Obyvatel České republiky přibylo, především díky migraci

Počet obyvatel České republiky se vloni zvýšil, přírůstek byl dán nejen zahraničním stěhováním, ale i tím, že počet narozených převýšil počet zemřelých.

(jg)

21.03.2017 15:10

Skalka_01

Ačkoli migrace ze zahraničí zpomaluje úbytek domácího obyvatelstva, obyvatelé České republiky ji vnímají značně negativně. Foto web ČSÚ

Podle předběžných údajů dosáhl počet obyvatel České republiky ke konci loňského roku 10 578 820. To je o pětadvacet tisíc více než na začátku roku 2016. Díky zahraničnímu stěhování se celkový počet obyvatel zvýšil o více než dvacet tisíc. O necelých pět tisíc pak narostl proto, že narozených bylo více než zemřelých.

„Počet narozených rostl, a to už třetí rok v řadě. Celkem se živě narodilo přes sto dvanáct tisíc dětí, nejvíce za posledních šest let,“ uvádí Iva Ritschelová, předsedkyně České statistického úřadu. Mimo manželství přišla na svět takřka polovina všech dětí.

V průběhu roku 2016 se do České republiky ze zahraničí přistěhovalo přes sedmatřicet tisíc osob, o více jak dva a půl tisíce více než v roce 2015. Opačným směrem změnilo svůj pobyt kolem sedmnácti tisíc lidí. Bilance zahraničního stěhování tak byla v roce 2016 kladná, o čtyři tisíce vyšší než roku 2015. Nejvyšší počet lidí do Česká republiky přišel ze Slovenska, Ukrajiny a Rumunska. Dohromady šlo o více než deset tisíc osob. Stejně tomu bylo i v předchozím roce.

Nedávný průzkum Eurobarometru pak ukázal, že Češi a Češky za hlavní problém Evropské unie považují přistěhovalectví. Přistěhovalectví chápe jako problém šedesát tři procent domácího obyvatelstva. Před čtyřmi lety šlo pouze o třináct procent. Toto číslo vysoce překračuje evropský průměr, který se pohybuje kolem pětačtyřiceti procent. Lidé v České republice tak mají ze všech obyvatel členských státu Unie nejvíce negativní vztah k migrantům a migrantkám.

Současně Češi a Češky nepovažují přistěhovalectví za přínos pro českou společnost. Pozitivně jej hodnotí pouze dvanáct procent, což je znovu hluboko pod evropským průměrem, který činí čtyřiačtyřicet procent.

Podle údajů Ředitelství služby cizinecké policie žije v České republice bez mála půl milionů cizinců a cizinek. Nejpočetněji jsou zastoupeni lidé z Ukrajiny, Slovenska a Vietnamu. Zástupci a zástupkyně těchto tří nejpočetnějších státních občanství spolu s občany a občankami Ruska, Polska a Německa tvoří pětasedmdesát procent cizinecké populace v České republice.

Celkový počet cizinců roste hlavně díky stěhování z unijních států. Pokles počtu cizinců a cizinek ze třetích zemí, který trval od roku 2009 v důsledku finanční krize, se zastavil v předminulém roce.


A co si myslíte vy? Diskuse (0 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.