Mhauser

Michael Hauser

Profil

Autor je filosof, vystudoval filosofii na Filozofické fakultě UK, nyní působí ve Filosofickém ústavu AV a přednáší na Pedagogické fakultě UK. V roce 2001 začal pořádat bytové semináře o kapitalismu, z nichž vzniklo o. s. Socialistický kruh (SOK), které se zabývá levicovým myšlením a jeho popularizací. V roce 2007 stál u zrodu iniciativy Jsme občané! Je autorem několika knih a řady esejů.

Image

Rozhovor

Mým duchovním učitelem byl i Voltaire

Přinášíme rozhovor s filosofem Michaelem Hauserem. O univerzalismu v křesťanství a marxismu, o dekonstrukci a rekonstrukci pojmů, ale také o umělecké kritice s ním hovořil Roman Kanda.

Sloupek

Knížepánova kulturní fronta a magie stalinismu

Absolutní odstřižení mediálního obrazu Karla Schwarzenberga od reality politiky, jíž vykonává, stejně jako nenávistné reakce na kritiku tohoto obrazu, připomínají stalinský kult osobnosti.

Sloupek

V předvečer nových revolucí

Současný řád ztrácí legitimitu, ale nemůže ji obnovit bez opuštění neoliberalismu a návratu k sociálnímu státu. Ten je však zablokován globálním kapitalismem, v němž vládne finanční kapitál. Nastává stav, kterým začínaly revoluce.

Sloupek

Současná hnutí odporu jako poznání. Polemika se Slavojem Žižkem

Prvotním motivem londýnských nepokojů nebyla konzumeristická ideologie, jak se domnívá Slavoj Žižek, nýbrž rozpoutání násilí spojeného s ničením stánků konzumu a s útoky proti všem, kteří patří do světa na druhé straně, proti policistům i novinářům.

Sloupek

Šidítko konspiračních teorií

Konspirační teorie odhalují, že chaotičnost a nestabilita dnešní globální reality je jenom zdánlivá a ve skutečnosti se za tím vším skrývá skupina světovládců. Proto jsou tak přitažlivé.

Sloupek

Na obranu slova komunismus

Snaha vyrovnat se s diskreditací slov jako komunismus, socialismus nebo proletariát tím, že je nahradíme jinými výrazy, vede buď k vyprazdňování pojmů, nebo k tomu, že se používají tajná označení, kterým rozumí jen někteří.

Sloupek

Na smrt norských soudruhů

Jak je vidět z Breivikova teroristického útoku, ultrakonzervativní pravice v sobě skrývá síly, které mohou vybuchnout kdykoli a kdekoli. Ještě před pár dny to bylo za hranicí politické představivosti. Čin by měl především probudit levici.

Sloupek

Konec systému

Co by muselo nastat, aby se tento systém reformoval, aby obnovil svou vlastní formu? I když nevíme, jak konkrétně by tato reforma vypadala a která společenská síla by ji provedla, přesto věříme, že tento systém se vypořádá s vršícími se problémy.

Sloupek

Mor antikomunismu

Antikomunismus má jeden zvláštní rys, jakousi nápodobu předmětu nenávisti. Ve svém boji s komunismem často postupuje tak, že se chová jako „komunismus“. To se ostatně nedávno ukázalo v některých reakcích na knihu Michala Pullmanna „Konec experimentu“.

Sloupek

Proč potřebujeme utopii?

Slovo utopie dnes slouží jako pohodlný způsob diskreditace. Pokud žijeme v době, kdy utopie je nadávka, pak to svědčí o nás samých, o tom, že doopravdy nevěříme ani ve stávající řád, ani v jeho alternativu.

Sloupek

Nesmrtelný duch vzpoury

Od posledních voleb uplynul právě rok. Co se za tu dobu stalo? Možná jsme svědky nového začátku, při němž se mění samotné parametry toho, co je politika.

Sloupek

Proč má ČSSD financovat DR?

Investice do vzdělávacích institucí, think-tanků a časopisů se politickým stranám z dlouhodobého hlediska vyplatí. Chce-li ČSSD být skutečně úspěšná, měla by se v tomto ohledu inspirovat u pravicových stran.

Sloupek

Učinit kapitalismus viditelným

Proč plýtvat energií na změnu systému, který neexistuje? Chybou všech revolucionářů bylo, že nepochopili, že boj se systémem je bojem s metafyzickým přeludem, který nelze nikdy vyhrát. Neexistuje-li kapitalismus, znamená to, že jej nelze nahradit ničím jiným?

Sloupek

Kritika růstu Růstu v konzervativní pasti

V diskusích o kapitalismu nebývá zvykem relativizovat soukromé vlastnictví obecně prospěšných věcí. Při srovnání výhod a nevýhod jednotlivých druhů vlastnictví se ale ukazuje, že racionálnější je volit nějakou jinou formu vlastnictví než je to soukromé.

Sloupek

Polovzdělanost, nepřítel demokracie

Polovzdělanost je past, z níž je těžké uniknout. Projevuje se především neschopností propojit jednotlivé poznatky do živého dynamického celku, tedy zlomkovitost poznání. Také zabraňuje tomu, aby si člověk mezery ve vzdělání uvědomil.

Sloupek

Buď nonkonformní, vzdělávej se!

Ve chvíli, kdy se nevzdělanost stala společenskou normou, se ani elity nestydí za své mezery ve vzdělání. Schází tak sociální vrstva, jíž by se dala vzdělanost připsat aspoň symbolicky.

Sloupek

Rasistická liberální demokracie?

Zákaz DSSS by žádný problém nevyřešil, jen by jej svým způsobem posílil. Program této strany je navíc v mnohých ohledech legitimní. Je tedy na levicových stranách, aby se postavily na stranu neprivilegovaných, a to bez rozdílu etnika.

Sloupek

Marxismus je liberalismus

Marx dospěl od liberalismu k marxismu tak, že z liberalismu vyvodil poslední důsledky a zaměřil se na kapitalismus, který sice vytváří prostor svobody, ale zároveň jej omezuje. Marxismus vzniká tím, že liberál začne brát liberalismus vážně.

Sloupek

Patří politické tradice na smetiště?

Žijeme v době, která nevyžaduje návrat k tradicím, nýbrž vytvoření tradic nových. Může se však stát, že postupně zjistíme, že vlastně děláme něco podobného, o co se kdysi snažil Marx nebo stará sociální hnutí.

Sloupek

O alternativách IV - Komunismus jako alternativa

Co je vlastně alternativou k současnému systému? Když se rozpadá víra v sociálně demokratickou cestu k sociálnímu státu, pak se znovu vrací idea komunismu.

Zobrazeno 20 / 74