Ax1

Daniel Soukup

Profil

Autor vystudoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy anglistiku, germanistiku a českou literaturu. V letech 2002–2014 vyučoval na Literární akademii Josefa Škvoreckého a od roku 2010 působil i jako prorektor školy. Nyní vede oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů na Filozofické fakultě UK. Překládá umělecké i odborné texty a píše básně a články o literatuře. Je římský katolík a člen Strany zelených. V článcích a komentářích na Deníku Referendum vyjadřuje své soukromé názory.

Sloupek

Žijeme v 19. století

Sudetoněmecké krajanské sdružení se vzdalo nároku na domovinu a na vrácení zkonfiskovaného majetku. To je i pro nás Čechy příležitost vymanit se z myšlenkových schémat minulosti.

Sloupek

Proč nejsem husita

Autor se kriticky zamýšlí na „husitstvím“ coby podstatným rysem české kultury. Odmítá zejména jeho přehnané zdůrazňování „mravnosti“.

Sloupek

Strana zelených, čas na sebereflexi a konec iluzí

Strana zelených by se měla zbavit některých sebeklamů; například názoru, že se jí netýká pravolevé dělení.

Komentář

Proč by vlastně Strana zelených měla být levicová?

Obrat Strany zelených doleva, jejž požadují někteří její členové, kritici i příznivci, by jí možná pomohl. Nejdřív by ale bylo potřeba odpovědět na některé stěžejní otázky. Autor předkládá jejich soupis.

Sloupek

Střet hodnot a přízraky evropské minulosti

Pařížské vraždy vyvolávají otázky po smyslu evropských dějin i vzájemných vztazích fundamentálních evropských hodnot.

Sloupek

Bližní je ten, ze starosti o nějž bych se nejraději vylhal

Pestrá pospolitost u jesliček nám připomíná naši odpovědnost za druhé – i to, že se jí často s různými výmluvami snažíme zbavit.

Sloupek

Smrádek bez teploučka

Český stát nedokáže ani sebevědomě vystupovat navenek, ani uspokojivě zajistit vlastní fungování. Příkladem je odmítnutí syrských uprchlíků či výbuchy ve vrbětickém areálu.

Sloupek

Aby dobrá čeština nebyla na prd

Skutečné problémy jazykové kultury příliš nesouvisejí s tím, kolik vulgarismů který politik použije.

Sloupek

Ministerstvo dálnic a korporativní stát

Novým ministrem dopravy se má stát šéf stavební firmy. Co to vypovídá o postupné proměně vnímání politiky?

Sloupek

O rytmu cest aneb Co ruským vývojářům uniklo

Vnímavost vůči okolnímu prostředí se těžko popisuje a neměla by se ideologizovat. Trochu se podobá hudebnímu sluchu nebo smyslu pro humor.

Sloupek

Úzkost z Gazy

V izraelsko-palestinském konfliktu lze sotva dát za pravdu jen jedné ze stran. Jeden jeho aspekt přesto bije do očí: statistiky počtu mrtvých.

Sloupek

Putovní Bursík, rozchody po italsku a smysl politické loajality

Kdy je čestné odejít z politické strany? A kdy je to aspoň přijatelné? Kde leží meze politické loajality?

Sloupek

Rituály ztrácené i nalézané

Co dnes zbývá ze starých náboženských rituálů? Scházejí nám? A máme za ně nějakou náhradu?

Sloupek

Co se soukromými vysokými školami

V debatách o českém vysokém školství se soukromým školám obvykle nevěnuje příliš pozornosti. Některé zažité představy o nich přitom nemusejí vždy odpovídat realitě.

Sloupek

Jsem wlastenec

Před časem psal Daniel Soukup v Deníku Referendum o evropském multikulturalismu. Nyní na tento sloupek navazuje úvahou o vlastenectví.

Sloupek

Chodit k volbám je jako čistit si zuby

Povědomí mnoha lidí o politice je velmi nízké. Přesto je potřeba držet se zásady, že o veřejných záležitostech mají mít možnost rozhodovat všichni.

Sloupek

Manifest multikulturní Evropy

Příklady z dějin evropské literatury ukazují, že Evropa a multikulturalismus k sobě neoddělitelně patří.

Sloupek

Češi s bagančaty v modlitebně

Nedávný zásah policie v pražském sídle Islámské nadace naznačil, jak pokřiveně se v České republice vnímá náboženství.

Image

Komentář

Nová kniha o Romech, poctivá cesta k pomýleným závěrům

Daniel Soukup recenzuje knihu Norberta Mappese-Niedieka Chudáci Romové, zlí Cikáni (přeložila Veronika Patočková, Host 2013).

Sloupek

K čemu nám vůbec jsou vědecké ústavy

Polemika nad Velkými dějinami zemí Koruny české poukázala na obecnější otázky: co vlastně očekáváme od vědeckých ústavů? A podle čeho bychom měli hodnotit jejich práci?

Zobrazeno 20 / 46