průběhu přibližně tří neděl.
b) Francie a Britanie sice tabulkově disponovaly převahou zhruba odpovídající Keitllově číslům, nebyly ale připravené k útoku (a Francii v tom zásadně bránila vojenská doktrina a z ni vyplývající struktura výzbroje).

O reálných možnostech aktvního vojenského zásahu britsko-francouzského spojenectví ostatně dostatečně vypovídá průběh invaze do Francie. Britanii uvízlo v obklíčení těsně pod dvě stě tisíc mužů, které nebyla vláda schopna přepravit ani zpět přes kanál (teď si představte, že to zkoušela do Polska)

Výpovědi generálů souzených před válečným tribunálem a polských lampasáků jsou jistě zajímavé, a nebylo by fér e odbýt snahou obhájit útočnou válku nalézt vnější zradu, ber, kde ber, jen aby se utlumila otázka po selhání vlastní polské generality a armády. Ale už to tak v historickém poznání chodí, že váhu těchto svědectví můžete určit teprve kritickým porovnáním s ostatním známými svědectvími a prameny.
Tudíž doporučuji znovu: slušnou středoškolskou učebnici a teprve po jejím zvládnutí zkoušet kriticky číst nepřehledné množství informací.
A mimochodem. Já Vás nepopichuji, mně je Vaše touha po samostatném názoru sympatická a proto jsem se vám snažil pomoct upozorněním na slabá místa Vaší argumentace. Víte, dělat z Vás vola, to by bylo příliš snadné a nudné.

Mrcolordr

Michal Rusek - Olomouc

Nečinnost Západu byla vědomá a byla cílem – nikoliv nedopatřením, o tom se dnes nemluví. A slabí poklonkují již zase mocnostem. Středa, 18.Května 2016, 13:31:9

Pochopitelně zde jsou dva postoje, jeden výklad je z pohledu zájmu Británie a USA, druhý je z pohledu ČR nebo Polska. Teď ještě jen pochopit, na které straně je dějinná pravda.

Vzhledem k tomu, že dnes víme, kdo najprve finančně podporoval Hitlera, nedává logiku, že by Hitler zpočátku chtěl bojovat s Británií nebo Francií. Cílem západního kapitálu bylo přece od počátku obrátit Německo směrem na Východ, proti Stalinovi.

Proto anšlus Rakouska, proto Mnichov, proto snadné dobytí Polska a proto pak ona Podivná válka "v sedě", kdy Západ 8 měsíců proti Hitlerovi de facto vůbec nebojoval.

Nikdo nemůže nikoho donutit, aby viděl svět očima Čechů nebo Poláků, pokud mermomocí c h c e, byť Čech, hájit zájem Británie.

A pokud si nás velké národy málo váží, tak právě pro kolaboranství. Protože jak naše první republika, tak Polsko, měly se Západem jasné a platné smlouvy. A tyto smlouvy NEBYLY dodrženy. Západ nejen mohl, ale podle dohod i musel nejpozději v době útoku na Polsko účinně zasáhnout. Ale neudělal to, protože nechtěl. Cílem Západu bylo vyvolání války Německo-Rusko. Západní kapitál chtěl ovládnout Rusko – stejně jako dnes.

Ale není normální, že lidé, kteří mluví česky, tak rychle zapomněli na termín "Mnichovská zrada" a místo toho přejmou rétoriku Británie a budou říkat, že to nebylo možné, že Západ neměl zbraně a kdesi cosi.

Západ nedodržel ani smlouvu s ČSR ani s Polskem. Vše ostatní je ideové kolaboranství, jinak vidět to prostě nelze.

Je děsivé, jak rychle jsme zapomněli na dějiny, jak rychle se je podařilo překroutit. Toto je nutné si připomenout:

22. 8. 1938: http://www.myjsmetonevzdali.cz/data/multimedia/1/cede84ef-86d7-46d9-8d9f-6e629b2d6595.jpg

Daladier, 12. 7. 1938: »Slavnostní závazky vůči Československu jsou pro Francii nezměnitelné a svaté.«

Bonnet, 4. 9. 1938: »Francie dostojí věrně paktům a smlouvám, které uzavřela a Francie zůstane věrna závazkům, pteré převzala.« Atd.

Martin Profant - Praha 7

Michalovi Ruskovi Středa, 18.Května 2016, 14:44:19

Ano a ta vědomá nečinnost západu šla zřejmě tak daleko, že obětoval Francii a ohrozil Britanii, která už počítala, kolik divizí stačí Němcům přepravit přes kanál (a ono to šlo dopočítat na prstech jedné ruky).

Ono je ještě něco horšího než kolaboranství -- ubřečenej ukřivděnej nářek, jak my za nic nemůžeme, všechno velmoci, které nás obětovaly. Jako bychom v československu neměli patnáct let na to, prosadit vztahy mezi národnostmi, které by měly většinovou podoporu, patnáct let na to přivést k životu Malu dohodu a smířit se v tváří tvář společnému ohrožení s Polskem. A jako by Polsko nemělo šest let, kdy už musel vidět stav akutního ohrožení i zelený mozek, modernizaci armády. Otázka není proč mu n abízela Britanie jen zastralé zbraně, ale proč nemělo vlastní protitankové zbraně počátkem září 1939.

Víte, já vlástně chápu, že můžete mít potřebu si najít viníka, který může za Váš ... život a ujistit se, že Vy s tím nemůlžete nic dělat. Chápu i to, že podobná postoj legitimuje vzešenými frázemi sobectví -- pomáhat uprchlíkům by přece v tomto klíči znamenalo legitimovat záměr zlotřilého světového kapitálu. Omlouvám se a už Vám příště nebudu házet fakta pod nohy.

Jan Konvalinka - biochemik

Konspirační teorie Středa, 18.Května 2016, 17:28:52

Martine, obdivuju Tvé nasazení, ale tohle nemá cenu. Konspirační teorie se vyvrátit vůbec nedají, a když to budeš zkoušet, staneš se součástí konspirace i Ty sám. Léta to zažívám kvůli své práci na HIV: dostávám desítky, stovky mnohastránkových dopisů (v posledních letech spíš mailů) o tom, že HIV buď vůbec neexistuje a vymysleli si ho zlí imperialisté, nebo naopak že existuje, ale vyvinuli ho ti samí zlí imperialisté, aby vyhladili černochy/bělochy/proletariát/Evropany. Léta jsem to zkoušel argumentačně vyvrátit, ale nejde to, nakonec se dříve či později ukáže, že mezi zlé konspirátory patřím i já, jinak bych o tom nemohl tolik vědět. Pokud se někdo rozhodne, že za všechno můžou imperialisti/Západ (nakonec vlastně zakukleně Židi), tak se s tím nedá nic dělat).

Problém je, že zatímco dříve to byla spíše zábavná úchylka, dnes se tihle lidé domlouvají na Internetu, sdílejí si zmanipulovaná videa a špatně pochopené citáty a navzájem se ubezpečují, že konečně odkryli PRAVDU. Fakt nevím, co s tím.

Josef Poláček - Invalidní důchodce a student

Středa, 18.Května 2016, 20:01:7

Ano, pane Profante; i já začínám mít takový neodbytný pocit, že musíte být v žoldu mezinárodního kapitálu! ;-) Jinak byste musel už přece dávno uznat, že 1. Hitlera financoval mezinárodní kapitál; že 2. Stalina financoval mezinárodní kapitál; a že 3. i svého času vyvraždění Slavníkovců měl už tehdy na svědomí také mezinárodní kapitál...

Josef Poláček - Invalidní důchodce a student

Konspirační teorie a fakta Středa, 18.Května 2016, 20:09:53

Pane Konvalinko, zrovna nedávno byl proveden psychologický výzkum toho, co se stane, když zastánci nějakého neotřesitelného přesvědčení jsou konfrontováni s nevyvratitelnými fakty. Jednalo se v daném případě konkrétně o otázku očkování; které jak známo má také celou řadu naprosto fundamentalistických odpůrců.

Jedno z nejnesmyslnějších - ale stále se tvrdošíjně udržujících - přesvědčení těchto fundamentalistů je, že očkování prý samo může vyvolat tu nemoc, proti které má vyvolat imunitu.

Tito výzkumníci konfrontovali tyto fundamentalistické odpůrce očkování se zcela jednoznačnými a nezpochybnitelnými fakty, že tato představa je naprostý nesmysl.

A - co se stalo? Ano, ti fundamentalisté opustili toto své tvrzení - ale vzápětí si našli okamžitě nějaký další "argument", a jejich odpor vůči očkování se tímto vyvrácením jejich nesmyslných přesvědčení nejenže nezeslabil, ale nakonec ještě posílil!!

Takže, jak je vidět, pokoušet se nějaké konspirační a obdobné teorie vyvracet pomocí logických argumentů, je skutečně to naprosto poslední, co by mohlo vést k úspěchu.

Tu a tam je nutno - z pocitu čiré povinnosti vůči pravdě - se těmto nesmyslům postavit; ale opravdu nelze očekávat, že bylo možno u daných jedinců dosáhnout jakéhokoli prozření. Podstatou fundamentalismu je přece právě to, že je naprosto imunní vůči jakékoli logice.

Josef Poláček - Invalidní důchodce a student

Středa, 18.Května 2016, 20:15:37

Pane Rusku, samozřejmě že Hitler v devětatřicátém nechtěl bojovat proti Francii a Anglii. Právě proto byl tak rozzuřený, když mu tyto země po jeho útoku na Polsko vyhlásily válku.

Jenom jedna otázka tu zůstává jaksi nezodpovězená: jestliže západní kapitalisté (tedy Anglie a Francie) chtěli Hitlera nasměrovat proti Sovětskému svazu - tak proč mu tedy vlastně vůbec tu válku tyto země vyhlašovaly? Proč mu nenechaly volnou ruku a krytá záda pro jeho expanzi východním směrem? Tak nějak tady chybí zcela fundamentální logika.

Mrcolordr

Michal Rusek - Olomouc

Fakta a dojmy Středa, 18.Května 2016, 22:04:9

A když chybí fakta, tak zde budou útoky ad hominem a typické zesměšňování... Chápu, rozumím. Toto je ukázka demokracie, kterou jistě ještě zesílíte, až svou vládu v Evropě dokončíte.

Je doslova úžasná logika, když někdo popírá HIV, že to nějak souvisí s tím, že západní mocnosti prostě a jednoduše nesplnily to, co slíbily. Argument jak řemen. Stejně tak pádná souvislost.

Nechápu a nerozumím, proč by občan ČR I V ROCE 2016 nemohl prostě a jednoduše zopakovat to, co každý po záboru Sudet V ROCE 1938 na konci první republiky věděl, že šlo o MNICHOVSKOU ZRADU.

A k čemu jsou tedy smlouvy, když se nedodržují?

A pokud je zde otázka, proč velmoci vůbec Hitlerovi válku vyhlašovaly, tak snad je tu také ještě veřejnost, která v demokracii přece jen musí toho či onoho zvolit. Ani finanční oligarchie USA nemůže jen tak říct, musíme zbrojit, abychom se dostali k nerostným zdrojům v Iráku nebo Libyji, nemůže říct, že Rusko je příliš velké a nezaslouží si tolik nerostných zdrojů, tak mu je prostě vezmeme násilím.

Místo toho ale může aspoň "naše" Albrightová veřejně říkat, že Putin je zlý člověk. Tak se vyjadřuje bývalý špičkový politik, původem Čech.

A jen drobná perlička o velkém utrpení migrantů a o Pulitzerově ceně:

http://www.ilgiornale.it/news/mondo/verit-sulla-foto-pulitzer-limmigrato-getta-moglie-sui-binari-1250219.html

Martin Profant - Praha 7

Janovi Konvalinkovi Středa, 18.Května 2016, 22:15:47

Já vím. A ministerstvo školství také skýtalo dost příležitostí k osobním zkušenostem s konspiračními teoretiky. To bys nevěřil, jak záludný útok na intektuální schopnosti našich dětí představuje školní mléko a kdo za tím stojí :-)
Ale občas člověk nevydrží.

Josefovi Poláčková
Koukal jsem na konto a bohužel nejsem. Anebo je to hodně chudej mezinárodní kapitál.

Mrcolordr

Michal Rusek - Olomouc

A ještě o té želvě Středa, 18.Května 2016, 22:26:5

Když si zde všichni tak pěkně povídáte. Já bych se také rád zeptal pana Poláčka, jak je to s tou želvou a krunýřem, když jej shazuje. Jistě i zde mi bude dána plně kompetentní odborná rada, jak to želva dělá:

Manuální pracovník, Josef Poláček, 17. 5. 2016, 14:44:

»Taková želva by si dost možná také raději ušetřila ten namáhavý - a velmi nebezpečný - proces s odhozením starého, těsného krunýře, kdy je po nějakou dobu zcela nechráněná, nežli jí naroste nový; ale nedá se nic dělat, tento krok je prostě nutný.«

http://denikreferendum.cz/clanek/22925-stat-na-strane-tech-z-nichz-kapitalismus-sdira-kuzi

A přeji pěkný želví večer plný reálných nekonspiračních faktů vespolek.

Samu_v_montmartre

Ivan Štampach - religionista, Praha 4

Čtvrtek, 19.Května 2016, 10:27:49

Rusek: "... až přijde nová, mnohem hlubší a delší ekonomická krize a lidé v Evropě budou hledat viníky. A taky si je najdou, pane Štampachu. Pak bude pozdě na omluvy."

Nepřehlédli jste to? Semele nás Rusek do masokostní moučky? Pověsí nás vlastizrádce?

Mrcolordr

Michal Rusek - Olomouc

Vážený pane Štampachu, Čtvrtek, 19.Května 2016, 11:28:53

jsem rád, že jste zareagoval právě na tuto – zřejmě nejpodstatnější souvislost.

Pokud si myslíte, že umím vyvolat světovou ekonomickou krizi, tak mi opravdu hodně fandíte.

A pokud máte nějaké zákulisní informace z FED nebo odněkud od mocných bankéřů, a prostě víte, že už žádná velká ekonomická krize nehorzí a nebude, tak je to na Nobelovu cenu za ekonomii. Ceny komodit jsou v propadu a nedávají možnost nastartování ekonomiky jejich snížením, stejně jako úrokové míry. USA a FED skrze QE nalily do ekonomiky biliony dolarů (naše biliony), totéž dělá od loňského března ECB, kdy to bylo nejprve 60 mld. € měsíčně a nyní, od dubna 2016, již 80 mld. € (tj. téměř 2200 mld. Kč měsíčně).

Pokud je zde nějuaký fundament, vážný a podstatný, tak je to ekonomika a ta není v pořádku, bubliny se zvetšují, takže je vysoce pravděpodobné, že se to bude muset NĚJAK řešit.

Jistě, KDYBY BYLA VŮLE a světový k a p i t á l by chtěl, tak se zavede základní příjem atd. a vše by dál po velkých reformách, odmazání dluhů atd. fungovat mohlo, protože NENÍ PROBLÉM S VÝROBOU, ale jen a pouze s distribucí statků, tedy s čísly napasovanými na ekonomiku, tedy s lidmi a jejich emocemi, kdo kolik má dostat. Opakuji: S emocemi, protože ekonomika dokáže vyrobit nadbytek pro všechny. A emoce jsou i to, co je spravedlnost v ekonomice atd.

– A právě zde jsem očekával i od vás dobrý tah na humanistickou branku, stejně jako od dalších zde přítomných, protože bez kritiky kapitálu a jeho sféry jménem kapitalismus se dál opravdu nepohneme. Protože kapitál má sílu, má zájem a má vliv. A ten zde prostě je.

A všimněme si dobře: Války stále pokračují a nekončí. Největší armády světa se tváří, že pár tisíc fanatiků může dál jezdit auty s kulomety a nic se neděje. Přitom máme satelity, které vidí pingpongový míček, dálkové drony atd. A nic!

Jediné, co mi z toho logicky vychází, je tento scénář:

1) masivní příliv muslimů do Evropy – to se děje, je to záměr
2) vyvolání dalšího velkého kola krize, mnohem hlubší a masivnější, než v roce 2008 – což banky umí, stačí omezit půjčky a stáhnout peníze z ekonomiky, viz 1929
3) v Evropě nastane propouštění, bankroty, exekuce a bojůvky - nemožné?
4) vše se obrátí proti muslimům (!!!!) – a to nebudu já, kdo toto začne
5) v této době, kdy každý bude mít všeho plné kecky začnou USA nejprve omezenou válku s Ruskem (!!!)

A v Evropě bude tolik jiných problémů, že se o ten geograficky vzdálený konflikt nebude nikdo zajímat.

Prostě vlna islámu do Evropy ve vhodný čas bude využita a zneužita – po vyvolání krize – jako rozbuška masivních problémů v Evropě, které překryjí další a ještě mnohem závažnější geopolitické děje. – Vše mimo území USA? jako vždy.

Protože vojensko-průmyslový komplex, tedy ty síly, které jste ještě zcela jasně přímo vy sám odmítal v době radaru, ty působí i dnes. A chtějí svoje zisky.

Nemožné? Hloupost? – Kéž by.

* * *

A mimochodem, myslel jsem, že dokážete rozlišit, kdo se společně s vámi vystavil nadávkám a urážkám docenta Konvičky z JU. Už jste na to zapomněl? To máte tak krátkou paměť? Proč více nepřemýšlíte a místo toho jen urážíte?

http://www.evropsky-rozhled.eu/s-bronislavem-ostranskym-z-av-cr-o-diskusi-o-islamu/

Jak lze očekávat diskusi na úrovni, když i vy máte ukázkově černobíle myšlení a místo snahy hledat řešení, po vzoru pánů nahoře, s nimiž zřejmě ideově souzníte, protože lichotit umí výborně, stejně jako nedají dopustit na USA a kapitál (což je typická ukázka myšlení levice na DR) se uchylujete k tomu, co sám kritzujete – k laciné populistické nenávisti.

Mrcolordr

Michal Rusek - Olomouc

Možnost války a veřejné mínění + zahraniční tisk Pátek, 20.Května 2016, 11:14:20

Zvykli jsme si v Evropě na mír. Ptejme se, co jej trvale garantuje. Nic. A v demokracii jde o jediné: O psychologickou schopnost připravit na válku veřejnost – nebo od možnosti války dokonale odklonit pozornost. A právě spuštění velké ekonomické krize + následné (zcela zákonité) bojůvky a pogromy, jaké známe z 30. let, překrytí pozornosti umožní.

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/nato-risks-nuclear-war-with-russia-within-a-year-senior-general-warns-a7035141.html

Petrasek Milan - penzista

Demokracie a ideologický společenský koncept Pátek, 20.Května 2016, 12:20:25

Demokracie je režim tříbení společenské moci. Která ideologie se vytříbí je odvislé od občanské vůle po otevřeném přístupu svobodných názorů.
Ne demokracii, ale mocenskému seskupení jde o autoritární nacionalismus, liberální otevřenou společnost, či..........
Není to demokracie, která hecuje proti cizákům, proti feminismu, proti homosexuálům, proti ..... a liberální demokracii se svým ukecaným parlamentem bůchvíjakých kompromisů. Jsou to četné pravicové partaje, které jsou pevně rozhodnuty liberální demokratický režim vyhladit do autoritárního režimu.
Jeden velký vzor je již zrealizován - Rusko.
Takový vliv na evropskou politiku pane Rusku, jako dnešní putinský neo-autoritarismus komunistické SSSR nemělo ..........se proslýchá.

Mrcolordr

Michal Rusek - Olomouc

Mediokracie a Plutokracie Neděle, 22.Května 2016, 01:15:57

Člověk je součást zadání a je předvídatelný. Většina lidí nemá potřebný čas sledovat detaily a složité zákulisí dnešní píár politiky.

Zde panuje Mediokracie. Plutokracie.

A proti Rusku je vedena hybridní válka. A hlavně: Kreml není o Bílého domu, ale Bílý dům u Kremlu.

Čerstvá flotila NATO se chystá v Černém moři, další jednotky se formují v Polsku a Pobaltí...

Pane Petrasku, toto je realita. Váš postoj jen dokonalým odrazem toho, co chtějí média a mocní. Ne ti v Rusku.

Petrasek Milan - penzista

Mé sledování privátních medií je nedokonalé, Neděle, 22.Května 2016, 14:44:32

a přesto jak říkáte pane Rusku, jsem dokonalým zrcadlem mediálního úsilí zaměstnanců Babišů a jemu podobných.
Duchu doby se jeden nesnadno vymkne, i když není přímým konzumentem výsledků usilovné činnosti zaměstnanců majitelů medií.
Vámi nastíněný rozpor mezi politikou USA a RF jsem pane Rusku pochopil, a plně sdílím vaší obavu z následků zmatené politiky západu a následných krizových stavů.
S tím je spojená tradice destrukce demokratického režimu, tedy mj. zacílené úsilí mediokracie o desinformaci.
Na to jsem se pokusil shora upozornit příkladem konkrétní destruktivity.
Jde o směšování pojmu demokratický režim s pojmem ideologie.
V minulých totalitách byl demokratický režim interpretován jako instrument plutokracie, jako vláda dělnické třídy, ap.
Měly bychom to o co nám vlastně jde jasně označit ...bych řek.
Rád se dozvěděl váš názor.....bych dodal.

Mrcolordr

Michal Rusek - Olomouc

O co nám jde – Yes, we can! Neděle, 22.Května 2016, 20:07:4

Vážený pane Petrásku, snažím se pochopit, na co se ptáte... píšete:

»…destrukce demokratického režimu, tedy mj. zacílené úsilí mediokracie o desinformaci.«

Zde je jistě podstata. To, co jste ve své zkratce vystihl, však není možné popsat pár větami. Kdesi nahoře jsou konkrétní zájmy mocných, které "prokapávají" dolů a zde je pak lidé, i zcela obyčejní, d o b r o v o l n ě a aktivně hájí, jako kdyby to byly jejich osobní zájmy. Toto je stručná podstata mediokracie. A i ti, kteří nesledují média, jsou vystavení jejich působení zprostředkovaně.

* * *

Pokud na chvíli opustíme dobro a zlo... Každý člověk má určité motivy, zájmy a je schopen je prosazovat. Obyčejní lidé "dole" rozhodují o svých malých věcech, kdežto superelity nahoře, které e x i s t u j í, zase o velkých investicích až dějinných událostech. A my – mám ten dojem – se zde stále neshodneme ani na tom, zda:

a) tito mocní ("nad demokracií" v podaní "OVM") vůbec existují
b) svoje geopolitické zájmy mají
c) svoje zájmy i prosazují
d) a hlavně prosazují je tak účinně, že cesty historie jsou právě jejich projevem.

Nepostoupíme dál v dialogu, pokud se neshodneme na a) až d). Teprve pak můžeme hledat shodu na tom, v jaké konstelaci mocenských zájmů ČR je (EU, Západ, Rusko, Čína, Izrael...) a pak hledat shodu na řešení naší situace v rámci umění možného. – Shodneme se na tomto?

Jak jsem zde pochopil, tak mnozí zde přítomní přisuzují prioritně dobré a šlechetné úmysly – jsou-li "z našeho" Západu – kdežto u Ruska a Číny je tomu naopak (výsledek desetiletí vedené hybridní války). Vidím zde – a máme k tomu sklony všichni – černobílé myšlení.

Možná je z úhlu pragmatismu opravdu nejlepší cynický příklon k síle NATO, sankce proti těm, kdo jsou proti nám atd. Je to velmi pravděpodobné. Ale je to současně rezignace na etiku, na rozlišování dobrého a zlého. Jde o morální nihilismus v praxi.

Kdyby vítězila příliš podstata levice, kdyby zde byly přemrštěné sociální dávky, příliš velká podpora rodiny, příliš sociálního inženýrství, budu hájit pravicové ideály. Ale tato situace zde opravu není. Pokud bych viděl příliš jednostrannou orientaci na Východ, jistě bych horoval pro více Západu.

A pokud jsem zde na levicovém fóru, je mojí snahou v r á t i t toto fórum zpět k autentické l e v i c i, tedy k ochraně slabých, nezaměstnaných, k podpoře prorodinné politiky a tedy k obhajobě linky života, před všemi projevy (které jsou i v nás) kapitálu, konzumerismu atd. – Však mi jistě mi rozumíte.

Hájení zájmu oligarchie USA, zájmu NATO, zájmu LGBT, Romů a islámu a Kliniky opravdu není autentická obhajoba zájmů levice.

Našim společným cílem zde je trpělivé a lidsky vstřícné (jsme-li toho schopni) hledání shody s nadějí, že tato shoda bude blíže realitě a snad i nějaké objektivní historické pravdě.

Každým hnutím mysli cosi zesilujeme a cosi hájíme. Měli bychom se naučit rozpoznávat, koho zájem hájíme, čí prosperitu podporujeme. – Ale to je pouze základ, protože toto nestačí, pokud zde vládne zmíněný nihilismus spolu s ekonomickým pragmatismem, tedy jen a pouze cynické hájení zájmů.

Navíc jsme často v situaci, kdy diskusní "gard" je už daný a argumenty přestávají hrát roli. Ego, pýcha, lidská malost atd.

Základem demokracie je v í r a ve společný zájem, který vznikne skrze trpělivý dialog, je to naděje, že slušnost a vstřícnost převáží nad tendencí ega urážet a povyšovat se.

Pokud snad komunisté někdy mluvili o západní "buržoazní" demokracii jako o plutokracii, tak zde měli, bohužel, pohled docela přesný. Protože demokracie je vysoký ideál, který není lehké udržet. A ideální demokracie zde neexistuje z řady příčin, a zřejmě ani na 100 % plně existovat nebude nikdy. Naopak vláda dělnické třídy též není, pochopitelně jako demokracie.

* * *

Smutné je, že vzájemná nevraživost je i zde vyšší prioritou, než snaha shodnout se na tom, co je pro nás dobré. Pod článkem v jehož názvu je "že z nás kapitalismus sedře kůži" (nu, docela se divím, že naše Nová levice se vůbec odvážila toto napsat) jsem uvedl řadu čísel z natality. Na rozdíl od mnoha jiných textů, kde jde opravu spíše o dojmy a pocity, zde jsou čísla.

Přesto mi tam pan Jedlička klidně napsal, že nevymíráme, že stačí 100 tisíc dětí ročně (až kolem 150 tisíc je nulový přírůstek), pan Horák mi zase v klidu napsal, že pokles počtu obyvatel spíše vítá... Přitom jde o jasná fakta, o schopnost říct, OK, mladí se bojí mít děti, pojďme to změnit, jdeme na to. My prostě neřekneme Yes, we can!

Mrcolordr

Michal Rusek - Olomouc

A ještě poznámka ke geopolitice a ose USA–Rusko a o tom, kam se kloní naše Nová levice Pondělí, 23.Května 2016, 09:44:32

Dalajláma byl před pár dny v Moskvě a i on se již odklonil od hledání podpory pro Tibet u USA, naopak USA a Saudy jasně kritizuje jako příčinu problémů na Středním východě. Naopak žádá Putina, aby Rusko v Sýrii pokračovalo... Více zde:

http://awdnews.com/top-news/dalai-lama-president-putin-must-continue-his-relentless-crusade-against-saudi-state-terrorism-i-believe-obama-administration-and-saudi-arabia-are-responsible-for-middle-east%E2%80%99s-bloodshed


"I believe the crux of today’s Middle-East problem is laid in Obama administration policies and the Saudi interference in Syrian crisis. When Saudi clerics fallaciously claim they represent Islam and they side with cutthroats in Syria; thus they give the radical groups a plausible excuse for their heinous crimes against innocent civilians,” AFP quoted the exiled Tibetan spiritual leader as saying.

It is for the first time that the octogenarian spiritual leader and a Nobel Peace Prize laureate, took the unprecedented step by explicitly criticizing United States and her oil-rich Saudi allies for fomenting sectarian bloodshed in Middle-East by invariably supporting hard-line militants, e.g. ISIS and al-Nusra Front.

Dalai Lama added by saying that it would be totally inane and hypocritical of Saudis to condemn recent terrorist attacks in European capitals while funneling weapons and billions of dollars to the very terrorists who perpetrated Charlie Hebdo carnage.

"…for several times I importuned President Obmam to end his catastrophic support for Saudis and their terrorist proxies in the Middle-East but my appeals fell on deaf ears,” said world’s most famous exile.

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

No, já bych se, pane Štampachu, zamýšlel Pondělí, 23.Května 2016, 11:32:41

nad tím, zda to pan Rusek myslí tak, jak Vy to interpretujete, tedy

a) "pan Rusek nás semele do masokostní moučky",

nebo

b) zda to myslí jako upozornění na nebezpečné ale OBECNÉ zákonitosti, na kterých se on podílet nechce, ale před kterými varuje.

------------------------------------------------

Přiznám se, že mám s délkou jeho příspěvků problém a na jím uváděné odkazy už mi nezbývají síly (ať chci či nechci, jsem informačně zahlcen, jsem prostě také příslušník současné "esemeskové kultury"), takže jsem možná jeho vysvětlení přehlédl.

Podle Vás, pane Štampachu, pan Rusek nechce mluvit přímo, ale chce mluvit dostatečně důrazně a Vy pravý význam jeho sdělení pouze odhalujete.
Pokud by však pan Rusek mínil své sdělení ve smyslu "b)" a my bychom mu podsouvali "a)", pak by se jednalo o typický případ snahy o diskreditaci těch, kteří upozorňují na nějaké budoucí hrozící nebezpečí. Vyvolávali bychom tedy nenávist naopak my a byla by to naše chyba.

Já s hledáním zla pouze v americkém kapitálu a v NATO nesouhlasím a předpokládám, že pana Ruska mrzí, že tato jeho myšlenka, kterou se snaží doložit množstvím argumentů a kterou považuje za zjevnou pravdu, je pro mě cizí (nestala se součástí mého a současně i jeho intersubjektivního vnímání). Množství snesených argumentů a délka příspěvků pana Ruska už na tom nic nezmění, jsem prostě "zabejčený".

Mě zase naopak mrzí, že myšlenka, že hranice mezi dobrem a zlem neprochází mezi státy ani mezi lidmi, ale že prochází srdcem každého člověka, je cizí pro pana Ruska. Vím, že kdybych snesl hory argumentů a mé příspěvky zde by byly dlouhé jak "Vojna a mír", že bych pana Ruska stejně nepřesvědčil.

Snad se tedy s panem Ruskem můžeme shodnout alespoň na tom, že oba chceme dobro, že nevíme, zda si pod tím "dobrem" oba představujeme stejné věci a že naše cesty k dobru se patrně v mnohém liší. V uznání těchto věcí bych viděl nadějnou cestu, která ty nezdolatelné "Hory argumentů" (zdolatelné jen s kyslíkovou maskou) obchází. Snad bychom se mohli shodnout i v tom, že se nemusíme považovat za nepřátele (jen proto, že máme odlišné názory), ale za "píditele". A pídění je věc chvályhodná. Nevidět v druhém nepřítele by mohl být dobrý základ pro rozšiřování intersubjektivity.

Mrcolordr

Michal Rusek - Olomouc

Pane Nusharte Středa, 25.Května 2016, 21:12:48

díky za snahu, cítím ji jako upřímnou a vnímám ji jako aspoň malý posun. Jenže i tak je zde značný názorový posun, mezi tím, jak věc vnímám já a jak mě i vy zde interpretujete:

1) Snažím se nyní jasněji rozlišit, koho máme "my" společně kritizovat, tedy nikoliv Západ obecně, nebo USA obecně, ale v prvé řadě n e o c o n y, tedy tu část USA, která má zisky ze zbrojařsko-vojenského komplexu. Tedy opravdu n e n í mým názorem, že za všechno zlo na světě mohou jen a pouze USA – byť mi to zde opakovaně pan Poláček (a další) ve svém černo-bílém myšlení dokola podsouval. Že si toto já myslím. Tedy ještě jednou: Toto si já nemyslím.

// Ostatně nezbývá mi, než zde ještě jednou připomenout 9 let stará slova autora tohoto textu, I. Štampacha o USA:

»Pod současnou administrativou se svobodomyslná země stává agresivní mocností s imperiálními ambicemi. To nelze podporovat. Můžeme být Spojeným státům vděčni za vše dobré, co v českých a evropských dějinách znamenaly, ale nejsme povinni je podporovat v jejich nebezpečných mocenských tendencích.«

– http://www.blisty.cz/art/32684.html#sthash.NKEbA0h5.dpuf

A ohledně mého názoru doporučuji toto: Takto vidím svět:

http://www.unz.com/tsaker/debunking-popular-cliches-about-modern-warfare/

2) A toto mě již velice mrzí, pane Nusharte, že máte představu, když se snažím ukázat i na zjevné zlo, že máte hned představu, že duchovní či psychologický pohled na to, že boj mezi dobrem a zlem se odehrává mj. i v srdci každého člověka, mi zůstal utajen, nebo že toto – podle vás – zřejmě ignoruji.

Ovšem pokud bych tuto vaši úvahu dotáhl do konce, tak můžeme zrušit policii, soudy i vězení, protože přece všichni hřešíme. Nezlobte se, ale jak jste na to přišel, že toto je jaksi v protipólu k tomu, co zde opakuji (navíc je mi zde cosi jiného trvale podsouváno), ale hlavně, že s touto "tajinou" mám nějaký problém?

Mrcolordr

Michal Rusek - Olomouc

Před 22 lety – panu Štampachovi, konec rozhovoru Středa, 25.Května 2016, 21:40:21

Víte, je to pro mě spíše hluboké osobní zklamání, když se mi zde připisuje slovník M. Konvičky... Protože již uplynulo téměř čtvrt století a vy jste zřejmě zapomněl, že na jaře 1994 vyšlo (po nultém) i první (a poslední) číslo papírového Časoděje, kde jsme spolu vedli rozhovor a to velmi dlouhý (s. 53 až 83. formátu A6). Vše je zapomenuto? Vůbec nic nezbylo? Tehdy vám bylo o pár let méně, než je mi dnes... Nicméně těší mě, že z tehdejších 37 Kč jeho cena stoupla na dnešních antikvariátních 50 Kč:

http://www.antikvariat-atlas.cz/antikvariat-atlas/eshop/1-1-ANTIKVARIAT/0/5/341-Casodej

Možná stojí za připomenutí – kromě předchozích otázek, v čem vnímáte vy osobně pokrok atd. – alespoň závěr, kdy jsme vám ponechali volný prostor pro vaše osobní sdělení, na čem vám záleží, zde to je:

O. Š: »Toto láká k osobním výpovědím. Kdybych měl být velmi osobní, i s jistým rizikem takovéto výpovědi, tak bych řekl toto:

Uvědomuji si sice, že mým úkolem, jako kněze, je povzbuzovat a pomáhat lidem, když jsou v různých životních krizích. Ale vím, že mnozí prožívají v těchto dnech, v těchto létech cosi, co by se dalo nazvat určitým zklamáním z církve. Mým problémem je, že nemám na tohle jejich zklamání jednoduchý recept, že leckdy spíš mohu posloužit tím, že sdílím jejich zklamání s nimi a že zatím, když Bůh dá, mě to nevede k tomu, abych kvůli tomu utekl. Ovšem to znamená, že s tím vším, co děláme jako křesťané lidsky špatně, a toho je v této době hodně, se nemohu solidarizovat. Musíme zkusit křesťanství nejen vyložit, ale také žít nově, alternativně. Hledat křesťanství pro postmoderní společnost, pro nový věk atd. Vím, jak je to nesnadné.

Tohle mě trápí, o to se sám snažím pro sebe a za sebe a když se mi to podaří takto si to vyřešit, pak i pro jiné, tedy pro kohokoliv, komu v tom mohu posloužit. Pozorně naslouchám komukoliv, kdo se snaží hledat nové cesty a tak mám trošku pocit z vašeho časopisu, z toho mála, co jsem zatím stačil v nultém čísle najít, že o něco podobného, i když ne možná o totéž, jde i vám a to mi je sympatické.

Tahle pozice je nesnadná, protože je to vyšlapávání nové cesty – aniž bych si dělal iluze o svém poslání. Znamená to však nadělat si spoustu nepřátel někdy na protichůdných stranách frontové linie, ale asi nezbyde než to dělat. Tohle bych rád nějak sdělil, a o toto se podělil.

Časoděj: Možná právě to je to vítězství...

O. Š.: Kéž by to tak bylo.

Časoděj: Děkujeme za rozhovor.«

* * *

Možná jste mohl zkusit jiná prorocká slova, než že si naděláme spoustu nepřátel na obou stranách frontové linie... I když... Za sebe mám pocit, že jsem neslevil. U vás, promiňte, mám pocit – a tím jsem i začal – že dnes děláte "revoluci" s mocnými proti těm malým dole. Ale zřejmě je těžké ukázat a vysvětlit, že moderní ekonomika nemá dnes problém do pár let zavlažit třeba celou Saharu (když to přeženu), nebo vytvořit krásné domovy těm potřebným tam, kde jsou lidé doma. Jenže... Co dělat, když ISIS vesele prodává ropu Turecku, kterému "pomáhájící Merkelová" chce dát "za odměnu" volný vstup do Schengenu... Když není vůle války ukončit a místo toho se jen vědomě – dál a dál – eskaluje napětí proti Rusku.

http://archiv.ihned.cz/c1-65278850-bezvizovy-styk-s-tureckem-ma-byt-vyhodny-i-pro-unii-bude-do-nej-moci-vracet-nelegalni-migranty-ze-tretich-zemi

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Omlouvám se Vám, pane Rusku, za chybnou interpretaci Vašeho názoru. Středa, 25.Května 2016, 23:46:37

Jsem rád, že tu myšlenku o boji dobra a zla i uvnitř každého člověka vnímáme snad tedy podobně.

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.