Jak se nenechat uhranout ekologickou apokalypsou

Projekt Drawdown amerického ekologa a podnikatele Paula Hawkena nabízí programově pozitivní, na konkrétních řešeních založený přístup ke globálnímu oteplování.

Photo_filipoutrata

Filip Outrata

19.09.2019 09:16

Psát o klimatu teď

Covering_climate_now_logo

Akce světových médií za důkladnější psaní o klimatické krizi #Coveringclimatenow


Covering Climate Now, neboli Informovat o klimatu teď, je akcí světových médií, jejímž cílem je hledat cesty, jak důkladněji referovat o tématu klimatické krize. Projekt zahájila americká média The Nation a Columbia Journalism Review, jeho stěžejním partnerem je britský deník The Guardian.

Účastní se jej na dvě stě padesát světových médií různých velikostí ze všech koutů světa. Všechna účastnící se média se zavázala publikovat v týdnu od 15. do 22. září před newyorským klimatickým summitem větší množství textů k tématu a podle úvahy je sdílet s kolegy. Deník Referendum je spolu se slovenským Denníkem N jedinou novinářskou organizací v regionu, která se akce účastní.

V jejím rámci vycházejí v DR nejméně dva texty denně, jak původní, tak překlady materiálů, k nimž máme přístup jako účastníci spolupráce. Deník Referendum je jediným českým médiem, jež téma změn klimatu sleduje dlouhodobě a systematicky. Od účasti ve spolupráci světových novinářských organizací si slibujeme, že by mohla přispět k tomu, aby se nejvážnějšímu tématu dneška začala v patřičné, daleko větší, míře věnovat i další česká média.

Všechny texty zevřejněné v rámci Covering Climate Now přehledně zde, všechny texty k tématu klimatické změny pak zde.

Je nesporně dobře, že se o klimatické změně začíná daleko víc mluvit a uvažovat, zvláště jako o pocitu skutečného globální ohrožení. To s sebou pochopitelně nese obrovskou nálož emocí různého druhu. Velké množství spotů, článků a rozhovorů zabývajících se globálním oteplováním a ekologickou krizí obecně se nese ve velmi temném, depresivním až apokalyptickém tónu. To není nic překvapivého a je to vlastně v souladu se závažností situace.

Nicméně někdy se zdá, že je beznaděje až příliš, a rostoucí počet případů „klimatické deprese“ tak může být zčásti zaviněn nejen skutečnou ekologickou katastrofou, ale i způsobem, jakým se o ní mnohdy referuje. Na tomto pozadí působí projekt Drawdown amerického ekologa a podnikatele Paula Hawkena tak trochu jako návštěva z jiné dimenze. Je totiž zásadně, dá se říci, programově pozitivní.

Název projektu – slovo drawdown – se ve slovnících anglického jazyka překládá jako snížení, redukce. To je ale příliš slabý význam vzhledem k proponovanému cíli, jímž není nic menšího než ucelený plán, jak globální oteplování zcela zastavit. Projekt se zabývá jen konkrétními opatřeními v různých oblastech, která mohou mít významný efekt na zastavení klimatické změny.

Co je na projektu Drawdown nejnápadnější, je jeho velice vstřícný přístup k technologiím a podnikání obecně. Tento přístup, který se zdánlivě míjí s pohledem těch, kdo (tak jako třeba Naomi Kleinová) spojují do příčinné souvislosti klimatickou krizi a kapitalismus, je dán osobností iniciátora projektu Paula Hawkena.

Collage-drawdownLidská vynalézavost a schopnost nacházet nová řešení je podle Paula Hawkena podobně obdivuhodná jako síly a zdroje přírody. Repro DR

Snoubení ekologie a byznysu
Paul Gerard Hawken se narodil v roce 1946 v Kalifornii. Pohled do jeho životopisu ukazuje, že propojení aktivismu a podnikání pro něj bylo něčím přirozeným už od mládí. V polovině 60. let, před jeho proslulým pochodem ze Selmy do Montgomery, pracoval pro Martina Luthera Kinga. Byl tiskovým koordinátorem celé akce. O něco později dokumentoval zločiny Ku Klux Klanu a byl v Meridianu ve státě Mississippi napaden a zadržován členy klanu.

V téže době se také pustil do podnikání v oblasti biopotravin, v roce 1967 převzal bostonský obchod s názvem Erewhon a během tří let z něj učinil průkopnický velkoobchod v této oblasti. Později se věnoval také solární energii a udržitelnému rozvoji. Založil Natural Capital Institute s databází WiserEarth, sítí spojující jednotlivce a organizace usilující o ochranu životního prostředí. Projekt Drawdown, založený v roce 2014, je zatím jeho posledním počinem.

Hawken je autorem několika úspěšných knih, které se většinou zabývají vztahem byznysu a ekologie: The Next Economy (1983), Growing a Business (1987), The Ecology of Commerce: A Declaration of Sustainability (1993), Natural Capitalism: Creating the Next Industrial Revolution (1999), Blessed Unrest: How the Largest Movement in the World Came into Being and Why No One Saw it Coming (2007).

Poslední uvedená kniha s epickým názvem „Svatý nepokoj: jak se zrodilo největší světové hnutí a proč si toho nikdo nevšiml“ se věnuje všem, kdo bojují za životní prostředí a proti velkým korporacím, zejména chemickému průmyslu. Předchozí Hawkenova kniha Natural Capitalism („Kapitalismus přírody“) si získala chválu několika hlav států, například Billa Clintona, který o knize výmluvně řekl, že „můžeme být bohatší tím, že nebudeme znečišťovat, ale naopak čistit životní prostředí“.

Jak ukazuje i rozhovor, který Paul Hawken poskytl Českému rozhlasu, je skutečně přesvědčen o tom, že svět velkého byznysu nejenže není nepřítelem životního prostředí, ale naopak klíčovým hráčem v úsilí o jeho ochranu, je o krok před politikou. Mnohé velké firmy podle něj dnes prosazují čisté technologie a usilují o zásadní snížení emisí, a to bez ohledu na to, kdo zrovna sedí v Bílém domě.

Manuál přírodních sil a lidské vynalézavosti
Projekt Drawdown je vskutku ambiciózní dílo. To ukazuje už autorský tým, který čítá ne méně než sedmdesát spolupracovnic a spolupracovníků z 22 zemí. Na průběžně aktualizovaný text pak dohlíží 120členný poradní sbor. Výsledkem je pozoruhodně propracovaný a strukturovaný manuál k tomu, co, jak, kde a kdy dělat proti globálnímu oteplování, ale také, a zároveň s tím, co dělat pro všestranné zkvalitnění lidského života.

A všestranné tu znamená skutečně všestranné: od výroby energie přes stravování, vzdělávání, bydlení, zacházení s půdou, stavebnictví až po dopravu. V každém oddílu jsou řazena jednotlivá konkrétní řešení, přičemž jsou zmíněny i jejich případné problematické stránky.

Tak například co nejúčinnější spalování odpadu je vyhodnoceno jako „přechodové řešení“ (bridge solution), které má řadu negativ, v dané situaci a zvláště v některých místech (typicky jsou to ostrovní státy s omezeným rozsahem půdy) je ale nezbytné jako přechodné řešení na cestě od fosilních paliv k energeticky čisté budoucnosti.

U každého z uvedených řešení je nastíněna historie, uvedena současná praxe v jednotlivých státech, odhadnut vývoj a vypočítána úspora, které by se využitím dané technologie nebo postupu mohlo dosáhnout. Ve svém celku vytvářejí uvedené technologie, postupy a řešení působivou přehlídku. Lidská vynalézavost a schopnost nacházet nová řešení je podobně obdivuhodná jako síly a zdroje přírody.

Pozoruhodně velká pozornost je věnována zemědělství, například využívání lesů pro pastvu domácích zvířat, regeneraci zničené zemědělské půdy, „vícepatrovému lesnictví“, kdy v různých výškových úrovních – „patrech“ jsou zároveň pěstovány různé plodiny, metodám zavlažování, ale třeba i udržitelnému pěstování rýže bez zaplavování polí, které produkuje velké množství metanu. Nebo ekologicky čistému vaření v domácnostech.

A nebo taky postavení žen v zemědělství, kde nemají v mnoha zemích rovné postavení s muži, plánovanému rodičovství a vzdělávání dívek. Vzdělání žen má přímý vliv na výši porodnosti, a tím i na zvyšování emisí. Ale nejen to: vzdělání a samostatnost žen zvyšuje jejich odolnost vůči následkům katastrof všeho druhu i schopnost starat se o životní prostředí ve smyslu rodiny i širší komunity. Pro zajímavost, v celkovém žebříčku opatření ze všech oblastí zaujímá vzdělávání dívek šestou příčku.

Nenechat se uhranout ekologickou apokalypsou
Hlavní přínos přístupu Paula Hawkena a jeho týmu je zřejmě v tom, že se snaží být důsledně pozitivní a vždy se dívat na to, co konkrétně je možné v dané situaci a na daném místě dělat. To se nevylučuje s realistickým a nic nezastírajícím pohledem na stav klimatu a přírody. Ostatně autoři Drawdownu nic nelakují na růžovo. Zůstat jen u neustávajícího výčtu ztrát, katastrof a hledání viníků za daný stav ale nestačí.

Je samozřejmě možné nesouhlasit s některými konkrétními hodnoceními, mít jiný názor a jiné priority. To je v pořádku, ani tváří v tvář hrůzným vizím budoucnosti a silným emocím jimi vyvolaným se nelze vzdát kritického myšlení. Klimatická změna a ohrožení životního prostředí jsou natolik závažné, že vyžadují zapojení lidí různých názorů, různých politických preferencí, různého pohledu na svět. Je to v pravém slova smyslu společné dílo nás všech.

Drawdown. The Most Comprehensive Plan Ever Proposed to Reverse Global Warming. Edited by Paul Hawken. Penguin Books, New York, 2017.

A co si myslíte vy? Diskuse (0 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.