Český statistický úřad

Toy-2595473_1280

Zpráva

Stárne Karlovarsko, nejmladší lidé žijí v Milovicích

Mladých lidí v České republice ubylo za poslední patnáct let téměř osm procent. Lidé mladší devětadvaceti let se stěhují do velkých měst. Nejvíce dětí se rodí mladým matkám v severozápadních Čechách a na Jesenicku, ve stejných oblastech také přichází na svět nejvíce dětí mimo manželství.

Sbdl2011

Zpráva

Příští sčítání lidu bude především online

Český statistický úřad dopracoval návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. Návrh předpokládá vyplňování online formulářů, lidé také budou odpovídat na menší počet otázek.

Foto11

Komentář

Tomáš Tožička: Česká republika je zchudlý stát

Ačkoli nás média a politici přesvědčují o nízké chudobě v ČR, realita je opačná. Chudí jsme skoro všichni a naše postavení v EU se zhoršuje. Přesto nás kapitáni průmyslu a politici skrze média přesvědčují, že žijeme v nejlepším z možných světů.

Jd_l_to_2009_3

Sloupek

Jiří Dolejš: Fenomén krajských voleb

Co lze čekat od říjnových krajských voleb, nám mohou napovědět ty minulé. Byly vždy specifické svou nízkou účastí nebo tím, že v nich rozhodovala jiná než krajská témata. Do výsledků se rovněž vždy promítly aktuální vládní krize.

157431_mediafax_ales_kartal

Zpráva

Statistický úřad zveřejnil zprávu o vývoji české ekonomiky za poslední dekádu

Výrazný růst příjmů na obyvatele za konjunktury a pokles u většiny z nich v letech 2010 a 2011 či ztráta pozic podle vybraných faktorů konkurenceschopnosti. To jsou výsledky zprávy prezentované ČSÚ.

Vel_ovsk_

Komentář

Václav Velčovský: Kolik je vlastně těch úředníků?

Česká republika není státem s přebujelým byrokratickým aparátem – úředníků je zde ve srovnání s jinými zeměmi EU spíše podprůměrné množství. Problémem je ovšem politizace státní správy a nepochopení smyslu veřejného prostoru.

Zpráva

Pošťáci dělají pod hrozbou výpovědi komisaře jako přesčasy

Výkon sčítání v podání České pošty zůstává veřejnosti skryt. Doručovatelé si ale stěžují, že práci komisařů nesměli odmítnout, platové ohodnocení je nedostatečné a v organizaci je nepořádek.

Image

Zpráva

Sčítání za dvě a půl miliardy je tu

Letošní sčítání lidu, domů a bytů provází obtíže. Informační linky kvůli nejasnostem vytočí denně i šedesát tisíc občanů, ale odpověď obdrží jen desetina. Mezi dvanácti tisíci komisaři převažují pošťáci, kteří jsou k roznosu formulářů v přesčasech.

Zpráva

Aktivisté vyzývají k uvádění moravského jazyka při sčítání lidu

Moravský národní kongres spolu s dalšími promoravskými aktivisty vyzval obyvatele Moravy, aby při březnovém Sčítání lidu, domů a bytů uváděli nejen moravskou národnost, ale také moravský jazyk. Přiznáním k moravštině údajně popřou argument, že nemajíce jazyka, jsou vlastně Češi.

204487_mediafax_vit_drbal

Zpráva

Výběrové řízení statistického úřadu prověřuje policie

Bývalý Fischerův úřad prošetřuje policie. Ve výběrovém řízení na technologii pro sčítání lidu dal přednost o sto milionů dražší nabídce.

204457_mediafax_vit_drbal

Zpráva

Vazba statistického úřadu a Hewlett-Packard má více vrstev

Kolem výběrového řízení ČSÚ se množí další pochybnosti. Nabídky zpracovával bývalý zaměstnanec Hewlett-Packard, přestože neměl s podobnou prací zkušenosti. Dokumenty vítězné firmy navíc nesplňovaly všechny náležitosti.

Zobrazeno 11 / 11