Sčítání za dvě a půl miliardy je tu

Letošní sčítání lidu, domů a bytů provází obtíže. Informační linky kvůli nejasnostem vytočí denně i šedesát tisíc občanů, ale odpověď obdrží jen desetina. Mezi dvanácti tisíci komisaři převažují pošťáci, kteří jsou k roznosu formulářů v přesčasech.

(hh)

23.03.2011 10:36

204443_mediafax_vit_drbal

Výsledky sčítání se lidem podle ČSÚ vrátí v podobě zpřesněných jízdních řádů veřejné dopravy a vyššího rozpočtového určení daní. Kolargrafik, foto Vít Drbal, Mediafax

Letošní sčítání lidu přináší mnohé novinky. Největší pozoruhodností je speciální kód v oblasti náboženské víry přidělený hnutí Jedi. Statistici se lekli velkého počtu příznivců hnutí, organizovaných na facebooku, a raději se na ně připravili přidělením kódu. Do kolonky národnost můžeme uvést dvě varianty, je možné uvést i dva mateřské jazyky.

„Su z Moravy"
Jako mateřský jazyk je nabídnuta i znaková řeč, kromě předchystaných kolonek může být zapsán jakýkoli jiný jazyk. Toho využily moravské strany a sdružení k propagaci uvádění jazyka moravského. Argumentují tvrzením, že pokud nebude akceptována existence moravštiny, nebude pravděpodobně oficiálně uznána ani moravská národnost. Na podporu své aktivity se chystají rozdávat odznáčky s nápisem „Su z Moravy“.

Poprvé nebudou zjišťovány ekonomické poměry domácností, ani počty automobilů, praček, počítačů či domácího zvířectva. Jedinou otázkou tohoto typu je dotaz na vybavenost domácnosti osobním počítačem a přístupem na internet. Oproti minulosti se nebude zjišťovat pořadí manželství, datum sňatku, počet osob, které zaměstnává zaměstnavatel, ani druhé a další zaměstnání.

Poprvé v historii republikového sčítání se sčítací komisaři pokusí vyplnit sčítací arch osoby také s lidmi bez domova. Do akce se zapojily azylové domy a občanská sdružení zabývající se pomocí bezdomovcům. Tento krok by měl odhalit bližší údaje o věkové a vzdělanostní struktuře lidí, kteří se z různých důvodů ocitli mimo domov, bez přístřeší a finančních prostředků. Zjišťuje se také způsob a délka dopravy na pracoviště či do škol.

Dvanáct tisíc komisařů, vesměs pošťáků
K vyhodnocení výsledků budou použity tři druhy sčítacích archů – sčítací arch domu, bytu a osoby. Sčítací archy domů budou vyplňovat jejich správci a vlastníci, naopak tyto archy se netýkají lidí bez domova, ti vyplní pouze sčítací arch osoby. Vlastní formulář mají i malé děti.

Listiny včetně návodu k postupu roznášejí sčítací komisaři, v naprosté většině jde o poštovní doručovatele. Azylové domy nechaly proškolit své pracovníky, do domovů pro seniory či nemocnic zajdou externí komisaři znající tamní klienty. Při sčítání pomohou i romští asistenti. Komisařů je téměř dvanáct tisíc, další dva tisíce jsou údajně připraveny v záloze.

„Všichni pracovníci, kteří s osobními údaji na formulářích přicházejí do styku, mají podepsaný slib mlčenlivosti, jsou proškoleni a v celém procesu je zajištěna řada kontrolních i bezpečnostních mechanismů pro případ jakéhokoliv incidentu," tvrdí mluvčí České pošty Marta Selicharová. V tuto chvíli už by měli všichni obyvatelé vědět, kdy je sčítací komisař navštíví, archy se začaly roznášet po 7. březnu. Rozpětí pro návštěvu může být podle pošty maximálně čtyřhodinové, v pracovní den se pochůzky konají mezi 16.-20. hodinou, o víkendech už od osmi od rána. Všechny formuláře musejí být rozneseny do 25. března. Poté začne jejich sběr.

Významnou novinkou je také možnost vyplnit formuláře on-line prostřednictvím internetu. I k tomu je ale zapotřebí mít po ruce originální papírový sčítací arch, neboť pouze na něm je uveden unikátní sčítací PIN přináležející konkrétní osobě. Ten musí být uveden i v on-line vyplněném archu a není možné ho zjistit jiným způsobem. Statistici předpokládají, že takto vyplní dotazníky přibližně třetina respondentů. Dotazníky on-line je možné vyplnit v rozhodný okamžik, kterým je půlnoc z 25. na 26. března na adrese www.scitani.cz.

Šedesát tisíc dotazů denně
Sběrnými místy pro papírové formuláře jsou příslušné pošty a sčítací komisaři, archy je možné odeslat také poštou přímo na adresu Českého statistického úřadu.

Pro dotazy občanů byla zřízena informační linka, která byla přetížená okamžitě po spuštění a je tomu tak stále. Například 8. března se na linku snažilo dovolat šedesát tisíc lidí, vyřízeno ale bylo pouze šest tisíc dotazů. Mezi časté dotazy patří způsob vyplnění údaje o bydlišti. Do této kolonky je třeba vyplnit místo, kde se občan zdržuje nejčastěji.Toto místo se nemusí krýt ani s trvalým bydlištěm ani s místem, kde byl převzat formulář. Formulář může vyplnit i ten, kdo bude v době sčítání v zahraničí. Stačí, aby mu rodinný příslušník zaslal jeho unikátní PIN. Formulář je totiž možné převzít i za jiné členy domácnosti, stačí k tomu věk nad patnáct let.

Ohledně sčítání se objevilo také mnoho odmítavých reakcí. Podle mnohých má stát většinu zjišťovaných údajů k dispozici ve svých registrech a stačila by úprava zákona umožňující, aby mohla být tato data bez porušení práva na ochranu osobních údajů využita. Český statistický úřad ovšem oponuje: „Výsledky sčítání se lidem prakticky vrací například při rozdělování podílu výnosu daní do obecních pokladen, data se používají také pro tvorbu krizových a protipovodňových plánů, podle dat o dojížďce se plánují a upravují systémy veřejné dopravy," uvedl jeho místopředseda Stanislav Drápal s poukazem na to, že obyvatele nesčítá jen Česká republika. Jen letos podobné sčítání proběhne v dalších 72 zemích a oblastech.

V Čechách se sčítá už od středověku
Statistické zjišťování bude stát dvě a půl miliardy korun. Největší kus z této částky, zhruba 720 milionů vyinkasuje Česká pošta, která zajistí sčítání terénní práce. Zajišťovala tak například výrobu dvaceti milionů formulářů.

Účast obyvatel na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 je povinná a je dána zákonem. Povinnost se vztahuje na všechny osoby s trvalým nebo povoleným přechodným pobytem a na všechny další osoby přítomné v rozhodný okamžik sčítání na území České republiky. Formuláře je nutno vyplnit do 14. dubna. První výsledky sčítání budou k dispozici na konci letošního roku.

Podle informací uvedených na webu Českého statistického úřadu se na našem území konala sčítání obyvatelstva už ve středověku. Údaje sloužily především k vojenským a daňovým účelům. Rokem 1869 začíná období „moderních sčítání" vyznačujících se dodržováním hlavních zásad vytyčených mezinárodními statistickými kongresy a na podkladě konkrétní zákonné normy.

Zatím poslední sčítání lidu, domů a bytů se konalo k 1. březnu 2001. Tehdy měla Česká republika 10 230 060 obyvatel, z toho 5 247 989 žen. Nejvíce obyvatel se hlásilo k české národnosti, druhou nejpočetněji zastoupenou se stala národnost moravská. Jako věřící se ohodnotilo 3 288 088 obyvatel, za bězvěrce se jich označilo 6 039 991. Věkově nejpočetnější skupinu tvořili lidé mezi čtyřicátým a padesátým devátým rokem věku, dětí do patnácti let bylo více než jeden a půl milionu.


A co si myslíte vy? Diskuse (1 příspěvek)

Miroslav Novák - Praha 9

Docela by mě zajímalo Středa, 23.Března 2011, 17:07:15

za co se zaplatí zbývajících 1,8 miliardy. Za počítačové zpracování?

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.