Mininsterstvo spravedlnosti chce omezit anonymní akcie

Pospíšilův resort navrhuje změnit úpravu akcií na majitele tak, aby strukturu akcionářů bylo možné zjistit. Firma, která pak bude mít akcie na majitele, je bude muset zaknihovat ve speciálním depozitáři, nebo cenné listy uložit do bankovní úschovy.

(vd)

13.10.2011 13:06

57729_mediafax_michal_kalasek

Zákon stanoví, kdo bude mít k údajům o vlastnících přístup: mimo jiné policie, správní orgány, zadavatelé veřejných zakázek či poskytovatelé dotací a grantů. Foto Michal Kalášek, Mediafax

Česká republika je jednou z posledních zemí, kde existují zcela neregistrované akcie na majitele, což v praxi znamená, že firma patří tomu, kdo listiny fyzicky drží. Nikde současně není evidováno vlastníkovo jméno. A ministerstvo spravedlnosti se to chystá změnit.

„Ministerstvo spravedlnosti připravilo řešení problematiky, které navrhuje zachovat existenci akcií na majitele, ovšem za současného stanovení povinnosti jejich zaknihování (registrace) u centrálního depozitáře, nebo jejich imobilizace (fyzického uložení) u banky,“ uvedla pro server iHned.cz tisková mluvčí úřadu Tereza Palečková.

Volba možností mezi centrálním depozitářem a bankou má podle ministerstva vyloučit monopolní postavení centrálního depozitáře a zavést prospěšnou konkurenci mezi ním a bankovním sektorem.

„Toto řešení projednali experti a zástupci sněmovních politických stran v ústavněprávním výboru. Změny ministerstvo zapracuje do návrhu zákona o obchodních korporacích, související změny se projeví také v podobě návrhu nového občanského zákoníku,“ uvedl resort spravedlnosti v tiskovém prohlášení.

Současné české právo přitom umožňuje akciovým společnostem vydání jak akcií na jméno vlastníka akcií, tak i anonymních akcií na majitele (na doručitele).

V prvním případě je vlastníkem akcie osoba, jejíž jméno je uvedeno přímo na akcii nebo v seznamu akcionářů. Akciová společnost tedy své vlastníky zná a tyto informace jsou dostupné orgánům veřejné moci například pro účely trestního stíhání či daňového řízení.

Ve druhém případě nejsou vlastníci akcií známi vůbec, a to ani samotné akciové společnosti, ani orgánům veřejné moci.

„Vláda se v dodatku ke koaliční smlouvě zavázala, že navrhne legislativu, která maximálně možným způsobem omezí anonymní vlastnictví obchodních společností. Proto ministerstvo spravedlnosti přichází se způsobem omezení anonymních akcií na majitele, které směřuje k vyloučení rizik neprůhledné vlastnické struktury akciových společností," uvedl ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil z ODS.

„Argumentem pro zachování akcií na majitele je to, že zrušení těchto akcií by nepřiměřeně zasáhlo akciové společnosti, které nevstupují do veřejnoprávních vztahů vyžadujících transparentní vlastnické poměry. Prostý zákaz akcií na majitele navíc vede k využívání akcií na jméno zástupného vlastníka, který je de facto jen "bílým koněm" a k přesouvání těchto vztahů do šedé zóny bez možnosti veřejnoprávní regulace,“ dodal Pospíšil.


A co si myslíte vy? Diskuse (0 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.