Randak_ii

Jan Randák

Profil

Autor je historikem a vysokoškolským pedagogem. Působí na Filozofické fakultě v Praze. Zabývá se moderními a soudobými dějinami.

Image

Komentář

Proč potřebujeme levicový pohled na dějiny

Historik Jan Randák vysvětluje novináři Martinu Veselovskému, z čeho pramení potřeba levicového pohledu na dějiny, proč je pluralita interpretací dávno uznaným faktem, a proč ve svém sporu s ním měla pravdu historička Anna Hájková.

Komentář

Vedoucí role strany

Jan Randák se zastává mimostranických politických aktérů a vysvětluje jejich zásadní význam pro demokracii. Zastupitelská demokracie není jen nádoba, do které je potřeba jednou za čas nalít nové poslance.

Image

Komentář

Muzeum nejasné nesvobody

Pražský magistrát začal jednat o odkupu dřívějšího Borůvkova sanatoria, kde zemřel Jan Palach a o devatenáct let před ním i páter Josef Toufar. Mělo by v něm vzniknout „Muzeum nesvobody“. Je tento záměr skutečně dobře promyšlený?

Image

Komentář

Státní jubileum a okradený Masaryk

Jaké ideály stály u zrodu československého státu a ztotožnili bychom se s nimi dnes? Jan Randák dokazuje, že demokracie a svoboda jsou proměnlivé historické konstrukce, jejichž nesamozřejmost je třeba stále reflektovat.

Image

Komentář

Berija a vyjednávání správné historie

I dohled státní organizace nad korektností obrazu minulosti je tvůrčím dějinotvorným činem. Má to Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na paměti, když vydává svá stanoviska k historickým dokumentům? zamýšlí se Jan Randák.

Komentář

O anihilaci Muriel Blaive a principech historické práce

Jan Randák si v souvislosti s polemikami nad prací francouzské historičky všímá naprosté absence opravdové diskuse, která by mohla posunout naše poznání minulosti.

Image

Komentář

Pantheon a vtip. Věříte na kontinuity?

Chystané výměny v Pantheonu Národního muzea, připomínající významné české muže a ženy, na nějaký čas rozvířily laickou i odbornou debatu o koncepcích expozic. Ačkoli se jednalo jen o mystifikaci, otázky zůstávají – i přibývají.

Komentář

Hus reloaded?

Kdekdo se při výkladu husovského výročí stylizuje do role vykladače dějin. Přitom by bylo nasnadě využít jeho odkaz k celé řadě současných výzev. Například tváří v tvář současné protiimigrantské kampani.

Komentář

Člověk v tísni čte Gramsciho

Kampaň organizace Člověk v tísni Proti ztrátě paměti může sloužit jako příklad dobře pochopeného a v praxi uplatňovaného Gramsciho konceptu hegemonie.

Komentář

Jihočeský prasečák a nový příběh české historie

Jan Randák navazuje na nedělní glosu Saši Uhlové, ve které se zabývala trvající neschopností politické reprezentace najít peníze na přesun prasečáku v Letech u Písku z místa koncentračního tábora pro Romy.

Komentář

ÚSTR a historikova zodpovědnost

Adam Drda svým textem o českému dějepisectví, ÚSTRu a politice v časopisu Babylon otevřel téma role historiků ve společnosti a jejich zodpovědnosti. Má být historik jen komentátorem a kritickým vědcem?

Komentář

S velkou mocí přichází i velká zodpovědnost. Případ Národní muzeum

Národní muzeum vytvářelo, vytváří a bude vytvářet konkrétní obrazy a příběhy o minulosti, jejichž prostřednictvím bude formulovat pozitivní či negativní hodnoty a normy. A ty mohou v určitých souvislostech představovat specifické politikum.

Zobrazeno 12 / 12