Foto11

Tomáš Tožička

Profil

Autor je technik, teolog a rozvojový pracovník. Do 1989 pracoval v dělnických profesích. Po té vystudoval teologii v Praze a Atlantě. Založil Středisko ekonomicko-sociálních aktivit v Mostě a Litvínově zaměřené na komunitní práci, nezaměstnanost a ubytování matek v krizových situacích. Od 1999 se věnuje rozvojové problematice a otázkám globální odpovědnosti. Byl koordinátorem elektrifikačních projektů v Angole, Bangladéši a Zambii. V současnosti se věnuje podpoře Cílů udržitelného rozvoje.

Sloupek

Privátní penze - cesta k bídě

Kolikrát jsi přišel o peníze v privátním penzijním fondu, tolikrát méně budeš důchodcem.

Mediafax_mikulas_krepelka

Esej

2010 - Změna začíná dole

Nový rok a začátek nového desetiletí jsou vhodnou příležitostí pro bilancování i pro nová předsevzetí. Ta mohou představovat změnu, nebo být jen kamufláží pro zachování stávajících pořádků.

Sloupek

Janotovy nové šaty

Jedenáct let připravoval Janota rozpočty pro minulý režim. Tehdy se mu to moc nepovedlo. Pokouší se nyní svým rozpočtem nastartovat další převrat?

Sloupek

Globálním orgasmem za mír a nenásilí

Brutální zásahy policie v Kodani a válečnický nobelovský projev prezidenta USA. Proti podobnému násilnickému šílenství chtějí bojovat někteří pacifisté milostným aktem.

Sloupek

Rozpočet: chudým brát a bohatým dávat

Schválený rozpočet nakonec garantuje alespoň minimální sociální stabilitu, nejvíce na něm ovšem vydělá podnikatelská elita. Na občanech zůstane jeho zaplacení.

Grafc

Sloupek

Rozvojová spolupráce rozpočet nezatíží

Skupina G 20 označila finanční pomoc rozvojovým zemím za důležité anticyklické opatření. Česká republika však hodlá na pomoci nejchudším obyvatelům planety příští rok ušetřit.

Glosa

Švýcarská oslava přímé demokracie

Vysoký podíl přímé demokracie je nejlepší obranou proti excesům politické aristokracie. Díky Švýcarům dnes můžeme vidět, co z nás udělalo politické pletichaření a populistické hledání společného nepřítele.

Sloupek

Vědecký lumpenproletariát

Oproti minulosti se představitelé nejvyšší akademické sféry více angažují ve veřejném životě. Jde o změnu myšlení, snahy o reformy nebo jen o záchranu vlastního životního standardu?

Zobrazeno 8 / 148