Země Blbství

Zahodit své občanské svobody je projev lhostejnosti a blbství. Češi, Moravané a Slezané si svou rekordní nevolbou uřízli pořádnou evropskou ostudu.

Karel Kryl se na začátku 90. let v textu nazvaném Země Lhostejnost (druhý díl tohoto pořadu, připraveného pro slovenskou televizi, ale nikdy neodvysílaného, se jmenoval Země Závist, třetí měl nést jméno Země Nenávist) ptal, „co vede člověka, který se konečně domohl svých svobod, k tomu, aby je odložil, opovrhl jimi, spláchl do jímky.

Od Krylovy smrti uplynulo víc než dvacet let a země, která mu po návratu z exilu vlastně zůstala podobně bolavým a vzdáleným domovem jako v letech exilových, si své jméno Lhostejnost stále zaslouží. Po těchto volbách do Evropského parlamentu by se snad mělo stát oficiálním názvem naší republiky.

Podle Václava Klause bylo vítězem těchto voleb 82 % občanů, kteří k nim nepřišli. Větší hloupost, a zároveň výstižnější krédo, obyvatel Lhostejnosti si nelze představit. Nevoliči nikdy v žádných volbách, které nabízejí výběr mezi více stranami, nemohou vyhrát. Vždy jsou těmi poraženými.

Co asi vedlo drtivou většinu české (a ještě o něco drtivější většinu slovenské) společnosti k tomu, aby nevynaložila ani tu nevelkou námahu a nepokusila se z nabídky nejrůznějších názorů, zastupujících všechny možné přístupy k Evropě, vybrat ten sobě nejbližší?

Je to spíš nezájem, pohodlnost a (zcela mylná) představa, že eurovolby nejsou důležité? Nebo je to, jak se zřejmě domnívá Václav Klaus, forma protestu proti „eurosvazu“?


Podle Václava Klause bylo vítězem těchto voleb 82 % občanů, kteří k volebním urnám nepřišli. Foto Wikimedia Commons

Paradoxní je, že celé české politické spektrum, od Kellera po Macha a od Štětiny po Ransdorfa, se tak ocitlo na jediné malé hromádce, jakémsi ostrůvku obklopeném mořem nezájmu či dokonale tekutého a beztvarého protestu. V tomto průšvihu, kolapsu občanské odpovědnosti a triumfu sebestředného ignorantství, jsou namočeni všichni.

Není příliš útěchou, že z celkově malého dílu volební účasti získaly strany otevřeně protievropské, zejména Svobodní, tak malý podíl, že se jejich podpora ve společnosti dá označit za skutečně miniaturní. Jakýkoli názor, prosazovaný v rámci demokratické politické soutěže, je nakonec asi lepší než nezájem a lhostejnost.

Skutečně paradoxní je, že (s výjimkou Slovenska) byla volební účast výrazně vyšší v zemích na západ i na východ od nás, v těch ekonomicky úspěšnějších i těch chudších. Najít nějakou objektivní příčinu českého nezájmu je těžké. Zdá se, že tou skutečnou příčinou je právě a jen lhostejnost.

A kromě ní také veliká dávka hlouposti. Že Evropský parlament je místo, kde se také, stejně jako v tom českém, rozhoduje o tom, co se nás Čechů, Moravanů a Slezanů týká, by měl pochopit i ten, kdo není zrovna nadšeným Evropanem.

V jiných zemích to pochopili jak voliči prounijních stran, tak voliči těch radikálně kritických. Z nabídky, která jistě všude nebyla řádově kvalitnější než ta česká, si dokázali vybrat. Češi, Moravané a Slezané v drtivé většině nepochopili nic.

Zahodit své občanské svobody do jímky je projev blbství. Karel Kryl by asi neměl nic proti tomu, kdyby k jeho nerealizované trilogii z polistopadových let dnes, v roce 2014, přibyl čtvrtý díl.

A co si myslíte vy? Diskuse (16 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.

Karel Lippmann - středoškolský učitel

Středa, 28.Května 2014, 15:10:45

Nedomnívám se, že u nás jsou lidé hloupější než jinde. Spíše jsou o něco více ohlupováni. V tomto smyslu se dost činí elity (přesněji nezřídka elitáři), média i školství. Výsledkem je "postmoderní" myšlenkový chaos, který vede k pocitu beznaděje a bezmocnosti, k lhostejnosti, bohužel i k víře ve spásu, kterou zařídí tu kníže, tu miliardář (kdo příště?). Nezaznamenal jsem např. že by Jan Keller, který rozhodně není člověkem povrchního myšlení, vyvolal svými názory u české intelektuální elity nějakou významnější kritickou reakci, která by alespoň trochu narušila neuvěřitelnou povrchnost předvolebních debat či komentářů.

Petr Litschmann - M.Žižkov

Asi měl, i čtyřka může být pátým kolem u vozu. Čtvrtek, 29.Května 2014, 12:01:37

"Až svět mne steskem obklopí, dám si tvou kytku do klopy,
jak kážou mravy,
po vzoru starých Habánů připiji vínem ze džbánu
na tvoje zdraví."

Josef Poláček - Invalidní důchodce a student

Volby a realita Čtvrtek, 29.Května 2014, 13:54:21

Pane Outrato, v podstatě jste si odpověděl sám: v moři voličského nezájmu se ocitla c e l á česká politická garnitura, a jak správně připomíná pan Lippmann, naprosto není čemu se divit, po zkušenostech s reálnou podobou politiky by naopak bylo výrazem - použiji Vašeho vlastního termínu - výrazem naprostého národního blbství, kdyby tento národ takovéto politice stále ještě zcela slepě a nekriticky uděloval svou důvěru.

Za minulého režimu, který se honosil devětadevadesátiprocentní voličskou "podporou", existoval výrok o "hlasování nohama": zatímco režim si pořádal své představení s údajně svobodnými volbami, obyvatelstvo z tohoto "ráje pracujících" hojně utíkalo na kapitalistický Západ.

A tak i dneska české a slovenské voličstvo prostě a jednoduše "hlasuje nohama" - přes všechny řečičky oficiální propagandy národ zřejmě nemá reálný pocit, že by zde někdo opravdu zastupoval jeho vitální zájmy.

Toto "hlasování nohama" má leckdy daleko blíže k realitě nežli všechno namáhání oficiální propagandy.

Pavel Letko - Praha

dovolím si s autorem hluboce nesouhlasit Pátek, 30.Května 2014, 15:02:29

odpověď však přesahuje rámec této formy diskuze, a proto odkaz:
http://news.e-republika.cz/article2643-Kdo-nevoli-je-blbec

Miroslav Novák - Praha 9

Můj názor Sobota, 31.Května 2014, 14:54:27

1. Lidé mohou být po zkušenostech zklamáni tím, jak funguje zastupitelská demokracie u nás. Poslanci nehlasují podle svého vědomí a svědomí, nýbrž jednotně podle rozhodnutí politických grémií. Navíc jsou pod silným vlivem lobistů. Totéž se bezpochyby děje v EP.
2. Způsob voleb (vybrat jednu kandidátku) sice odpovídá poměrnému systému, ale speciálně v těchto volbách ten výběr byl velmi obtížný, prakticky nemožný. V každá straně by se určitě našlo pár vhodných kandidátů, ale vybrat jen jednu?
3. Silně převažuje euroskeptická mediální mazáž. Jak pokrytecké jsou např. průzkumy o podpoře přijetí eura mezi lidmi, když posledních 7 let ODS a spol. stále opakovali nutnost a výhody vlastní měny (o nevýhodách nikdo nemluvil). Ty "výhody" jsme naposled poznali vloni napodzim. (Mimochodem, už skončilo vyšetřování těch, kteří na oné devalvaci vydělali miliardy?)
Nejvíce medializovaná byla rozhodnutí EP o zákazu žárovek nebo pomazánkového másla. O stovkách daleko významnějších jsme se moc nedozvěděli.
4. Pravice (potažmo média) neustále opakují důležitost národní legislativy, zachovat specifika atd. Za tím si ovšem vidím především její panickou hrůzu z harmonizace evropských daní, což by u nás představovalo mj. zpětné zavedení progresivního zdanění FO a zvýšení daně ze zisku společností. To by představovalo výrazného snížení deficitu a růst ekonomiky, ale ztráty desítek miliard pro bohaté.

Filip Outrata - Praha

Vážený pane Letko, Neděle, 1.Června 2014, 12:17:0

děkuji za Vaši reakci, pokusím se na ni odpovědět také rozsáhlejší formou.

Josef Poláček - Invalidní důchodce a student

Neděle, 1.Června 2014, 20:57:15

Ad P. Letko: velmi důkladná analýza manipulativního charakteru současné demokracie. Škoda jen, že autor až příliš sklouzává do opačného extrému (co pak vlastně bylo legitimního na diktátorském Janukovičově režimu?!); takto asi jeho o sobě pronikavá analýza bude spíše s pokrčením ramen odmítnuta s tím, že "tady se zase předvádí nějaký ten komunista". Stejně tak víra P. Letka v přímou demokracii (tato věčná móda radikální levice) je nemálo pochybná (přímou demokracii má Švýcarsko, a je to snad nějak méně kapitalistický systém?).

Ad M. Novák: jde také o to, že celá ta "Evropská unie" je ve své nejhlubší podstatě jenom aparátem čistě t e c h n o k r a t i c k é h o řízení společnosti; právě proto je to obecnému lidu natolik vzdálené a cizí, protože cítí, že všechny tyto zákony a předpisy a normy nemají s jeho skutečným životem naprosto nic společného.

Petrasek Milan - penzista

Evropská unie je řídícím aparátem mocných, Pondělí, 2.Června 2014, 15:42:14

a současně i zaopatřovacím ústavem/depozitáriem jedinců usilujících o inicializaci tradičních masakrů na území Evropy.
Po posledních volbách začíná tento záchytný prostor, ve své nejhlubší podstatě být nejenom aparátem čistě t e c h n o k r a t i c k é h o řízení společnosti, ale hlavně sanatoriem se sebezáchovným efektem.
I přesto, že začíná praskat ve švech ......... bych dodal.

Martin Profant - Praha 7

Nevolič nemůže vyhrát? Pondělí, 2.Června 2014, 16:17:10

Myslím, že nevolič Zelených vyhrál. Poslal své straně jasný vzkaz a ona ho přijala. Možná z toho vzkazu vyhodí i víc, než že s tímhle vedením to už opravdu nešlo. Vyhrál asi nevolič ODS -- i když velmi málo, protože jeho strana už není schopna nic vyvodit.
Abych neprobral jednu stranu za druhou, abstraktní protiklad voličXnevolič dává leda záminku k moralistnímu školení mužstva. V konkrétní situaci bylo " nevolit" to nejrozumnější a nejodpovědnější, co mohly udělat voliči většiny kandidujících stran. Ano, v EP se rozhoduje i našich záležitostech, ale kolik z kandidujících alespoň připouštěli představu, že by byli vůbec schopni se na tom rozhodování aktivně podílet. U ČSSD z jednadvaceti jeden, se zahmouřenýma očima možná dva, a to jejich stranická kandidátka vysoce překračovala průměr.

Filip Outrata - Praha

Pane Profante, Pondělí, 2.Června 2014, 23:09:5

moralistní školení mužstva je k ničemu, to máte pravdu. Já si ale nemohl pomoci, když jsem viděl vážnou starost a zájem mých (západo)evropských přátel o tyhle volby, které mohly v Evropě jako celku vynést nahoru nahnědlou pravici, tak mi bylo z té naší neúčasti zle a řekl jsem si, že jsme v Evropě za blbce... nebyla v tom nadřazenost, jen se zkrátka asi víc cítím jako Evropan než jako Čech. V tom jsem zjevně v menšině.

Jinak máte pravdu, pokud i byli aktivní europolitici (a na kandidátce ČSSD někteří byli), neuměli to prodat, zviditelnit se, přesvědčit, že to co dělají je důležité. To je pak opravdu těžké přesvědčit o významu těchto voleb.

Martin Profant - Praha 7

Filipovi Outratovi Úterý, 3.Června 2014, 00:39:21

Pokud jsem se všiml, hnědé strany v té části Evropy, ve které jsme volili a která se shodou okolností jmenuje Česká republika, neuspěly a ani neměly šanci uspět. A mimoto jsem jakoukoli volební účastí neměli šanci nic změnit na úspěchu nacionalistů a xenofobů v několika dost přesně lokalizovaných zemích. Je celkem dost věcí, pro které bych měl pocit, že jsme v Evropě za blbce, počínaje klausurou při Lisabonské smlouvě až po vztah naší politické reprezentace k euru, ale právě účast ve volbách do EP k nim nepatří.
Na kandidátce ČSSD žádný aktivní euro politik nebyl. Zato tam byl Poche, muž zlé pověsti (osobně si myslím, že nezaslouženě, ale tenhle můj na zcela osobní zkušenosti založený názor nijak nemění znedůvěryhodnění kandidátky tím jménem). Jediná z nouze ctnost té kandidátky byl Jan Keller, inteligentní a známý nepolitik. Jinak pár omšelých europoslanců bez chuti, zápachu a invence a k tomu okázalý nezájem vedení strany o nějaký evropský program.

Josef Poláček - Invalidní důchodce a student

Evropský program Úterý, 3.Června 2014, 13:16:0

M. Profant napsal: "okázalý nezájem vedení strany o nějaký evropský program"

To je opravdu zajímavý termín, ten "evropský program"; ale podívejme se poněkud blíže, která ze všech těch partají zvolených do toho "Evropského parlamentu" vlastně vůbec může nabídnout něco takového jako "evropský program". Tedy něco takového, co by mohlo dát - sjednocené - Evropě nějakou opravdu novou, nosnou vizi o tom, jakým směrem, pod jakými idejemi se má ubírat do své budoucnosti.

Aby tyto partaje mohly nabídnout nějaký takový pozitivní program pro Evropu, musely by napřed nějakou takovouto vizi mít i na vlastní, národní úrovni - a o něčem takovém není bohužel naprosto nic známo.

Na evropské politické úrovni se neděje - a dít nemůže - nic jiného, nic nového, nežli ta stará věčná hra která se odehrává už na národních úrovních: pravice stále dokola přemílá svůj program pravicového individualismu, levice kontruje sociálním cítěním, mezi tím se tak nějak motají skupinky liberálů. Jediným v určitém smyslu nosným programem do budoucna by mohly být ideje Zelených - ale ti nemají žádný relevantní politický vliv. Pak tedy nakonec není divu, že do tohoto prostředí zkostnatělé politiky etablovaných stran prorážejí uskupení s nacionalistickou až rasovou rétorikou - ta svou aktivistickou razancí alespoň u určitých vrstev populace dokáží vzbudit dojem, že mají nějakou politickou dynamiku.

Ale "evropský program" v pravém slova smyslu - ne, to v tomto parlamentu nenabízí a neposkytuje opravdu nikdo. Takže, komu tam ještě vůbec dávat svůj hlas...

Filip Outrata - Praha

Martinu Profantovi Úterý, 3.Června 2014, 14:01:1

Mám za to, že na kandidátce ČSSD bylo minimálně několik slušných a ve svém oboru v EP aktivních poslanců typu P. Poce. Že jsou nevýrazní a v českém mediálním prostoru téměř neviditelní je jiná věc a je to určitě i jejich chyba. S Pochem jste to napsal přesně. Jinak by soc. dem. určitě měla nabídnout cosi jako ucelený program pro Evropu. Ale, jak píše pan Poláček, to není vůbec nic jednoduchého.

Martin Profant - Praha 7

Mea culpa Úterý, 3.Června 2014, 16:16:12

P. Poc mi vypadl -- mohl bych se vymlouvat, že je zahrnut v tom "možná dva", ale nebyla by to pravda. Omlouvám se, jen neberu tu formulaci "typu P. Poce". Po smrti Jirky Havla to je jediný zbývající europoslanec ČSSD, který byl kdy k něčemu -- a teď to říkám po znovupročtění kandidátky a vzpopmínce na fungovaní těch ostatních "oudů Evropského parlamentu".

Josefovi Poláčkovi
Na evropské úrovni se toho děje dost a hlavně se bude muset dost odehrát. Ale není potřeba chodit hned k pravolevému dělení. Jan Keller otevřel silné a důležité téma, TTIP -- a Zaorálek i Sobotka, tedy Kellerovi potencionální spoluhráčí v prosazování postoje k této krajně nebezpečné smlouvě, k tomu pečlivě mlčeli.

Josef Poláček - Invalidní důchodce a student

Středa, 4.Června 2014, 13:14:36

Pane Profante, opravdu nevím, co by (Kellerova) kritika nějakého chystaného ryze finančního opatření měla mít společného s nějakou opravdu nosnou vizí budoucí Evropy. Naopak, tento spor je jenom dalším potvrzením toho, že v celé této "Evropě" se nakonec jedná jenom o peníze, a o nic jiného...

Petr Litschmann - M.Žižkov

Panu Kolaříkovi Sobota, 7.Června 2014, 01:53:8

Jan Keller se dokonce podělil se svými čtenáři o přepočet volebního zisku pro č. strany v evropských volbách: např. ČSSD získala důvěru 2,6% oprávněných voličů. Ovšem myšlenka o velikosti kvóra - aneb kdy už je český národ (posílený o mančafty z Moravy a Slezka) usnášení schopný je sama o sobě zajímavá. Ještě přemýšlím nad tím, jaké kvórum by asi požadovali anarchisté: větší či menší? Nejspíš asi žádné...

Pokud si dobře vzpomínám, tak v otázce TTIP vyhlásil bezpartijní europoslanec Keller loajalitu jakémusi usnesení evropských socialistů. Ovšem pravděpodobně ještě ani nezahodl své akademické svobody.

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.