Ilona

Ilona Švihlíková

Profil

Autorka je ekonomka, vystudovala Vysokou školu ekonomickou, obor Mezinárodní obchod. Doktorát získala na katedře politologie, rovněž VŠE. Pracuje na VŠE a Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů. Zajímá se o daňovou problematiku, mezinárodní ekonomické vztahy: ropu, internacionální měny a Jižní Ameriku.

Image

Komentář

Jaká je skutečná kondice české ekonomiky?

Chceme-li posoudit schopnost České republiky naplnit Cíle udržitelného rozvoje přijaté OSN, musíme se podívat na skutečnou podobu české ekonomiky ze strukturálních i dlouhodobých perspektiv. A právě to činí ekonomka Ilona Švihlíková.

Image

Tip

Participace na Praze 7

Městská část Praha 7 se rozhodla zahájit pilotní ročník participativního rozpočtu, ve kterém se bude rozhodovat o jednom milionu korun. Návrhy na projekty je možné podávat do 15. září.

Komentář

Začlenit do ekonomického systému dosud neoceňované druhy práce

Redakce Deníku Referendum zveřejňuje rozhovor, který s ekonomkou Ilonou Švihlíkovou připravil redaktor Hospodářských novin, jehož jméno není redakci známo. Hospodářské noviny rozhovor nevydaly, Ilona Švihlíková souhlasila s jeho zveřejněním zde.

Komentář

Cílem je zastavit reformy, demise vlády a předčasné volby

Ilona Švihlíková z Alternativy zdola pronesla u příležitosti výročí sedmnáctého listopadu na Václavském náměstí projev, který zveřejňujeme.

Komentář

Temný mrak pesimismu iracionálně sedl na občany

Lid, který v posledních volbách vládu totálně zklamal, bude nyní nabádán k většímu ekonomickému optimismu a utrácení.

Komentář

Pohádka o tom, jak pravice nenávidí přerozdělování

Pravice se nevyhýbá redistribuci, naopak: redistribuje, vytváří si tak pevné klientelistické sítě, které už Českou republiku obepnuly jako pavouk mouchu, a tváří se přitom, že zavádí tržní ekonomiku.

Komentář

Český statistický úřad opět uhodil hřebíkem na hlavičku

Sbližování české ekonomické úrovně a průměru Evropské unie se zastavilo. Není divu: vláda škrtá, firmy místo inovací propouštějí a nikdo nikomu nevěří.

Komentář

Národohospodáři odborů trhají Nečasovu vládu na cucky

Dnešní vystoupení Martina Fassmanna a dalších ekonomických expertů Českomoravské komory odborových svazů aspiruje na ekonomickou událost roku.

Komentář

Destrukce státu v přímém přenosu

Kalouskova strana TOP09 postavila svůj volební úspěch na řecké lži. Na lži o tom, jak se ČR blíží Řecku v tempu a výši zadlužování. Je to ale právě ministr Kalousek, který roztočil kola smrtící spirály, která je pro Řecko tak symptomatická.

Komentář

Práce jako (ne)smysl života

Moderní ekonomika potřebuje k růstu stále méně práceschopného obyvatelstva. Reakcí politických a ekonomických elit na problémy, které marginalizace práce způsobuje, je tlak na práci, aby se přizpůsobila kapitálu.

Komentář

Pohádky na dobrou noc: tentokrát o tom, jak se česká ekonomika úspěšně transformovala

Představy o tom, jak se mělo postupovat při transformaci ekonomik východního bloku, se různí. Nejhorší je asi víra, že všechno vyřeší trh. Ekonomika se nějak rozloží sama, protože to chtěla neviditelná ruka a nenaděláme s tím nic.

Komentář

ČR ve smrtící spirále

Nyní je Česká republika Řecku blíže, než kdy byla. Nikoliv s ohledem na výši veřejného dluhu, či nárůstu úrokových sazeb pro financování, podobně jako „tvrdě reformující Řekové“ se dostává do smrtící ekonomické spirály.

Komentář

Krize nikdy neskončila

Krize, která plně vypukla v roce 2008, nemohla odeznít, protože politické elity se mylně domnívaly, že příčiny leží jen ve finanční sféře. Navíc se jim nepodařilo regulovat spekulativní fondy, či ratingové agentury. To se jim nyní vrací jako bumerang.

Komentář

Vzdělání jako veřejný statek v kontextu „reforem“ Nečasovy vlády

Vzdělání může být vnímáno jako veřejný statek, který má pozitivní společenské přínosy, nebo jako investice individua do sebe sama. Záleží na tom, zda se na ně díváme úzkým, individualistickým pohledem nebo je vnímáme v širším kontextu.

Image

Analýza

Kritický pohled na Pakt euro plus II

Ekonomka Ilona Švihlíková představuje dokument Pakt euro plus a kriticky jej hodnotí z různých úhlů pohledu. Zveřejňujeme druhou část analýzy.

Image

Analýza

Kritický pohled na Pakt euro plus I

Ekonomka Ilona Švihlíková představuje dokument Pakt euro plus a kriticky jej hodnotí z různých úhlů pohledu. Druhou část analýzy zveřejníme v neděli.

Komentář

Německá a čínská exportní překvapení

Je paradoxní, že země, která patří mezi nejvyspělejší státy světa, spoléhá výhradně na vnějšně orientovaný růst, zatímco země, která by na to ze statutu regionu ve fázi dohánění měla logické právo, se snad pokouší o riskantní reorientaci na vnitřní trh.

Komentář

Čína jako vzor?

Čínský příběh hospodářského zázraku nemá v moderních ekonomických dějinách obdoby. Do jaké míry je hospodářská cesta této země možným vzorem hodným napodobení pro ostatní rozvojové země?

Komentář

Pakt Euro plus je minusem pro občany

Nový pakt Euro plus by měl kriticky zkoumat a zavádět sankce v případě rozpočtových deficitů a deficitů běžného účtu. Nebylo by ale moudřejší kriticky zhodnotit současnou povahu eurozóny jako takové?

Komentář

Reakce na krizi - oslabování postavení žen nejen v ekonomice

Jedním z politických nástrojů, které současná vláda aplikuje, je politika „rozděl a panuj“, kterou se snaží stavět jednotlivé skupiny proti sobě. Takto jsou proti sobě postaveni například muži a ženy či ženy s dětmi a ženy bezdětné.

Zobrazeno 20 / 33