Sapakaktual

Jan Sapák

Profil

Autor je činný architekt, publicista a teoretik architektury. Vyučen truhlářem a kameníkem. Studoval VUT v Brně a Akademii v Praze, externě studoval filosofii. Na jaře 1989 spoluzakládal Brněnské fórum. Aktuálně má rovněž na starosti regulernost architektonických soutěží, publikuje v odborném tisku v ČR i zahraničí. Stavby v centru Brna: Kapitol u kostela Sv. Jakuba s Grymem a Škrabalem.

Image

Komentář

Manifestace a la fast food

Václav Klaus proběhl Brnem klopýtaje o symboly. Více než svatý Václav se mu ale do cesty pletly brněnské dějiny, od Německého domu, přes sousoší komunisté po otcem zpackanou privatizaci. Víc než jen kouzlo nechtěného.

Image

Komentář

Prostor veřejný a soukromý

Veřejný prostor – toto sousloví rezonuje tak silně a často, že je sotvakdo mohl poslední léta přeslechnout. Víme však přesně, co to vlastně znamená?

Image

Komentář

Není na místě zpochybňovat, že komunistický režim v Československu byl totalitní

Totalita znamená nejen násilí, ale především zásah do normálních svobod, zejména svobody vyjádření, práva na politický život a aktivní a efektivní účast ve správě společnosti. Režim v Československu k nim přidal i mnohé další omezení.

Image

Komentář

Svět Lužických Srbů není uměle přiživovanou turistickou atrakcí

Přestože lužickosrbsky hovoří v Německu jen okolo 18 tisíc lidí, vitalita lužické srbštiny popírá dosavadní vědecké teorie o vzniku, rozvoji a zániku jazyků. Lužici stojí za to navštívit, ať už město Budyšín, nebo sdružení obcí Satkula.

Image

Komentář

Železnice Vídeň-Brno slaví 180 let

Před sto osmdesáti lety začala mezi Brnem a Vídní denně jezdit osobní železniční doprava. Takovouto moderní linku v té době mělo jen málo míst na světě. Pro Brno to znamenalo velký sociální i hospodářský impuls.

Image

Komentář

Rudolf Spazier byl jednou z největších osobností v čele Brna

Rudolf Spazier se ve 30. letech 20. století zasloužil o rozvoj Brna a v čele města stál i v nelehkých dnech nacistické okupace. Byl vězněn za Protektorátu i později v 50. letech. Pro Brňany však dnes zůstává jeho odkaz známý jen málo.

Image

Komentář

Zápolení Romana Jančury a společnosti FlixBus může prospět cestujícím

Polemika: Konkurence dopravců na vnitrostátních autobusových linkách je žádoucí, protože zvyšuje kvalitu cestování a umožňuje cestujícím přístup k lepším službám za nižší ceny, myslí si Jan Sapák.

Image

Komentář

Smůla brněnské synagogy

Na místě někdejší Velké synagogy v Brně, která byla v březnu roku 1939 po příchodu nacistů vypálena a později stržena, má v nejbližších letech vyrůst developerská stavba. O čem tato skutečnost svědčí?

Image

Vzpomínka

Prostá vzpomínka na Ivana Rullera

Architekt Ruller se už za svého života stal legendou brněnské architektury a veřejného života, jak díky svému umu a neokázalému gentlemanství, tak díky své ochotě zasazovat se za veřejné zájmy.

Komentář

Neverland. Říše divů za Dunajem

Liberland neexistuje, nikdy neexistoval a podle architekta Jana Sapáka nikdy existovat nebude. Proč má tedy někdo vůli brát takový záměr vážně? A v čem zaslouží „prezident“ Jedlička pochvalu?

Komentář

120 let Bohuslava Fuchse: jako když dýcháme vzduch

Architekt Bohuslav Fuchs, spolutvůrce Brna a mnoha českých, moravských a slovenských měst by se v březnu byl dožil 120 let. Jeho stavby formují naše představy o prostoru mnohem víc, než si běžne uvědomujeme.

Komentář

Separatismus a federalismus

Před třiceti lety by nikoho nenapadlo, že Skotové jednou půjdou k referendu o své nezávislosti. Z jejich příběhu plyne poučení i pro nás, včetně uspořádání vztahů mezi historickými českými zeměmi.

Komentář

Mimo měřítko

Jan Sapák argumentuje, že volba Rostislava Koryčánka děkanem brněnské fakulty architektury byla patrně neplatná a v každém případě se jednalo o „ztřeštěný nápad“ odporující povaze školy.

Komentář

Jednotná Ukrajina a federalizační tendence v Evropě

Federalizace není řešením jen pro Ukrajinu. Je to přirozená tendence v řadě zemí Evropy a přirozené tíhnutí řady občanů také u nás.

Komentář

Viníkem současné krize je Haškova Asociace krajů

Voliče vyděsilo, že by mocibažný tvůrce asociace krajů, instituce, která se pohybuje na samé hraně ústavnosti, mohl ovládnout celý stát: za špatným volební výsledkem ČSSD stojí strach voličů z tandemu Zeman-Hašek.

Komentář

Veřejná justice: cena zámku v Buštěhradu

Vše, co je možné zjistit z ověřených zdrojů o ceně rekonstrukce zámku v Buštěhradu, nenasvědčuje tomu, že by zakázka byla účelově předražená.

Komentář

Theophil Hansen

Tento měsíc uplynulo dvě stě let od narození významného architekta Theophila Hansena. Česká společnost na něj ale neprávem pozapomněla. Výuka na školách ho opomíjí, protože se soustředí na národní obrození a Hansen se jako etnický Čech nedeklaroval.

Komentář

Nejvyšší soud na hanbě

Ivo Ištvan a Robert Šlachta zasluhují podporu veřejnosti. Verdikt Nejvyššího soudu se čím dál tím více jeví jako neudržitelný.

Komentář

Korupce normálního člověka?

Případ tří politiků ODS a verdiktu Nejvyššího soudu nedává příliš nadějí, že se podaří korupci nějak brzy vymýtit. Velká část společnosti je zjevně ochotna obratně provedené případy bagatelizovat či přímo krýt.

Komentář

Teatrální policejní akce?

Autor se podrobně zamýšlí nad důvody, které mohly komentátory vést k tomu, aby policejní akci označili za teatrální. Důkladně se také věnuje tomu, proč je Nečasův případ korupcí postižitelnou trestním právem.

Zobrazeno 20 / 47