Jan2

Jan Chromý

Profil

Autor je ředitelem v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty UK v Praze. Zabývá se lingvistickou metodologií, psycholingvistikou a sociolingvistikou.

Image

Komentář

Zhroutí se bez přechylování čestina?

V debatách, zda povolit ženám rozhodovat o podobě svého příjmení, se opakovaně užívá několika argumentů z lingvistické oblasti. Jejich platnost či neplatnost hodnotí ředitel Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK.

Image

Komentář

Noam Chomsky, nejznámější žijící lingvista, slaví devadesátiny

Noam Chomsky patří k nejvýraznějším osobnostem lingvistiky 20. století. Přinesl řadu kontroverzních myšlenek, které po určitou dobu dominovaly lingvistickému přemýšlení obecně a které daly vzniknout odlišným lingvistickým přístupům.

Image

Komentář

Studenti v ohrožení vinou pochybení v novele vysokoškolského zákona

Kvůli opomenutí při tvorbě zákona o vysokých školách bude studentům možná ukončeno studium. Zákonodárci to neřeší. Tlak na ně však nevyvíjí ani vedení univerzit. Podle předsedy České konference rektorů Tomáše Zimy je vše v pořádku.

Komentář

Tři nepravdy kolem Týdne neklidu aneb O co vlastně vysokým školám jde?

Týden neklidu je provázen několika mediálními mýty, které je na místě vyvrátit. Nejedná se o čistě studentské protesty, není to mobilizace proti školnému a vysoké školy se nebrání jakékoliv reformě.

Komentář

Dobrý konec nečekejte aneb Nový věcný záměr zákona o vysokých školách

Představa, že školné zvýší kvalitu vysokých škol, se zdá být při znalosti záměrů ministerstva bláhová až směšná a je neuvěřitelné, že ji stále zastává i velké množství studentů. Patrně se chtějí zadlužit, aby zalátali díry ve státním rozpočtu.

Komentář

Sebrat peníze vysokým školám?

Novela zákona o rozpočtových pravidlech se původně veřejných vysokých škol prakticky netýkala. Rozpočtový výbor však přišel s návrhem, aby finance vysokých škol byly podřízeny státní pokladně.

Komentář

Reforma vysokých škol? Ne, jen zabetonování současného stavu

Diskuse o reformě vysokých škol se konečně pomalu rozbíhá, klouže však stále po povrchu. Pozornosti tak uniká, že v některých aspektech nedojde k pozitivní reformě, ale k udržení současného stavu, u něhož si i sami autoři reformy uvědomují, že je špatný.

Komentář

Reforma vysokých škol: rychle, nenápadně, nekoncepčně, radikálně

Pracovní návrh věcného zákona o vysokých školách se zatím obešel bez veřejné diskuse. Přitom je to dokument velmi důležitý a již v květnu bude na jakékoliv připomínky k reformě vysokého školství příliš pozdě.

Komentář

České humanitní vědy jako černá díra

Reformy vysokého školství se dostatečně nezabývají humanitními vědami. Přitom právě ty trpí neduhy, které by bylo potřeba řešit, aby se jejich úroveň zvýšila.

Komentář

K čemu jsou humanitní vědy?

V diskuzi o vysokém školství chybí hlas společenských vědců, který by jasně ukázal, k čemu jsou humanitní vědy vlastně užitečné. A to tak, aby to bylo srozumitelné i ne-humanitně orientované společnosti.

Zobrazeno 10 / 10