Jakub3

Jakub Vaníček

E-mail speedmaster@centrum.cz
Mobil 607 187 389

Profil

Jakub Vaníček je publicista a redaktor. Dlouhodobě se zabývá současnou českou literaturou. Byl redaktorem rubriky Umění-Literatura v Deníku Referendum. Vyučen tiskařem, vystudoval českou filologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Provozuje malý antikvariát v Přibyslavi.

Image

Tip

Srdce temnoty a jiné dramatizované texty na webu

ČR 3 Vltava nabízí novou službu pro ty, kdo rádi poslouchají rozhlasové hry a dramatizace literárních textů.

Image

Zpráva

Evropan Milan Kundera bude pokřtěn

Milan Kundera je ve světě nejznámější český spisovatel. Dnes vychází kniha, do níž přispěla řada významných intelektuálů, a jež je právě Kunderovi věnována. Do širší distribuce ale nepůjde.

Zz

Zpráva

Vyšel životopis uznávaného slovenského básníka

O díle Milana Rúfuse vyšlo již několik monografií. Teprve nyní se však objevil životopis, na němž básník těsně před svou smrtí spolupracoval.

Image

Tip

Klasik Foltýn

Vyšlo další dílo známého autora Jana Křesadla. Tentokrát se však nedistribuuje klasickou cestou, a čtenáři si je musí zavčasu objednat.

Zz

Zpráva

Kauza Lexikon končí nikoli smírem

Rozepři mezi literárními historiky Ústavu pro českou literaturu a vedením této instituce zhodnotila Komise pro etiku vědecké práce. Za pravdu dala vedení.

Zz

Zpráva

i-literatura už jedině za poplatek

Portál iliteratura.cz se za osm let stal vyhledávaným zdrojem informací o literatuře. Protože byl vyřazen z grantového řízení ministerstva kultury, bude se nově za jeho služby platit.

Image

Tip

Druhý svazek díla Josefa Ludvíka Fischera

Péčí nakladatelství Univerzity Palackého a Academia vychází výbor z rozsáhlého díla myslitele J. L. Fischera. Nově vydaný díl zahrnuje texty, které napsal po roce 1945.

Image

Kritika

Socialistická Moldávie očima postsocialistického kritika

Nejen u nás se lidé vyrovnávají se svou národní historií. Nad knihou Iuliana Ciocana Než zemřel Brežněv se však musíme ptát, nakolik je „vyrovnání“ umělecky nosným tématem.

Zz

Zpráva

Vyšla antologie nejstarší anglické poezie a prózy

Poprvé v českém překladu vyšla po mnohaletém úsilí týmu překladatelů rozsáhlá antologie staré anglické literatury, která zahrnuje básnické skladby, prózu i právní texty. Podává podrobný obraz tehdejší literární kultury.

Eriksen

Tip

Sociální antropolog píše o „spokojenosti“

Jsme spokojení? Na tuto jednoduchou otázku odpovídá u nás často překládaný antropolog Thomas Hylland Erikson.

Zz

Recenze

Lehké pero československého emigranta a sovětského vyhnance

Kniha Jak jsem v devětačtyřicátém utekl hledat svobodu do Sovětského svazu je příběhem Čecha, který se rozhodne utéci za svobodou do Sovětského svazu. Jednoduchá dokumentární črta zachycuje peripetie tohoto nepříliš rozumného rozhodnutí.

Zz

Zpráva

Letošní ročník Magnesie Litery je plný změn

Tituly nominované na Magnesii Literu jsou známy. Samotné hlasování letos projde významnými proměnami. Opět se ovšem předpokládá, že finále povede k vyššímu prodeji vítězných titulů.

Image

Tip

Dějiny všedního života doby romantismu

Škola Annales je u nás dobře známa. Jeden z jejích členů sestavil knihu textů přibližujících každodenní život v době romantismu.

Zz

Zpráva

Krytyka Polityczna vydala číslo časopisu o sociálně kritických detektivkách

V Polsku před osmi lety vzniklo sdružení lidí kolem levicově orientovaného nakladatelství Krytyka Polityczna. Dnes mají k dispozici řadu překladů klasiků současné filosofie. Nyní v něm vyšel časopis s antologií sociálně-kritických detektivek.

Image

Tip

Komunistická diktatura v životech lidí

Vnímat historii výhradně v rámci politického vývoje znamená potlačit osudy lidí, kteří v té době žili. V knize Abeceda komunismu je proto oficiální výklad dějin nahrazen dnes oblíbeným konceptem tzv. orální historie.

Zz

Kritika

Máme se jen bavit, anebo tu jde o život?

Roberto Bolaño nevypráví Divoké detektivy jen formálně dokonale. Jeho postavy vycházejí z prostředí revolučně-společenských převratů, kde sex, alhokol a hulení ještě nebyly hlavním sdělením, ale jen průvodním jevem.

Image

Tip

Kniha o touze

Witold Gombrowicz je bezesporu řazen mezi nejznámější spisovatele 20. století. Třebaže strávil mnoho let v Argentině a ve Francii, můžeme jej považovat za středoevropského autora.

Zz

Zpráva

Academia vydala staročeské bible

Po dlouholeté práci badatelského kolektivu Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR byla završena kritická edice staročeských biblí.

Image

Tip

Na trase Praha - Osvětim

Radioservis vydal dramatizaci divadelní hry Radka Malého Pocit nočního vlaku.

Zz

Recenze

Michal Mareš, hanebný slouha reakčních salonů

Novinář Michal Mareš psal o poválečných krádežích, torturách a masakrech. Kniha Přicházím z periferie republiky je jedinečným svědectvím o pohnuté době.

Zobrazeno 20 / 230