Bitvy o Vídeň

Připomínání dávných vítězství nad muslimy Evropanům nijak nepomůže ve skutečných bojích dneška, ať se vedou s radikálním pojetím islámu nebo s vlastním pojetím tolerance.

V těchto dnech si Evropa, nebo přinejmenším ta její část, která se někdy nazývá Evropou střední a v minulosti byla převážně součástí Rakouska-Uherska, připomíná výročí 333 let od porážky tureckých vojsk u Vídně. Výročí je to jistě významné, pozoruhodné však je, jakým způsobem je tato událost líčena. „Evropa“ porazila „muslimy“, mohli jsme se například dočíst v článku na webu televize Nova.

V podobných textech asi o historickou přesnost opravdu nejde, ale přece jen by asi neškodilo upřesnění, že nešlo o celou Evropu, ale jen o Habsburky a jejich spojence (Francie, hlavní křesťanský rival Habsburků, účast odmítla). A na druhé straně, že to nebylo vítězství nad muslimy, ale nad osmanskou říší, což byl na konci 17. století multinárodní a nábožensky pestrý celek, ve kterém až do konce 15. století dokonce muslimové tvořili menšinu. V říši Osmanů žilo mnoho Židů, kteří tam našli nový domov po vyhnání ze Španělska a Portugalska za křesťanských veličenstev Ferdinanda a Isabely.

A především velké množství křesťanů, z velké většiny pravoslavných. Ti sice v říši ovládané muslimy byli podrobeni různým omezením, například nesměli jezdit na koni, aby neshlíželi na muslimy z výšky, nebo nosit zbraně. Pořád na tom ale byli lépe než pravoslavní křesťané v habsburské říši, mohli se totiž ke svému vyznání veřejně hlásit a konat bohoslužby. Pro srovnání, v habsburské monarchii se ani po tolerančních patentech Josefa II. z let 1781-1782, tedy sto let po bitvě u Vídně, nemohli pravoslavní sdružovat do církevních společenství.

To vše je již poměrně dávná historie a při dnešním připomínání oné bitvy skutečně nejde o poznání vlastní minulosti. Spíš je to pro některé příležitost upozornit na nebezpečí, které hrozí Evropě ze strany muslimů, a dodat si tak trochu odvahy připomínkou letitého vítězství. Takové připomínání, pochopitelně, nemůže přinést žádnou konkrétní nápovědu, jak si vést v dnešním konfliktu, protože je to konflikt zcela jiného druhu a i sama Evropa je zcela jiná než na konci 17. století.

Jako varování před tím, že muslimové chtějí dobýt Evropu, bylo v českých médiích vyloženo nedělní kázání vídeňského arcibiskupa kardinála Christopha Schönborna. Ve skutečnosti byla jádrem Schönbornova kázání spíš zevrubná kritika Evropy, která to podle něj po všech stránkách přivedla zu grunde, zdá se, že je u konce se silami a je otázka, zda se jí znovu dostane záchrany jako onehdy před 333 lety.

Drobné bitvy kultur a mentalit
Ve Vídni jsem strávil několik dnů na začátku září a shodou okolností mě téma střetání s islámem provázelo po celý pobyt. Několikrát jsem narazil na hranice své tolerance, a bylo to velmi poučné, i když poměrně nepříjemné. Jako milovník botanických zahrad jsem nemohl vynechat nádherný velký Palmenhaus v schönbrunnských zahradách. Ticho skleníku, doplňované nahranými zvuky pralesa, ticho až náboženského rozměru, najednou poměrně brutálně narušila muslimská rodina se dvěma dětmi.

Ty, jak je dnes (nejen) u dětí napříč světem a kulturami zvykem, se nemohly odtrhnout od mobilů. Z nich se ovšem hodně nahlas a pořád linuly zvuky připomínající míchanici volání muezzina a techno hudby, zvuky pro moje uši jednoduše odporné. A tak nějak znesvěcující dané místo a jedinečnou chvíli. Naštěstí jsem mohl uprchnout do jiné ze tří oddělených částí skleníku.

Tolerance neznamená smířit se bezpodmínečně se vším a přijmout automaticky všechno, v tomto případě představu, že ženy v nikábech či burkách se stanou něčím běžným. Foto news.com.au

Podobnou zkušenost jsem pak měl ve vlaku cestou zpátky do Prahy, kde jedna muslimská rodina s malými dětmi dokázala zvukově naplnit celý vagon a přiměla některé jiné cestující k tomu odejít do jiné části vlaku. Poznámky, které tito odcházející cestující i někteří jiní pronášeli, dávaly tušit, že tu opravdu jde o střet kultur, nebo přinejmenším o střet mentalit a způsobů chování. Ze svého místa jsem neodešel, pozoroval jsem živé chlapečky jak pobíhají vagonem a přemýšlel o tom, jaká je adekvátní reakce v podobných situacích.

Napadlo mě, že jsem ve skleníku mohl být odvážnější a slušně, ale důrazně požádat onu rodinu, aby hlučné mobily ztlumili. A bylo by to nejen kurážnější, ale vlastně i tolerantnější. Tolerance asi těžko znamená utíkat před něčím, co je nepříjemné, tam, kde se to až tak moc neprojevuje. A rozhodně je prospěšnější pro vzájemné soužití dávat své názory a přání najevo, dát najevo i to, že se mi něco na chování toho druhého nelíbí, než se mlčky obcházet a něco si myslet.

Tolerance neznamená smířit se se vším
Asi nejtěžší zkoušku pro moje pojetí tolerance mi ale připravilo letmé setkání na rušném vídeňském nákupním bulváru. Proti mně najednou šla dvojice s kočárkem, pán vypadal zcela běžně, ovšem paní měla na sobě černý nikáb pouze se škvírou pro oči, a k dovršení symbolické hrůzy vedl od kočárku k její ruce či pasu (už si přesně nepamatuji) skutečný řetěz či řetízek.

Tento detail, který sám o sobě zřejmě nic negativního neznamenal, jen dovršil obraz uzavřené, uvězněné a spoutané ženy. Uznávám samozřejmě, že nevím, co se oné paní honilo v hlavě, a zda své vzezření naopak nepovažuje za výraz vlastní důstojnosti, svobody a bezpečí.

Uvědomil jsem si při tom dvě věci. Zaprvé to, že osobně skutečně nemohu a nemusím přijímat ani tolerovat takovou náboženskou ideologii, která nutí ženy buď k tomu, aby zůstávaly uzavřené doma, nebo k tomu, aby mimo dům vždy zahalovaly celou svou tvář a postavu. Takovou ideologii, ať už se vyjadřuje jakýmkoli náboženským jazykem, mohu naopak zcela svobodně a netolerantně odmítnout.

A zadruhé jsem si uvědomil, že nemusím sám sebe přesvědčovat o tom, že tolerance znamená smířit se se vším a přijmout všechno, v tomto případě představu, že ženy v nikábech či burkách se stanou něčím běžným a budu je potkávat nejen ve Vídni, ale i v Praze, Brně nebo Táboře.

Nedávno vzbudil zde na DR diskusi výrok premiéra Sobotky, že by si nepřál, aby v České republice vznikla silná muslimská komunita. Myslím, že opravdu není výrazem islamofobie přát si, aby u nás velké přistěhovalecké komunity, uzavírající se často do sebe a představující z mnoha stran problém, nevznikly ani v budoucnu.

A už vůbec to samozřejmě nevylučuje tolerantní přístup k těm muslimům, kteří už u nás žijí. Tolerantní ve smyslu vědomý si svých vlastních preferencí a schopný je nenásilným, ale důrazným způsobem dávat najevo. Taková tolerance se snad může dobře snášet s otevřeností a přijímáním jinakosti, ovšem ne nutně s takovým přijímáním, které vždy ustupuje a v každé situaci obviňuje sebe sama.

Napsáno s prosbou o shovívavost vůči těm, kdo podobné situace, které jsou popsány v tomto článku, i mnohem vážnější zažívají denně...

A co si myslíte vy? Diskuse (53 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.

Luděk Ševčík - OSVČ

Shodou okolností jsem byl ve Vídni minulou sobotu, Středa, 14.Září 2016, 14:30:7

takže mohu dosvědčit, že potkat tam zcela zahalené muslimky je naprosto běžné. Snad patří k jejich podrobenosti v islámu i to, že mívají početné množství dětí. Je to takový stroj na rodění. V čemž asi naše sufražetky spatřují vrchol ženské emancipace, neboť bojují za právo muslimek být takto podrobeny.
S tím hlučným chováním je to rovněž tak. To nejsou hosté na návštěvě, to jsou dobyvatelé na porobeném území. Proč by se tak ale nechovali, když po nich nikdo nechce, aby dodržovali naše normy? Nedej bože, aby to vůbec někdo zkusil! Okamžitě ven s ním z Evropy!
Nejde mi do hlavy, jakým způsobem se těm retardovaným altruistům podařilo obsadit velení Evropy. Vždyť většina lidí smýšlí, i přes masívní brainwashing, úplně jinak.

Jiří Vyleťal - Praha 5 Stodůlky

Jaký metr na menšinu, takový metr na většinu... Čtvrtek, 15.Září 2016, 07:35:44

K zážitkům pana Outraty ve Vídni, bych dodal jen tolik:

1) Každý příslušník nějaké menšiny (lhostejno, jak je menšina definována, jestli barvou kůže, řečí, náboženstvím, oblečením, také věkem atd.) tuto menšinu v rámci většiny vždycky reprezentuje. Jinak též řečeno, příslušník většiny má vždy nutkání neblahé jevy příslušníka menšiny generalizovat a vnímat je jako společný znak celé menšiny.

2) Každý příslušník většiny má vždy nutkání neblahé jevy, které vidí u příslušníků své většiny, negeneralizovat. Jinak řečeno, to, co se mu nelíbí na příslušnících vlastní většiny, má tendenci vnímat jako problém jednotlivců, nikoliv jako problém celku, tedy většiny.

Tím nechci zkušenost pana Outraty nikterak zpochybňovat.

Jenom si nemohu neuvědomovat stejné zkušenosti, které jsem nesčetněkrát prožil a prožívám v rámci české společnosti. Např. včera v metru, když osmileté děti, které seděly a hrály si hry na mobilech, nebyly schopné pustit sednout asi osmdesátiletého dědu, který nad nimi stál. Čemu bychom asi my, většina Čechů, tuto lhostejnost dětí vůči starému člověku připisovali, kdyby ty děti byly Romové, nebo by byly oblečeny po muslimsku, že?

Jiří Vyleťal

V_mnich

Eva Hájková - penzistka

Čtvrtek, 15.Září 2016, 08:29:3

Já myslím, že to je ještě trochu jinak. Když dnes mládež v dopravním prostředku nepustí sednout ani ty nejstarší cestující, většina dospělých si toho ani nevšimne.
Morální pravidla podléhají erozi.

Martin Profant - Praha 7

Klobouk dolu Čtvrtek, 15.Září 2016, 10:42:46

Popsat takhle odvážně vlastní předsudky, přiznat si, že mi hlučící děti ve veřejných prostorách -- ač přitom autor výslovně zdůrazní, že si je vědom, že je to "u dětí napříč světem a kulturami zvykem" -- vadí, protože jsou zrovna z muslimské rodiny a odvahu v duchu odmítnout být tolerantní jako návštěvník v cizím městě k oděvním zvyklostem rodiny, která tam na rozdíl od něj žije.
A suchý styl, se kterýmtuhle karikaturu sebe sama líčí.

Luděk Ševčík - OSVČ

To si autor dovolil dost! Čtvrtek, 15.Září 2016, 11:30:6

Přitom jen podcenil nevýhodu v tom, že psaným se nedá dobře vyjádřit intenzita a způsob rušení ve veřejném prostoru.
Rakouské děti oproti našim více rozjívené, více hlučné. Kam se ale hrabou na děti přistěhovalců! Ty neberou ohled na veřejnost žádný. A od rodičů se jim napomenutí nedostane.
Ataky na autora, který na odlišnost upozornil, není jeho karikaturou, ale spíše těch, co se hned slétli. Vždyť oděvní zvyklost by mohla být tolerována v Bagdádu, ve Vídni je už k pozastavení, když tam někdo nosí oděv vymyslený pro poušť. Pokud nechceme rovnou přiznat, že se jedná o uniformu islámu. A asi ne umírněného.
Zatloukat, zatloukat, zatloukat. Nepřipustit, že islám je nebezpečím pro demokracii, že ve Francii je desetisíc potencionálních islámských teroristů, že 75 % vězňů tam je muslimů, prostě zatloukat a zatloukat!
Z retardovaného altruismu, za třicet stříbrných /či wahhabistických?/, ale hlavně zatloukat.
Ovšem ta forma - vy zase bijete černochy - ta nemá chybu.

Luděk Ševčík - OSVČ

Jestlipak ty české děti, které nepustily sednout v metru seniora, Čtvrtek, 15.Září 2016, 11:55:19

mají také svůj "kontakt", který jim radí, jak zabít co nejvíce Evropanů, jako mají ty muslimské? https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/414747-chci-prijit-dnes-v-noci-do-raje-v-nemecku-zverejnili-komunikaci-teroristu.html. Chtělo by to hned něco podobného najít. Tak do toho!
Mimochodem, neznělo právě zde a to velmi razantně, jak je nepřípustné připisovat právě tyto ataky, ataky prý "duševně nemocných, osamocených jedinců" muslimskému terorismu?
Se divím, že ti falešní proroci už nedají pokoj. Nemají snad tušení, jak vypadají o očích většinové veřejnosti?

Pavel Kolařík - informatik

Naštěstí "tato země je vaše", pane Ševčíku Čtvrtek, 15.Září 2016, 11:58:23

K čemuž vám upřímně blahopřeju.

Jd_leto_08

Jiří Dolejš - Praha

podstatné a nepodsatné Čtvrtek, 15.Září 2016, 12:25:10

já nemusím koprovku a dechovku - ale nedovedu si představit že bych pěl bojové písně k těm co jejich konzumací a podobnými kulturními zvyklostmi ruší mé kruhy.
Nevychovanost je v podsatě jev universální ..netřeba ji vztahovat k tomu či onomu etniku. Stejně jako fanatismus neřku-li riziko teroristického aktu (viz různí separatisté bílí, žlutí či jiní).
Hlučící děti stejně jako zvuky nějaké dechovky (nebo odér z kuchyně kde se klohní nelibá krmě) snad nejsou takovým ohrožením - což si ostatně myslím i o šátku, burkini plavkách a podobných nepodstatných blbostech.
Co naopak je podstatné, je ghetoizace našich životů - a to platí i pro ghetta kde by žili naši občanů - ono stát se tzv. nepřizpůsobivýmse mlže stát čechovi jako poleno.

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Vzpomínám si, že v první polovině 90. let (v období války v bývalé Jugoslávii) měli muslimové v ČR poměrně značné sympatie veřejnosti.. Čtvrtek, 15.Září 2016, 12:27:50

V té první polovině 90. let jsem jednou šel rušnou Vodičkovou ulicí v Praze, proti mě jakési dvě muslimky v tradičním úboru, kterých jsem si však ani moc nevšímal. I v té době bylo totiž v centru Prahy celkem běžné potkávat lidi z různých koutů světa. Ze zadumání mě však vytrhlo, když mě ty muslimky pozdravily a začaly se ke mně hlásit. Pak jsem je konečně poznal, kdysi dávno předtím jsme se totiž často vídávali. Byly to obě Češky (jak poleno). Tehdy se staly muslimkami ze sympatií a ze solidarity.

Domnívám se, že s tou islamofobií i "islamofobií" je to poněkud komplikovanější. V některých případech jde spíše o možná příliš zobecněnou, ale přesto zkušenost.

Někteří lidé ji naopak řadí mezi rasismus a domnívají se, že "ti lepší z nás" už ji rozumově překonali.

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Pane Profante, člověk nemusí mít žádné předsudky, a přesto mu může být určité chování nepříjemné. Čtvrtek, 15.Září 2016, 12:34:52

Odpočíval jsem kdysi po náročné krkonošské túře na lavičce před kostelem ve Svobodě nad Úpou. Seděl jsem tam už asi čtvrt hodiny, objemný batoh položený vedle sebe, když náhle odněkud přišla romská rodina a žádala mě, abych jim lavičku uvolnil. Okolo byly i jiné volné lavičky, přesto jsem však vzal z lavičky svůj těžký batoh a položil si ho na kolena, abych zbytek lavičky uvolnil. Romové si přisedli a začali mě fyzicky (svými zadky) i slovně (nadávkami) z lavičky vytlačovat. Uznal jsem, že jsou v přesile, dal jsem si batoh na záda a odešel. Neměl jsem už žádnou chuť využít volných míst na lavičkách v bezprostřední blízkosti. Jen jsem se ještě na odchodu otočil a viděl jsem, že začínají obědvat.

V mém diskusním příspěvku je samozřejmě nekorektně uvedena národnost oněch osob.

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Zkuste si položit teoretickou otázku, Čtvrtek, 15.Září 2016, 12:46:51

jakých všech možných jiných národností by ta mnou zmíněná rodina ze Svobody nad Úpou mohla být, aby ten příběh byl ještě uvěřitelný?

Luděk Ševčík - OSVČ

Krájecí technika. Čtvrtek, 15.Září 2016, 13:54:35

Problém rozkrájet na drobné detaily a ty pak zesměšňovat.
Koprovka a dechovka. A co takhle nácci pochodující ve svých uniformách? To je také koprovka, kterou člověk nemusí, ale nepěje o ní bojovné písně, neboť je to také nepodstatná blbost?
Copak pouštní, v Evropě jen naprosto nepraktický oděv, není uniformou antidemokratického náboženství, vymezujícího se vůči křesťanským a obzvláště pak ateistickým Evropanům antagonisticky?
Položil si někdo otázku, jak se v poslední době islám změnil? Proč muslimské sportovkyně, které dříve sportovaly ve stejných dresech jako ostatní, teď nutně musí sportovat v "dresu islámu"? Proč je ten v Evropě tak militantní? Není souvislost v nárůstu počtu muslimů, stejně jako je to v případech růstu každé menšiny?
Je islamofobii to, když Šándor dnes, v Českém rozhlase, vyjádřil obavy z radikalizace 20 tisícové muslimské menšiny u nás, když mluví o tom, že není bezproblémová?

Aleš Morbicer - invalidní důchodce a audiofil, Ostrava

Čtvrtek, 15.Září 2016, 14:49:50

No vidíte pane Profante,
mně zas přišlo absurdní,
jak jste tady minule heroicky hájil celkové zahalování -- jednak jako možnost identity a jednak možnost intimity ve veřejném prostoru (sic!).

A až dojde na chození v těžkém černém pytli přesně metr za svým manželem,,,,,,,,,,,,,, můžeme přece podebatovat o kouzelných kulturních odlišnostech a libůstkách, ze kterých by přece bylo nevědecké a iracionální vyvozovat nějaké hlubší námitky, že ano.

Martin Profant - Praha 7

Alešovi Morbicierovi Čtvrtek, 15.Září 2016, 15:22:25

Ale no tak, takový europocentrismus, aby ta žena chodila za manželem právě metr. Nechte ji její kulturní míry a nevnucuje ji ty evropské.

Moje teta Mařenka by bez šátku nebo kloboučku nevyšla že dveří bytu. Asi by ji ani nenapadlo odvolávat se na statut vdovy, prostě jí to přišlo nepatřičné. Člověka, který by tu starou a křížem hojně navštěvovanou dámu nutil chodit prostovlasou, bych měl za vola. Nevím, proč bych měl přistupovat jinak k ženám odjinud.
To nemá nic společného s vědou, ale hodně s potřebou diktovat druhým, co smějí.

Nelíbí se mi ženská v burce. Ale nelíbí se mi také ženská v martenskách. Považuji za odpornou rituální porážku, nelíbí se mi obřízka a také propichování uší nemluvňat, děsí mė piercing na rtech a jazyku -- a nemyslím, že bych měl volat po zákazu.


Jd_leto_08

Jiří Dolejš - Praha

ad LŠ Čtvrtek, 15.Září 2016, 17:13:42

jestli těmi nácky myslíte hejtry z antiislámských hnutí tak ti mi samozřejmě vadí, ale za větší problém má když nikoliv okraj politiky ale významní ústavní činitelé dělaj opakovaně rovnítko mezi islám a nacismus To je horší než Konvičkova TOI budka před ambasádou.
ono se dnes radikalizuje kde co, nejen ISIS - v jiných zemích hajlující populisté nejsou tak na okraji jako u nás a reakcí by nemusela být zrovna fašizace levice. Ale ani hnědnutí mainstreamu. Se zaostalostí a manipulací nelze bojovat vlastním fanatismem.

Luděk Ševčík - OSVČ

Ještě, že mají Komanči stálé voličstvo, takže se nemusí namáhat, Čtvrtek, 15.Září 2016, 18:44:22

což je zde vidět. Stačí zopakovat pár kavárenských manter a má člověk po práci.
Celý problém je ale v tom, že levice nereaguje adekvátně na nastálou krizi. Píšu tu tady už posté - tohle je nejlepší agitka pro nábor nácků. Nejdříve opuštěná dělnická a střední třída, protože levice se soustředila jen exkluzivní skupiny, které snahou starat se o sebe zrovna nevynikají, jako kdyby nebylo dost lidí, kteří se skutečně ne vlastní vinou ocitli ve špatné životní situaci a levice přitom na ně kašle, tak teď navíc k dovršení vstřícnost vůči příchozím ekonomickým, či s kdovíjakým záměrem přicházejícím migrantům z naprosto jiné kultury. To má být levicový program? Děláte si z lidí blázny?
Myslíte si snad, že když budete označovat odpůrce takové nebezpečné a bláznivé iracionality fašisty, nácky a fanatiky, tak to stačí? Že za tohle přesně jste v politice honorováni, potažmo ze státní kasy?
V historii bylo dost politiků, kteří nedělali rovnítko mezi nacismem a totalitou. Až pak bylo najednou pozdě. V současnosti islám nese znaky totalitního náboženství. Že je v Evropě už tolik islamistů, že se to bojí páni v Bruselu říci naplno a že muslimové přebírají vládu nad evropskými metropolemi, na tom nic nemění. Islám se radikalizuje /byť na tom nesou vinu i neocons/ a pro nás je nebezpečím. Je to náboženství přesahují světskou vládu, je nebezpečím demokracie.
Zaostalí jsou ti, kteří toto nebezpečí bagatelizují. Nebo jen dobře placeni wahhabistickými zlaťáčky.

Jaroslav Hajek - Přisluhovač globálního kapitalismu, Mnichov

Střet kultur nebo mentalit a způsobů chování? Čtvrtek, 15.Září 2016, 20:57:57

Naše sekulárně-ateistická rodina se čtyřmi dětmi taky dokáže hravě zvukově naplnit celý vagon, a ani přesedávání cestujících není výjimkou, takže o nic specificky islámského asi nepůjde.

Jinými slovy, souhlasím s panem Ševčíkem. Pokud jde o hlučnost, kam se hrabou německé děti na děti českých přistěhovalců!

Jen houšť a větší kapky.

Filip Outrata - Praha

M. Profantovi Čtvrtek, 15.Září 2016, 22:02:53

S drobnou úpravou výroku Járy Cimrmana

Když se nezkarikuji sám, nikdo jiný to za mě neudělá, a když, tak špatně.

Filip Outrata - Praha

A přece ještě něco Čtvrtek, 15.Září 2016, 22:16:33

k M. Profantovi, protože věci by se měly uvádět na pravou míru. Pane Profante, k odění té paní z muslimské rodiny jsem byl dokonale tolerantní. Nijak jsem ji nenapadal, nepožadoval jsem, aby nikáb shodila, nikde jsem si nestěžoval. Jen jsem si dovolil napsat veřejně vlastní názor, totiž ten, že se mi toto odění nelíbí, odmítám ideologii, která je za ním, a doufám, že se s ním nebudu muset setkávat často. Dovolím si trvat na tom, že toto je zcela a naprosto tolerantní postoj.

Ivo Horák - Praha 3

Tolerance je důležitá, empatie též Čtvrtek, 15.Září 2016, 23:22:15

V souvislosti s článkem a diskusí mi proběhlo hlavou mnoho myšlenek a vzpomínek. Nelze samozřejmě popřít, že nejradši míváme lidi nám příbuzné, což platí zvláště v případě jedinců stejného pohlaví. 
Nejde o to, jestli je určité chování, jež nám subjektivně, či objektivně vadí, běžnější u původem nám vzdálenějších populací a jejich příslušníků. Jistě je. Onehdy jsem např. slyšel dvě romské ženy, které v dost plné tramvaji seděly k sobě obrácené a temně opakovaně říkaly jedna druhé na čtvrt metru: "Já tě zabiju. Já tě jednou zabiju." Znělo mi to hodně exoticky. O co tedy jde? Zaprvé, že třeba pamětník před 100 lety zemřelého Františka Josefa I. musel v 60. letech vnímat jako své civilizaci úplně cizí řekněme hnutí vlastních "květinových dětí", ve skutečnosti vnoučat. Zadruhé a hlavně: Všímejme si po křesťansku, co máme my sami ve vlastním oku. Kdo se chová velmi nevhodně třeba v katedrále sv. Víta, jak na to bylo poukazováno? Jsou to Evropané jak poleno. Chodily Češky a Češi vždy ve vhodném oblečení do kostelů např. v Itálii? Nekradli čeští návštěvníci Vídně ve zdejších supermarketech po roce 1990 a neztratili nemálo z původní sympatie místních? A dalo by se mluvit také o současnosti.
Ano, Vídeňáci nejsou jistě šťastní z mnohých muslimů, které dnes vidí ve svém městě. Nejinak tomu bylo rovněž třeba v našich Teplicích nebo v Karlových Varech. Jsou však, nebo byli, třeba Turci potěšenější z chování a oblékání (či spíše svlékání) návštěvníků své země, přicházejících většinou ze severozápadu? Vůbec jim nepřijde, že nejlepší pláže, hotely a jídlo nabízejí křesťanům, které skoro porazili u Vídně?

Luděk Ševčík - OSVČ

To jsou srovnání! To by člověka porazilo. Pátek, 16.Září 2016, 10:04:31

Takže turista a ekonomický migrant, který se přišel trvale usadit, jsou na tom stejně? To přece nejsou jemné nuance, to je obrovský, nebetyčný rozdíl!
A ti "Češi", co kradli v cizině, tam jezdí krást dál. A není to ostudou ČR, stejně jako není ostudou Rakouska, když k nám jezdí "Rakušané" zabíjet rituálně ovce.
Ještě jednou - srovnání turistů a ekonomického migranta, to je síla. Stejně jako už klasické žonglování, při kterém se vyjímka zaměňuje za pravidlo. A obráceně. Ono je rozdíl, jestli se nevhodného chování dopouští 5, nebo 95 procent etnika.

Luděk Ševčík - OSVČ

K tomuhle nás přivedla politická "korektnost": Pátek, 16.Září 2016, 10:32:13

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/414849-nemecky-restaurater-ktery-vyzval-zenu-aby-odlozila-nikab-popira-rasismus.html. Totalitní náboženství je už rasou!
I když tady je nabíledni, že se opět jednalo o nějakou provokaci, v níž měli prsty islámisté s retardovanými altruisty.
Tohle jejich rozněcování nenávisti k ničemu dobrému nepovede. Je to stejný způsob, jako když u nás sluníčkáři podněcují provokace například s nastrčenými Romy - nájemníky. Jen tím zvyšují etnickou nenávist. V Romech vytvářejí pocit, že jsou utiskovaní a v majoritě pak zase, že romská minorita je preferovaná.
Za tohle bych dával flastry natvrdo. Šíření poplašných zpráv.

Martin Profant - Praha 7

Filipovi Outratovi Pátek, 16.Září 2016, 10:32:30

Když na pravou míru, tedy na pravou míru.
To, že žena nosí nikáb, je samo o sobě projevem ideologie asi tak stejně jako když nenosí podprsenku či chodí v mini. Kolik dnešních půlstoletí starých krasavic tuší, že ty dvě později jmenované oděvní zvyklosti, kterých hojně používají, bývalo spojeno s revoltou a mohlo vyvolat i represe?
Samozřejmě, v Evropě mohou být ženy, které nikáb (ač v rodině jejich původu obvyklý) odmítnou jako relikt patriarchální nadvlády v tradiční rodině (bude jich nespíš mnohem méně, než těch, které ho odmítnou z důvodů módy a nepohodlí). A bude to pravda. Tak jako je pravda, že podobný relikt představuje koncovka "-ová" u českých ženských přijmení. V tom druhém případě ovšem jde o relikt již zcela muzeální a asi by působilo potrhle, kdybych tvrdil, že paní redaktorka Smetana vyniká nad Sašou Uhlovou ve úsilí o pomoc utlačovaným, protože Saša na rozdíl od ni ostentativě předvádí otrocké okovy ve svém jménu.

Omlouvám se za příliš dlouhé exposé. Napsal jsem " v duchu nebyl tolerantní" a na tom trvám. K toleranci náleží i to, že jinému rovnou nepodsouvám ty nejpochybnější motivy jeho jednání. A ještě jednou -- neobviňuji Vás intolerance či nevstřicnosti.Zcela vážně a bez ironie si vážím odvahy, s níž jste ten článek napsal bez obrušování hran.Luděk Ševčík - OSVČ

A jeden vox populi z debaty pod tím článkem: Pátek, 16.Září 2016, 10:36:59

"Poslední tři roky Evropa neřeší nic jiného, než chorý islám. Dnes a denně řešíme jejich choré mozky, jejich potížismus, jejich problémy, jejich dogmata, jejich neschopnost společenské integrace, jejich bigotnost, jejich náboženskou agresivitu, jejich fanatismus. Furt dokola, dnes a denně. Jakým právem...?!"

Luděk Ševčík - OSVČ

Jen tolik pane Profante: Pátek, 16.Září 2016, 10:40:22

"Ona to podle Neune Westfälishen odmítla se slovy: „Máte asi alergii na textil. Já si závoj ponechám. Vyžaduje to moje víra."
Tak jste se zase minul s pravdou.
Nemluvě o tom, že oblečení účelné do pouště je ve Vídni naprd. Pokud není právě tou uniformou islámu.

Pavel Kolařík - informatik

Přesně tak, pane Ševčíku, jakým právem? Pátek, 16.Září 2016, 11:07:43

to, co jste tady citoval, je přesné:

"Poslední tři roky Evropa neřeší nic jiného, než chorý islám. Dnes a denně řešíme jejich choré mozky, jejich potížismus, jejich problémy, jejich dogmata, jejich neschopnost společenské integrace, jejich bigotnost, jejich náboženskou agresivitu, jejich fanatismus. Furt dokola, dnes a denně. Jakým právem...?!"

Přesně tak. Co řešíte? A jakým právem? Jakým právem si dovolujete otvírat svá nevymáchaná ústa, když uprchlíky žádné nemáte. Vy je odmítáte, a oni odmítají jít k vám, protože dobře vědí proč.

Jakým právem tedy hulákáte, a nehledíte si svého? Starejte se o svůj vlastní malý český bordel, vykřikujte si, že "tato země je vaše", a nepleťte se, do čeho vám nic není.

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Pane Kolaříku, Vaše názory by mohly být zajímavé. Pátek, 16.Září 2016, 11:33:44

Vaše odpovědi na (třeba mé) argumenty (jinde) by také mohly být zajímavé. Třeba by mě přivedly k zamyšlení a ke změně názorů.

Vaše osobní útoky však nikoho k zamyšlení ani ke změně názorů nepřivedou.

Jen ke vzteku.

Pavel Kolařík - informatik

To mnou nehne, pane Nusharte Pátek, 16.Září 2016, 11:36:57

Klidně se vztekejte, chcete-li.

Pavel Kolařík - informatik

Až jednou umravníte pana Ševčíka Pátek, 16.Září 2016, 11:42:23

když si zas bude otvírat ústa na "Mutti Merkel", jak se vyjadřuje, tak budete u mně mít mravní kredit, který způsobí, že vaše "kárání" nebudu považovat za čiré pokrytectví.

Martin Profant - Praha 7

Pane Ševčíku, Pátek, 16.Září 2016, 12:19:32

zkuste číst, předtím než někoho napadáte. Reagoval jsem -- výslovně -- na pana Outratu, nikoliv na Vás a Vaše islamofobní výpisky z tisku. (Stačí se podívat na data vložení příspěvku.) Dokonce bych Vám výjimečně dal za pravdu. Toho hostinského osočují z rasismu neprávem, jen nevychovaný hulvát.
.
Mimochodem, tu "uniformou islámu" o ženském oděvu, který je u muslimských žen minoritní a v mnoha muslimských oblastech vysmívaný, jste vymyslel sám? Nebo je to také výpisek?

Luděk Ševčík - OSVČ

Už jsem to tady četl několikrát. Pátek, 16.Září 2016, 12:25:39

Maul halten und weiter dienen!
To by se vám tak líbilo!
Takové primitivní buršáctví je karikaturou jen primitivního buršáka.
Takového, který si neumí dát dohromady to, že když jdou migranti do Evropy, je to záležitost každého Evropana. Že i když budou jen v Německu, tak to financuje každý Evropan. Neboť Německo si své dividendy stahuje z celé Evropy. A když bude v Německu nebezpečno, bude nebezpečno i jinde v Evropě.
Mimochodem - Mutti Merkel nepoužívám, jen Mutti. A ta už i ty buršáky nechává na holičkách - https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/414858-jsme-v-kriticke-situaci-varovala-merkelova.html
A co teprve ti ostatní: https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/414557-muslimove-chteji-dobyt-evropu-a-vymytit-krestanstvi-rekl-rakousky-kardinal.html
Buršáctví se s demokracii prostě moc nemusí.

Luděk Ševčík - OSVČ

Prosil bych přesně o definici islamofobie. Pátek, 16.Září 2016, 12:34:3

Aby bylo možné vést skutečnou debatu.
Také argument, proč by měl být hospodský, který nechce mít při zpřísněných bezpečnostních opatřeních ve svém podniku zcela zahaleného hosta, nevychovaným hulvátem.
Slovo uniforma, ani slovo islám jsem nevymyslel. A zřejmě ani ono spojení. Jen mi v takových případech logicky vytane na mysli. Mimochodem stále ještě nikdo nereagoval na to, proč se viditelné symboly islámského náboženství začaly nyní objevovat například u islámských sportovců, když je desetiletí zpět nepotřebovali?

Pavel Kolařík - informatik

Já dávám přednost češtině Pátek, 16.Září 2016, 13:04:57

takže vám to napíšu česky, pane Ševčíku:

Ano, držet hubu a krok. Nic jiného Vám nezbývá, že. Nezbývá vám než sloužit svým malým místním páníčkům, lokálním gaunerům, Zemanovi, Babišovi, Haškovi. Však víme. Ale za to my buršáci opravdu nemůžeme, a nemáme s tím nic společného.

Tak si to aspoň kompenzujete povykováním směrem za hranice, že, tam, kde vládnou aspoň trochu normální poměry.
Ale jestliže "toto je vaše země", tak pro Německo to neplatí. Německo vaše země není.

Tu nehoráznost s těmi penězi raději opravdu nebudu komentovat.

Aleš Morbicer - invalidní důchodce a audiofil, Ostrava

Pátek, 16.Září 2016, 13:26:24

Vážně?
Tak to jste mě zase jednou pobavil, pane Profante.
Ale nakonec soudím, že vy si nejste vědom jak často a s jakou intenzitou dáváte jiným na vědomí svou nadřazenost...

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Nechtěl jsem Vás, pane Kolaříku, kárat. Pátek, 16.Září 2016, 14:24:5

(Sám to také velmi špatně snáším.)

Chtěl jsem si s Vámi prostě jen popovídat.

Luděk Ševčík - OSVČ

Ano, je to nehoráznost. Pátek, 16.Září 2016, 14:37:49

Když zde mají Němci firmy, které platí zaměstnancům minimální mzdy, aby pak německá vláda vyplácela migrantům z takto vydobytých zisků trojnásobek. A pak po takto odíraných lidech vyžedovala ještě "solidaritu", když si vlastní pitomostí zadělá na katastrofu. Ano, to je nehoráznost! A když už si mám vybrat politiky, tak raději ty zdejší "gaunery" než ženskou, která na co sáhla, tak zvrzala. Globálně.

Pavel Kolařík - informatik

To je neuvěřitelné Pátek, 16.Září 2016, 15:36:16

No nic. Toho Zemana, Babiše a Haška vám, pane Ševčíku, upřímně přeju, protože si je zasloužíte.

(Akorát je nepřeju těm vašim spoluobčanům, kteří za nic nemohou, a kteří je mají na krku kvůli vám, a vám podobným.)

Pavel Kolařík - informatik

Ok, pane Nusharte Pátek, 16.Září 2016, 17:32:55

Však bude ještě příležitost. Nechci už ale dále uzurpovat prostor pod tímto článkem. Musel jsem jenom reagovat na pana Ševčíka, který se rozhodl nás oblažit "diskusním skvostem" z Novinek.

Filip Outrata - Praha

L. Ševčíkovi Pátek, 16.Září 2016, 21:33:35

Ptáte se, proč se viditelné symboly islámu začaly v poslední době objevovat například v oblečení sportovkyň z islámských zemí. To je podle mě poměrně jasné - v posledních desetiletích nastal v mnoha muslimských zemích zřejmý posun směrem ke konzervativnějšímu a fundamentalistickému islámu, což se projevuje ve všech oblastech.

Ještě jinak řečeno, po krátkodobé a zřejmě příliš překotné sekularizaci během 20. století, která neuspěla také díky tomu, že se propojila s diktátorskými režimy, nastala renesance náboženství jako opory pro znejistěnou identitu zejména v arabském světě.

A pak je tu wahhábismus sponzorovaný penězi z ropy, ale to sám dobře víte, protože jste to tu také již psal.

Filip Outrata - Praha

M. Profantovi Pátek, 16.Září 2016, 21:36:33

trochu jsem se zbytečně rozčertil, díky za dovysvětlení. Máte vlastně pravdu, skutečně je ten můj text o tom, že v některých věcech nechci být tolerantní. Pomohl jste mi si to i vnitřně jednoznačněji zformulovat.

Aleš Morbicer - invalidní důchodce a audiofil, Ostrava

Sobota, 17.Září 2016, 07:35:40

Že Evropa 3 roky řeší islám je teprve malinký začátek toho, co přijde, pane Ševčíku.

Před pár dny jsem viděl fantastický dokument "Středozemní moře - moře nás všech", od známého francouzského dokumentaristy Yanna Arthus-Bertranda

http://www.csfd.cz/film/210692-stredozemni-more-more-nas-vsech/komentare/

Yanna vždycky lákal vizuál, než poznal svou ženu, bioložku, se kterou odjel na dlouhé roky do Keni, aby se stal jedním z nejlepších fotografů zvířat, dost koketoval i s herectvím.
Později se stal předním odborníkem na fotografování země z výšky (z balónů a letadel). Ostatně jeho výstava "Svět se shora" objela 110 světových metropolí včetně Prahy a prodalo se 120 milionů vstupenek, což z Yanna udělalo to, o čem všichni jen sníme -- zcela nezávislého člověka, který se může věnovat tomu, čemu chce...

Ve svém filmu plném dechberoucích záběrů zkoumá, co se se Středomořím děje od jeho poslední velké historické epochy, kdy naposledy fungovalo jako jeden celek, od starověkého Říma.

A to co se děje v posledních letech se severní Afrikou z přírodního hlediska, to je prostě nářez.

Sahara postupuje a brzy bude až na deltu Nilu, uzoučký pobřežní pás a uzemí v pohoří Atlas, celá severní Afrika neobyvatelná. Bez vody a bez půdy. Jenom čistá poušť.

Ne že by to bylo jen vinou klimatických změn způsobených člověkem -- ten to ale velmi urychlil.
A změny, které teď v Africe probíhají v řádu let(!!!), jsou opravdu brutální.

Ještě v dobách Římanů se na severu Afriky olivové háje, které tvořily základ krajiny, táhly od severního pobřeží stovky kilometrů do vnitrozemí.
Před sto lety to byly ještě desítky kilometrů.
Teď už Sahara dorazila až k pobřeží a není proti tomu obrany - poušť nezastavíš, když se rozhodne postupovat...

Dobře to Bertrand dokumentuje právě na příběhu Libye, která je v tomto smyslu modelový příklad pro zbytek severní Afriky.

http://img98.rajce.idnes.cz/d9802/9/9236/9236003_4cd4d395a57358b22ab5b1bde3af1413/images/2016-09-16_155637.jpg?ver=2

V dnešní Libyi už totiž kromě vysoce kvalitní ropy není nic jiného.
NIC!

Libyjská poušť už začíná hned za posledními domy přímořských měst.
Slavný tripoliský trh nabízí to, co vždycky, jen s jedinou malou změnou -- žádné zboží už nepochází z Libye.
Obilí je z Ukrajiny, maso ze Saudské Arábie, olej z Řecka atd.
Přestalo pršet.
Díky ropě existuje mnoho tisíc 500m hlubokých vrtů, které z podzemí dostávají zbytky vody, ale ta nejpozději do 20 let dojde úplně a Libye se promění ve zcela neobyvatelnou pustinu...
((( mimochodem pamatujete si třeba na Benghází???
Měl to být klenot Libye, obrovské přímořské letovisko s pohodlným životem -- za libyjské petrodolary ho ve velkém rozšiřovaly čínské stavební firmy,,,,,,,,,,,,,,,,,, současné Bertrandovy záběry Benghází jsou tristní -- obrovské opuštěné čtvrtě podivuhodných orientálních tvarů ulic, bez jediné živé duše, napůl zavalené pískem.............
A takových měst jsou v současné Libyi stovky )))

No............ rve to srdce.
Bertrand miluje středomoří a v roce 2013, když to točil, předpokládal, že Evropa příjme africké středomořce s otevřenou náručí -- on to zkrátka vidí tak, že jsme v historickém smyslu jedna rodina.
V tom roce 2013, před migrační krizí, předpokládal, že se severní Afrika brzy stane trvale neobyvatelnou a že afričtí arabští muslimové příjdou hlavně na jih Evropy, která je přijme. V podstatě si představoval, že se jih Evropy stane muslimským a evropské národy budou utečence přijímat dle koloniálního klíče - tj. např. Itálie právě Libyjce (cca 6 mil), Francouzi Alžířany (cca 30 milionů) atd.

Což je viděno očima staršíma jen o 3 roky v podstatě čistá utopie a je naivní si myslet, že s tím islám nemá nic společného...

Kdo ví, co bude,
ale že se v Evropě od ted bude víc a víc řešit islám, je myslím jasné...

Hlas p. Outraty je zde hlasem volajiciho na pousti. Sobota, 17.Září 2016, 11:59:4

Nutno jeste podotknout, ze hlasem velmi kultivovanym. Rada tech kdo ho kritizuji by si mela precist knihu "Policistka vola o pomoc". Pak by si snad uvedomili, ze chovani tech deti s islamem souvisi velmi tesne.

Pro p. Kolarika z Mnichova bude zrejme dostupnejsi nemecka verze.

Deutschland im Blaulicht: Notruf einer Polizistin-Tania Kambouri.

Z hysterickych reakci p. Kolarika, by clovek malem usoudil, ze ta krestanska misie v Mnichove je take dotovana z nejakeho Sorosova ci Rockefellerova fondu.


Jd_leto_08

Jiří Dolejš - Praha

mantry a realita Sobota, 17.Září 2016, 15:20:47

skoro by se chtělo říci že v diskusi pod článkem si mnozí tu bitvu o Vídeň virtuálně zopakovali, jen v 21. století.
až na to že na reálný svět to nemá vliv a nebojuje se o Vídeň ale o to zda se z nás stanou poněkud vzteklé opice hrající si ovšem ne na tahanici o svůj strom ale na válku kultur.
najít si v nějaké kultuře hromosvod na vše je lehké ale tím se globálního světa nezbavíte, jen zvýšíte chaos
ony ty xenofobní mantry jsou jalové právě ve vztahu k reálnému vlivu na svět. Ani hasiči na hranicích ani hon nějaké domobrany na báby v šátku totiž svět nezlepší.

Pavel Kolařík - informatik

Kuchejda má skutečně hroší kůži Sobota, 17.Září 2016, 20:10:24

Odvážit se tady ještě objevit, poté, co vyšlo najevo, že jeho ruští chlebodárci se paktují se Saudskou Arábií, je skutečně chucpe.

Kolariku Kolariku ! Sobota, 17.Září 2016, 20:26:21

Ja te varoval, tak si nestezuj az se te Hospodin zepta co te vedlo k tomu ze jsi opakovane porusil osme prikazani. Aby ses nedostal do pekla, bude muset ten tvuj sv. Nepomuk hodne tvrde zapracovat.

p.s. Ja porad rikam Volodovi, ze se s temi wahabistickymi kreaturami nema ukazovat, ale co ja jsem.

Pavel Kolařík - informatik

Ano, to Kuchejdovi docela věřím, Sobota, 17.Září 2016, 20:39:54

že je mu nepříjemné, že se Putin se saudskoarabskými vládci veřejně ukazuje. Docela mu věřím, že by mu bylo milejší, kdyby se s nimi paktoval tajně.

Takže by pak Kuchejda mohl zcela nerušeně urážet kdekoho z okruhu EU a NATO, počínaje K. Schwarzenbergem a konče B. Obamou, a nedostal by se do této trapné situace.

Ano, kdyby se Putin se saudskoarabskými vládci stýkal tajně, a ne veřejně, mohl by Kuchejda klidně psát, bez obav z blamáže:

"Ovsem pochopeni pro tuto odpornou diktaturu ma uslechtily a noblesni knize jemnych mravu, slunickovy guru vsech vitacu a pravdolaskaru, p. Schwanzerberg. Inu s noblesou se lze vyjadrit i o podrezavacich krku, pokud na to ma clovek ten spravny titul a zaludek.
Radeji tedy budu souhlasit s magorem Konvickou, nez s cestnym predsedou TOP 09 ochotnym prijmout za partnera tento hnusny rezim, ktery obhajuje sve ciny skrze nabozenstvi."

http://denikreferendum.cz/clanek/23710-co-plati-na-konvickovce#comment_72575

Otazka p. Dolejs. Sobota, 17.Září 2016, 20:44:36

"najít si v nějaké kultuře hromosvod na vše je lehké ale tím se globálního světa nezbavíte, jen zvýšíte chaos"

Dovedl by jste p.Dolejs potvrdit, ze stejny nazor mate i na studenovalecnicke tazeni proti Rusku a rusum ?
Nebo se vase porozumeni vztahuje pouze na muslimy?


To je ta politika Kolariku. Sobota, 17.Září 2016, 20:54:42

Co kdybys radeji kritizoval vice doma, jak to doporucujete p. Sevcikovi. Takhle kritizovat nemecka media jak pristupuji k informovani o mladych "opilych muslimech" ! Jojo myslim Bautzen, kde nezletili opili muslimove napadli mistni obcany i policii a Lügenpresse, tedy pardon LügenTV zverejnila po dvou dnech shot se zkormoucenym muslimem, ktery rekl ze ma strach.

Pavel Kolařík - informatik

To je ta politika - a z něčeho se žít musí, viď, Kuchejdo Sobota, 17.Září 2016, 21:05:56

Vím, že kdyby ses ožral, začal bys mi brečet na rameni, jak se ti to ekluje, čím se musíš živit. To by byla "Audience" jak vyšitá.

Říkám ti ale, že mi tě není líto. Teď už ti asi nezbývá než to s tou hroší kůží tak nějak "ustát", viď.

Neboli "Augen zu, und durch", jak se říká u nás v Německu.

A už vůbec to samozřejmě nevylučuje tolerantní přístup k těm muslimům, kteří už u nás žijí. Sobota, 17.Září 2016, 21:36:47

"Odhalené poprsí přiláká pozornost médií, ale nezaručí podstatnou emancipaci." Fatima Rahimi

"Zena v burkinach přiláká pozornost médií, ale nezaručí podstatnou emancipaci." Ma parafraze.

Tedy ani mlada muslimka v redakci DR neni ochotna akceptovat platne zakony (v tomto pripade Kanadske), protoze to odporuje jeji mu citeni. A je ochotna dokonce kritizovat zeny, ktere prosazuji dodrzovani PLATNEHO zakona.
Jak muze prosazovat reformu islamu, kdyz je zasazena virem wahabismu - "Ano, „sex prodává“, ale důstojnost je k nezaplacení. A k ní nestačí jen právo na „nahoře bez".

A tato mlada zena sama sebe jiste povazuje za tolerantni a bezproblemovou muslimku. Uz jsem tady jednou navrhnul ,at kdokoliv oznaci skupinu reformovanych a tolerantnich ceskych muslimu. Stale cekam.

Filip Outrata - Praha

Kdo se s kým paktuje Sobota, 17.Září 2016, 21:52:35

Je ošemetné vstupovat do výměny názorů mezi pány Kolaříkem a Kuchejdou, ale jen bych cynicky poznamenal, že v dnešní době se téměř každý paktuje s každým.

Se Saúdskou Arábií se paktují Spojené státy a ovšem i Rusko, které samozřejmě nechce nikde stát stranou, kde může velkému globálnímu rivalovi lézt do zelí. Podobně je tomu s Izraelem, který má jak se zdá stále lepší vztahy s Ruskem, což nic nemění na jeho privilegovaném spojenectví s USA. A dalo by se pokračovat dál.

Nicméně je zajímavé, že setkání světových sunnitských představitelů, kde varovali před nebezpečím wahhábismu, se uskutečnilo nedávno právě v Grozném pod pořadatelstvím Putinovy klienta Ramzana Kadyrova...

Ten wahabismus. Neděle, 18.Září 2016, 19:42:24

Problem Evropy spociva mimo jine v tom, ze nejen falesna politicka korektnost, ale i neochota pojmenovat problem (nebo snaha lhat a zakryvat ?) brani v v reseni.
Lez o boji s terorem, se diky prolhanym ci koupenym redaktorum jiz stala geblsovskou pravdou.
My ovsem nebojujeme s terorem, bojujeme s teroristy. Teror je prostredek stejne jako nuz ci puska a teror v ruznych formach naprosto bezne pouzivaji staty k prosazeni svych politickych zajmu. Boj s teroristy je neco jineho. teroriste jsou konkretni osoby a jejich cinnost je zpravidla produktem urcite ideologie, ci snahou o uskutecneni cilu urciteho statu, Coz muze samozrejme splyvat.
Takze my bojujeme prave s teroristy, kteri se zastituji ideologii wahabismu. Wahabismus zacala zhruba pred triceti lety vyvazet Saudska Arabie. Pokud tedy chceme opravdu pojmenovat problem bojujeme ne proti teroru, ale terorismu podnecovanem wahabismem. Logicky zaver je, ze zniceni SA ( Kataru) by znamenalo zruseni financni podpory wahabismu a vedlo by k omezeni terorismu.

Jenze ktery svetovy politik (protoze statniky nemame) si dovoli rici, ze musime bojovat ne sterorem, ale wahabismem?

Jd_leto_08

Jiří Dolejš - Praha

pan Kuchejda Pondělí, 19.Září 2016, 13:45:15

netuším jak s otázkou islamofobie souvisí Rusko - snad jen tím, že tam žije mnohem více muslimů na hlavu než v EU a že s nimi musí žít a také krotit tamní projevy nejextrémnějšího nacionalismu (včetně toho velkoruského).V aktuálních volbách do dumy Žirinovskij posílil.
V Moskvě je ale obří mešita a Putin sám blahopřál nedávno muslimům k jejich svátku - s xenofobií v cizích zemích ovšem Rusko pracuje a s cizími populisticky nacionálními spolky má jisté vztahy. tak si vyberte jak je to s tím hromosvodem a řízeným chaosem jako faktorem geopolitiky.
Jinak samozřejmě paušální rusofobie (jako i rusofilie) je stejně debilní jako antiamerikanismus a podobné zjednodušené pohledy, opírající se navíc o národní či kulturní zařazení a vlastní šovinistickou povýšenost. "Evropo dýchej" je prostě taková infantilní častuška...takových je bohužel čím dál více všemi azimuty.

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.