Img_20160724_142129

Eva Hájková

Eva Hájková je autorem diskusních příspěvků, které nalaznete zde.

Profil

Autorka je archivářka.

Komentář

Od řádu vlčí smečky k bratrství

Heslo „svoboda, rovnost, bratrství“ se nepodařilo naplnit ani v moderní době, protože hierarchie ve společnosti zůstala, i když už nebyla stavovsky vymezená a neměnná, nýbrž se utvářela především ekonomickou konkurencí.

Komentář

Překoná někdy levice roztříštění?

Stoupenci levice se dnes nedokáží shodnout ani na tom, zda být levicový zároveň znamená být také liberální. Má levici jít spíš o svobodu, o rovnost, nebo o sociální otázku?

Komentář

Revoluce bez revoluce

Jak dosáhnout toho, aby společenské vědomí řídilo společenské procesy i v době mimo revoluci? Aby duch řídil hmotu a ne naopak?

Komentář

Jak změnit svět

Dnešní svět je jako zmatený a nikdo neví, kdo je kdo. Proto je tak těžké druhé pochopit a mít k nim důvěru. Kamarádíme se obvykle jen s člověkem, který používá stejný způsob řeči jako my, případně se nám v něčem podobá.

Komentář

Válka a kapitalismus

Minulý režim okázale zdůrazňoval mír, přesto válka pořád visela ve vzduchu. Zbrojilo se na obou stranách barikády, již symbolizovala berlínská zeď a ostnatý drát.

Komentář

Radikalismus není extremismus

Eva Hájková se zamýšlí nad významem slov radikalismus a extremismus. Slovo radikální je odvozeno od latinského radix, kořen, původ, popřípadě radicalis, základní.

Komentář

Má levice opovrhovat pravdou a láskou?

Eva Hájková uvažuje o vztahu levice k pravdě a lásce. Pokud nechce působit cynicky, tak by podle ní levice neměla opovrhovat velkými slovy.

Komentář

Potřebujeme novou společnost?

Eva Hájková se zamýšlí nad tím, co je a čím se vyznačuje společnost. Nakonec podle ní budou mít pravdu asi neoliberálové, když tvrdí, že společnost, jakou jsme dosud znali, pomalu přestává existovat. Tmel, který ji držel pohromadě, se drolí.

Komentář

Jsme individualisté?

Kolektivismus v dnešním pojetí je něco, co se dává dohromady s levicí a socialismem, kdežto s kapitalismem a pravicí si lidé spojují spíš individualismus. Eva Hájková uvažuje, nakolik je to tak doopravdy a co znamená být individualistou.

Komentář

Až příště přiletí, my už tu nebudem...

Spatřit dvakrát Halleyovu kometu, jejíž oběžná dráha kolem Slunce trvá sedmdesát pět let, mohlo opravdu jen velice málo lidí. Evu Hájkovou tento fakt inspiroval k úvahám o věčnosti a vniřním dialogu.

Komentář

Práce hrou

Eva Hájková rozvíjí myšlenku, že veškerá lidská činnost se dělí na práci, učení a hru. Všechny tři druhy činností lze úspěšně kombinovat. Lidé mohou pracovat a zároveň se tím učit, případně lze z učení či práce udělat zároveň hru.

Komentář

Milujte se a množte se

Eva Hájková popisuje, jak se vyvíjelo v průběhu doby informování dětí o sexu a to, jak se měnil přístup společnosti k pořizování si dětí a zakládání rodiny.

Komentář

Jsou komunisté opravdu konzervativní?

Společnost si musí vytvářet jistá pravidla chování, aby si udržela kontinuitu. Tyto normy, které se dají nazvat řádem, jsou pro jedince - člena společnosti závazné. Mají vést k jeho sociálnímu začlenění.

Komentář

Pravda a realita II

Tvrzení, že „každý má svou vlastní pravdu“ není sice úplně mylné, ovšem daleko s ním nedojdeme. Takové pojetí pravdy vypadá jako skromné a ohleduplné k druhým. Bohužel lidem bere schopnost vyznat se v realitě a na základě poznání tuto realitu měnit.

Komentář

O vztazích mezi národy a objektivitě poznání

Eva Hájková reaguje na text Josefa Hellera, ve kterém otevřel téma marxistické teorie národa. V otázce práv národů je podle ní třeba vždy posuzovat konkrétní případ a používat přitom různých hledisek.

Komentář

Člověk, Bůh a systém

Směr neboli smysl systému (ale i chybění smyslu) nemůže nemít vliv na prvky systému. A prvky společenského systému jsou bezpochyby hlavně lidé. Každý systém má něco, co bychom mohli nazvat jakýmsi jeho „duchem“ či „bohem“.

Komentář

Proč dávám přednost univerzalismu před liberalismem

Univerzalismus dnes nemá příliš dobrou pověst. Pokud existují univerzální pravidla, s nimiž se lidé vnitřně neztotožňují, není to dobré pro společnost. Dobré však není ani to, pokud platí pro různé lidi různá pravidla, neřku-li žádná pravidla.

Komentář

Komunistický advent, aneb mají ateisté nějakou víru?

První polistopadový advent byl plný naděje. Před Vánocemi si všichni s rozzářenými tvářemi upřímně přáli šťastné svátky. Nakonec, bohužel, místo očekávané změny k lepšímu zavládlo jakési bezideové a bezvýchodné postkomunistické bezčasí.

Komentář

Roman Joch a ekonomická demokracie

Ekonomickou demokracii nebo demokracii na pracovišti si není možné představovat jako naprostou libovůli. Soudný člověk by měl poznat, kdy prosazovat svůj názor a kdy naopak ustoupit rozumnějším názorům spolupracovníků.

Komentář

Můj svět

Podzimní a zimní večery vybízejí k zamyšlení nad tím, kdo jsme, odkud přicházíme a kam jdeme. Jaký je náš vnitřní svět, pokud nějaký máme?

Zobrazeno 20 / 95