Demokratická legitimita a zapínání knoflíků

Rusnokova vláda nemá demokratickou legitimitu. Neměla by ji ale ani vláda Miroslavy Němcové. Jádro problému spočívá v tolerování přeběhlíků. Poměrný parlamentní systém bez loajality poslanců ke stranám, za které byli zvoleni, nedává smysl.

Johann Wolfgang Goethe píše: „Kdo mine první knoflíkovou dírku, ten se správně nezapne“. V této situaci teď jsme co do demokratické legitimity potenciálních vlád. Rusnokova vláda zjevně tuto legitimitu nemá, protože je vytvořena proti vůli Parlamentu. Ovšem stojedničková vláda Miroslavy Němcové by tuto legitimitu v poměrném volebním systému také neměla.

Běžně se připomíná argument, že část poslanců, o které by se tato vláda opírala, jsou členy strany, která do Parlamentu zvolena nebyla. Je zde ještě další argument, dle mého názoru závažnější: tato vláda by byla podporována hlasy tří poslanců, kteří nahradili Petra Tluchoře, Marka Šnajdra a Ivana Fuksu. Opírala by se tedy o poslance, kteří se jimi stali v důsledku transakce, jejíž potenciální protizákonnost vyšetřuje policie.

Jak jsme se do této krize demokratické legitimity dostali? Kdy byl špatně zapnut první knoflík? Nabízí se odpověď, že to bylo v době, kdy se strana VV ukázala být něčím jiným, než se zdála, a rozpadla se. Již tehdy byly demokratickým řešením krize předčasné volby. Místo toho část poslanců VV vytvořila stranu, která v rámci poměrného volebního systému legitimitu nemá, a tato strana LIDEM se stala oporou vlády ODS a TOP 09.

Nečasova vláda byla první českou vládou, která vládla díky hlasům strany, která se zformovala až ve Sněmovně. Nebyla to ovšem první vláda, která se opírala o přeběhlíky. LIDEM také není první stranou, která má své poslance, ačkoliv v době voleb ještě neexistovala – tou byla Unie svobody, ta ale žádnou politickou vládu nevytvořila.

Prvním přeběhlíkem, který změnil rovnováhu sil ve sněmovně, byl Tomáš Teplík v roce 1996. V důsledku jeho přestupu z ČSSD k ODS přestala být druhá Klausova vláda menšinovou vládou s podmíněnou podporou sociální demokracie. Teplík byl později dvakrát zvolen poslancem za ODS a v Parlamentu vydržel až do roku 2006.

Dalším významným přeběhlíkem byl Petr Kott, který poté, co byl v roce 2003 vyloučen z ODS pro opilství, zachránil poslanecký klub Unie svobody tím, že do něj vstoupil: v hlasování významně podporoval vládu ČSSD, například při hlasování o zákonu o neziskových nemocnicích, navrženým ministrem Davidem Rathem. Po odchodu ze Sněmovny se stal ředitelem krajské pobočky VZP. Spolu s Davidem Rathem byl později zatčen ve známé kauze.

Historie přeběhlictví pokračuje Milošem Melčákem a Michalem Pohankou, kteří byli zvolení za ČSSD a tohoto mandátu využili k tomu, aby umožnili získat důvěru druhé vládě Mirka Topolánka. Michal Pohanka je dnes přednostou Sexuologického ústavu.

Známým problémem poměrného volebního systému je to, se v něm nesnadno tvoří většina. Zavedený a tolerovaný institut přeběhlictví tento problém řeší tak, že voliči jsou obelstěni. To poslední, co si asi většina voličů Michala Pohanky a Miloše Melčáka přála, byla vláda vedená ODS. Přesto si ji prostřednictvím svých poslanců zvolili.

Poměrný parlamentní systém bez loajality poslanců ke stranám, za které byli zvoleni, nedává smysl, není reprezentativní. Požadavek loajality býval zesměšňován s tím, že by šlo o vládu stranických sekretariátů a Sněmovna by ani zasedat nemusela, rozhodovaly by sekretariáty; argument přeběhlíků, že jejich mandát není vázaný a oni přece hlasují podle svého svědomí, byl zčásti brán vážně.

První knoflík byl zapnut špatně již před mnoha lety a málokdo tomu věnoval dostatečnou pozornost. Hlídací psi demokracie pospávali nebo štěkali jen málo. Plody této nedbalosti sklízíme dnes. Přímo zvolený president bojuje s Parlamentem, jehož důvěryhodnost je otřesena. Je otřesena dlouholetým pohrdáním smyslem Ústavy působením poslanců bez legitimního mandátu v rámci poměrného volebního systému.

Současnou krizi nevyvolal prezident republiky, vyvolala ji vládní koalice svou snahou udržet vládní většinu prostředky, které možná jdou nejen za hranici slušnosti, ale dokonce i zákona. Prezident Zeman této situace využívá. Rozčilovat se na něj může pro část frustrovaného občanstva hrát určitou psychoterapeutickou roli, ale nic se tím nezmění.

Apel na dodržování ústavních zvyklostí, ducha či smyslu Ústavy lze brát vážně jen, pokud platí bez ohledu na to, komu to prospěje. Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová takto neapeluje: tvrdí, že bojuje za Parlament proti zvůli prezidenta. Bojuje ale jen za to konkrétní složení Parlamentu, v rámci kterého je předsedkyní Poslanecké sněmovny, ne za Parlament jako instituci.

V tom Goethově příkladu není vyslovena jedna samozřejmost: když chcete správně zapnout kabát, u kterého byl špatně zapnut první knoflík, musíte rozepnout všechny a začít znovu. K obnovení legitimity politického systému není jiná cesta než předčasné volby. Nenechme si namluvit, že jiná cesta existuje.

A co si myslíte vy? Diskuse (21 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.

London_2013-04-07_122_640x480_

Milan J. Bílek - Polity-českij rukovoditel

Legitimita a důvěryhodnost jsou rozdílné pojmy Pondělí, 15.Července 2013, 14:09:3

Jiří Kubíčku,
celá ta vaše filipika o legitimnosti, má jednu zásadní chybu. Nerozumíte, nebo spíše nechcete rozumět pojmu legitimita. Má i český ekvivalent – právoplatnost. Zkuste si ho do vašeho článku dosadit a uvidíte sám, že trvrzení, z kterého vycházíte je v lepším případě předčasné, v tom horším prostě nepravdivé.

Předčasné proto, že otázka legitimity by byla zajímavá jen v tom případě, kdyby se pozítří Poslanecká sněmovna rozpustila a nebylo by kde o důvěru žádat v časovém limitu ústavou předepsaném. Jenže k tomu zřejmě nedojde a tudíž potřebné hlasování proběhne 8. srpna.

Nepravdivé jest to tedy v tom , že Rusnokova vláda legitimitu má, neb byla jmenována dle právoplatného postupu. I kdyby důvěru nedostala, bude to stále legitimní vláda. Nelegitimní by se stala pouze v případě, kdyby nepostupovala podle postupu daného opět ústavou, tedy nepodala demisi. Je tam i pojistka, tedy povinost prezidenta takovou vládu odvolat a jmenovat jinou.
A dnes máme teprv 15. července a vy se čílíte, co se stane za tři týdny.

Petr Hlávka - učitel, Rokycany

Pane Kubičko, Pondělí, 15.Července 2013, 15:09:21

souhlasím, že jde o podvod na voličích v případě, že poslanec přestoupí, nebo hlasuje s jinou stranou. Kdysi jsem takovou polemiku vedl s kolegou, který dělal poradce jednomu z "odpadlíků." Tvrdil jsem, že když se, dle mínění poslance, jeho strana/poslanecká frakce zpronevěří svému programu, tak že má odevzdat mandát. Na to mi onen kolega nedokázal odpovědět.
Pokud budou chystány změny v ústavě (pravice asi bude na ně tlačit i v rámci strategie odstavení Zemana a převzetí iniciativy před volbami), měla by ČSSD trvat i na ustanovení ve smyslu Vašeho "poměrný parlamentní systém bez loajality poslanců ke stranám, za které byli zvoleni, nedává smysl."

Paja_velka_fatra_cb

Pavel Holubec - kdesi v Česku

Pěkně a jasně řečeno! Pondělí, 15.Července 2013, 21:04:21

Prostě, bez zrušení "zvykové instituce" přeběhlictví se k nějaké demokratické legitimitě budeme jen těžko belhat.

Pane Bílku, z toho co píšete mi vyplývá, že nejste s to rozlišit pojmy legitimita a legalita. A bez tohoto rozlišení těžko pochopíte to, o čem píše pan Kubička.
Takže vám vracím nazpět vaši větu: "Nerozumíte, nebo spíše nechcete rozumět pojmu legitimita." Ne, opravdu to tení totéž co legalita, čili zákonnost!

London_2013-04-07_122_640x480_

Milan J. Bílek - Polity-českij rukovoditel

Já už si myslel, Pondělí, 15.Července 2013, 21:26:34

že mi bude vytýkáno, že z Kubička jsem udělal Kubíčka, za což se mu omlouvám, opravit to už nejde.

A vysvětlovat rozdíl mezi legitimitou a legalitou, na to nech si pan Holubec najde na internetu slovník cizích slov. Naše ústava byla přijata legitimně, tudíž postup prezidenta dle postupu v ní uvedené je legální. A to, že Zeman jedná tak jak jedná, je spíš důsledkem toho, že náš historický vývoj v posledních pěti, šesti generacích je diskontinuální, tudíž v každé generaci zažíváme mocenský zvrat, častokráte doprovázený i změnou režimu.
Ale to je na jinou diskuzi, než na tu o tom, že autor komentáře si poněkud ohnul hůl v pojmosloví, aby měl vůbec o čem psát.

J_

Jiří Kubička - psycholog, Praha

Legalita, legitimita Pondělí, 15.Července 2013, 22:48:9


V politickém kontextu se běžně rozišuje legalita - soulad se zněním zákona a legitimita - soulad se smyslem zákona. V tom smyslu, jak termínu legitimita užívám, jde o zcela běžný a zavedený význam toho slova.
Zajímavě, že panu Bílkovi vadí pouze pochybnosti o legitimitě Rusnokovy vlády, ne pochybnosti o legitimitě koaliční většiny, které věnuji daleko větší prostor.

J_

Jiří Kubička - psycholog, Praha

Krize v Lucembursku a u nás Pondělí, 15.Července 2013, 23:05:1

Pro ilustraci: u nás je bývalou koalicí používán jako argument proti předčasným volbám to, že nadále existuje stojedničková většina.
V Lucembursku pravděpodobně dojde k předčasným volbám, ačkoliv koalice většinu neztratila, protože počínání premiéra zpochybnilo legitimitu této většiny.

Tedy u nás je názor, že parlament se má rozpustit jen když fakticky není schopen rozhodovat, zatímco v Lucembursku stačí k rozpuštění, když by to dělat neměl.

London_2013-04-07_122_640x480_

Milan J. Bílek - Polity-českij rukovoditel

Dvě kátké poznámky pane Kubičko, Úterý, 16.Července 2013, 07:38:48

napsat dobrý politický komentář jde i bez toho, aniž byste musel být zběhlý v ústavním právu nebo politologii. Pokud však své názory se snažíte halit do hávu odbornosti, tak prosím používejte pojmy, tak jak je mají obě společenskovědní disciplíny dohodnuté. Kupte si aspoň Blackwellovu encyklopedii politického myšlení.

Druhá poznámka, proč mi nestálo za to komentovat další věci ve vašem článku jest to, že faktickou existenci nějaké konkrétní většiny bude možné pozorovat až při vlastním hlasování o Rusnkově vládě. Podepsat papír, v němž deklaruji podporu jmenování paní Němcové za předsedkyni vlády a hlasování o důvěře vládě jsou z ústavněprávního, ale i politického dvě dosti rozdílné věci.

A když ani netušíte, že existují v Evropě politické systémy, kde pravomoc rozpouštět parlament je v rukou předsedy vlády, proč tomu tak je, kdy je tento nástroj používán, těžko můžete dojít k nějakému zajímavému srovnání s aktuálnímu situací u nás, kde tato pravomoc náleží pouze Poslanecké sněmovně.

Číst vás, je na rozdíl od komentářů Patočky a Dolejše prostě ztráta času.

Fotka_web_jpg

Petr Chaluš - konzultant ve vzdělávání

článek je zejména o korupci v parlamentu a vládě Úterý, 16.Července 2013, 10:28:33

korupce není ani legitimní ani legální

Img_4546

martin škabraha - autor erót-ické literatury

Úterý, 16.Července 2013, 10:34:55

Pane Bílku, chcete-li mentorovat ostatní (ačkoliv nejlepší by bylo, kdybyste to nedělal vůbec), tak si opravdu pořádně nastudujte to, z čeho chcete mentorovat.

Zhruba řečeno, nejčastější užití je to, že legální = to, co je v souladu se zněním zákona, zatímco legitimní = to, co je správné (ospravedlnitelné) dle v dané společnosti všeobecně (plus mínus) přijímaných norem, jinak řečeno, má to autoritu (k tomu viz třeba známé rozlišení Maxe Webera). Lze jednat podle zákona, ale nelegitimně, stejně jako legitimně, ale protizákonně (viz třeba občanská neposlušnost).

London_2013-04-07_122_640x480_

Milan J. Bílek - Polity-českij rukovoditel

Ona snad Martine Škabraho, Úterý, 16.Července 2013, 11:50:1

není snad ústava všeobecně přijímanou normou, mající jinak řečeno dostatečnou autoritu? On snad prezident Zeman jmenoval vládu nezákoně, když postupoval přesně, jak mu ústava stanoví? V čem s prosím pěkně mentor Bílek v této diskuzi liší od Webrova rozlišení?
A občanská neposlušnost. Ovšem i to je legitimní nástroj, jenže podmínky pro jeho použití nejsou zatím naplněny. Až budou, doufám, že se spolu potkáme na barikádě. A nezapomeňte si pak toho Webra, bude aspoň u táborového ohníčku co číst.

Petrasek Milan - penzista

Berlisconizaci českých poměrů není radno obhajovat. pane Bílku Úterý, 16.Července 2013, 11:50:46

V režimu liberální demokracie, která usiluje o aktivizaci občana a jeho podílení na chodu státu/věci veřejných, se nedoporučuje aby politici setrvávali ve svých pozicích až do výnosu legálního rozsudku po vleklých soudních procesech. Notabene Berlusconi neodstoupil protože nejen s Topolánkem pořádal legálně lecjaké orgie, ale protože finanční elita ze dne na den ilegálně řekla basta.

Img_4546

martin škabraha - autor erót-ické literatury

Úterý, 16.Července 2013, 16:19:42

Ústava je základním rámcem legality, nikoliv legitimity. Ta je spíš otázkou nepsaných zvyklostí než psaného dokumentu, resp. nepsaných způsobů interpretace toho, co je psáno. V té ústavě jsou explicitně zapsána nějaká pravidla, avšak jejich aplikace, ta se do žádného takového dokumentu vposledku zapsat nedá, protože ta zapsaná pravidla aplikace by se zase musela nějak vyložit a aplikovat, a tak donekonečna. Aplikace těch už zapsaných pravidel se právě opírá o nějakou sdílenou představu (často se o ni ale vede spor) toho, co je legitimní, oprávněný výklad pravidel, nějaký jejich smysl.

Jestli např. když je napsáno "chránit svobodu slova", zda to znamená i omezovat vliv velkých peněz na politické kampaně, nebo zda to naopak znamená "chránit volnou soutěž idejí", což znamená "chránit volný trh" (kterýžto výklad zvítězil v Americe, když nedávno tamní Nejvyšší, de facto ústavní soud rozhodl, že korporace mohou financovat kampaně neomezeně, protože omezovat jejich dary politikům by bylo ohrožení jejich svobody slova, a tudíž zákony, které to dělají, jsou nelegitimní; pro mnohé je ale nelegitimní právě toto rozhodnutí Nejvyššího soudu, neb nejednal ve prospěch lidu, ale ve prospěch velkokapitálu...)

Lze postupovat v souladu s textem ústavy a přesto nelegitimně. Např. to, že poslanci za LIDEM drží mandáty, je jistě v souladu s textem ústavy, neb ta jednoznačně připisuje mandáty jednotlivým poslancům, a je jejich věc, že si založili novou stranu. Ústavní soud by ty jejich mandátu musel potvrdit. Jenže z hlediska toho, že celý náš zastupitelský systém čerpá svou legitimitu, oprávněnost z toho, že reprezentuje politické preference společnosti (lidu) vyjádřené ve volbách, tak legitimita jejich mandátu je sporná - program dotyčné strany totiž neprošel volbami, ač dokonce i samotná ústava říká, že politický systém je založen na svobodné soutěži politických stran, míněno jistě i programů těchto stran. S kým soutěžili LiDem, kterým voličům předložili svůj program? Z hlediska legality problém není, z hlediska legitimity tam spor nastává.

Zima1

Petr Jedlička - redaktor DR

(na okraj) Ta situace v Lucembursku ... Úterý, 16.Července 2013, 18:36:9

... se ovšem dá číst i jinak, než píše pan Kubička. Tamní koalice se formálně nerozpadla, ale jen proto, že premiér podal demisi sám. Podání demise přitom předcházel právě požadavek (resp. tlak) koaličního partnera, který vyjádřil v dané chvíli ochotu připojit se k opozici v případném hlasování o nedůvěře. Kdyby premiér neustoupil, koalice by většinu ztratila.

Z jednoho úhlu pohledu to tedy jistě lze interpretovat tak, jak uvádí pan Kubička výše. Z jiného lze ovšem stejně platně konstatovat, že si lucemburský premiér prostě porovnal plusy a minusy možných scénářů, přičemž výsledný mu přišel jako nejvýhodnější - pro jeho stranu i pro něj osobně. Na rozdíl od Nečase má totiž stále velkou šanci předčasné volby vyhrát.

Více o tamním skandálu případně zde: http://denikreferendum.cz/clanek/15953-lucembursko-zije-podobnym-skandalem-jako-cr-i-tam-rezignoval-premier

Miroslav Novák - Praha 9

Úterý, 16.Července 2013, 21:58:53

Už se těším na tu další legitimní vládu (podle pana Kolaříka), kterou sestaví politický premiér Miroslava Němcová na půdorysu 101čkové koalice zkorumpovaných poslanců ze členů minulé vlády, která dovedla naši zemi do hluboké krize morální a ekonomické...

V_mnich

Eva Hájková - penzistka

Když si dám do souvislosti slova legitimní a legitimace.... Středa, 17.Července 2013, 05:55:15

Někomu se legitimovat znamená prokázat mu svou totožnost, tedy prokázat, kým jsme. Já myslím, že tato vláda už prokázala občanům svou opravdovou totožnost dostatečně, a to navzdory své papírové legitimaci. Prokázalo se, že není tím, kým by podle své legitimace měla být.
Bohužel, legitimaci, čili oprávnění může vládě vystavovat pouze sněmovna, které sice vystavují legitimaci občané, ale jen jednou za čtyři roky. Když občané zjistí, že se při tom vystavování legitimace spletli, tak mají čtyři roky smůlu, pokud nejsou schopni v tom zjednat pořádek jinak.

Jiří Janeček - Brno

Pane Kolariku... Středa, 17.Července 2013, 15:15:21

Onehdy se tu nekde pri diskuzi pouzivalo prirovnani k sachum...
Rad bych jen podotknul, ze pro uspech v teto hre je nejen dulezite, kolik tahu dopredu mate promyslenych, ale hlavne jak dobre odhadujete protitahy soupere a pocitate s nimi v tech svych planech...
To, o co se prihlasila socialni demokracie, ma skoro takovou vahu, jako kdybych ja se prihlasil, ze chci byt v te pristi vlade ministrem armady...

Ivo Vlasatý - budižkničemu - ProAlťák - Pirát

Podělím se o svůj komentář k článku Středa, 17.Července 2013, 22:11:46

se kterým jsem jej sdílel na fejsbůku. Třeba taky někoho inspiruje jiným směrem, než k bezvýsledným přenicím o legitimitu:

Z jedné strany se křičí, že je problém v přeběhlících jednotlivců, z druhý že snad v přeběhlictví stran. Nesmysly. Situace se mění a to se musí odrážet v rozložení sil ve Sněmovně.

Předně je pitomost prohlašovat, že LIDEM jsou jakési zásadovější VV. Strana s určitým programem stojícím na určité členské základně byla zvolena do Sněmovny, stala se součástí vládní koalice a poté zase vystoupila, protože v ní necítila možnost hájit svůj zájem (nebudeme si nalhávat, program byl spíš vedlejší.

Stejně, jako může porušit program (třeba oprávněně, třeba ne) poslanec, nikdo nezaručí, že ho neporušuje strana. Poslanecký mandát není vázaný (a poměrné volby mají i osobnostní nástroje, třeba kroužkování), rozhoduje tedy zastupitelovo svědomí. Jinak by se skutečně mohly dohadovat stranické sekretariáty na základě přiřčeného podílu moci a nemyslím, že by to bylo ku prospěchu občanů.

Je pochopitelné, že poslanci (kteří zatupují odlišné skupiny voličů své strany) v určité míře zakládají nebo mění strany. Problém je, když na přeběhlících z opozice (kterými strana LIDEM je) stojí vláda. Nemá cenu hádat se, kdo začal. Někdo by to měl skončit. A nejvíc bych to čekal od těch, kdo se ohání morálkou a "konzervativními hodnotami".

Tolik můj názor, k jehož formulaci mě inspiroval jinak podprůměrný článek.

Miroslav Novák - Praha 9

Paní Hájková, Čtvrtek, 18.Července 2013, 00:26:8

myslím, že už dávno nastal čas aby občané zjednali pořádek jinak. Zdá se, že to nikdo jiný neudělá...

V_mnich

Eva Hájková - penzistka

Pane Nováku, Čtvrtek, 18.Července 2013, 05:42:45

k tomu, aby to občané zvládli, je zapotřebí aspoň minimální organizace, případně aspoň ochota se organizovat a něco společně podniknout.

Petrasek Milan - penzista

Pane Vlasat, prospěje někoho trochu blíže identifikovat? Čtvrtek, 18.Července 2013, 10:04:15

Někdo by to měl skončit. A nejvíc bych to čekal od těch, kdo se ohání morálkou a "konzervativními hodnotami".

Ivo Vlasatý - budižkničemu - ProAlťák - Pirát

Pane Petrásku, Čtvrtek, 18.Července 2013, 10:15:58

jen konstatuji, že konzervativní politika nemůže v žádném případě fungovat, pokud konzervativní politici (jako třeba paní Němcová) nerespektují ani svoje vlastní měřítka morálky. A vlastně mě uráží, když si pravice nárokuje zásadovost a pevnost postojů jako svou hodnotu.

Paní Hájková, je tomu bohužel přesně jak jste napsala. Teď to vypadá, že jediný, kdo se dokáže prostě zorganizovat a jít a koho někdo následuje, jsou náckové :/

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.