Pavlasek

Michal Pavlásek

Profil

Autor je doktorand etnologie na FF MU a působí ve Studiu antropologického výzkumu Anthropictures (http://www.anthropictures.cz/).

Komentář

Stigma sociálního vyloučení. Od Nespolehlivých k Nepřizpůsobivým

Dnešní užívání slova „nepřizpůsobiví“ má paralelu v poválečném užívání termínu „nespolehliví“ – také tehdy se jím označovaly menšiny, jež domněle ohrožovaly znejistělé (tehdy válkou) národní společenství.

Zobrazeno 1 / 1