Imageedit_2_6380307190

Jan Kolář

Profil

Autor vyučuje na Masarykově univerzitě, věnuje se vědecké činnosti v oboru archeologie tamtéž a na Botanickém ústavu AV ČR. V současné době je stipendistou Fulbrightova programu na University of Pennsylvania.

Image

Komentář

Imaginární ztráty tradičních manželství

Boj některých poslanců proti zrovnoprávnění homosexuálních párů s heterosexuálními připomíná historický boj proti volebnímu právu žen. V obou případech druhé straně žádné právo neubyde, přijde jen o své privilegované postavení.

Image

Komentář

Archeologie apokalyptickou jezdkyní

Archeologie se i dnes stejně jako každá jiná vědecká disciplína musí bránit zneužití a dezinterpretaci svých výsledků za účelem posílení politické moci.

Image

Komentář

Sexismem proti muzejní šedi

Potřebuje-li být muzejní publikace propagována pomocí sexistických marketingových tahů, vypovídá to něco především o sebevědomí jejích tvůrců.

Image

Komentář

Rasismus takzvaného antropologa

Jan Kolář a Daniel Sosna odmítají rasismus Mnislava Zeleného Atapany otištěný v Lidovkách. Pro antropologii posledního půlstoletí je takový přístup nepřijatelný.

Image

Komentář

Česká společnost potřebuje autonomní centra, jako je Klinika

Klinika není ojedinělým projektem. V západní Evropě existují autonomní centra, která se jí podobají. I na jejich začátku stály chátrající prostory, občanská neposlušnost a strastiplná vyjednávání. Pak se stala živoucí částí svých měst.

Pi_kot

Komentář

Vlk a kozy aneb akademický sexismus

Propagační video Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně zobrazuje ženy jako nemyslící objekty zájmu alfa samce. Proč má veřejná vysoká škola potřebu dělat sexistické reklamní video?

Komentář

Světový den archeologie aneb k čemu dnes je archeologie v ČR

Třetí řijnovou sobotu se koná Mezinárodní den archeologie. Letos se k tomuto dni poprvé připojila i pražská archeologická pracoviště. Při této příležitosti je vhodná doba se zamyslet nad vlastním smyslem archeologie v současné české společnosti.

Zobrazeno 7 / 7