Cerny_fotka_vyrez_dr

Jan Černý

Profil

Autor je filosof. Absolvoval Filozofickou fakultu MU v Brně a Evangelickou teologickou fakultu UK v Praze. Učí filosofii na Institutu ekumenických studií a pracuje na disertaci v oboru současné francouzské fenomenologie. Působil v Masarykově demokratické akademii a v Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Byl redaktorem rubriky Názory Deníku Referendum.

Image

Recenze

Švankmajerův surrealistický žert na rozloučenou

Hmyz je údajně posledním filmem Jana Švankmajera. Jakkoliv sám autor zdůrazňuje misantropický motiv snímku, zvolené režijní strategie z něj činí především neotřelý surrealistický žert, otevřený různým interpretacím.

Image

Komentář

Jak jsem vyplnil volební kalkulačku

Volební kalkulačka 2017 je dokumentem důležité změny, k níž u nás v posledních letech došlo. Veřejná debata se přeorientovala ze sociálně-ekonomické osy na osu kulturní. To s sebou ovšem přináší řadu nebezpečí pro levici i pro celou společnost.

Image

Recenze

Co je naše a co je cizí

Filosof Jan Černý hodnotí nedávno vydanou knihu lingvistického antropologa Tomáše Samka, u níž vyzdvihuje mimo jiné neotřelou perspektivu pohledu na veřejný prostor, která se neomezuje na vnímání v protikladech.

Komentář

ČSSD mezi kartelem a demokracií

Článek se vrací k nedávnému pokusu o vnitrostranický převrat v sociální demokracii a zobecňuje zkušenost otevření politické strany hlasu veřejnosti pro situaci naší společenské a politické krize.

Komentář

Liberální dilema Strany zelených

Autor polemizuje s některými místy článku Martina Škabrahy o programovém posunu Strany zelených. Dochází přitom k závěru, že na jménech ideových proudů záleží a že i rozum může být nerozumný.

Image

Komentář

Konec století sociální demokracie?

Evropské sociální demokracie za sebou mají úspěšnou historii, v současnosti se ovšem nacházejí v defenzívě. Způsobem, jak se z ní podle německých sociálních demokratů dostat, je spojit důraz na sociální spravedlnost se smyslem pro inovace.

Image

Komentář

Když knížecí kouzlo vyprchá

Poslední televizní duel prezidentských kandidátů ukázal Karla Schwarzenberga jako nepříliš kompetentního politika, který z otevřeného prostoru politiky uniká do říše nutnosti a obecných frází.

Komentář

Karel Schwarzenberg a Respekt

Označením Karla Schwarzenberga za nejlepšího prezidentského kandidáta ukázala redakce Respektu meze nadějného ideového posunu, kterým hlavní mediální platforma havlovské inteligence prochází.

Komentář

Velekněží privatizace

Noční hlasování poslanecké většiny slepené i z přeběhlíků, korupčníků a nikým nevoleného politického subjektu znovu stvrdilo nelegitimitu Nečasovy vlády. Je výsměchem demokracii a dědictví Listopadu 1989.

Proalt-tato-vlada-muze-zabijet-alkohol1

Komentář

Škrtání státu škrtá lidské životy

Plakátovací kampaň „ProAlt varuje: Tato vláda může zabíjet“ s nadsázkou poukazuje na mezní důsledky neoliberální politiky „nutných reforem a škrtů“.

Image

Komentář

Pražané, vítejte v České republice. Komunisté též

Další zamyšlení nad výsledky voleb do krajských samospráv a prvního kola volby do třetiny Senátu se zastavuje u dvou věcí: pomyslného vstupu komunistů do oficiálního salonu české politiky a volebního výsledku v Praze.

Image

Komentář

Politický myslitel dějinnosti

Další ze vzpomínek na Jaroslava Šabatu připomíná základní rys jeho myšlení - důraz na dějinnost politické skutečnosti, i jedinečný způsob jeho přátelsko-pedagogického působení.

Image

Esej

Vysoké školy a takzvané potřebné reformy

Na vysokých školách lze nyní kromě jednotlivých vědních oborů studovat i praktickou politiku. Obrana univerzit proti útoku vlády na jejich autonomii je zkušeností, která může mít zásadní význam pro podobu veřejné diskuse u nás.

Komentář

Diskuse o diskusi

Diskuse přispěvatelů Deníku Referendum se šéfredaktorem týdeníku Respekt Erikem Taberym, započatá téměř před rokem, se dostává do druhého kola, o moc dále než napoprvé ovšem nedospívá. Máme na to vyjít z bludných kruhů a posunout se dále?

Komentář

Čelem k lidu

Autor navazuje na úvahu o populismu, kterou na stránkách Deníku Referendum publikovali politologové Jan Bíba a Radek Buben, a pokouší se uvést případnou populistickou strategii levice do aktuálního sociálního kontextu.

Komentář

O Respektu a naději

Autor pokračuje v nedávno otevřené diskusi šéfredaktora Respektu Erika Taberyho s lidmi kolem Deníku Referendum a snaží se prozkoumat specifika ideových východisek psaní v týdeníku Respekt.

Komentář

Jak liberálové zachránili českou sociální demokracii

Po loňských sněmovních volbách to s českou sociální demokracií nevypadalo dobře. Za tři čtvrtě roku už vidíme přece jen odlišný obrázek. Jeden z posledních příspěvků do předsjezdové diskuse sociální demokracie popisuje, jak k tomu došlo.

Komentář

Pražská inteligence a pražská koalice

Jaký občanský postoj pražské inteligence ukazuje dění kolem „Listopadové výzvy pražským zastupitelům“ a co toto dění vypovídá o aktuálním stavu boje proti neoliberalismu?

Komentář

Liberalismus jako mravní výzva

Manifest radikálního liberalismu sestupuje k mravnímu podloží liberálního myšlení, ovšem to, co odsud vynáší, nevyjasňuje současnou českou situaci skutečně radikálně.

Sloupek

Český měšťák a česká média ve volbách

Parlamentní volby ukázaly manipulativní potenciál médií a českého měšťáka jako ideální cíl jejich manipulace.

Zobrazeno 20 / 45