Stárne Karlovarsko, nejmladší lidé žijí v Milovicích

Mladých lidí v České republice ubylo za poslední patnáct let téměř osm procent. Lidé mladší devětadvaceti let se stěhují do velkých měst. Nejvíce dětí se rodí mladým matkám v severozápadních Čechách a na Jesenicku, ve stejných oblastech také přichází na svět nejvíce dětí mimo manželství.

(kep)

15.12.2017 09:39

Toy-2595473_1280

Mladí lidí stěhují do blízkého okolí velkých měst, kde mají k disposici jak ještě přijatelné ceny bydlení, tak dostupné veřejné služby, jaké nabízí právě velké město. Foto Pixabay

Před patnácti lety žilo v České republice téměř čtyřicet procent lidí do dvaceti devíti let, což je hranice, kterou statistici používají pro určení toho, kdo je a kdo už není mladý. Dnes podíl mladých lidí na počtu obyvatel ČR sahá lehce nad třicet procent. Vyjádřeno v číslech jde o pokles z čtyř milionů lidí na přibližně tři miliony tři sta tisíc.

Počet mladých lidí klesá ve všech krajích, nejrychleji ale své mladé ztrácí Karlovarsko, mj. region bez zvláštní veřejné vysoké školy. Nejvíce mladých lidí se naopak stěhuje do Prahy a do středních Čech, kam se za posledních patnáct let přestěhovalo dohromady téměř dvě stě tisíc mladých lidí. Obecně platí, že se mladí lidí stěhují do blízkého okolí velkých měst, kde mají k disposici jak ještě přijatelné ceny bydlení, tak dostupné veřejné služby, jaké nabízí právě velké město.

Třetí nejvyšší přírůstek v důsledku migrace vykázal Jihomoravský kraj. Naopak nejvíce lidí se od roku 2011 vystěhovalo z Moravskoslezského kraje (sedm tisíc) a z kraje Vysočina (téměř tři tisíce). Podle Josefa Bernarda ze Sociologického ústavu Akademie věd se jedná o důsledek doby, který v současné fázi neznamená ohrožení. „Mladí lidé se migrací přelévají do velkých měst a jejich zázemí. To je realita dnešních let. Úbytek počtu obyvatel je problém v případě, že je rychlý a masivní, popřípadě dlouhý a selektivní. Malým a pozvolným změnám by se regiony měly být schopné přizpůsobit,“ uvedl.

Podle Bernarda data také potvrzují stárnutí obyvatelstva. „Průměrný věk celé populace se za posledních deset let zvýšil o dva roky, což je poměrně rychlé tempo stárnutí obyvatel. Za tímto trendem stojí dlouhodobě nízká porodnost, ale také rostoucí naděje dožití obyvatel. V loňském roce se ženy průměrně dožívaly dvaaosmdesáti a muži šestasedmdesáti let,“ vysvětlil pro Deník Referendum.

Nejmladší jsou Milovice
Zvýšené počty mladých se podle statistik objevily i ve správních obvodech některých obcí ve středních Čechách. Přes třicet šest procent lidí do dvaceti devíti let žije v Lysé na Labem, kolem pětatřiceti procent také v Říčanech, Černošicích a Brandýsu nad Labem-Staré Boleslavi. Nejméně osob pod dvacet devět let žije ve správním obvodu Nepomuk na Plzeňsku, Pacov na Vysočině a Milevsko v Jihočeském kraji, kde je jejich podíl nižší než třicet procent. Nejmladším městem obvodu Lysé na Labem jsou podle informací z úřadu města Milovice, kde je průměrný věk obyvatel kolem třiceti let. Město se mladým obyvatelům muselo přizpůsobit.

„Po zrušení vojenského prostoru sem začaly směřovat hlavně mladé rodiny s dětmi. Bydlení je tu levnější než v Praze a zároveň dostupné. Věkový průměr okolo pětatřiceti let byl pro město v minulosti velký problém z hlediska nedostatku služeb, volnočasových aktivit a vzdělávacích možností. Dnes už máme vlastní školu a vše se postupně zlepšuje,“ řekla Deníku Referendum Miroslava Dlouhá z městského úřadu Milovic.

Data Českého statistického úřadu také ukazují odlišné demografické trendy pro pohraniční oblasti severozápadních Čech a Jesenicka. Oba regiony zažívají vysokou míru odchodu obyvatel. V obou ale také platí, že se v nich největší procento dětí rodí matkám do devětadvaceti let. A největší procento dětí se rodí mladým matkám mimo manželství.

Podle Českého statistického úřadu se v roce 2016 narodilo v České republice necelých sto třináct tisíc dětí. Maminku do 29 let včetně mělo 44,2 % z nich. „Ačkoliv se pokles podílu mladých rodiček v posledním období zastavil, jejich dlouhodobý úbytek byl zcela zásadní. V roce 2001 měly mladou maminku tři čtvrtiny narozených dětí. Pod padesátiprocentní hranici klesl jejich podíl poprvé v roce 2009,“ píší statistikové.


A co si myslíte vy? Diskuse (0 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.