100_3944

Zdeněk Vyšohlíd

Profil

Autor je učitel, publicista a filosof. Je autorem několika knih, v současnosti učí na gymnáziu v Domažlicích.

Komentář

Koncertní sály a dobré životní příležitosti

Zdeněk Vyšohlíd reaguje na text Jiřího Přibáně „Nekonečná Evropa“, který byl zveřejněn v Právu 22. května.

Komentář

Demokracie a „to podstatné“

Podle Zdeňka Vyšohlída má řešení krize na Ukrajině aspekty nejen ekonomické: jde také o roli mezinárodního práva a rozpor mezi utilitou a mravností. Autor připomíná, že i myšlenky Friedricha Nietzscheho a Karla Kosíka jsou v této souvislosti relevantní.

Komentář

Svědomí a blaho lidu

Zdeněk Vyšohlíd varuje před tím, když se nějaký politik prohlášuje za představitele zájmů lidu či národa, v takovém případě může hrozit, že zájmy lidu bude odůvodňovat kdejaké nekalosti.

Komentář

Letnice, ateisté a neznabozi

K nedělnímu svatodušnímu svátku zveřejňujeme malou úvahu ateistického filosofa, který není neznabohem.

Image

Esej

Je demokracie racionální? II. část: Demokratické odůvodnění, nebo demokratická zodpovědnost?

Druhá část úvahy zkoumající kognitivní a komunikativní předpoklady demokracie pojednává o rozdílu mezi metafyzicky ukotvenou ideologií a jasnou řečí, vystavenou kritické interpretaci účastníků demokratické rozpravy.

Image

Esej

Je demokracie racionální? I. část: Co znamená orientovat se v demokracii

Text zkoumající kognitivní a komunikativní předpoklady demokracie spojuje kritický pohled na současnou politickou mizérii s myšlenkami soudobé filosofie, aby naznačil možnost racionálního řešení.

Glosa

Co zbývá říct o Jiřím Dienstbierovi?

Strana, která svého kandidáta na prezidenta nezvolí do vlastního vedení, ztrácí na důvěryhodnosti.

Komentář

Nestoudnost jako konec demokracie

Ztráta respektu k jasné řeči argumentů, útěk k falešným obrazům a módám, prázdnost politických programů a hesel, to vše vytváří karikaturu politické scény naší dnešní republiky.

Komentář

Underground na Hrad!

Česká politika se vyprazdňuje a také stává odpornou. O prezidentovi rozhoduje image kandidáta a lidé volí politiky, kteří zemi vládnou tak, že ji trestají.

Komentář

Motivace amnestie: kladná nebo záporná?

O pravém důvodu Klausovy amnestie nezbývá než spekulovat a dávat ji do souvislosti s velkou privatizací provedenou mimo dosah práva.

Komentář

Socialistické a sociální

Životní bilance dnešních důchodců je často smutná: za celoživotní práci povětšinou v minulém režimu, a tedy mizerně placenou, se jim dnes dostává trvalého snižování kupní síly a nálepky mandatorní zátěže státního rozpočtu.

Komentář

Škola hrou a hra proti demokracii

Politické jednání středoškoláků je více než hra, protože je vnímáno s plnou vážností. Pak je ovšem zpochybňování výsledků krajských voleb v Jihočeském kraji na pováženou.

Komentář

Smyky a jak se vysmeknout ze zodpovědnosti

Jak daleko od silnice může auto beztrestně zabíjet? Kam až do soukromých pozemků chtějí advokáti ze své vůle prodloužit pravomoc předpisů pro rallye?

Komentář

Změna smýšlení: levice na pokání

Kosíkovsky laděná úvaha navrhuje levici neulpívat na jednoznačnosti věcí a materiálních procesů výroby, nýbrž racionálně přijmout rozporuplnost konkrétní skutečnosti a v takto otevřeném světě jednat.

Komentář

Politika vlivných jako spiknutí

Politické jednání současných elit má i přes demokratickou slupku mnoho znaků zločinného spolčení a vrací nás tak do dob nástupu fašismu a nacismu.

Komentář

Církve a politika

V souvislosti se spory okolo restitucí církevního majetku vyvstává neschopnost levice, pravice i církví samotných překročit falešné účetní pojetí skutečnosti a pečovat o demokraticky utvářený celek skutečnosti.

Komentář

Inteligibilní a revoluční: Kant a Kosík

U příležitosti výročí narození Karla Kosíka, který o sobě tvrdil, že je ateista, nikoli neznaboh, přináší autor příspěvek do diskuse o aktuálnosti jeho filosofie.

Komentář

Odkud je nemoc, odtud je také lék

Zdraví člověka je spjato s životním prostředím, s krajinou a řádem, který vše obepíná a spojuje. Což souvisí i s demokracií, která nemůže být nemocná, nemocná může být pouze společnost. A pak nemá síly, aby demokraticky fungovala.

Glosa

Plzeňská práva a pohledávka za údajně zmařený obchod s krví

Na plzeňských právech nešlo jen o plagiátorství, ale také o majetkovou trestnou činnost, která se nikdy nevyšetřila. A teď kvůli tomu tratí studenti.

Komentář

Ohrožení bezdomovci

Je zdravá naše společnost, když produkuje a trpí bezdomovectví? Nebo je v ní cosi patologického, co sice není vidět ani nepáchne, co ale přesto sílí a rozmáhá se a zamořuje naše životy růstem cynismu, zášti a zloby, ztrátou míry a soudnosti?

Zobrazeno 20 / 49