Milan_valach

Milan Valach

Profil

Autor je filosof, působí na PdF MU v Brně od roku 1993. Zabývá se marxismem, problematikou ekologické krize, totalitarismu a rozpory kapitalistického systému. Toto téma zpracoval zejména ve své poslední knize Svět na předělu. Dlouholetý zastánce a propagátor přímé demokracie a zaměstnaneckého vlastnictví podniků. Osobní stránky: http://www.valach.info

Komentář

Dopis o kapitalismu

Již dnes jsou v naší poměrně bohaté společnosti lidé, kteří nežijí v důstojných podmínkách, a studenti, kteří nemohou dokončit studia z finančních důvodů, nejsou výjimkou. Je-li systém takto nespravedlivý, musí být odstraněn a nahrazen systémem spravedlivějším a efektivnějším.

Komentář

Rasismus a kapitalismus

Autor soudí, že jmenování Romana Jocha premiérovým poradcem je zákonitým projevem směřování kapitalismu k hierarchickému a nevyhnutelně rasistickému uspořádání společnosti.

Komentář

Strach střední třídy

Výsledky voleb ukázaly na neschopnost sociální demokracie reagovat na vzrůstající pocit úzkosti střední třídy, která touží po společenském vzestupu, ale ohrožuje ji sociální propad.

Komentář

Marx, ten starý blázen

Vedle radikálně demokratického pojetí socialismu máme ještě jinou představu o tom, co to je socialismus. Tato představa odpovídá naší minulé zkušenosti a diskredituje myšlenky, které by mohly napomoci spravedlivějšímu uspořádání světa.

Komentář

Vítězství!

Volební výsledek by ČSSD mohla pochopit jako výzvu k posunu doprava. Napravo je však již poměrně velká tlačenice, nalevo není nic. Budoucnost patří levici neelitářské, participativní, která bude podporovat všechny formy přímého rozhodování občanů o nich samých.

Komentář

Komunismus

Společně s odporem k totalitnímu zřízení se ve společnosti šíří odpor k hodnotám rovnosti, svobody a bratrství. Je to proto, že jsme nepochopili svou minulost a komunismus považujeme za levicovou ideologii.

Zobrazeno 6 / 6