Vaclav_krajnansky_cb

Václav Krajňanský

Profil

Autor studuje filozofii na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Komentář

Proniknout hranice

Přestože existuje množství komentářů a zpráv věnovaných problematice rasismu, ve skutečnosti nezobrazují realitu života v sociálním vyloučení. Novinářská práce na tomto poli se totiž vesměs odehrává pouze na hranicích těchto jevů.

Komentář

Není soutěž jako soutěž

V pátém článku ústavy se píše: „Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů.“

Image

Fejeton

Mučení Tomia Okamury

Ústavní soud důkladně vypořádal úplně všechny námitky stěžovatele a senátora Tomia Okamury. Voličům v jeho senátním obvodě gratulujeme.

Komentář

Cílem neufňukané levice je svéprávnost

Zamyšlení nad výdobytky sociálnědemokratické levice nás vede k pojetí člověka jakožto svéprávné bytosti. Skloňovaná ufňukanost levice se však s touto představou rozchází.

Image

Komentář

Alternativy ano, ale s kritikou

Inspirace k alternativním a netradičním řešení se nabízejí. Prohlédněme za lacinou nálepku novátorství a kriticky važme skutečné klady a zápory navrhovaných řešení.

Komentář

K odpovědnosti a rétorice odpovědnosti

Česká levice by měla vést s pravicí boj o smysl pojmu odpovědnosti, na jehož rétorice si tolik zakládá současná vláda. I prostřednictvím důrazu na odpovědnost má levice šanci oslovit více mladých voličů.

Image

Komentář

Co by mělo být cílem studentského hnutí

Překonat bariéry mezi studentským hnutím a dalšími segmenty společnosti, které jsou ohroženy současnou vládní politikou, nepůjde nijak snadno, možnosti tu ale jsou.

Zobrazeno 7 / 7