Milena_bartlova

Milena Bartlová

Profil

Profesorka Milena Bartlová je historička umění, přednáší na Semináři dějin umění Masarykovy univerzity v Brně.

Image

Komentář

Mariánský sloup podruhé

Spor o vybudování a vztyčení kopie Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí se táhne již od začátku 90. let, navrací se snad až s pravidelnými intervaly.

Image

Komentář

V čem jsem se v životě nejvíc mýlila

Letní seriál Deníku Referendum pokračuje sebereflexí Mileny Bartlové, která vzpomíná na svůj životní omyl způsobený polistopadovou euforií.

Image

Komentář

Jak je to s tou utopií

Další díl letního seriálu sepsala Milena Bartlová. Vrací se k počátku samotného pojmu „utopie“.

Image

Štěstí z šesti

Šest knih svobody a snů

Milena Bartlová vybrala šest zásadních knih, které promlouvají o válce a snech, revoluci i lásce.

Image

Komentář

Osobní je politické

Retrospektivní boj lidí, kteří pětadvacet let paranoidně prchají před svým špatným svědomím z toho, že se zamlada proti ponižování vládnoucí moci dostatečně nevzepřeli, se bohužel už sám stává nebezpečím.

Komentář

Poučení z metodologie

Oživený zájem o případ Pavla Wonky je modelovým příkladem problémů s poznáváním nedávných dějin. O Pavla Wonku a jeho složitý individuální osud vlastně ani nejde. Otázky, které si máme pětadvacet let po pádu minulého režimu klást, znějí úplně jinak.

Komentář

Naši Němci a naše sebevědomí

Vědecká a kulturně-vzdělávací společnost Collegium Bohemicum a její Muzeum německy mluvících obyvatel českých zemí reprezentují sebevědomí Čechů jako zralého evropského národa.

Komentář

Vyznamenání jako dort od pejska a kočičky vytvářející konsensus?

Výběr letošních oceněných byl namixován tak, aby si svého hrdinu našel snad každý. Protiklady se vyvážily a zapadají do sebe.

Komentář

Ministerstvo čeho?

Po družinářce z Vizovic a hokejistovi z Berouna nastává další pokles úrovně vedení ministerstva kultury. Jiří Balvín není primitivním zbohatlíkem. Jen se s nimi kamarádí. Ministerstvo kultury má přitom řadu úkolů, o které se nikdo jiný nestará.

Komentář

Výstavní síň Mánes vrátí do vlastnictví umělců jedině revoluce

Jedině revoluce může vrátit vlastnictví výstavní síně Mánes do rukou těch, kteří stavbu Mánesa mezi válkami financovali, do rukou umělců. A v této revoluční proměně myšlení a jednání nejde jen o jednu budovu.

Komentář

Volím proti Zemanovi

Negativní volba je typická pro většinovou dvoukolovou volbu. Budu-li hlasovat proti Zemanovi, nestávám se před volbami, během nich ani po nich přívržencem, natožpak „fanouškem“ Schwarzenberga.

Image

Komentář

Dost krátký text o dost složitých věcech

Církevní restituce: Historická spravedlnost je dost složitá věc. Co bylo možné legitimně dělat v prvních letech po převratu, lze stěží udělat téměř o čtvrt století později.

Komentář

Dobeš v nás. Proti čemu a za co demonstrují čeští studenti?

Kritéria konkurence ve vzdělávání i vědě fungují ve skutečnosti právě naopak, protože neustálá soutěž o zdroje a úspěch podkopává potřebného ducha vzájemné sounáležitosti a spolupráce, bez něhož nemohou prospívat.

Komentář

Vzpomínka nestačí, je nutno si pamatovat

Po Smrti Václava Havla se rozhořely spory o interpretaci jeho politického dědictví: ať se Václav Klaus snaží sebevíc si je přisvojit, Václav Havel byl jeho pravým opakem.

Zobrazeno 14 / 14