Besser chce vypsat nový konkurs na ředitele Národní galerie

Nový ministr kultury Jiří Besser včera pro ČT zpochybnil výsledky výběrového řízení na nového šéfa Národní galerie. Jeho zadání označil za nejasné a nekonkrétní. Je prý na pětašedesát procent rozhodnut vypsat řízení nové.

(rs)

04.08.2010 11:00

340853_mediafax_michal_kalasek

Třeba důvody k dobré náladě páně ministra brzy skončí. Při zkušenostech s českou politikou a stavem veřejnosti se ale dá spíš předpokládat, že důvodů k jeho úsměvům bude spíš přibývat. Foto Michal Kalášek, Mediafax

Ministr kultury Jiří Besser včera v rozhovoru pro Českou televizi uvedl, že je z pětašedesáti procent rozhodnut o zrušení výběrového řízení na post ředitele Národní galerie, které z uchazečů vybralo kunsthistorika Jiřího Fajta. Podle Bessera toto řízení není závazné, neboť ještě není završeno – jmenováním Fajta do funkce ředitele NG ministerstvem kultury.

Jiří Besser se také podivoval nad skutečností, že členem výběrové komise nebyl žádný úředník z ministerstva a že se rozhodování o budoucnosti NG svěřilo jen odborníkům. „Zaráží mě, že pracovníci ministerstva, kteří jsou zodpovědní za Národní galerii, tedy příspěvkovou organizaci zřizovanou ministerstvem kultury, nebyli členy výběrové komise s hlasy rozhodujícími. To je z mého pohledu velmi závažný prohřešek,“ prohlásil Besser.

Podle něj byla nominace zahraničních odborníků do výběrové komise namístě, ale zároveň zjišťuje, že se mohlo jednat o maskovací manévr v celé situaci jmenování komise.

Besser také označil samotné zadání výběrového řízení za nejasné a málo konkrétní. Podle něj se ze samotného zadání nic vyčíst nedá a je velmi strohé.

„Jsou tam z mého pohledu nejasnosti typu: Jeden měsíc manažera odměním a ocením a vyhlásím, jak výborně pracuje, a za dva měsíce vlastně vypíši výběrové řízení. Jsou to takové, z mého pohledu, nestandardní kroky, řekl bych skoro až netrasparentní a toho bych se chtěl vyvarovat zejména v otázce řešení vedení Národní galerie.“

Deník Referendum v zadání výběrového řízení žádnou podobnou pasáž neobjevil. Je tedy záhodno se domnívat, že se panu ministru jen něco pomíchalo. Zato se v zadání píše, podle pana ministra nejasně a nekonkrétně, toto:

„K přihlášce je nutno dále připojit: (…) představu o poslání, cílech a řízení Národní galerie v Praze v rozsahu maximálně patnácti normostran s uvedením základních východisek pro zpracování koncepčních materiálů týkajících se: odborné správy a ochrany sbírky, prezentace sbírky (stálé expozice, výstavy, programy), akviziční politiky, organizační struktury, personální politiky, vzdělávací činnosti, vědecko-výzkumné činnosti, financování a provozu, transformace na jiný typ organizace, pokud je pokládána za prospěšnou...“

Zadání výběrového řízení však obsahuje i mnohem zásadnější odstavec, na nějž se v současnosti Besser odvolává a podle něhož také koná: „Výběrové řízení se uskuteční podle pravidel schválených ministrem kultury, vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.“

Z jistého úhlu pohledu se může řízení opakovat tak dlouho, dokud se lukrativní funkce nedostane do rukou prověřeného kádru, s nímž bude ministerstvo kultury spokojeno. Úkolem výběrové komise je pak především trefit se do záměru českého ministerstva kultury, které může konkurs kdykoli zrušit a jeho výsledek neakceptovat. Pravidla určuje ministestvo a může je nejspíš v průběhu řízení také libovolně měnit.


A co si myslíte vy? Diskuse (0 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.