Rozpočet 2013

A2

Sloupek

Jiří Paroubek: Byl stát při správě svého dluhu oloupen o 10 miliard?

Klíčovým faktorem při veřejné správě většího množství financí je transparentnost. Chyby a ztráty v úředním kontaktu s bankami jsou často nezaviněné, a transparentní účty je dovedou včas odhalit.

A2

Sloupek

Jiří Paroubek: Jde opravdu jen o Růžičku?

Sportovní média se po hokejovém mistrovství světa sesypala na Vladimíra Růžičku. Korupce ve sportovním prostředí je však systémovým problémem, jehož příčinou je dlouhodobá podfinancovanost českého sportu. Sloupek Jiřího Paroubka.

Novak

Komentář

Pavel Novák: Kam se poděli rozpočtově odpovědní mecenáši?

Založení nadačního fondu, jehož cílem je složit se na splacení státního dluhu, je pseudořešení. Přitom by stačilo zvýšit daňovou kvótu, která je u nás ve srovnání s vyspělými zeměmi jedna z nejnižších.

Vaculik2

Sloupek

Ondřej Vaculík: Mořeni režimem čtvercatých peněz

Při práci s veřejnými rozpočty je možné rozlišit čtvercaté a kulaté peníze. Ty první se fakturují, druhé máme na výplatních páskách. Problém veřejných rozpočtů spočívá v tom, že ačkoli vznikají z kulatých peněz, pracujeme s nimi jako se čtvercatými.

Novotn_

Komentář

Tomáš Novotný: Fondy EU jako promarněná šance

Výsledky dosavadního čerpání fondů EU jsou tristní. Odhaduje se, že celkem se nestihne vyčerpat od 100 do 250 miliard Kč. V současné době je již pouze možné minimalizovat rozsáhlé ztráty finančních prostředků.

Aaafiala

Komentář

Tomáš Fiala: Penzijní systém v budoucnosti: žádná katastrofa

Nejnovější demografická projekce obyvatelstva České republiky potvrzuje, že při zohlednění zvyšování důchodového věku bude index ekonomického zatížení poměrně stabilní.

Peltram2

Glosa

Nečasova/Kalouskova koalice bez Nečase určitě dosáhne meze rozpočtové nezodpovědnosti

Podle nejnovější zprávy evropského statického úřadu je Česká republika na hraně poslední třetiny nejhorších zemí EU, co se týče nárůstu vládního dluhu. Tímto tempem do příštích voleb možná překročíme magickou hranici 50 % HDP.

Bican

Komentář

Jaroslav Bican: Analýza čerpání fondů EU a konkurenceschopnost

Nemalé peníze, které do ČR proudí z fondů EU, mají sloužit k vyrovnávání rozdílu rozvinutosti jednotlivých regionů – s tím je ovšem v rozporu struktura konkrétních dotačních programů. Nečasova vláda navíc v čerpání prostředků zaspala.

Peltram2

Komentář

Antonín Peltrám: Za nečerpání evropských peněz odpovídá Ministerstvo financí

Za problémy s nečerpáním peněz z evropských dotací stojí totální selhání Ministerstva financí v kontrolní funkci, kterou vůči tokům peněz z EU má.

Peltram2

Komentář

Antonín Peltrám: Opravdu vláda nepodpoří hospodářský růst?

Fakt, že vláda nepodporuje hospodářský růst a zaměstnanost, lze doložit na konkrétních číslech. Nedbá na politiku EU ani na doporučení sociálních partnerů – pro koho je vlastně její vládnutí výhodné?

Azemancikova1

Sloupek

Alena Zemančíková: Živé umění

Demonstrace umělců a kulturních pracovníků proti devastačním rozpočtovým škrtům bojovala za správnou věc ne dostatečně kreativními prostředky. Přitom příklady kreativního a v tom dokonce i státotvorného živého umění bychom v praxi našli.

Zobrazeno 11 / 11