Důstojnost prostitutkám

Ve sporu o legalitu prostituce se střetávají dvě stanoviska. To progresivnější dnes hájí třeba lídr britských labouristů Jeremy Corbyn. Ten prosazuje dekriminalizaci prostituce. Ta umožňuje prostitutkám usilovat o bezpečí a důstojnost.

Britskou Labour Party dělí v posledních dnech debata o legalizaci respektive postihování prostituce. Zatímco Harriet Harman, členka dolní sněmovny, se přiklání k takzvanému skandinávskému modelu, který postihuje klienty prostituce, Jeremy Corbyn, předseda strany, prosazuje dekriminalizaci prostituce – v tomto případě by nebyli postihováni ani poskytovatel služeb, ani klient.

Skandinávský model bývá často vychvalován, ne však těmi, kterých se týká nejvíce. O tom, proč je takové řešení špatné, již psala organizace Sex Workers Open University a zároveň o tom nedávno měla přednášku Toni Mac, která se prostitucí sama živí.

Důvodů je několik. V první řadě, pokud je postihována poptávka, ohrožuje to nabídku. Jak říká Toni Mac, zatímco když není poptávka postihována, může sama žádat po klientovi osobní informace pro případ, že by došlo k protizákonné činnosti (znásilnění, šíření pohlavních chorob). V okamžiku, kdy je poptávka nelegální, jí tyto informace nikdo nepředá.

Prostitutky  a prostituté tak stojí před nelehkou volbou – mají jít do rizika s klientem, o kterém prakticky nic nevědí, a pokud by jim něco provedl, bylo by obtížné ho dohledat, nebo ho odmítnout a přijít o výdělek?

Prostituce totiž nemusí být jen otroctví. Existují lidé, kteří se k této práci dostanou skrze pragmatické důvody, například protože potřebují peníze, nebo je tato práce nějakým způsobem naplňuje. Poslední skupině kriminalizace nedovolí svobodně se realizovat, a ty, jejichž motivem jsou finance, zase přivede do chudoby.

Pro spoustu prostitutek a prostitutů je jejich práce způsobem, jak si udržet životní standard a přežít v politice škrtů jako znevýhodněná osoba, třeba zadlužený samoživitel.

Dekriminalizace prostituce jediná umožňuje prostitutkám usilovat o vlastní bezpečí a důstojnost. Foto howlarp.cz

Na druhou stranu to není první (a obávám se, že ani poslední) debata na toto téma. Zatímco druhá vlna feminismu prostituci (spolu s pornem) odsuzovala, třetí vlna přistoupila na koncept intersekcionality a začala brát sexuální pracovnice vážně. Od té doby vznikají třenice mezi těmito dvěma proudy.

V Londýně bývá každý sedmnáctý listopad pořádána událost s názvem Reclaim the Night, což je pochod městem, kterého se smí účastnit pouze ženy. V minulosti se do něj zapojoval i náš univerzitní feministický spolek, ale kvůli značné laxnosti ze strany organizátorů dal od toho ruce pryč. Stávalo se totiž, že ačkoliv se průvodu zúčastnily i transženy či sexuální pracovnice, během noci byly v davu roznášeny letáky, které je slovně napadaly. Situace se v minulém roce vyhrotila natolik, že když průvod kráčel kolem londýnských bordelů, několik účastnic začalo skandovat hesla namířená proti prostitutkám.

Člověk nemusí prostituci tleskat, nicméně pokud je jeho zájmem skutečně ochrana těch, kteří se tímto řemeslem z jakéhokoliv důvodu živí, nemůže jim házet klacky pod nohy.

Jeremy Corbyn je v tomto ohledu progresivní. A já doufám, že sociálnědemokratické strany všude po světě ho budou následovat.

A co si myslíte vy? Diskuse (72 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.

Jiří Karen - Opava

Středa, 16.Března 2016, 09:45:0

Hmm.

"Pro spoustu prostitutek a prostitutů je jejich práce způsobem, jak si udržet životní standard a přežít v politice škrtů jako znevýhodněná osoba, třeba zadlužený samoživitel"

Součástí politiky škrtů bývá tvrdá represe nezaměstnaných ve smyslu "když nepřijmeš jakoukoliv práci, nebudeš mít nárok na přežití" (s oním perverzním heslem Kdo nepracuje, ať nejí)

Kdyby prostituce byla legalizována, tak by při troše fantazie mohli být takto penalizováni "lenoši", kteří odmítají poctivě pracovat a prodávat se na trhu...ehm trochu v doslovnějším smyslu.

V_mnich

Eva Hájková - penzistka

Středa, 16.Března 2016, 11:05:38

Hlavně neomezovat nabídku ani poptávku. Trh se nesmí brzdit. :-)
Víra, že všechno se dá řešit nějakým politickým opatřením, nakonec vždycky skončí u toho trhu.

V_mnich

Eva Hájková - penzistka

Středa, 16.Března 2016, 12:11:2

Musím bohužel zopakovat, že levice je totálně rozložená, protože neumí od sebe rozeznat, co je dobré a co není.

Jan Samohýl - Programátor, Praha

panu Karenovi Středa, 16.Března 2016, 18:31:21

"Kdyby prostituce byla legalizována, tak by při troše fantazie mohli být takto penalizováni "lenoši", kteří odmítají poctivě pracovat a prodávat se na trhu...ehm trochu v doslovnějším smyslu."

To není žádná fantazie, k podobné situaci již před nějakou dobou došlo v Německu. Nezaměstnané ženě tam tuším úřad práce nabídl cosi jako hostesku nahoře bez (nebo něco podobného), a vážně hrozilo, že přijde o podporu, pokud to odmítne. Nakonec z toho byl samozřejmě skandál, takže k tomu nedošlo.

Jsem příznivcem všeobecného základního příjmu, to je myslím dobrý kompromis mezi levicí a pravicí, který řeší podobné problémy. Pro levici se tím sníží sociální nerovnost a pro pravici zůstane zachována (nebo se zvýší) svoboda jednotlivce.

Dobrá řešení jsou často směšně jednoduchá, ale není jednoduché je najít. :-)

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Rozhazování peněz z vrtulníku Čtvrtek, 17.Března 2016, 00:07:35

Kdysi jsem četl na Britských listech, že rozhazování (nejlépe časem samovolně rozkládajících se) peněz z vrtulníku by bylo daleko lepším nástrojem ke stimulaci ekonomiky v době krize, než to slavné kvantitativní uvolňování. Pokud by se ten vrtulník trochu zastavil také nad pražskou Perlovkou (nevím, jaká je tam situace dnes), mohlo by to vést také k tomu, že prostituci by se věnovaly pouze osoby, které "tato práce nějakým způsobem naplňuje", a nikoliv osoby, pro které je to "způsob, jak si udržet životní standard a přežít v politice škrtů jako znevýhodněná osoba".

Skutečně nevím, proč Babiš ještě nedal povel ke startu těch vrtulníků, naložených penězi. Ekonomika by rostla čínským tempem a z prostituce by stal zábavný koníček!

Jiří Karen - Opava

Čtvrtek, 17.Března 2016, 08:53:45

Je to zajímavé. Člověk by řekl, že by levice měla spíše usilovat o to, aby lidé "nemuseli prodávat své tělo" než o to, aby jej "mohli prodávat legálně, když se ocitnou na mizině" (kvůli tomu, že je třeba akumulovat zisk u procenta).

Dokud liberalismus nepochopí, že musí přijmout radikálně levicový pohled (tedy transformovat mechanismy kapitalismu), aby se mohl realizovat, bude asi docházet k podobným situacím, kdy bude boj za "nekonečnou svobodu individua prodávat své tělo" vydáván za emancipační výhru.

Ano, nepodmíněný základní příjem v kombinaci se společností vytvářenou smysluplnou prací nabízenou každému jejímu členu - to by mohla být autentická cesta.

A ne legalizovat otroctví, aby se lidé mohli svobodně prodat otrokáři doufaje, že jim jejich majitel dá chléb.

Ivo Horák - Praha 3

Jak přistupovat k prostituci Čtvrtek, 17.Března 2016, 10:31:18

V zásadě souhlasím s pohledem pana Karena, ale zároveň si myslím, že by nebylo na místě, abychom čekali konec prostituce v důsledku žádoucího vývoje, jako svého času komunisté. (I když ta Perlovka zjevně už není, co bývala.) Virtuální prostituce bude mít zajisté nadále meze své atraktivity.
Jak tedy k prostituci přistupovat? Především musím říct, že nesouhlasím s postihováním "poptávkové strany". Upřímně řečeno, mám pochyby nejen o správnosti, ale i o právnosti takového postupu. Účel by neměl světit prostředky. Proč trestat svolnost k nabízenému sexuálnímu styku? Proč svolnost k zaplacení? To můžeme trestat rovnou lidi, kteří dají peníze žebrákovi (nebo stařence po převzetí mašlovačky).
Příklad se žebráky je, myslím, docela vhodný. Také jejich aktivitu není třeba postihovat, ale ani legalizovat coby živnost. Stačí usměrňování co se týče míst či doby praktikování a forem, tak aby nebyly pro veřejnost obtížné.
Něco jiného je ovšem kuplířství (nebo jeho obdoby v případě žebráků). Zde je na místě postih. Jedním z úkolů, které před levicí stojí, je podle mne regulace podnikání. Aby snadno nezbadatelně nepřecházelo v kriminalitu, resp. aby hospodářská kriminalita nepůsobila jako "přece normální" podnikání.
Všechno má své dopady. Při mnou navrhovaném přístupu k prostituci jsou možné obavy o bezpečnost žen-prostitutek, samozřejmě i zákazníků. Je ovšem v povaze věci, že dobrodružnost není bez rizika a tisíciletá praxe bude mít nadále svá proti, nebude tedy před boomem (a třeba i investicemi do reklamy). Jak z uvedeného asi vyplývá, zařízení zvaná bordely a kamuflovaná jako něco jiného by neměla čekat kdovíjaká bezproblémová budoucnost.

Martin Profant - Praha 7

Jiřímu Karenovi Čtvrtek, 17.Března 2016, 11:31:47

1) Nevidím tak zásadní rozdíl v tom, jestli prodávám své tělo přímo nebo jen dispozici s ním, např. v v supermarketu, povinně navlečený do firemní dresu a ponižovaný chlapem či babou, které by nepustili k jatečnímu dobytku, protože by volům jejich hulvátství mohlo způsobit šok a znehodnotit kvalitu masa.
Přesněji, vidím rozdíl jen v rovině osobního morálního rozhodnutí, které nemá co upravovat stát.

2) Není známá civilizace, ve které by nebyla prostituce. Včetně zemí tzv. reálného socialismu . Podobně jako drogy je prostituce uspokojování neřesti. A stejně jako drogy ji nevykořeníte zákazem anebo politickou proklamací. postoj levice, který by hlásal: "je třeba vytvořit podmínky, aby se nikdo nemusel prostituovat..." by bez dalších opatření říkal: "... kašleme na současné oběti byznysu s prostitucí."

3) Fráze: "muset prodávat své tělo, protože přišel na mizinu" je nejspíše zavádějící. Jednak jsou prostitutky a prostituti, které a kteří musí prodávat své tělo z jiných důvodů -- drogová závislost, oběti obchodu s bílým (a dnes i barevným) masem. Jednak jsou prostitutky a prostituti, kteří nejsou na mizině, ale přilepšují si k nevysokým příjmům -- v jednom městě na severu svého času policie ukázala, že si na místní proslulou silnici chodí přivydělávat přes sedmdesát procent procent osazenstva jedné místní střední školy -- a když říkám osazenstva, pak včetně učitelek.

4) Přinejmenším oběti drogové závislosti a obchodu s bílým masem mají větší šanci na zlepšení své situace (včetně zachovávání jejich lidské důstojnosti), pokud se prostituce legalizuje (dekriminalizace nestačí).
A u těch děvčat z ekonomky ze severu by to znamenalo zvýšení šance, že z příležitostné prostituce neklesnou v síti pasáckých struktur do polootrocké rutinní prostituce.

Josef Poláček - Invalidní důchodce a student

Prostituce - její příčiny a možnosti řešení Čtvrtek, 17.Března 2016, 13:07:33

Ten zásadní problém řešení problému prostituce spočívá v tom, že existují velice zásadní rozdíly v příčinách a důvodech, proč se ta či ona osoba této činnosti věnuje.

Na straně jedné se jedná skutečně o stav, kdy dané osoby své tělo - a s tím nevyhnutelně i svou čest - prodávají z čiré nouze.

Na straně druhé ale je naprosto nezanedbatelný podíl těch, kteří se této činnosti věnují naprosto dobrovolně, a leckteří/leckteré i s vyslovenou chutí. A kteří/které tedy zcela evidentně nemají ten pocit, že by vykonávání toho, co provádějí dobrovolně a z vlastního popudu, bylo nějak na úkor jejich pocitu vlastní důstojnosti.

Takto rozdílné respektive protichůdné motivace je skutečně sotva možné spojit do jednoho jediného balíku možných řešení.

A tak, když třeba německá vláda zavede opatření o povinné registraci osob provozujících prostituci, a o povinných zdravotních prohlídkách (do určitého věku), přičemž obojí má za účel ochranu těchto osob - pak vzápětí přijde protest právě z "profesního svazu" prostitutek a prostitutů, že jim vláda těmito nařízeními omezuje svobodu jejich podnikání.

Takže, jak řečeno, nalézt tady nějaké "zlaté" řešení, odstraňující rázem všechny problémy, bude skutečně i do budoucna krajně obtížné.

Ten "nepodmíněný základní příjem": nu ano, ten by - pokud by tedy vůbec byl ekonomicky realizovatelný, což je krajně nepravděpodobné - ten by mohl odstranit alespoň tu prostituci konanou z čiré nouze.

I když i to může být nemálo sporné: záleželo by na jeho výši; v zásadě ve vyspělých státech (evropského) Západu už téměř nikdo netrpí holou existenční nouzí, k sociálním dávkám má přístup v podstatě každý občan. Takže, i tady je ta prostituce daleko spíše výsledkem touhy si nějak "přilepšit"...

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Ten rozdíl mezi tím, zda je nějaká činnost pouze tolerovaná nebo naopak zcela legální, Pátek, 18.Března 2016, 11:12:12

je samozřejmě velmi významným a určujícím faktorem při tvorbě postojů většiny společnosti. Chceme-li tedy, aby se prostituce časem stala běžnou součástí života společnosti, legalizujme ji !!!

Já však jsem z takovýchto "levicových ideálů" poněkud v rozpacích. Pokud bude to elitářské beranidlo levičáků prosazovat takovéto subverzivní hodnoty, potom má progresívní levice opravdu velký potenciál udělat ze mě časem fašistu nebo islamistu.

Ačkoliv jsme příslušníky stejného kulturního okruhu, dělá se mi po přečtení takovéto věty: "Nevidím tak zásadní rozdíl v tom, jestli prodávám své tělo přímo nebo jen dispozici s ním, např. v supermarketu, ..." trochu husí kůže.

Z pocitu, že žiji mezi lidmi, jejichž hodnoty jsou neslučitelné s těmi mými, a kteří tyto své hodnoty poměrně agresivně prosazují jako určující pro celou společnost, tedy i pro mě, je mi trochu úzko.

Holt lidský práva menšin a multikulturalismus !

Jan Samohýl - Programátor, Praha

panu Nushartovi Pátek, 18.Března 2016, 12:56:11

"rozhazování (nejlépe časem samovolně rozkládajících se) peněz z vrtulníku by bylo daleko lepším nástrojem ke stimulaci ekonomiky v době krize, než to slavné kvantitativní uvolňování"

To je naprostá pravda, Steve Keen má krásný model, na kterém se to ukazuje (a také, že kvantitativní uvolňování je lepší než šetření).

Potíž je, že mnoho lidí má problém to přijmout, protože intuitivně (mikroekonomicky) vnímají peníze jako zdroj, jenže makroekonomicky se peníze tak nechovají. Výsledkem je kompromis, který znamená, že peníze dostanou ti, co si o ně řekli a nikdo jim to nedokázal odmítnout.

"Já však jsem z takovýchto "levicových ideálů" poněkud v rozpacích."

Jde o ideál spíš liberální než levicový, ale to jen na okraj.

Jde o pěknou ukázku právě sporu intuitivních (vrozených?) morálních pravidel s liberálními (osvícenskými?). Jeden z okruhů těch pravidel je "čistota", kam patří i myšlenka, že by žena neměla mít moc sexu s různými muži, a pokud už k tomu musí docházet, ať je to za účelem rozmnožování.

Zatímco liberalismus se podívá, zda je to v rozporu s okruhem "neuškodit" a s okruhem "férovost", zjistí, že není, a tak to povolí.

Jan Samohýl - Programátor, Praha

panu Karenovi Pátek, 18.Března 2016, 13:18:22

V podstatě souhlasím s tím, co vám už napsal pan Profant, jenom z trochu jiného pohledu:

"Dokud liberalismus nepochopí, že musí přijmout radikálně levicový pohled (tedy transformovat mechanismy kapitalismu), aby se mohl realizovat, bude asi docházet k podobným situacím, kdy bude boj za "nekonečnou svobodu individua prodávat své tělo" vydáván za emancipační výhru."

Myslím, že pletete dohromady dvě různé emancipace. Jednou je emancipace žen a druhou emancipace chudých lidí. A jak jsem pochopil z článku Ivany Recmanové, že přesně o to šlo v těch dvou feministických vlnách - ta třetí vlna zjistila, že to jsou v praxi dvě různé věci a že chápat odmítání prostituce jako emancipaci žen těm (chudým) ženám nepomáhá, a proto vyřešila tento rozpor naopak tolerováním prostituce.

Což je tak nějak normální postup morálního vývoje ve společnosti (a i u jednotlivců). Kdykoli se objeví nová technologie nebo společenské paradigma, které trochu narušuje "tradiční morální hodnoty", je první (a přirozenou) reakcí mnoha lidí - zakázat, trestat nebo regulovat. Až teprve později se zjistí, že to typicky přináší víc problémů než užitku, a že je lepší prostě nechat druhé žít a svobodně se rozhodovat.

Tak to dopadlo třeba v případě prohibice, momentálně pomalu končí válka proti drogám, vybavuje se mi morální panika proti Dungeons & Dragons... Příkladů je historicky celá řádka.

Stejný boj ale prožívá každý sám o sobě, protože máme vrozené morální hodnoty, a ty jsou často dost restriktivní a v rozporu se současnou praxí, a teprve racionálně si uvědomíme, zda to je ještě v dnešní společnosti relevantní. (Viz výše uvedená polemika s panem Nushartem.) Nebo taky ne - někteří lidé jsou explicitně proti tomuto druhu úvah nad morálkou ("remixování", jak jsem to nazval jinde).

Jan Samohýl - Programátor, Praha

panu Poláčkovi Pátek, 18.Března 2016, 13:32:49

"Na straně jedné se jedná skutečně o stav, kdy dané osoby své tělo - a s tím nevyhnutelně i svou čest - prodávají z čiré nouze."

A na základě čeho soudíte, že prostitutka prodává svou čest? To mi přijde jako mírná misogynie. (Mně třeba přijde mnohem čestnější prostitutka než zlatokopka, která si nechá zaplatit za implikovaný sex, který protistrana pak neobdrží.)

"Takto rozdílné respektive protichůdné motivace je skutečně sotva možné spojit do jednoho jediného balíku možných řešení."

Řešení už máme - legalizace prostituce. Potíž je ve vás, vy máte pocit, že prostitucí žena přichází o čest, zatímco to nemusí být pravda (důležité je, jak to cítí ona), a proto jste (nejspíš) proti.

"Ten "nepodmíněný základní příjem": nu ano, ten by - pokud by tedy vůbec byl ekonomicky realizovatelný, což je krajně nepravděpodobné"

Eh? Máte pocit, že je nereálné, aby všichni občané ČR měli relativně slušnou životní úroveň? Reálný socialismus podle vás neexistoval?

Trochu mi připomínáte nějaké pravicové členy vlády, kteří tvrdili, že na důchody ve výší 60% průměrných příjmů nemáme dostatek peněz narozdíl od Západu.. Jak mohli udělat maturitu je mi záhadou.

Josef Poláček - Invalidní důchodce a student

Pátek, 18.Března 2016, 13:42:40

Pane Samohýle, když je někdo z n o u z e nucen prodávat své tělo, pro hrátky někoho kdo je mu zcela cizí a třeba i odporný - tak to asi velmi pravidelně půjde na úkor vlastního pocitu osobní cti a důstojnosti.

Legalizace prostituce: nějak jste přehlédl, pane Samohýle, že tohle právě žádné skutečné řešení není. Právě proto se vlády tohoto světa tímto problémem musejí zabývat znovu a znovu. "Řešením" je to pouze z hlediska cynického ultraliberalismu: každý ať si podniká jak chce a s čím chce - tedy i se svým tělem!

Financovatelnost NPZ: záleží na výši, například kdyby v Německu jeho výše byla 2000 euro, pak by k jeho financování bylo zapotřebí jednoho biliónu(!) eur - tedy o 200 miliónů více, nežli kolik v současné době ročně na daních vybere německý stát i všechny obce dohromady.

Ano, onen tzv. "reálný socialismus" skutečně existoval (i když mnohdy spíše surreálně nežli reálně) - a právě proto bych v souvislosti s ním o nějaké "slušné životní úrovni" spíše pomlčel. Ale asi jste ho sám osobně neměl příležitost zažít.

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Panu Samohýlovi Pátek, 18.Března 2016, 17:06:54

"Zatímco liberalismus se podívá, zda je to v rozporu s okruhem "neuškodit" a s okruhem "férovost", zjistí, že není, a tak to povolí."

"Liberalismus se podívá a povolí."
Předpokládáte tedy nějakou objektivně racionální autoritu, soudící jednotlivé případy a rozhodující podle tohoto rozsouzení?

Lenka Vytlačilová - metrolog

Pátek, 18.Března 2016, 18:25:23

Ona je otázka, jestli se nemůžeme si dovolit základní nepodmíněný příjem a nebo jestli si s nástupem robotizace můžeme dovolit ho nemít.

Dělala jsem si odhad nakolik by přišlo, kdyby se začalo s málem – 3 200 Kč měsíčně, každému občanu staršímu 18ti let, který nedostává od státu příjem (starobní nebo invalidní důchod, plat státního zaměstnance), tedy pomohlo by se zpočátku alespoň pracovníkům v soukromé sféře (prekariátu) a dlouhodobě nezaměstnaným – vyšlo mi, že částka, která se proinvestovala za jeden nesmyslný pražský tunel, který se nikdy neměl stavět, by vystačila na tři roky.

Lenka Vytlačilová - metrolog

Pátek, 18.Března 2016, 18:29:31

Steve Keen, podle mého názoru, přišel jako jediný s rozumným řešení krize. Natisknout peníze, rozdat obyvatelstvu, kdo má dluhy, musí je zaplatit, kdo dluhy nemá, může jít nakupovat.

Martin Profant - Praha 7

Lence Vytlačilové Pátek, 18.Března 2016, 19:37:47

Ten tunel byl jistě předražený, ale zbytečný? Je fajn, že máte jasno a takové maličkosti jako to, jak se ulevilo lidem např. v okolí Veletržní ulice (abych psal z pozice vlastního dvorku), nekorumpují Váš postoj.

Nepodmíněný příjem má smysl pouze tehdy, pokud se z něj dá alespoň velmi prostě žít. A to rozhodně nejde z tříapůl tisíce měsíčně. Omezení osmnácti lety navíc likviduje jeden ze žádoucích efektů NZP -- překlenutí situace ženy s dítětem při rozpadu manželství. Účinné NZP by znamenalo dramatickou, téměř revoluční změnu. Změnu drahou a placenou hlavně lidmi z pásma kolem průměrného příjmů. Jsem zastáncem této změny, ale nelakujme ji na růžová. A pochybuji, že by výrazně pomohla s patologickými dopady prostituce (přiznám se, ty údajně morální mě nezajímají).

Jan Samohýl - Programátor, Praha

panu Poláčkovi Sobota, 19.Března 2016, 00:40:18

"Pane Samohýle, když je někdo z n o u z e nucen prodávat své tělo, pro hrátky někoho kdo je mu zcela cizí a třeba i odporný - tak to asi velmi pravidelně půjde na úkor vlastního pocitu osobní cti a důstojnosti."

Podobně jako pan Profant nemám pocit, že by to bylo o mnoho méně důstojné než třeba podomní prodej pojištění nebo třeba ježdění se záchrankou. Máme zakázat i to?

Jinak samozřejmě, legalizace prostituce není úplné řešení, ale je součást každého rozumného řešení.

"záleží na výši, například kdyby v Německu jeho výše byla 2000 euro, pak by k jeho financování bylo zapotřebí jednoho biliónu(!) eur"

Nevím, jak jste na to přišel, mně vycházejí spíš 2 biliony, pokud těch 2000 euro je za měsíc (ale to je dost slušný plat mimochodem). Každopádně, daně lze samozřejmě zvýšit, jejich výše nehraje velkou roli pro lokální ekonomiku, spíš se to týká exportu a importu (a tam to lze kompenzovat cly).

Pointa je, že základní příjem, který je výrazně (řekněme do desítek procent) nižší než HDP na hlavu je v každém případě ufinancovatelný, je to jen otázka dohody mezi lidmi.

"a právě proto bych v souvislosti s ním o nějaké "slušné životní úrovni" spíše pomlčel. Ale asi jste ho sám osobně neměl příležitost zažít."

Reálný socialismus jsem zažil jako dítě, a samozřejmě neobhajuji ho jako celek, ale poukazuji na tu část, která přerozdělovala, což dělala poměrně efektivně (rozhodně lépe než implementace kapitalismu ve třetím světě - proto se mu říkalo "třetí"). A pro mnoho lidí to byl systém se slušnou životní úrovní v porovnání se současností. Ale v té době to tak bylo i na Západě.

Jan Samohýl - Programátor, Praha

panu Nushartovi Sobota, 19.Března 2016, 00:42:36

"Předpokládáte tedy nějakou objektivně racionální autoritu, soudící jednotlivé případy a rozhodující podle tohoto rozsouzení?"

Není mi moc jasná vaše otázka, prostě jde o to, že lidé s tendencí k liberalismu mají tendenci prostituci neodsuzovat, pokud žena samotná nemá pocit, že by jí nějak zásadně škodila.

Jan Samohýl - Programátor, Praha

panu Profantovi Sobota, 19.Března 2016, 08:37:32

"Změnu drahou a placenou hlavně lidmi z pásma kolem průměrného příjmů. Jsem zastáncem této změny, ale nelakujme ji na růžová."

Já to považuji v zásadě za demokratickou myšlenku (kterou taky asi nelze lakovat úplně na růžovo). Lidem se dá možnost demokraticky (tedy každý občan má stejný hlas) spolurozhodovat o tom, co má reálná ekonomika dělat, na co má spotřebovávat zdroje. Takže i malý krok vnímám pozitivně.

Vlastně když nad tím přemýšlím, jsem proti, aby základní příjem dostávaly i děti, bylo by to proti tomu demokratickému principu. Na děti mají rodiče platit alimenty, nebo by to měl řešit stát nezávisle.

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Panu Samohýlovi - objektivně racionální autorita Sobota, 19.Března 2016, 10:11:1

Předpokládáme, že lidé jsou si rovni.

Někteří z lidí upřednostňují například liberální (osvícenská?) pravidla chování (mají tendenci prostituci nikoli "neodsuzovat", ale pokládat ji za normální a neškodnou) zatímco jiní upřednostňují intuitivní (vrozená?) morální pravidla (mají tendenci prostituci nikoliv " odsuzovat", ale nepokládají ji za normální, pokládají ji za škodlivou pro společnost, a tedy její "společenské uznání", neboli legalizaci, pokládají také za škodlivou).

Kromě zcela zvláštních případů (typu:1+1=2 a ne 3) nemáme žádný prostředek, jak tyto spory rozhodnout. Potřebujeme tedy nějakou nadřazenou "objektivně racionální" autoritu. Pokud kdysi lidé považovali morální zásady za důležitější než racionalitu, potřebovali analogicky k této úvaze nějakou nadřazenou "morální autoritu".

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Panu Profantovi - existuje dobro a zlo? Sobota, 19.Března 2016, 12:03:46

"A pochybuji, že by výrazně pomohla s patologickými dopady prostituce (přiznám se, ty údajně morální mě nezajímají)."

Co jsou "údajně morální" dopady?
Znamená to, že je zbytečné rozlišovat dobro a zlo?

Stačí rozpoznat patologii nějakých jevů?
Ta patologie je synonymem zla, nebo je to něco jiného?

Jan Samohýl - Programátor, Praha

panu Nushartovi Sobota, 19.Března 2016, 12:22:19

"Kromě zcela zvláštních případů (typu:1+1=2 a ne 3) nemáme žádný prostředek, jak tyto spory rozhodnout. Potřebujeme tedy nějakou nadřazenou "objektivně racionální" autoritu."

Na to je jednoduchá odpověď. Za předpokladu, že jsou si lidé rovni, jsou si rovni i v morálních postojích. A tou nadřazenou autoritou je pak demokratické rozhodování - každý občan má stejný hlas.

V praxi to funguje velmi dobře, jelikož lidé mají velmi podobnou (vrozenou) morálku, a nad ní uvažují poměrně racionálně. Takže bych se nějakého všeobecného přijímání prostituce, i kdyby byla legalizována (což je jiná kategorie od celospolečenského přijímání), naprosto neobával.

Můžete k tomu pak přidávat různé fangličky, jako princip subsidiarity nebo všeobecná lidská práva, které vedou k lepšímu konsensu, ale demokratické hlasování je jádro, které hledáte.

Michael Kolařík - Student, Ostrava

Sobota, 19.Března 2016, 15:58:36

Celkem rozumím postoji pana Nusharta, i když s ním nesouhlasím. Pan Nushart věří ve svou morální intuici, v to, že to, co pokládá za špatné a škodlivé, špatné a škodlivé skutečně je. Já to svou morální intuicí vnímám naprosto stejně, ale nemyslím si, že by to mělo jakoukoli váhu. Naše morální intuice říká především to, o čem nám říkali, že je špatné. Pokud bychom na to dali, znemožnilo by to jakýkoli pokrok v jakékoli oblasti. Nemohli bychom prosadit nic, od práv sexuálních menšin po svobodu vyznání (vzdyť i dnes jsou mezi námi lidé, kteří jsou schopni tvrdit, že nevěřit v Boha je špatné).

Co se týče vrozené morálky, ta pracuje s jinými kategoriemi než je dobro a zlo. Malý příklad: Manželská nevěra. Muži, kteří přísně a důsledně trestali nevěru svých manželek, vychovávali statisticky méně cizích dětí, prostředky, které měli k dispozici, tedy podpořily lépe jejich děti, případně víc jejich dětí. Naproti tomu přísné manželky nevychovávaly více cizích dětí, jen častěji dosáhly toho, že nevěrní muži uprchli od staré rodiny k nové, bylo li to možné (a možná i když nebylo). Měly tedy obecně méně prostředků pro své děti. Výsledkem vývoje je tedy běžně známý dvojí metr, jehož nespravedlnost evidentně nemá s jakýmkoli dobrem a zlem nic společného. To přece nemůže záviset na tom, kdo onen čin páchá.

Na racionálním přístupu je krásné to, že žádnou vnější autoritu nepotřebuje. Každý sám, pokud myslí racionálně, by měl změnit své postoje na základě racionálních argmentů. To se neděje, protože lidé nejsou naprosto racionální bytosti. Ale je třeba se alespoň snažit. Takže, pane Nusharte, proč si myslíte, že je prostituce společensky škodlivá? (na té otázce není nic subjektivního, pokud je, stačí vyjmenovat negativní jevy).

Jak už jsem napsal, v rámci své morálky, svého chápání důstojnosti, svého žebříčku hodnot, vidím prostituci podobně jako pan Nushart. Ale vidím kolem sebe spoustu situací, kdy se lidé chovají v rozporu s ním, a jsou za to ochotni platit, nebo dělají takové věci jako koníček. O tom, že za dost peněz udělají lidé i šílenější věci, než je prostituce. Skutečně si dovedu představit, že je pro někoho prostituce naplňující prací (i když jich nebude moc), nevidí ji jako horší, než jiné profese, nebo je pro něj ten rozdíl nižší, než výhody, které mu potenciálně poskytuje. Skutečně nevidím důvod, proč jim tu práci znemožňovat, nebo i příliš znesnadňovat (třeba i jim škodlivým způsobem). Samozřejmě, pokud bychom se bavili o tom, že někdo něco dělá, protože nemá jinou možnost, nebo je dokonce zotročen, pak je to VELKÝ problém. Ale to platí, i kdyby dělal nějakou naprosto nekontroverzní práci.

Lenka Vytlačilová - metrolog

Ano, stran jistého tunelu mám naprosto jasno Sobota, 19.Března 2016, 17:31:11

Ta jizva pár metrů od Hradu je ohavná. To je skoro tak dobré jako dálnice před Muzeem a dálnice za Muzeem (a zbourané nádherné nádraží).

Vše ještě vylepšeno o zničenou zahrádkářskou koloni s odpornou výstavbou, která se v okolí vyjímá jak pěst na oko, aby horních deset tisíc mohlo mít byt s výhledem na Hradčany.

Když jsem to naposledy kontolovala, měla Praha městskou hromadnou dopravu, která fungovala 24 hodin denně.
Ta auta prostě nemají v centru Prahy co dělat. Ani ve Veletžní, ani nikde jinde. Zákaz vjezdu do centra s výjimkou zásobování a pod.

A kdo nechce jezdit "sockou" může šlapat po svých.


Lenka Vytlačilová - metrolog

Nevím, co je na tom pravdy, ale Sobota, 19.Března 2016, 17:42:39

zaslechla jsem, že úřady někdy (?)/leckdy (?) dělají problém i s vyplácením toho exitečního/životního minima, či jak se ta almužna jmenuje.
Co jsem zaslechla, řekli lidem, že pokud to chtějí - musí nejdříve prodat všechen nábytek, smějí si nechat pouze postel.
Pak jsem zaslechla, že se také požaduje nejdříve likvidace úspor ve třetím důchodovém pilíři...
Pokud je to pravda, kdyby se alespoň tato částka vyplácela nepodmíněně, znamenalo by to pro část těch úplně nejchudších značnou změnu k lepšímu.

Lenka Vytlačilová - metrolog

Kdyby se začalo s málem, Sobota, 19.Března 2016, 17:57:43

implikuje, že by se s tím pokračovalo. Pomalu a postupně, protože by se tím měnily parametry velmi složitého a dynamického systému, o kterém nemůže předem říci jak se zachová.
Co to udělá s pracovním trhem, s trhem s nemovitostmi (bydlení je poziční statek)....
Cílem by samozřejmě bylo mít nepodmíněný základní příjem pro všechny občany starší 18ti let (proč tento příjem nedávat dětem je doufám jasné)

Martin Profant - Praha 7

Jiřímu Nushartovi Sobota, 19.Března 2016, 18:06:19

Sociálně patologické dopady prostituce jsou, myslím, dost obecně známé: šíření pohlavních nemocí, obchod s lidmi a struktury organizované kriminality, vydírání, bagatelní kriminalita a provázanost s drogovým byznysem.
Kromě první položky výčtu jsou tyto dopady ve značné míře či zcela vyvolány právě kriminalizací či nelegalností prostituce, v případě té první položka kriminalizace přinejmenším ztěžuje prevenci a kontrolu šíření.
Jistě lze rozlišit mezi dobrem a zlem, jen postrádám důvod, proč bych měl toto rozlišování uplatňovat na to, zda někdo poskytuje rozkoš za úplatu.

Ivo Horák - Praha 3

Několik poznámek Sobota, 19.Března 2016, 20:48:35

-Není ovšem ideální, když zaměstnanci musí (nebo v podstatě musí) nosit třeba začátkem prosince mikulášské čepice, jak jsem to viděl např. v řeznictví. Prostituce v běžném smyslu slova je však přece jen "o něčem" jiném.
-Nepodmíněný základní příjem by byl docela chytrým tahem z politického hlediska. Jako by se strašně těžko prosazoval, nešlo by jej téměř zrušit, neboť by s ním počítali takřka všichni. Z ostatních pohledů by však šlo v zásadě o plýtvání. V mnoha zemích, koneckonců i u nás, je hodně lidí bohatých, vlastně bohatších než je rozumné a žádoucí.
-Nemohu souhlasit s představou L. Vytlačilové, komu by měla nepodmíněná dávka (od počátku) příslušet. V jejím podání by šlo o příspěvek na výdaje podnikatelů na platy, které by brzy zamířily dolů. Stát by ovšem musel asi nějak kompenzovat např. lékaře, učitele, policisty apod. a hlavně penzisty, jejichž důchod by proti běžnému příjmu rázem poklesl.
-Naopak souhlasím s L. Vytlačilovou v názoru na tunel Blanka a podobné plány na další podporu automobilové dopravy a znešvařování Prahy i dalších měst. Odhad nákladů na základní příjem (rovnající se ceně výstavby onomu tunelu) je ovšem podle mne dost podhodnocený.

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

"Jsme pro zrovnoprávnění žen a legalizaci prostituce!" Sobota, 19.Března 2016, 23:04:30

Nutně tedy musíme v prostituci zavést povinné kvóty pro muže-prostituty, tak, abychom dosáhli alespoň 40% zastoupení mužů v této profesi.

Martin Profant - Praha 7

Jiřimu Nushartovi Neděle, 20.Března 2016, 11:49:58

Co začít třeba u zdravotních sester, učitelek nebo hostesek? A spojit to třeba se stejnou odměnou za stejnou práci v uvedených profesím? Nebo by to už nebylo tak třeskutě vtipné jako u prostitutek?

Jan Samohýl - Programátor, Praha

panu Kolaříkovi Neděle, 20.Března 2016, 13:49:42

Vesměs s vámi souhlasím, jenom poznámku stranou:

"Ale vidím kolem sebe spoustu situací, kdy se lidé chovají v rozporu s ním, a jsou za to ochotni platit, nebo dělají takové věci jako koníček."

Levice má dle mého názoru v tomto směru jedno velké slepé místo a to je v ochotě lidí přijímat riziko. Levice ideologicky neví co s tím - pokud si mají být lidé rovni nejenom v možnostech, ale i ve výsledku, musí všichni akceptovat stejná rizika. Jenže někteří lidé (napříč sociálními vrstvami) prostě riskují o dost víc než jiní, a tím dost narušují celou tu "krásnou" myšlenku.

Už jsem to chtěl paní Uhlové a Recmanové napsat pod jejich jiné feministické články (protože mi vlastně umožnily pochopit, že toto slepé místo existuje - měl jsem ho jako levičák, ale neměl jsem ho jako feminista, protože nejsem radikální feminista), ale pak jsem se na to vykašlal, protože by to byla zbytečně ohnivá diskuse (jelikož je feminismus v podstatě velmi speciálním případem levicovosti, tak samozřejmě stejným problémem trpí také).

Jan Samohýl - Programátor, Praha

panu Horákovi Neděle, 20.Března 2016, 14:03:19

"Z ostatních pohledů by však šlo v zásadě o plýtvání."

Troufám si tvrdit, že by se plýtvání zavedením základního příjmu snížilo. Při zběžném pohledu na mapu světa se mi to jeví tak, že společnosti s vyšší mírou sociální rovnosti a vyšší mírou demokracie jsou daleko efektivnější a plýtvají méně.

Můžete ovšem říct, že mají vyšší spotřebu, což je ovšem dané vyšší mírou produkce, která z té efektivity vyplývá.

"Stát by ovšem musel asi nějak kompenzovat např. lékaře, učitele, policisty apod. a hlavně penzisty, jejichž důchod by proti běžnému příjmu rázem poklesl."

Ono by vůbec hodně středostavovských profesí (jako třeba programátoři :-)) muselo víc zaplatit lidi, kteří by najednou svou práci nemuseli vykonávat, a požadovali tak skutečně "tržní" mzdu, nedeformovanou nutností přežít.

Jinak důchody by měly být myslím nezávislé na základním příjmu, buď prostřednictvím osobního spoření, nebo prostřednictvím průběžného systému. Obojí je vlastně formou mezigenerační solidarity (ta druhá varianta mi připadá lepší, je logisticky jednodušší, a asi levnější, ačkoli je trochu víc implicitní).

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Je potřeba pomáhat obětem prostituce, Neděle, 20.Března 2016, 14:11:53

nikoliv jejím provozovatelům.

Jaký vliv bude mít legalizace prostituce na ceny "služeb" a na stranu nabídky a poptávky?

Jan Samohýl - Programátor, Praha

panu Nushartovi Neděle, 20.Března 2016, 17:35:55

"Jaký vliv bude mít legalizace prostituce na ceny "služeb" a na stranu nabídky a poptávky?"

Asi si na to umíte odpovědět sám.. Jako u každého zlegalizovaného černého trhu, ceny půjdou dolů, prostředníci prodělají, a provozovatelky na tom budou plus mínus stejně (patrně v tomto konkrétním případě mírně lépe, protože se trochu zbaví konkurence žen, která je k prostituci nelegálně nucena).

Martin Profant - Praha 7

Janu Samohýlovi Neděle, 20.Března 2016, 20:52:7

Provozovatelky (a provozovatelé, ono jich není tak málo) by na tom byly (i) lépe nejen a nikoli hlavně pro snížení konkurence, ale protože by se zbavily (i) velké části pasáckých a korupčních struktur, které na nich parazitují. Pravděpodobně by také byly(i) méně často fyzicky týraný(i).

K jedné Vaší poznámce výše --základní příjem by znamenal drastickou přestavbu daňové struktury a struktury dávek. Z logiky věci by měl fungovat tak, aby z něj mohl člověk byť velmi skromně vyžít a to by ovšem mělo zahrnovat jak jednotlivce, tak rodinu -- samoživitelka s dítětem prostě k tomu vyžití potřebuje víc, než když je sama. Tak jako nemůže jít u dospělých o náhradu slušného výdělku, ale o zbavení strachu z bídy, nemohlo by jít u dětí o náhradu výživného (a u dětí by tím příjmem pochopitelně fakticky disponoval příslušný rodič). Ono to plyne už z toho, že by restrukturalizace daní odpadly daňové odpisy na děti.

Martin Profant - Praha 7

Michaelu Kolaříkovi Neděle, 20.Března 2016, 21:21:14

Ono nejde o diskusi o tom, jestli má prostituce z pohledu morálky a lidské důstojnosti být nebo nebýt -- ona prostě je a podle všech zkušeností ji žádná represe nepotlačí. Na Kubě, v Jižním Novgorodu či v Savonarolově Florencii to zkoušeli opravdu z gruntu a vždy neúspěšně.
Osobně si jsa zkažen meziválečnou levicovou literaturou myslím, že je mnohem víc kurev mezi počestnými lidmi (třeba bych si vzpomněl na pár politiků, novinářů a sportovních funkcionářů) než mezi ženami, které si z toho udělaly tvrdou obživu (i když to vlastně cituji už podruhoválečnou levicovou literaturu), ale hlavně jsem přesvědčen, že bychom v rámci zákonodárství měli hledat řešení, která neuzákoňují tu či onu z konkurujících si morálních intuicí.

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Může, prosím, někdo odpovědět na otázku, co je dnes vlastně na prostituci nelegální? Neděle, 20.Března 2016, 21:54:26

Je nelegální sex za úplatu, nebo jeho zprostředkování?

Co se změní legalizací?

Jan Samohýl - Programátor, Praha

panu Profantovi Neděle, 20.Března 2016, 22:12:29

"Provozovatelky (a provozovatelé, ono jich není tak málo) by na tom byly (i) lépe nejen a nikoli hlavně pro snížení konkurence, ale protože by se zbavily (i) velké části pasáckých a korupčních struktur, které na nich parazitují. Pravděpodobně by také byly(i) méně často fyzicky týraný(i)."

Mluvil jsem hlavně o ekonomických benefitech (protože se pan Nushart ptal na ně), ty nezanedbatelné lidské už byly zmíněny v původním článku a dalších příspěvcích. A těmi prostředníky jsem myslel právě ony "pasácké a korupční struktury". Ale co se těch ekonomických benefitů týká, nejsem tak optimistický. Co jsem četl, tak legalizace prostituce v Německu způsobila snížení cen právě v důsledku mnohem tvrdší konkurence, nezatížené právě těmi strukturami. Tak nevím, jestli to bude pro samotné prostitutky až taková ekonomická výhra (řekl bych ale celkově mírně ano).

"K jedné Vaší poznámce výše --základní příjem by znamenal drastickou přestavbu daňové struktury a struktury dávek. Z logiky věci by měl fungovat tak, aby z něj mohl člověk byť velmi skromně vyžít a to by ovšem mělo zahrnovat jak jednotlivce, tak rodinu -- samoživitelka s dítětem prostě k tomu vyžití potřebuje víc, než když je sama."

To je dobrá poznámka, ale nemám v tomhle směru zcela jasno. Přijde mi, že se zde střetávají dva pohledy na všeobecný základní příjem (UBI):

- Pohled řekněme idealistický, který vidí UBI jako rozšíření demokratické participace na ekonomickou sféru, a tedy striktně pod principem - jeden volič, jeden hlas.

- Pohled řekněme pragmatický, který vidí UBI jako možné jednodušší řešení chudoby ve společnosti.

V případě dětí se tyto pohledy dostávají do rozporu, protože mít děti znamená pro rodiče finanční zátěž, a tedy riziko chudoby v budoucnosti. Na druhou stranu, pokud by UBI v jisté formě zahrnoval i děti, dostal by se do rozporu s tím demokratickým ideálem, protože pak mohou rodiče fakticky vícenásobně hlasovat.

Já osobně se spíš přikláním k chápání v prvním smyslu, protože si myslím, že UBI nemůže chudobu zcela vyřešit. Lidé by si mohli přeci vždy pořídit jedno dítě navíc a tím se dostat mimo "životní standard", který jim zaručuje UBI. Stejně tak, UBI patrně nevyřeší problémy se zadlužováním se (často u různých mafií) chudých lidí.

Obecně, jsem ohledně té druhé role UBI dost pesimistický. Chudoba často vzniká jako důsledek existence (lokálních) mocenských struktur a mezilidských vztahů, a ty samotný UBI naruší asi jen málo. Rád se ale nechám příjemně překvapit. :-)

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Zeptám se znova. Pondělí, 21.Března 2016, 07:46:1

Sex za úplatu je legální činností.
Pokud to má někdo jako koníčka nebo jako "melouch", já mu to vymlouvat nebudu.

Co tedy chtějí "feministky" vlastně legalizovat?

Ivo Horák - Praha 3

Dvě odpovědi Pondělí, 21.Března 2016, 11:07:57

Odpověď panu Samohýlovi: Moje předchozí řádky byly reakcí především na názor L. Vytlačilové a doufám, že jsou v souvislosti s ním dobře srozumitelné. Plýtváním jsem měl ovšem na mysli neúspornost v nakládání s penězi. Dále jsem dával najevo, že navrhované selektivní zvýšení příjmu pro lidi pracující v soukromém sektoru by mělo důsledky. Stěží by se obešlo bez dalších nákladů v podobě podpory těch, které neživí soukromé firmy, ale "erár".
Panu Nushartovi: Já tomu rozumím trochu jako (asi) Vy, jen to tak "nehrotím". Vypadá to doopravdy na to, že některé feministky (a další lidé) chtějí legalizovat šéfstvo prostitutek, tj. ty, kteří organizují (velkou většinou) ženám "práci" a poskytují jim potřebné zabezpečení. Bez nich bude odvětví živořit a vykonavatelky "nejstaršího řemesla" nebudou mít klid a náležité podmínky.

V_mnich

Eva Hájková - penzistka

Panu Horákovi Pondělí, 21.Března 2016, 12:08:12

Nabízejí se v podstatě čtyři možnosti : Prostitutky pracující jako OSVČ, prostitutky-zaměstnankyně soukromých firem (které ovšem nelze označit jinak než kuplířské), prostitutky sdružující se v samosprávná družstva, eventuálně prostitutky znárodněné, čili provozované státem.

Josef Poláček - Invalidní důchodce a student

Prostituce a kuplířstsví Pondělí, 21.Března 2016, 13:05:50

Opravdu není možno se domnívat, že by samotná legalizace prostituce (legalizace = její uznání jakožto výdělečnou činnost, která není stíhána zákonem) odstraní všechny problémy s ní spojené, včetně instituce pasáků.

Právě tohle bylo jedním z argumentů zastánců legalizace prostituce v Německu: že dámy tohoto řemesla budou osvobozeny z moci pasáků. Zčásti se tak skutečně stalo; ale opravdu jenom zčásti. Bývalí pasáci touto změnou zákona nikterak nezmizeli ze světa; jenom změnili do jisté míry způsoby své činnosti.

Je nutno si uvědomit: v profitabilních rajónech stále ještě přetrvává neustálý boj o teritoria. Krátce řečeno: i před zákonem legální prostitutka si fakticky naprosto nemůže dovolit, své služby nabízet kdekoliv, tj. v "cizím" teritoriu. Od toho jsou tady právě pasáci - aby jí dávali "ochranu" ve svém vlastním rajónu. Ale tím zároveň vzniká její závislost na nich.

A za druhé: velká část prostituce je i nadále nelegální - totiž vykonávaná cizinkami, které zde nemají povolení. Takže jsou zase odkázané na pasáky - a ti je v mnoha případech drží ve své moci čirým násilím.

Takže, ještě jednou: samotná legalizace prostituce ještě zdaleka neřeší všechny problémy s touto specifickou činností spojené.

Jiří Karen - Opava

Martinu Profantovi Pondělí, 21.Března 2016, 15:18:40

"Nevidím tak zásadní rozdíl v tom, jestli prodávám své tělo přímo nebo jen dispozici s ním, např. v v supermarketu"

No vidíte, já vlastně taky ne. Ostatně "lidský zdroj" se musí na základě existenční hrozby jít prodat (své tělo, svou práci, své schopnosti, svou duši?) na TRH práce. Když si ho někdo náhodou koupí, dostane část prostředků na sebereprodukci. Když ne, tak jde pod most či žije v bídě (dále píšete, ze ze tří tisíc se nedá vyžít, životní minimum v ČR je 3410 měsíčně).

Otázkou je, jestli má být posláním levice tento nádherný scénář naší humánní současnosti udržovat a liberalizovat, anebo překonat.

Jako v zásadě je tu legalizaci možno vnímat subverzivně, protože levice takto vlastně přispívá k tomu, že se odhalují reálné funkční vztahy systému (člověk = zboží, které se musí prodávat) a demaskuje "morální" ideologii kapitalismu (taková ta protestantská etika - kdo pracuje, to je chlapák, kdo ne, to je opovrženíhodný lenoch).

Mně nejde o vykořenění prostituce. Ani si nemyslím, že by měla být kriminalizována - mně jde o to, aby důstojná lidská existence nebyla vázána na kapitalistický trh a donucující mocenské vztahy.

Emancipačním vítězstvím by bylo dosáhnout toho, aby nikdo nebyl nucen přijmout (pro něj) ponižující práci.

Řešit ale neoliberální škrty, nezaměstnanost a krizi práce tím, že co nejvíce rozšíříme legální možnosti lidí se prodávat na trhu všude a vždy za všech možných podmínek...nevím nevím.

Martin Profant - Praha 7

Jiřímu Karenovi Pondělí, 21.Března 2016, 17:58:9

Fajn, v tom zásadním se shodneme.
Jen: ani Corbyn, ani já nechceme řešit legalizací prostituce nezaměstnanost a krizi práce, ale zmírnit současnou sociální patologii prostituce, "důstojnost prostitutkám" je přehnaný slogan, ale minimalizovat nedůstojnost jejich postavení mi přijde jako docela dobrý program.

K životnímu minimu: Zkoušel byste z 3 410 Kč vyžít; vyžít, nikoliv přežít dva tři měsíce aktuální nouze? Moje máti to dá měsíčně za léky.

Tomáš Tožička - Praha

Z fašismu pana Nusharta Pondělí, 21.Března 2016, 18:13:25

bych rozhodně neobviňoval levici - jak to činí on, jakkoli se jí dá přičíst ledacos ;)

Pane Samohýle, naprosto se mýlíte, když tvrdíte, že společnosti s vyšší mírou sociální rovnosti a vyšší mírou demokracie plýtvají méně. Opak je pravdou. Bohužel. Existují na to data, která jsou při všech výhradách jistě spolehlivější než nějaký pohled na mapu (proč vůbec vlastně na mapu?).

A ano, jakkoli jsem proti prostituci, jsem přesvědčen, že by se měla legalizovat. Na rozdíl od jiných to říkám jako sociální pracovník, jehož tým tento problém několikrát řešit.

Nakonec se musím přiznat, že skutečně mnohá zaměstnání považuji za společensky a osobně mnohem horší, než je nějaká prostituce, třeba PR pracovníky nadnárodních firem. To je prostituce dobrovolná.

Ale zatímco pracák vás nemůže poslat pracovat do klubu - protože to by bylo kuplířství(!), klidně vás může poslat otročit a znemožňovat se do obchodu, fabriky či nemocnice, kde je běžné plácání po zadku a české přisprostlé ftipkování (sic.), abyste tam dělali nesmyslnou práci pod totálními idioty a tvářili se mile, protože jinak vás vyhodí a připraví i o ty mizerné dávky.

A je mi jedno, že tuhle otročinu v nějakém kryptofašistickém kulturním okruhu českého národa považuje za přínosnou....

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Pane Tožičko, můžete mi, prosím, vysvětlit význam této věty: Pondělí, 21.Března 2016, 20:06:24

"Z fašismu pana Nusharta
bych rozhodně neobviňoval levici - jak to činí on, jakkoli se jí dá přičíst ledacos ;)"

Já té větě nerozumím. Děkuji.

Jiří Karen - Opava

Nutnost ochrany zaměstnance Pondělí, 21.Března 2016, 21:09:53

Pokud legalizovat prostituci, tak ale opravdu se vším všudy:

- s upraveným zákoníkem práce (pracovní předpisy ohledně důkladné "ochrany" zaměstnanců)
- důstojnou mzdou
- dovolenou
- odborovou organizací
- příplatky za práci v nebezpečném prostředí a za práci na noční směny
- s inspektory práce

Problém může nastat se "společenskou pozicí" onoho zaměstnání. Když žák ve škole řekne "můj táta je prostitut", tak asi bude zesměšňován a šikanován.

Měla by levice iniciovat programy, které by zvýšily důstojnost onoho zaměstnání v očích společnosti? Něco jako "i ta poslední ku*va je vlastně stejný pracující jako vy?"

To asi ani nemyslím ironicky... :)

Jiří Karen - Opava

Životní minimum Pondělí, 21.Března 2016, 21:12:58

Co se týká životního minima, myslím, že by bylo opravdu zajímavé udělat sociální experiment, kdy by někdo z oněch 112 korun měsíčně zkusil žít. Třeba ministryně Marksová by si to mohla zkusit, když argumentovala, že se životní minimum nesmí valorizovat, protože by přestalo "motivovat nezaměstnané hledat si práci".

Michael Kolařík - Student, Ostrava

Pane Karene Pondělí, 21.Března 2016, 22:39:46

plně s vámi souhlasím. Je nutno dbát o ochranu pracujících, bezpečnost práce, důstojné pracovní podmínky, a v neposlední řadě o placení daní. Občas mám pocit, že se na tyto tradiční levicová témata ve světle jiných, také velmi důležitých témat, poněkud zapomíná, alespoň tedy mezi novou levicí. Pokud by se prostituce stala tématem, díky kterému se znovu vrátí na pořad dne, bylo by to velmi dobře.

Zvýšit společenskou prestiž by potřebovala spousta povolání, nejen prostitutky. Ale osvětových kampaní se popravdě dost bojím. Ono by šlo každé heslo dost nešťastně reinterpretovat.

V_mnich

Eva Hájková - penzistka

Úterý, 22.Března 2016, 01:52:31

Já mám ještě chuť sarkasticky dodat, že by levice měla také dbát na to, aby zaměstnavatelé při přijímání nediskriminovali zaměstnance nad padesát let, ale raději se zeptám:
Proč se levice místo absurdností nezabývá spíš nepodmíněným základním příjmem a vizemi nové společnosti? http://a2larm.cz/2016/03/spolecnost-bez-prace-je-nevyhnutelna/

Jan Samohýl - Programátor, Praha

panu Nushartovi Úterý, 22.Března 2016, 07:59:22

"Sex za úplatu je legální činností. Pokud to má někdo jako koníčka nebo jako "melouch", já mu to vymlouvat nebudu. Co tedy chtějí "feministky" vlastně legalizovat?"

Já jsem ten článek pochopil tak, že neodkazuje jen na situaci u nás, ale mluví obecně. Potíž s tou "úplnou legalizací" je, že ta "profese" sebou nese značné stigma, takže je otázka, nakolik to ti provozovatelé skutečně chtějí legalizovat jako třeba v Německu. A samozřejmě by to znamenalo platit daně, což nikdo asi moc nechce.. :-)

Na druhou stranu, třeba pornografický průmysl se takto v podstatě zcela legalizoval, i přes stigma, které ta profese přináší. A nedošlo k tomu, že by (až na exces, o kterém jsem psal výš) úřad práce třeba někoho nutil natáčet pornografické filmy.

Takže, proč ne? Není to můj problém, takže já to nechám na těch provozovatelích, co by si přáli.

Jan Samohýl - Programátor, Praha

panu Tožičkovi Úterý, 22.Března 2016, 08:03:47

"Pane Samohýle, naprosto se mýlíte, když tvrdíte, že společnosti s vyšší mírou sociální rovnosti a vyšší mírou demokracie plýtvají méně. Opak je pravdou."

O tom bych se tedy rád něco dozvěděl. Pokud tedy nepovažujete za plýtvání jen vyšší úroveň spotřeby - pak bych s tím asi souhlasil. Já ve své reakci chápal "plýtvání" jako tu část produktu, která se přímo nevyužije na žádnou smysluplnou spotřebu (neučiní nikoho, ani marginálně, šťastnějším), ale ztratí se třeba v bojích o moc, v nepořádnosti, atd.

Jan Samohýl - Programátor, Praha

paní Hájkové Úterý, 22.Března 2016, 09:14:59

"Proč se levice místo absurdností nezabývá spíš nepodmíněným základním příjmem a vizemi nové společnosti?"

To by bylo milé. Jenže i vás bych se mohl zeptat, proč se raději než DiCapriem nezabýváte uhlíkovou daní..

Neberte to špatně. Jsme jen lidé a máme slabosti. Této se anglicky říká "bikeshedding", podle pana Parkinsona.

Ale jinak díky za ten odkaz!

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Aha, už jsem pochopil, proč jsem podle Vás fašista, pane Tožičko. Úterý, 22.Března 2016, 09:21:11

Jedná se patrně o Vaší reakci na tato má slova:

"Pokud bude to elitářské beranidlo levičáků prosazovat takovéto subverzivní hodnoty, potom má progresívní levice opravdu velký potenciál udělat ze mě časem fašistu nebo islamistu."

Sex za úplatu je v ČR ovšem legální, pokud tedy článek mluví o nutnosti legalizace prostituce, chápu to tak, že se zde mluví o legalizaci zprostředkování prostituce, což je zatím trestný čin kuplířství, jehož legalizace samozřejmě odporuje mezinárodním dohodám, které ČR podepsala.

Že by legalizaci kuplířství prosazovala "progresivní" levice společně s feministkami, to by mě nikdy ani ve snu nenapadlo, že bych byl fašistou, pokud jsem proti legalizaci kuplířství, to přesahuje veškerou mou fantazii.

Martin Profant - Praha 7

Jiřímu Nushartovi Úterý, 22.Března 2016, 13:48:40

Ona to je drobná nuance, pokud se člověka netýká.
Sex za úplatu není v ČR legální, jen není kriminalizován -- údajně žijeme v tomto zvláštní stavu kvůli mezinárodním smlouvám.

Ten rozdíl se týká potíže, na kterou poukázal Josef Poláček. Konkurence znamená také boj o příležitost (teritoria, přístupy do určitých společností atd.), stejně u trhovců či lidí živících se námezdním psaním jako u prostitutek. Legální rámec podnikání umožňuje snižovat (v ideálním případě potlačovat) ty formy konkurenčního boje, které naše liberální společnost nepovažuje za přijatelné (fyzické zastrašování, ničení majetku např. prořezané pneumatiky apod.) V případě drog a prostituce tyto formy konkurenčního boje dnes pochopitelně převažují, pokud bychom prostituci legalizovali, bylo by nutné je důsledně potlačovat, samy nezmizí. Ale bylo by to možné.

A ano, stát by se stal pasákem -- bral by si svá procenta formou daní a dámy by vedly EET, na oplátku by poskytoval ochranu. Nemorální, Možná, ale podobně dnes stát chrání prodej návykové látky, která zabíjí mnohem častěji než pohlavní choroba, dělá z lidí tupá a všehoschopná hovada (nejsem abstinent, ale vím, co dokáže alkoholik).

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Pane Profante, sex za úplatu "není legální" asi tak stejně, Úterý, 22.Března 2016, 18:36:55

jako je nelegální, když mi chlapík, co se vyzná v autech (ale nemá na opravy aut firmu), spraví auto a já mu za to něco dám.

Činnost "spravování aut" společnost nijak neohrožuje, proto stát umožní mému chlapíkovi, co se vyzná v autech, aby si případně zřídil i živnost. Zatím však žádné prořezané pneumatiky od konkurenčních automechaniků "kupodivu" neměl. Je to divné, ale ti automechanici jsou asi nějak od přírody slušnější, než ti pasáci, jinak si to nedovedu vysvětlit.

U prostituce je to samozřejmě jiné. Prostituce, zvláště pak její zprostředkování, společnost ohrožuje, je na ní napojen například trh s tvrdými drogami, proto je logické, že kuplířství stát legalizovat ani tolerovat nebude.

Řešení současné situace je v důsledném stíhání trestného činu kuplířství, nikoliv v jeho legalizaci. Počty trestného činu vraždy by se samozřejmě také velmi snížily, pokud bychom vraždy legalizovali. (To je ale typicky "genderové řešení" problému, pro normálního, selsky uvažujícího člověka naštěstí nedostupné.)

O sex mezi dospělými lidmi se stát samozřejmě starat nebude, to je věcí osobní odpovědnosti. Zda si při tom sexu předávají ještě něco jiného než genetickou informaci ..., no já bych se do toho nepletl.

Martin Profant - Praha 7

Jiřímu Nushartovi Středa, 23.Března 2016, 00:02:53

Víte, pokud ten chlapík spravuje ty auta a někdo mu za to něco dá pravidelně, pak není jeho konání zase tak společenský nevinné. Je to sprostý daňový delikt.
O legalizaci kuplířství tady opakovaně mluvíte jen vy. A používáte slovo, o kterém lze sotva diskutovat, protože jeho obsah je příliš široký.

Janmachacek_bw

Honza Macháček - chemik, Neratovice

Donuceny ke svobodě? Středa, 23.Března 2016, 06:48:25

Politika, kterou vůči sexuálnímu průmyslu prosazuje Jeremy Corbyn, je v souladu s postojem Mezinárodní organizace práce (ILO) a stanoviskem, které přijala Amnesty International. Možná z nich přímo vychází.

ILO a AI se opírají o rozsáhlé studie, jednak o porovnávání politik praktikovaných různými státy a jejich výsledků, jednak o rozhovory s prostitutkami (a prostituty). Kriminalizační přístupy jsou oproti tomu převážně založeny na osobním morálním přesvědčení svých stoupenců.

Kriminalizovat prostituci lze třemi způsoby: trestat prostitutky (budu nadále pro jednoduchost používat generické femininum; na Facebooku jsem ostatně narazil na to, že zmínky, že prostituci provozují i muži, vyvolávají plamenný hněv některých radikálních bojovnic proti sexuálnímu otroctví), trestat zákazníky (tady se budu držet generického maskulina), anebo trestat zprostředkovatele — kuplíře, pasáky, provozovatele bordelů, a tak podobně.

Nejhloupější a nejškodlivější je první způsob, přesto i s tím se stále ještě setkáváme, zejména tam, kde je politika podřízena náboženským tradicím, ať už islámským nebo křesťanským. Vychází z představy, že prostitutka je hříšnice, která kazí morálku společnosti. Zatímco mně připadá zcela zjevné, že jestli je prostituce zločin, může být obětí tohoto zločinu jedině prostitutka, ne zákazník, který po sexu s ní touží tak, že je ochoten za něj zcela dobrovolně, dokonce ani ne pod tlakem reklamy, platit, ani kuplíř, který na zprostředkování prodejného sexu vydělává, nejeden náboženský fanatik je zřejmě ochoten věřit, že obětí je zákazník svedený prohnilou prostitutkou k hříchu. Tento reakční přístup vede k naprostému popření práv prostitutek, dělá z nich zcela bezbranné oběti, které se nemohou dovolávat ochrany zákona, a kromě opravdu drsného sexuálního otroctví podporuje i šíření pohlavních chorob. Doufám, že ho odmítá aspoň každý, kdo se hlásí k levici.

Kriminalizace zákazníků vychází jednak z toho, že je to právě zákazník, kdo si dělá s tělem prostitutky, co chce, a možná také z představy, že kriminalizace poptávky povede k jejímu potlačení a tím i k odstranění prostituce. Pomíjí, že zákazník se zpravidla nedopouští na prostitutce žádného násilí, anebo jen toho, za které si na základě řádně uzavřené obchodní smlouvy zaplatil; je-li prostitutka k uzavření smlouvy se zákazníkem nucena násilím, páchá toto násilí někdo jiný. Stejně tak zavírá oči před tím, jak málo se mu potlačovat prostituci daří, i před tím, že snahy potlačit poptávku jsou nejen v rozporu s ideologií ekonomie strany nabídky, ale především se zkušenostmi z americké prohibice (a z války proti drogám). Zcela pomíjí, že by někdo mohl prostituovat opravdu dobrovolně. Prostitutkám sice umožňuje ochrany zákona se dovolávat, ale vytlačuje jejich práci do prostředí a podmínek, kde se nedovolají.

Kriminalizace zprostředkovatelů vychází z nejpřesnější představy o tom, kdo se na prostitutkách dopouští násilí, přehlíží nicméně, že přímé násilné nucení k prostituci je možné stíhat i bez zákonů proti prostituci, a kromě toho, že by někdo mohl prostituovat opravdu dobrovolně, přehlíží i to, že nejedna prostitutka je k sexuální práci nucena násilím, které je vlastní kapitalismu, například prudkým zvýšením školného na anglických vysokých školách po nástupu konzervativní vlády Davida Camerona. Camerona za nucení studentek k prostituci nikdo nestíhá a stíhat nebude, naopak paní Warrenová ze hry G. B. Shawa by za to, že svým kolegyním šlapkám poskytla možnost pracovat v suchu, teple a bezpečí, skončila před soudem. Podobně jako kriminalizace zákazníku i kriminalizace zprostředkovatelů prostituce nutí prostitutky pracovat v riskantnějších podmínkách a v důsledky omezuje jejich možnosti bránit se proti porušování svých práv.

Snaha trestat zákazníky nebo zprostředkovatele prostituce je obvykle vedena úmyslem osvobodit sexuální otrokyně, poněkud ovšem zanedbává jejich vlastní názory a vůli. Považuji tento přístup za paternalistický a nedomnívám se, že otrokyně musí být osvobozeny, ať chtějí, nebo ne. Souhlasím s ILO, AI a Jeremym Corbynem, že správná politika vůči prostituci musí prostitutkám umožnit, aby prosadily své zájmy a osvobodily se samy — s naší pomocí, ne z našeho donucení.

Janmachacek_bw

Honza Macháček - chemik, Neratovice

Práce jako každá jiná Středa, 23.Března 2016, 06:55:53

Představa, že úřad práce někoho posílá pracovat do bordelu, musí snad každému kromě naprostých cyniků, kteří se zbavili posledních zbytků morálky, připadat absurdní a zrůdná. Předejít tomu postavením prostituce mimo zákon ovšem není skutečné řešení, znamená to jen zamést problém pod koberec.

Když uznáme, že sexuální práce je legitimní práce, ale budeme trvat na tom, že nikdo nemá právo nikoho nutit, aby prodával své tělo, a to ani „pouhou‟ hrozbou snížení sociální podpory, dospějeme nevyhnutelně k otázce koho a za jakých okolností je k jaké práci vůbec přípustné nutit. Možná budeme muset připustit, že pracovat za mzdu není základní povinností každého člověka a že pobírat sociální dávky není žádné zneužívání.

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Máte pravdu, pane Profante. Středa, 23.Března 2016, 10:30:14

Z hlediska práva je prostituce takzvanou "sousedskou výpomocí". Pokud se to se "sousedskou výpomocí" přehání, jedná se o sprostý daňový únik.
Na druhou stranu .., pravidelný sex je vlastně základní lidské právo a každý psycholog Vám řekne, že patřičné ocenění partnerky či partnera je základem spokojeného vztahu.

Takže je to vlastně takové právní dilema...

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Chudáci studenti, pane Macháčku. Středa, 23.Března 2016, 13:56:38

"(...) nejedna prostitutka je k sexuální práci nucena násilím, které je vlastní kapitalismu, například prudkým zvýšením školného na anglických vysokých školách po nástupu konzervativní vlády Davida Camerona. Camerona za nucení studentek k prostituci nikdo nestíhá a stíhat nebude, (...)"

Nejhůře jsou na tom ale ti chlapci-studenti, kteří se neuchytí ani v prostituci. Oni pak skutečně nemají ani na zaplacení školného a Cameron je nutí k prodávání drog a k loupežným přepadením. A je naprosto skandální, že za ten prodej drog a za ta loupežná přepadení nikdo Camerona nestíhá a stíhat nebude. Musíme ovšem připustit, že někteří v této práci (je to práce jako každá jiná) po čase najdou zalíbení a začne je i osobně naplňovat. Nejlepším řešením tohoto neutěšeného stavu, by tedy bylo tyto činnosti zcela legalizovat. Odstranila by se tím diskriminace a neblahá stigmatizace drogových dealerů a lupičů a dostalo by se konečně i těmto lidem zasloužené lidské důstojnosti.

Josef Poláček - Invalidní důchodce a student

Prostitutky - osvoboďte se samy!? Středa, 23.Března 2016, 15:12:56

Pane Macháčku, dovoluji si znovu zopakovat, že ono "řemeslo" prostituce je vykonáváno na základě zcela rozdílných motivací - což prostě principiálně neumožňuje jakékoli jednoduché řešení.

Jedna část se dané činnosti věnuje naprosto dobrovolně, a dokonce i s chutí - těm je skutečně možno dopřát, aby se "osvobodily samy" - tedy samy si určily optimální podmínky svého podnikání. To jest, pokud tím nebudou narážet na jiné společenské zájmy a normy.

Jakým způsobem se ale mohou "samy osvobodit" ty pracovnice (zůstanu také pro jednoduchost pouze u ženského rodu), které jsou k tomu přinuceny holou nouzí? A jak se mají "samy osvobodit" ty, které byly dejme tomu do Německa vylákány odněkud z Bulharska nebo Ukrajiny pod příslibem práce někde v baru, po příjezdu jsou opakovaně znásilněny a zbity tak, že už se vůbec neodváží jakéhokoli odporu?

Vůči těmto ženám je heslo "osvoboďte se samy!" asi tak stejně cynické, jako dejme tomu vůči černým otrokům na amerických bavlníkových plantážích, když každý měl za zády dozorce s nabitou puškou a se psem drilovaným na hon otroků.

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Vážený pane Macháčku, legalizace prostituce, Čtvrtek, 24.Března 2016, 00:44:47

přesněji řečeno (pokud jde o ČR) legalizace trestného činu kuplířství je v rozporu s Úmluvou o potlačování obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob. ČR je účastnickým státem této Úmluvy, pokud by tedy chtěla legalizovat kuplířství, musela by tuto mezinárodní smlouvu nejprve vypovědět. Vypovězení by, podle mého názoru, bylo obrovskou ostudou.

Jan Samohýl - Programátor, Praha

panu Nushartovi Čtvrtek, 24.Března 2016, 06:20:15

"legalizace prostituce, přesněji řečeno (pokud jde o ČR) legalizace trestného činu kuplířství je v rozporu s Úmluvou o potlačování obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob. ČR je účastnickým státem této Úmluvy, pokud by tedy chtěla legalizovat kuplířství, musela by tuto mezinárodní smlouvu nejprve vypovědět."

A Německo, Rakousko, Švýcarsko, Nizozemí a Řecko to tedy dělají jak?

Lidé si tu stěžují, jaký malér to bude, ale přitom jedny z nejprogresivnějších zemí Evropy prostituci legalizovaly. Přijde mi, že je to jako každá jiná morální panika - ve skutečnosti na tom asi záleží daleko méně, než se soudí.

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Někdy se argumentuje tím, že se mezinárodní smlouvy (jen tak když se nám zachce) porušovat nesmějí, Pátek, 25.Března 2016, 19:06:0

ale přesto se porušují s tichým souhlasem těch, kteří volají, že je to nepřípustné

a jindy se zase argumentuje tím, že se mezinárodní smlouvy porušovat naopak mají proto, abychom byli progresívní.

V prvním případě se argumentuje morální panikou z porušení smluv,

ve druhém případě se argumentuje morální panikou ("jako KAŽDOU JINOU morální panikou") jako železnou koulí na noze při běhu vstříc zářným zítřkům s krásným legálním kuplířstvím.

Martin Profant - Praha 7

Jiřímu Nushartovi Sobota, 26.Března 2016, 13:50:52

Víte, on je problém v tom výrazu kuplířství. Pokud je prostituce zatlačena do sféry nelegálního, pak opravdu nemá příliš smysl rozlišovat mezi reklamou, ochrankou, managementem na jedné straně a vydíráním, lichvou, násilným donucováním a obchodem s lidmi na druhé.

Legalizace prostituce znamená, že se ty dvě oblasti mohou navzájem rozdělit, ta druhá bude nadále naplňovat skutkové podstaty trestného činu (ostatně ani jedna z aktivit, které jsem v ni jmenoval není omezená výhradně na symbiózu s prostitucí).

Mohou se rozdělit, nerozdělí se samy, bez tlaku donucovací moci státu. A i v optimálním případě zbude sedlina při dně, mála a beznadějná.

Nejde o to, mezinárodní smlouvu porušovat, ale vypovědět ji.

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Proč tedy nelegalizovat Sobota, 26.Března 2016, 16:14:16

třeba i prodej tvrdých drog? Nevyřešila by se tím ta kriminalita, na prodej tvrdých drog navázaná?

Martin Profant - Praha 7

Jiřímu Nushartovi Sobota, 26.Března 2016, 19:03:40

Vyřešila. A hlavně by se tím vytvořila šance bojovat proti prodeji tvrdých drog dětem pod patnáct let -- ony samy tvoří příliš malý trh, aby uživil dnešní masivní kriminálně-korupční strukturu ilegální distribuce.
Ale existuji rozumnější formy regulovaného trhu s drogami a také má smysl oddělit trh s nejnebezpečnějšími drogami a těmi, které mohou dlouhodobě fungovat jako rekreační.

Opačně: Každé prohibiční opatření např. to proti alkoholu (což je legalizovaná droga, podstatně nebezpečnější než třeba marihuana) v USA, či to proti narkotikům ve Velké Británii v šedesátých letech situaci podstatně zhoršilo.

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

Panu Profantovi. Názor MUDr. Karla Nešpora na legalizaci drog Sobota, 26.Března 2016, 21:29:33

Příručka pro život ve 21. století
Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc. a spolupracovníci.

Legalizace problém drogy nevyřeší
Jestliže někdo tvrdí, že volným prodejem drogy by se odstranily problémy, které působí, nemá pravdu. Zkusme chvíli uvažovat o tom, proč:
Alkohol je legální a působí ve společnosti obrovské problémy. Cigarety jsou povoleny a podle britských odhadů v České republice zemře předčasně na následky kouření za jeden den tolik lidí, že by zaplnili velký autobus. Za legálními drogami stojí legální výrobci a legální prodejci, kteří za každou cenu zvyšují zisky. Pokud bychom něco podobného dopustili např. u opiátů, kokainu nebo pervitinu, velmi by se tím zhoršil zdravotní stav našich lidí.
Také by klesla cena drog, takže laciné i velmi silné drogy by byly ještě dostupnější pro každého včetně dětí
Průmysl drog by ještě mnohem aktivněji nabízel své zboží a dělal jim reklamu. Asi tak, jako to dnes dělá alkoholový a tabákový průmysl.
Zločinnost by rostla úměrně spotřebě. Mnohé drogy totiž zvyšují sklon k násilí. Kromě násilných trestných činů by přibývalo i trestných činů z nedbalosti, pracovních úrazů a zanedbávání nebo týrání dětí. Rostl by i počet dopravních nehod pod vlivem drog.
Mafie by nezanikly, ale staly by se ještě vlivnější. S hranicemi povoleného se nikdy nespokojují a posunují je k chaosu a zvůli. Mafie, jak známo, obchodují i s legálními drogami (např. pašování cigaret).
Na snadný přísun drog by doplatili jako první lidé na nich závislí, protože mají nejnižší schopnost se vůči nim ovládat.
Drogoví turisté by k nám přiváželi AIDS, další infekční choroby, kriminalitu a jiné problémy.
Zkušenosti s povolením volného prodeje drog ve světě jsou. Číňané znali opiáty po staletí, a proto se úporně bránili dovozu opia z tehdejší britské Indie. V následných opiových válkách však byli poraženi a počet kuřáků opia tam stoupl v krátké době asi 60 x. Rozšíření drog v USA se datuje ještě z dob války Severu proti Jihu, kdy lékaři na obou stranách léčili raněné vysokými dávkami opiátů, a z časů, kdy byl v Coca-Cole obsažený kokain.
Je důležité, abychom měli zákony, kterým lidé rozumějí a které dodržují a prosazují. Důležité je snižovat poptávku po drogách i jejich dostupnost zároveň.

Martin Profant - Praha 7

Ovšem Neděle, 27.Března 2016, 11:55:19

Já názory pana primáře znám, hlásá je dlouhodobě a pohotově. Pokud bych měl já či někdo mně blízký problém se závislosti, uvítal bych, kdybych se ocitl v jeho rukou a je možná dobře, že jako dobrý lékař nemá čas číst pořádně sociologické, ekonomické, kriminologické studie o společenských souvislostech zneužívání návykových a psychotropních látek.

Proto mu rád odpustím, že si ve Vámi citovaném textu běhá pro příklad do Číny 19. století (o které nemáme v této souvislosti příliš komplexní informace), a nikoli do mnohem bližší Velké Británie šedesátých let dvacátého století (kde zákaz způsobil masivní nárůst spotřeby a vytvoření trhu, který teprve zasáhl školní děti -- věc v situaci předchozí, velmi slabé regulace nemyslitelná).

Horší je navozování atmosféry jakoby současná represivní politika něčemu pomohla. Kdysi mé slovenské přítelkyni trvalo -- šlo o sázku s pánem, který říkal přibližně totéž, co MUDr. Nešpor, v kuloárech konference věnované drogám na školách -- pětatřicet minut, než v Brně (byla v něm potřetí v životě a patnáct minut padl na cestu do centra) sehnala losem vybranou "silnou" drogu.
A kdybych už stál před hnusnou volbou, jestli mé dítě udělá zkušenost s heroinem nebo s čichačstvím v partě výrostků, volil bych asi to první ( a ředidla potřebná pro to druhé pod kontrolu nedostanete).

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.